Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zkušenosti rodičů s kyberšikanou jejich dítěte

Zkušenosti rodičů s kyberšikanou jejich dítěte

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Vendula Haklová
Šetření:08. 07. 2022 - 15. 08. 2022
Počet respondentů:100
Počet otázek (max/průměr):27 / 13.35
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:43,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:22
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazníku k mé rigorózní práci, která je zaměřena na kyberšikanu, kyberpsychologii a tvorbu žákovského projektu na téma prevence kyberšikany na SOŠ a SOU.

Dotazník je cílen na rodiče bez omezení věku, počtu dětí či jejich zkušeností s kyberšikanou.

Na dané otázky odpovídejte, prosím, pravdivě, dotazník je zcela anonymní a nebude tak nikde spojován s vaším jménem.
Děkuji za vyplnění a Váš čas!
Vendula Haklová, Pedagogická fakulta MU

Odpovědi respondentů

1. Kolik let je Vašemu dítěti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 let a méně5858 %58 %  
16 let1515 %15 %  
17 let1414 %14 %  
18 let a více1313 %13 %  

Graf

2. Pokud se pohybuje Vaše dítě v online prostředí, víte, jaké platformy navštěvuje, jakým činnostem se na internetu věnuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano5151 %51 %  
Ano2020 %20 %  
Spíše ne1414 %14 %  
Ne88 %8 %  
Dítě se nepohybuje v online prostředí77 %7 %  

Graf

3. Mluvili jste se svým dítětem o tom, jak se bezpečně pohybovat a chovat v online světě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, mluvíme o problematice pravidelně, minimálně 1x do měsíceotázka č. 5, Ano, ale pouze jedenkrátotázka č. 5, Ano, několikrát jsme na téma narazili a okrajově jej prodiskutovaliotázka č. 5, Ne, o problematice jsem s dítětem nemluvil/aotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, několikrát jsme na téma narazili a okrajově jej prodiskutovali4545 %45 %  
Ano, mluvíme o problematice pravidelně, minimálně 1x do měsíce3131 %31 %  
Ne, o problematice jsem s dítětem nemluvil/a1414 %14 %  
Ano, ale pouze jedenkrát1010 %10 %  

Graf

4. Pokud jste se svým dítětem nemluvili o bezpečném pohybu a chování v online světě, z jakého důvodu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dítě má o problematice dostatečné povědomí, nepotřebuje moji pomoc428,57 %4 %  
O problematice nemám dostatečné znalosti428,57 %4 %  
Dítěti na internetu nehrozí nebezpečí, není tedy důvod s ním o problematice mluvit321,43 %3 %  
O problematice jsme nemluvili z důvodu nedostatku volného času/řešení jiných problémových situací/atd.214,29 %2 %  
Děti jsou dospělé 17,14 %1 %  
Nenavštěvuje online prostředí17,14 %1 %  
Problematice se věnují ve škole, není tedy třeba jej rozebírat s rodiči17,14 %1 %  
Nevím jak mluvit o tom. Má akorat znalosti, aby si vypínala kameru i když se bude prevlekat a bude na on line hovoru její kamarádka. Ale úplně nevím jak mluvit a jak bránit dceru :-( vymazat tiktok, či jiné aplikace by akorat způsobilo výsměch kamarádek. Oni mají. A dcera ne. Bludny kruh ohavne doby. Nesouhlasím aby děti měli takové aplikace snapchat, instagram, tik tok a plno dalších. 17,14 %1 %  
dítě učí mě17,14 %1 %  
je ještě příliš malé17,14 %1 %  

Graf

5. Má Vaše dítě určený denní časový limit pro pobyt na internetu? Pokud ano, v jakém rozsahu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, je stanoven po dobu 120 minut či méněotázka č. 6, Ano, je stanoven po dobu 121 - 180 minutotázka č. 6, Ano, je stanoven po dobu 181 - 240 minutotázka č. 6, Ano, je stanoven po dobu 241 minut a víceotázka č. 6, Ne, dítě nemá limit stanovenotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, dítě nemá limit stanoven6767 %67 %  
Ano, je stanoven po dobu 120 minut či méně2424 %24 %  
Ano, je stanoven po dobu 121 - 180 minut55 %5 %  
Ano, je stanoven po dobu 181 - 240 minut33 %3 %  
Ano, je stanoven po dobu 241 minut a více11 %1 %  

Graf

6. V případě, že Vaše dítě má stanovený denní limit pro pobyt na internetu, rozlišujete, zda se jedná o online hry, sociální sítě nebo jiné internetové stránky (stránky se vzdělávacím obsahem, elektronické obchody, mediální weby, apod.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nerozlišuji čas podle účelu pobývání na internetu1854,55 %18 %  
Ano, pro sociální sítě a online hry má vyhrazeno méně času než pro jiné stránky721,21 %7 %  
Ano, pro sociální sítě má vyhrazeno méně času než pro online hry nebo jiné stránky618,18 %6 %  
Ano, pro online hry má vyhrazeno méně času než pro sociální sítě a jiné stránkyo online hry má vyhrazeno méně času než pro sociální sítě a jiné stránky26,06 %2 %  

Graf

7. Umíte korigovat dobu strávenou na internetu svého dítěte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, umím ovlivnit množství datového tarifu v telefonu dítěte nebo možnosti jeho připojení na WI-FI3333 %33 %  
Ano, umím v elektronickém zařízení dítěte nastavit rodičovskou funkci, která koriguje množství času stráveného na internetu3030 %30 %  
Ne, neumím korigovat dobu strávenou online u svého dítěte2929 %29 %  
Ano, umím, ale nevidím důvod proč bych to měla dělat. Nejsem dráb.11 %1 %  
Dohoda s ditetem11 %1 %  
Osobním přístupem 11 %1 %  
Osobní přítomností11 %1 %  
umím, ale dělat to nemám v úmyslu11 %1 %  
mobil nenosí do školy, a doma ho nepustím k PC11 %1 %  
Sama určuji čas strávený.11 %1 %  
Sport, zvířata, kamarádi 11 %1 %  
Díťe netrávi cas na internetu11 %1 %  
Zařízení mu prostě vezmu11 %1 %  
Vzájemnou dohodou11 %1 %  
povelem dost je čas na něco jineho11 %1 %  
odebrání mobilu, jiný program11 %1 %  
mám to pod kontrolou, dětem v tomto důvěřuji, jsou rozumní11 %1 %  
Jinou zábavou a plněním povinností11 %1 %  
domluvou11 %1 %  
Dcera chápe, že na telefonu nemůže být moc dlouho, takže má sama nastavené limity, které vždy jen skouknu.11 %1 %  
na noc fyzicky odevzdávají mobil11 %1 %  
Proste ji zamestnam jinak11 %1 %  
Dcera navštěvuje ZŠ, a dále se věnuje 7 let tanci. Aspoň tím minimalizuji trávení na telefone. A i taneční skupina a soustředění kde jezdí toto nepodporuje. Telefony zabavuje. 11 %1 %  
řeknu, ať odejde od počítače11 %1 %  
umím ji korigiovat, ale nedělám to11 %1 %  

Graf

8. Máte možnost korigovat dobu strávenou na internetu u svého dítěte? Případně jakým způsobem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, mám možnost dobu strávenou online korigovat, ale nedělám to2222 %22 %  
Ano, mám, dítě má v telefonu nastavenou chytrou rodičovskou funkci, která umožňuje korigování doby na internetu1919 %19 %  
Ano, mám, dítě má v telefonu data, která mohu omezit (pozastavit, vzít méně GB, apod.), ale může se kdekoli připojit na veřejnou či domácí WI-FI, kterou již neumím ovlivnit1616 %16 %  
Ne, tuto možnost nemám1515 %15 %  
Ano, mám, dítě nemá data v telefonu, doma je připojené na WI-FI, kterou mohu kdykoli vypnout, ale mimo domov se může kdekoli připojit na veřejnou WI-FI, kterou již neumím ovlivnit1111 %11 %  
Ano, mám možnost dobu strávenou online korigovat, ale neumím to1111 %11 %  
Ano, mám, dítě má v telefonu data, která mohu omezit (pozastavit, vzít méně GB, apod.), případně omezím také jeho možnosti připojení na veřejnou či domácí WI-FI1010 %10 %  
Ano, mám, dítě nemá data v telefonu, doma je připojené na WI-FI, kterou mohu kdykoli vypnout, případně omezím také jeho možnosti připojení na veřejnou WI-FI88 %8 %  
Dítě se připojuje pouze doma přes WiFi na tabletu, který dokážu korigovat. Telefon nemá.11 %1 %  
důvěřuji svým dětem11 %1 %  
NE, dítě rodičovské aplikace a regulace umí po 2 letech již obejít a vypnout11 %1 %  
Zamestnam ho jinak11 %1 %  
Viz předešlá odpověď v otázce 11 %1 %  

Graf

9. Máte stanovena pravidla pro pohyb svého dítěte v online světě? Pokud ano, uveďte alespoň jedno pravidlo.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, pravidla stanovena nemáme6464 %64 %  
Př. obezřetnost při komunikaci s cizími lidmi 11 %1 %  
Nikde nezveřejňovat své fotky a příjmení11 %1 %  
Nesmí vkládat svoje fotky 11 %1 %  
Zadne fotografie, zadna zobrazeni obliceje nebo jinych casti tela11 %1 %  
Nenavštěvuje sociální sítě 11 %1 %  
Nekomunikovat s neznámými lidmi, nezveřejňovat svoje fotky ani videay,11 %1 %  
Nepsat nikam osobní údaje a nedávat na net fotky.11 %1 %  
Nezveřejňovat své fotky, neodepisovat cizím lidem, hlásit rodičům, když dítě někdo osloví11 %1 %  
Na co se (ne)může dívat, co (ne) může hrát, atd11 %1 %  
Stránky mi ukazuje.11 %1 %  
neposílat fotky neznámým lidem, nesdílet jméno, bydliště, fotky domova11 %1 %  
může jen na schválené stránky11 %1 %  
Nalézt na zakázané stránky11 %1 %  
nepsat si s cizimi11 %1 %  
Neuvádět citlivé informace 11 %1 %  
Žádné soc. Sítě 11 %1 %  
Omezené využívání mobilu pro dítě do 12 let11 %1 %  
S rozumem11 %1 %  
Ano jen legálne stránky - Netoleruji Dark Web 11 %1 %  
hraje turnaj on line to mi oznámí i čas a já se přizpusobím 11 %1 %  
žádné fotografie čehokoliv11 %1 %  
sledovat jen ty lidi, které skutečně znají, podivné zprávy okamžitě blokovat apod.11 %1 %  
Psát si jen s účty, které mě dítě 100% zná( kamarádi, rodiče,...)11 %1 %  
Popravdě jen velmi otevřené o všem mluvíme... A na Googlu mají nastaveny filtr aby to neuvažoval věci 18+... Máme doma pravidlo "nikdy nepis/neposílej na internet nic, co bys nerekla/neukázala svoji mame"11 %1 %  
Máme nastavený režim nejdříve povinnosti do školy pak se proběhnout ven 11 %1 %  
PC jen pokud máš vše hotove" - tedy, úkoly, uklizeno v pokoji11 %1 %  
U nás děti mají každý svůj účet na kterém mají omezený čas, kdy se mohou přihlásit, a zablokovaný nevhodný obsah (standartní nastavení)Dokud na PC nebyly celý den mohly na něj kdykoli mezi 7.h a 19.h, jako starší (od 10 let cca ) až do 22.h večer na film. Kluk tam ovšem začal pařit minecraft furt, a atak má už jen 2h denně. JIndy se nepřihlásí-Hotovo šmitec.11 %1 %  
nekomunikovat s cizími lidmi11 %1 %  
rodičovská kontrola pro stahování aplikací (bez dovolení může stáhnout jen aplikaci 10+, časové omezení, kontrola sledování videí na youtube, tiktok, FB nenainstalovaný (zákaz ve funkcích), nepředává osobní data a údaje, v online prostoru vysvětlen pojem predátorů11 %1 %  
Dítě ví, které platformy jsou nevhodné či nepřístupné pro jehož věk 11 %1 %  
N/a11 %1 %  
Zároveň přes rodičovskou kontrolu hlídám jeho pohyb v online světě, máme dohodu, že na tabletu má zámek, který vždy budu znát, má omezený online čas (možno žádostí prodloužit) a z části i pohyb (zakázané aplikace, omezené aplikace, věkový limit). Nemá to nastaveno příliš přísně, aby to nebylo zakázané ovoce, ale jeho pohyb na netu sleduju. Nemá sim s daty, připojuje se jen na domácí wifi, případně u známých. Nemůže si tablet tahat všude.11 %1 %  
Zadny FB ani jine socialni site, zadne stranky 15+ a 18 +11 %1 %  
Omezení věku kde muže na netu brouzdat. Myslím nastavené pod 15 let nebo 12. Nejsem si jistá. Takže i písničky na YouTube ji některé nejdou přehrát kde je větší nahota a tak. Ale toto nelze nastavit na aplikace tik tok a snapchat a instagram a plno dalšího. Komenty a videa jsou masakralni v podtextu hlavně se sexem. Hnus11 %1 %  
Nebud debil11 %1 %  
hlásit mi podezřelé osoby11 %1 %  

Graf

10. Zažil/a jste situaci, kdy bylo Vaše dítě obětí kyberšikany?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 11, Neotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8787 %87 %  
Ano1313 %13 %  

Graf

11. O jaký druh kyberšikany se jednalo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pomlouvání, urážení, zastrašování, ponižování či zesměšňování oběti969,23 %9 %  
Vyloučení a ostrakizace (nechtěné vyloučení oběti z určité skupiny na internetu)323,08 %3 %  
Pořízení fotografií/videí oběti v choulostivé situaci (sprcha, WC, převlékání,…) a jejich následné zveřejnění za účelem poškození oběti215,38 %2 %  
Krádež identity17,69 %1 %  
Kyberstalking (dlouhé, opakované a stupňované kontaktování oběti za účelem vyvolání strachu, ztráty soukromí a dalších)17,69 %1 %  
Flaming - Trolling (nepřátelské a útočné vyvolání vyhrocených a agresivních diskuzí)17,69 %1 %  
nevhodné komentáře pod jejich příspěvky17,69 %1 %  
Zveřejnění osobních informací či fotografií oběti, která je agresorovi dříve zaslala17,69 %1 %  
Vydírání pohrůžkou zveřejnění citlivého materiálu17,69 %1 %  

Graf

12. V jakém vztahu byl agresor k Vašemu dítěti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Agresor navštěvoval stejnou školu jako dítě646,15 %6 %  
Agresor navštěvoval stejný zájmový kroužek jako dítě323,08 %3 %  
Agresor byl zcela cizím člověkem215,38 %2 %  
Agresor nám nebyl znám215,38 %2 %  
Agresor měl s dítětem stejný okruh přátel215,38 %2 %  
Agresor byl kamarádem dítěte215,38 %2 %  
nevím17,69 %1 %  

Graf

13. Jak jste situaci řešil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Řešil/a jsem ji ve spolupráci s pedagogickým pracovníkem/vedoucím kroužku430,77 %4 %  
Pouze jsem s dítětem promluvil/a, avšak dál jsem situaci neřešil/a323,08 %3 %  
Řešil/a jsem ji sám/sama, případně ve spolupráci s druhým rodičem323,08 %3 %  
Řešil/a jsem ji ve spolupráci s psychologem215,38 %2 %  
Aplikaci kde k tomu dochazelo jsme z telefonu odstranili17,69 %1 %  
Řešil/a jsem ji ve spolupráci se specializovanou organizací17,69 %1 %  
z telefonu jsme odstranili aplikaci kde k tomu docházelo17,69 %1 %  
Agresor po nějaké době ignorováni prestal 17,69 %1 %  
N/a17,69 %1 %  
Vymazala jsem vše. Komenty. Like, a podobne. Blokace osoby. 17,69 %1 %  
dítě si naštvaně duplo, a pak už neřešilo17,69 %1 %  

Graf

14. Jak nastalá situace dopadla?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Problém byl vyřešen a už se neopakoval1184,62 %11 %  
Problém byl vyřešen, avšak se znovu opakoval17,69 %1 %  
Nevím, jak situace dopadla17,69 %1 %  

Graf

15. Jaké kroky byly nezbytné k vyřešení situace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Situace byla vyřešena bez nutnosti velkých zásahů či změn v životě dítěte969,23 %9 %  
Dítě muselo přestat používat platformu, na které došlo ke kyberšikaně215,38 %2 %  
dítě dostalo jiné přístupové údaje17,69 %1 %  
Dítě muselo přestoupit na jinou školu17,69 %1 %  
Nevím, jak situace dopadla17,69 %1 %  
To je věcně dokola. Bohužel dcera si zacla vše mazat. Už nemám takový přehled jako kdysi kdy nebyla seznámena jak data a informace získat. 17,69 %1 %  

Graf

16. Myslíte si, že pokud by se Vaše dítě dříve zúčastnilo semináře/projektu/přednášky na téma kyberšikany, výše zmíněné situaci by se podařilo předejít, případně by byla snáze řešitelná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dítě se semináře/projektu/přednášky zúčastnilo, nemělo to však na danou situaci vliv430,77 %4 %  
Ano, spíše souhlasím323,08 %3 %  
Ano, rozhodně souhlasím323,08 %3 %  
Ne, spíše nesouhlasím215,38 %2 %  
Ne, rozhodně nesouhlasím17,69 %1 %  

Graf

17. Zažil/a jste situaci, kdy bylo Vaše dítě agresorem v páchání kyberšikany?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 18, Neotázka č. 24].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9494 %94 %  
Ano66 %6 %  

Graf

18. O jaký druh kyberšikany se jednalo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pomlouvání, urážení, zastrašování, ponižování či zesměšňování oběti466,67 %4 %  
Krádež identity233,33 %2 %  
psal za bratra z jeho mobilu sprosté věci jeho kamarádovi116,67 %1 %  
Vyloučení a ostrakizace (nechtěné vyloučení oběti z určité skupiny na internetu)116,67 %1 %  
v třídní skupině všichni spolužáci pomlouvali konkrétního učitele/učitelku a vyplavalo to.116,67 %1 %  
Zveřejnění osobních informací či fotografií oběti, která je agresorovi dříve zaslala116,67 %1 %  
Vydírání pohrůžkou zveřejnění citlivého materiálu116,67 %1 %  
Kyberstalking (dlouhé, opakované a stupňované kontaktování oběti za účelem vyvolání strachu, ztráty soukromí a dalších)116,67 %1 %  
Sexting (zasílání oběti nevhodných, nevyžádaných textů, fotografií či videí se sexuální tématikou)116,67 %1 %  
Kyberharašení (opakované zasílání velkého, nežádaného, množství zpráv oběti)116,67 %1 %  
Flaming - Trolling (nepřátelské a útočné vyvolání vyhrocených a agresivních diskuzí)116,67 %1 %  

Graf

19. V jakém vztahu bylo Vaše dítě k oběti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Oběť navštěvovala stejnou školu jako dítě350 %3 %  
sourozenec116,67 %1 %  
Oběť byla kamarádem dítěte116,67 %1 %  
ex-přítelkyně116,67 %1 %  
Oběť navštěvovala stejný zájmový kroužek jako dítě116,67 %1 %  

Graf

20. Jak jste situaci řešil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Řešil/a jsem ji sama, případně ve spolupráci s druhým rodičem466,67 %4 %  
Řešil/a jsem ji ve spolupráci s pedagogickým pracovníkem/vedoucím kroužku116,67 %1 %  
Pouze jsem s dítětem promluvil/a, avšak dál jsem situaci neřešil/a116,67 %1 %  
S dítětem jsem o situaci ani nemluvil/a116,67 %1 %  

Graf

21. Jak nastalá situace dopadla?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Problém byl vyřešen a už se neopakoval583,33 %5 %  
Nevím, jak situace dopadla116,67 %1 %  

Graf

22. Jaké kroky byly nezbytné k vyřešení situace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Situace byla vyřešena bez nutnosti velkých zásahů či změn v životě dítěte583,33 %5 %  
dítěti jsme vysvětlili že takto rozhodně ne, dostalo trest, muselo se omluvit a přiznat116,67 %1 %  
Nevím, jak situace dopadla116,67 %1 %  

Graf

23. Myslíte si, že pokud by se Vaše dítě dříve zúčastnilo semináře/projektu/přednášky na téma kyberšikany, výše zmíněné situaci by se podařilo předejít, případně by byla snáze řešitelná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dítě se semináře/projektu/přednášky zúčastnilo, nemělo to však na danou situaci vliv233,33 %2 %  
Ne, spíše nesouhlasím233,33 %2 %  
Ano, spíše souhlasím116,67 %1 %  
Ano, rozhodně souhlasím116,67 %1 %  

Graf

24. Kdo by se měl dle vašeho názoru věnovat prevenci a předávání důležitých informací v oblasti kyberšikany?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pedagogičtí pracovníci společně s rodinou7171 %71 %  
Rodina4545 %45 %  
Pedagogičtí pracovníci4444 %44 %  
Youtubeři3838 %38 %  
Influenceři3131 %31 %  
Televize či jiné médium2525 %25 %  
Bezpečnostní složky státu2121 %21 %  
ČT Déčko11 %1 %  
?11 %1 %  
Nejlépe všichni, ale hlavní složkou by měla být rozhodně rodina11 %1 %  
Všichni. Děje se to. A věcně se to podporuje už jen tím, ze se to neřeší. A podporuje jen už touto ohavnou dobou, kdy je pouze BYT IN ON LINE SVĚTA 11 %1 %  
Nevím, neřeším11 %1 %  

Graf

25. Domníváte se, že má Vaše dítě dostatečné informace ohledně kyberšikany?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, dítě má dostatečné znalosti z problematiky a nepotřebuje se účastnit aktivit zaměřených na jejich prohloubení či rozšířeníotázka č. 27, Ano, dítě má dostatečné znalosti z problematiky, ale ocenil/a bych, kdyby se zúčastnilo aktivit zaměřených na jejich prohloubení či rozšířeníotázka č. 26, Ne, dítě není o dané problematice dostatečně informováno a ocenil/a bych, kdyby se mohlo zúčastnit aktivity na dané témaotázka č. 26, Nevímotázka č. 27].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, dítě má dostatečné znalosti z problematiky, ale ocenil/a bych, kdyby se zúčastnilo aktivit zaměřených na jejich prohloubení či rozšíření4747 %47 %  
Ano, dítě má dostatečné znalosti z problematiky a nepotřebuje se účastnit aktivit zaměřených na jejich prohloubení či rozšíření2929 %29 %  
Ne, dítě není o dané problematice dostatečně informováno a ocenil/a bych, kdyby se mohlo zúčastnit aktivity na dané téma1515 %15 %  
Nevím99 %9 %  

Graf

26. V případě, že byste ocenil/a zapojení Vašeho dítěte do aktivit zaměřených na kyberšikanu, jakou metodu předání informací byste upřednostnil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Aktivní účast dítěte na školní aktivitě zaměřené na kyberšikanu (například prostřednictvím projektů, prezentací, atd.)5487,1 %54 %  
Účast dítěte na mimoškolním semináři/přednášce zaměřeném na danou problematiku69,68 %6 %  
Individuální nastudování informací z doporučené literatury23,23 %2 %  

Graf

27. Níže je vyhrazen prostor pro dobrovolné sdělení vašeho příběhu v souvislosti s kyberšikanu. Příběh by byl následně sdělen žákům jako reálný příběh ze života jejich vrstevníka, díky němuž by byl umožněn lepší vhled do situace, či by byly prodiskutovány možnosti řešení dané situace.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Me deti znaji rozdil mezi realnym a online svetem, kteremu maji davat prednost, a jak rici ne.

na jedné ze sociálních sítí kde dítě vystupovalo pouze pod přezdívkou bez uvedení osobních dat, je našlo dítě ze zájmového kroužku (po jeho skončení), které přezdívku znalo, odhalilo jeho identitu včetně jména, věku, bydliště a začalo ho urážet a zesměšňovat. Aplikaci jsme okamžitě týž den smazali a už ji nepoužívá, telefon dítětě z kroužku zablokovali, tím to skončilo. Druhé dítě ho už nikdy nijak nekontaktovalo. Další rok na kroužek agresor nechodil.

Nemám žádné zkušenosti.

Není můj osobní, ale je to příběh slečny (tehdy 13 let), která byla členkou mého tanečního kroužku. Vyfotila na sociální síť fotografii. Byla na ni ona, v nátělníku a krátkých kraťáscich. Holky začaly fotku okamžitě komentovat, a to stylem - "Ježíš, co to máš na sobě" "bože, to tam nemáš nic lepšího?" "Běž se zahrabat." Kluci to zase pojali z jiného úhlu, a začali se na ni dívat jako na sexuální oběť, kdy ne jen v komentářích, ale i ve zprávách ji začali, v lepším případě, dělat návrhy. Holčina se pak vůbec bála jít do školy, kroužku. Bála se, co jí holky udělají, a kde si na ni jaký kluk počká. Naštěstí se ale svěřila a dalo se to tak okamžitě řešit. Stacila beseda "v kruhu", kdy nebyla zmíněná konkrétně ona, ale jen jsme si povídali, co to vůbec je, kam až to může zajít, jaké to může mít pro aktéry dopady. četli jsme si příběhy, apod... Od té doby, byl klid.

Osobní zkušenost nemám - ale na wtsp skupině kamarádů byla jedna dívka, která kluky zvala na svůj profil na tiktoku, celkem lascivní nabídky na to, že dívce bylo 11 let. Synovi jsem na této příležitosti vysvětlovala úskalí jednání té holky, co vše riskuje, jak a proč je to nevhodné (a pak jsem informovala maminku dané holčiny, zda ví, co její dcera nabízí). nemít synův pobyt na internetu pod kontrolou, mohlo by to dopadnout nedobře.

S manželem jsme rozvedení a dcera si v 16 letech založila instagram. Věděla jsem o tom a brala jsem to tak, že ví co a jak a moc jsem to neřešila. Jeden den jsem se ale podívala na Google photos, kde jsem zjistila, že moje dcera nafotila fotky svého přirození. Na dceru jsem okamžitě uhodila, ta mi přiznala, že si píše s někým, kdo to po ní chtěl. Dostala zákaz, ale bohužel si předtím ještě na instagram natočila také video, jak jde ze školu až domů. Takže danému člověku ukázala kama chodí do školy, kde bydlí, kudy chodí domů. Těchto informací naštěstí nikdo nezneužil, jelikož se jednalo o agresora ze školy, takže tyto informace věděl i předtím. Kdyby to byla však úplně neznámá osoba, mohlo to dopadnout hůře. Každopádně po zaslání choulostivé fotografie agresorovi poté násladovala kyberšikana z jeho strany, kdy dceři psal na jiných platformách a vyhrožoval ji, že fotografii zveřejní po škole, pošle ji kamarádům, do skupiny, vyhrožoval jí a vydíral. Naštěstí jsme problém odhalili včas, řešila jsem to se školou a s rodiči agresora. Ten poté fotografii smazal a po nějakou dobu byl klid. Za několik měsíců měl další konflikt tentorkát s jiným žákem a poté přestoupil na jinou školu. Dceru však již neobtěžoval a její fotografie se nikam nedostala.

Sikana byla vždy. Dcera ji zažila v mateřské školce. I v první třídě. Kdy chodila i od krve v potrhanem oděvu. Bohužel ZS ze me udělalo matku, která vše řeší. Ale dcera má sluchove postiženi. A má speciálního pedagoga který dochází do školy. A ten mk dal zprávu, ze jde vidět zaujatost dívenky k me dceri. Od tabule pouze kontakt oči na dceru. A o přestavkach tak samo. Takže sikana byla kdysi i násilná v okruhu známých děti. Bohužel drogové závisle matky neumí vychovat dítě a trpí druzí. A teď je doba kdy po par letech je toto pouze psychické. Ne fyzické. Doba se mění. A je více zla. Net je nedohledatelny. A hodně lidi si komplexy řeší kybersikanou. Mrzí me to. Ale je to čím dal tím horší doba.

STARŠÍ DCERA BYLA NA INTERNETU OPAKOVÁNĚ NAPADÁNA .BYL JI ODCIZEN BATOH S OSOBNÍMI VĚCMI JEJÍM ZNÁMÝM.BYLY TAM I OSOBNÍ UDAJE,ZPRÁVY OD LĚKAŘE ATD.NA FB JI PRAVIDELNĚ PŘISTÁVALI ZPRÁVY TYPU..ZAPLAT ZA VRÁCENÍ BATOHU A DOKLADÚ .....KČ,NEBO SE NĚCO STANE TOBĚ I TVÉ RODINĚ...TATO VĚC BYLA POSTOUPENA POLICII..A INFORMOVÁNA ŠIRŠÍ RODINA...

syn je ve wtsp skupině nejbližších kamarádů. Cca 6 dětí (děti kamarádek+spolužáci ze stejné školy). V létě k nim přibyla jedna holčina - a ta jim tam poslala tři videa, kde s dost lascivními pohyby i mluvou zvala kluky na její profil na tiktoku. Zároveň je zapřísahala, aby to neříkali doma, že tam má desítky sledujících a nesmí se to nikdo dozvědět. Bylo jí 16. Právě díky tomu, že mám přehled, jsem na to velmi rychle přišla, synovi vysvětlila, co a proč je špatně, zkontaktovala i maminku (která samozřejmě neměla tušení, co její mladá po škole natáčí). Jeden z kamarádů ze skupiny však vyscreenoval laciné pózy a ty následně sdílel jak na dané skupině, tak i na jiných školních skupinách a svém profilu na FB.

Syn písemně agresivně napadal na Facebooku jednoho ze spoluhráčů ve fotbale, který k nim nově přistoupil a se synem si nesedli. Bylo to když synovi bylo 16 let. Ve společné skupině se do něj hodně navážel, několikrát jej ze skupiny vyhodil a psal mu i škaredé věci do chatu. Zjistila jsem to náhodou, když si nechal na PC otevřený daný chat a já šla k němu do pokoje pro věci. Se synem jsme o tom i s jeho otcem mluvili, vyslechli si jeho důvody a snažili se mu situaci vysvětlit. Syn poté již písemně spoluhráče nikterak nenapadal, ale moc dobře spolu nevycházeli ani v reálu ještě další rok po incidentu. Poté si to kluci vyříkali a od té doby jsou bezproblémový, dá se říct, že spolu i kamarádí a nejsou mezi nimi již žádné konflikty. Se synem jsme se k tomutu incidentu před nedávnem vrátili, řekl mi jeho pohled s odstupem času a uznal svoji chybu. Svůj vliv na to měla i přednáška, kterou v rámci školy absolvoval a říkal,že to bylo užitečné a bylo by fajn, kdyby se mohl zúčastnit i nějakého projektu či jiné aktivity a nejlépe spolu s žáky nižších ročníků, kteří by tyto poznatky také potřebovali.

Synovi (4 třída) se stalo, že se některý ze spolužáků vydával na platformě určené pro komunikaci třídy a učitelky v době polodistanční výuky (google meet) a psal tam sprosté věci. Rodiče informováni nebyli, řešili to ve škole. Viník se asi nenašel. Syn dostal nové přístupové údaje. Že se toto stalo jsem zjistila od druhého syna, kterého si pozvali k "výslechu", protože řešili, zda mohl reálně fyzicky syn toto udělat. Nemohl, v té době neměl odnikud přístup k pc ani internetu. Jak to řešili případně dál se třídou, nevím.

Žádný nemám.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Kolik let je Vašemu dítěti?

 • odpověď 15 let a méně:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, mám, dítě nemá data v telefonu, doma je připojené na WI-FI, kterou mohu kdykoli vypnout, ale mimo domov se může kdekoli připojit na veřejnou WI-FI, kterou již neumím ovlivnit na otázku 8. Máte možnost korigovat dobu strávenou na internetu u svého dítěte? Případně jakým způsobem?

7. Umíte korigovat dobu strávenou na internetu svého dítěte?

 • odpověď Ne, neumím korigovat dobu strávenou online u svého dítěte:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, mám možnost dobu strávenou online korigovat, ale neumím to na otázku 8. Máte možnost korigovat dobu strávenou na internetu u svého dítěte? Případně jakým způsobem?

10. Zažil/a jste situaci, kdy bylo Vaše dítě obětí kyberšikany?

 • odpověď Ano:
  • 7.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Problém byl vyřešen a už se neopakoval na otázku 14. Jak nastalá situace dopadla?

24. Kdo by se měl dle vašeho názoru věnovat prevenci a předávání důležitých informací v oblasti kyberšikany?

 • odpověď Pedagogičtí pracovníci:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, mám možnost dobu strávenou online korigovat, ale neumím to na otázku 8. Máte možnost korigovat dobu strávenou na internetu u svého dítěte? Případně jakým způsobem?
 • odpověď Youtubeři:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Influenceři na otázku 24. Kdo by se měl dle vašeho názoru věnovat prevenci a předávání důležitých informací v oblasti kyberšikany?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik let je Vašemu dítěti?

2. Pokud se pohybuje Vaše dítě v online prostředí, víte, jaké platformy navštěvuje, jakým činnostem se na internetu věnuje?

3. Mluvili jste se svým dítětem o tom, jak se bezpečně pohybovat a chovat v online světě?

5. Má Vaše dítě určený denní časový limit pro pobyt na internetu? Pokud ano, v jakém rozsahu?

6. V případě, že Vaše dítě má stanovený denní limit pro pobyt na internetu, rozlišujete, zda se jedná o online hry, sociální sítě nebo jiné internetové stránky (stránky se vzdělávacím obsahem, elektronické obchody, mediální weby, apod.)?

7. Umíte korigovat dobu strávenou na internetu svého dítěte?

8. Máte možnost korigovat dobu strávenou na internetu u svého dítěte? Případně jakým způsobem?

9. Máte stanovena pravidla pro pohyb svého dítěte v online světě? Pokud ano, uveďte alespoň jedno pravidlo.

10. Zažil/a jste situaci, kdy bylo Vaše dítě obětí kyberšikany?

14. Jak nastalá situace dopadla?

17. Zažil/a jste situaci, kdy bylo Vaše dítě agresorem v páchání kyberšikany?

24. Kdo by se měl dle vašeho názoru věnovat prevenci a předávání důležitých informací v oblasti kyberšikany?

25. Domníváte se, že má Vaše dítě dostatečné informace ohledně kyberšikany?

26. V případě, že byste ocenil/a zapojení Vašeho dítěte do aktivit zaměřených na kyberšikanu, jakou metodu předání informací byste upřednostnil/a?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik let je Vašemu dítěti?

2. Pokud se pohybuje Vaše dítě v online prostředí, víte, jaké platformy navštěvuje, jakým činnostem se na internetu věnuje?

3. Mluvili jste se svým dítětem o tom, jak se bezpečně pohybovat a chovat v online světě?

5. Má Vaše dítě určený denní časový limit pro pobyt na internetu? Pokud ano, v jakém rozsahu?

6. V případě, že Vaše dítě má stanovený denní limit pro pobyt na internetu, rozlišujete, zda se jedná o online hry, sociální sítě nebo jiné internetové stránky (stránky se vzdělávacím obsahem, elektronické obchody, mediální weby, apod.)?

7. Umíte korigovat dobu strávenou na internetu svého dítěte?

8. Máte možnost korigovat dobu strávenou na internetu u svého dítěte? Případně jakým způsobem?

9. Máte stanovena pravidla pro pohyb svého dítěte v online světě? Pokud ano, uveďte alespoň jedno pravidlo.

10. Zažil/a jste situaci, kdy bylo Vaše dítě obětí kyberšikany?

14. Jak nastalá situace dopadla?

17. Zažil/a jste situaci, kdy bylo Vaše dítě agresorem v páchání kyberšikany?

24. Kdo by se měl dle vašeho názoru věnovat prevenci a předávání důležitých informací v oblasti kyberšikany?

25. Domníváte se, že má Vaše dítě dostatečné informace ohledně kyberšikany?

26. V případě, že byste ocenil/a zapojení Vašeho dítěte do aktivit zaměřených na kyberšikanu, jakou metodu předání informací byste upřednostnil/a?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Haklová, V.Zkušenosti rodičů s kyberšikanou jejich dítěte (výsledky průzkumu), 2022. Dostupné online na https://zkusenosti-s-kybersikanou.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.