Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zkušenosti s elektronickým bankovnictví

Zkušenosti s elektronickým bankovnictví

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Frimmel
Šetření:06. 02. 2011 - 12. 02. 2011
Počet respondentů:141
Počet otázek (max/průměr):17 / 13.09
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:85 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník je pro studijní účely jako podklady bakalářské práce na téma elektronické bankovnictví.

Odpovědi respondentů

1. Využíváte některé služby elektronického bankovnictví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, pro soukromé účelyotázka č. 2, ano, pro podnikatelské účelyotázka č. 2, nevyužívámotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, pro soukromé účely11984,4 %84,4 %  
nevyužívám1611,35 %11,35 %  
ano, pro podnikatelské účely64,26 %4,26 %  

Graf

2. Jaké služby elektronického bankovnictví využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internetové bankovnictví12499,2 %87,94 %  
platební brány - Paysec, Paypal, ap.3024 %21,28 %  
mobilní bankovnictví1814,4 %12,77 %  
telefonní bankovnictví97,2 %6,38 %  
jiné10,8 %0,71 %  

Graf

3. Uvažujete o zřízení a využívání elektronického bankovnictví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 4, neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1168,75 %7,8 %  
ano531,25 %3,55 %  

Graf

4. Jaký typ elektronického bankovnictví byste využíval(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [internetové bankovnictvíotázka č. 15, telefonní bankovnictvíotázka č. 15, mobilní bankovnictvíotázka č. 15, platební brány - Paysec, Paypal, ap.otázka č. 15, jinéotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internetové bankovnictví480 %2,84 %  
jiné120 %0,71 %  

Graf

5. Z jakého důvodu nemáte zájem využívat elektronického bankovnictví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [nedůvěraotázka č. 15, preferování osobního jednáníotázka č. 15, jiný důvodotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedůvěra545,45 %3,55 %  
preferování osobního jednání327,27 %2,13 %  
jiný důvod327,27 %2,13 %  

Graf

6. Z jakého důvodu využíváte uvedené služby elektronického bankovnictví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pohodlný přístup kdykoliv a kdekoliv11289,6 %79,43 %  
úspora času10080 %70,92 %  
vzdálenost pobočky118,8 %7,8 %  
jiné97,2 %6,38 %  

Graf

7. Máte zkušenosti s elektronickým bankovnictvím ve více bankách?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6955,2 %48,94 %  
ne5644,8 %39,72 %  

Graf

8. Jaké AKTIVNÍ operace nejčastěji provádíte prostřednictvím služby elektronického bankovnictví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
příkazy k úhradě v tuzemském platebním styku12096 %85,11 %  
trvalé příkazy k úhradě a k inkasu7660,8 %53,9 %  
převody mezi svými účty7257,6 %51,06 %  
příkazy k inkasu v tuzemském platebním styku4536 %31,91 %  
jiné1512 %10,64 %  
příkazy k úhradě v zahraničním platebním styku86,4 %5,67 %  

Graf

9. Jaké PASIVNÍ operace nejčastěji provádíte prostřednictvím služby elektronického bankovnictví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zůstatky na účtech10483,2 %73,76 %  
historie pohybů na účtech9576 %67,38 %  
výpisy z účtů6451,2 %45,39 %  
zasílání informací (Info24-zůstatky, pohyby, transakce platební kartou)1814,4 %12,77 %  
jiné64,8 %4,26 %  
kurzovní lístek32,4 %2,13 %  

Graf

10. Jste spokojen(a) s využívanými službami elektronického bankovnictví?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výborný7056 %49,65 %  
chvalitebný4838,4 %34,04 %  
dobrý54 %3,55 %  
dostatečný21,6 %1,42 %  

Graf

11. Jak jste spokojen(a) se zabezpečením elektronického bankovnictví?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný5745,6 %40,43 %  
výborný5140,8 %36,17 %  
dobrý1612,8 %11,35 %  
dostatečný10,8 %0,71 %  

Graf

12. Co Vám chybí u Vašeho elektronického bankovnictví, co byste změnili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nic6249,6 %43,97 %  
rozšíření služeb3124,8 %21,99 %  
větší bezpečnost3024 %21,28 %  
jiné118,8 %7,8 %  

Graf

13. Do jaké míry jste spokojený(á) s výší poplatků spojených s elektronickým bankovnictvím?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý3729,6 %26,24 %  
chvalitebný3729,6 %26,24 %  
výborný2923,2 %20,57 %  
dostatečný1411,2 %9,93 %  
nedostatečný86,4 %5,67 %  

Graf

14. Jak dlouho používáte elektronické bankovnictví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
déle než 5 let6652,8 %46,81 %  
od 1 roku do 3 let včetně2923,2 %20,57 %  
od 4 let do 5 let včetně2620,8 %18,44 %  
do 1 roku 43,2 %2,84 %  

Graf

15. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7956,03 %56,03 %  
muž6243,97 %43,97 %  

Graf

16. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od 21 do 30 let5740,43 %40,43 %  
od 31 do 45 let4834,04 %34,04 %  
od 46 do 60 let2819,86 %19,86 %  
nad 61 let53,55 %3,55 %  
do 20let32,13 %2,13 %  

Graf

17. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské8157,45 %57,45 %  
středoškolské4229,79 %29,79 %  
vyšší odborné96,38 %6,38 %  
odborné učiliště s maturitou64,26 %4,26 %  
odborné učiliště32,13 %2,13 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Využíváte některé služby elektronického bankovnictví?

  • odpověď nevyužívám:
    • 8.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 3. Uvažujete o zřízení a využívání elektronického bankovnictví?

15. Jakého jste pohlaví?

  • odpověď žena:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevyužívám na otázku 1. Využíváte některé služby elektronického bankovnictví?
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 3. Uvažujete o zřízení a využívání elektronického bankovnictví?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Využíváte některé služby elektronického bankovnictví?

2. Jaké služby elektronického bankovnictví využíváte?

3. Uvažujete o zřízení a využívání elektronického bankovnictví?

6. Z jakého důvodu využíváte uvedené služby elektronického bankovnictví?

7. Máte zkušenosti s elektronickým bankovnictvím ve více bankách?

8. Jaké AKTIVNÍ operace nejčastěji provádíte prostřednictvím služby elektronického bankovnictví?

9. Jaké PASIVNÍ operace nejčastěji provádíte prostřednictvím služby elektronického bankovnictví?

10. Jste spokojen(a) s využívanými službami elektronického bankovnictví?

11. Jak jste spokojen(a) se zabezpečením elektronického bankovnictví?

12. Co Vám chybí u Vašeho elektronického bankovnictví, co byste změnili?

13. Do jaké míry jste spokojený(á) s výší poplatků spojených s elektronickým bankovnictvím?

14. Jak dlouho používáte elektronické bankovnictví?

15. Jakého jste pohlaví?

16. Kolik je Vám let?

17. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Využíváte některé služby elektronického bankovnictví?

2. Jaké služby elektronického bankovnictví využíváte?

3. Uvažujete o zřízení a využívání elektronického bankovnictví?

6. Z jakého důvodu využíváte uvedené služby elektronického bankovnictví?

7. Máte zkušenosti s elektronickým bankovnictvím ve více bankách?

8. Jaké AKTIVNÍ operace nejčastěji provádíte prostřednictvím služby elektronického bankovnictví?

9. Jaké PASIVNÍ operace nejčastěji provádíte prostřednictvím služby elektronického bankovnictví?

10. Jste spokojen(a) s využívanými službami elektronického bankovnictví?

11. Jak jste spokojen(a) se zabezpečením elektronického bankovnictví?

12. Co Vám chybí u Vašeho elektronického bankovnictví, co byste změnili?

13. Do jaké míry jste spokojený(á) s výší poplatků spojených s elektronickým bankovnictvím?

14. Jak dlouho používáte elektronické bankovnictví?

15. Jakého jste pohlaví?

16. Kolik je Vám let?

17. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Frimmel, J.Zkušenosti s elektronickým bankovnictví (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://zkusenosti-s-elektronickym-b.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.