Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zkušenosti s používáním nosních kapek

Zkušenosti s používáním nosních kapek

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Paseková
Šetření:27. 03. 2013 - 10. 04. 2013
Počet respondentů:156
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:11
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den, vážení respondenti,

 

ráda bych Vás požádala o vyplnění krátkého dotazníku, jehož záměrem je zjistit, jaké je povědomí o bezpečném používání nosních kapek. Dotazník je zcela anonymní a jeho vyplnění Vám zabere pouhých několik minut. Děkuji za Vaši ochotu a čas.

 

 

Odpovědi respondentů

1. Používáte při nachlazení nosní kapky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13183,97 %83,97 %  
ne2516,03 %16,03 %  

Graf

2. Čtete si vždy příbalový leták před tím, než začnete nosní kapky používat?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8655,13 %55,13 %  
ano7044,87 %44,87 %  

Graf

3. Dodržujete vždy přesně pokyny a dávkování uvedené v příbalovém letáku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10667,95 %67,95 %  
ano5032,05 %32,05 %  

Graf

4. Víte, že nosní kapky můžete používat jen několik dní?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13385,26 %85,26 %  
nevím1710,9 %10,9 %  
ne63,85 %3,85 %  

Graf

5. Víte, jak dlouho můžete maximálně používat nosní kapky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
7 dní12680,77 %80,77 %  
NEVÍM2012,82 %12,82 %  
14 dní95,77 %5,77 %  
30 dní10,64 %0,64 %  

Graf

6. Víte, že z nadměrného a příliš častého užívání nosních kapek snadno vznikne závislost?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10466,67 %66,67 %  
ne5233,33 %33,33 %  

Graf

7. Znáte někoho, kdo závislost na nosních kapkách získal?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9359,62 %59,62 %  
ano5132,69 %32,69 %  
nevím127,69 %7,69 %  

Graf

8. Víte, že vám nosní kapky citelně vysušují a poškozují sliznici?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11171,15 %71,15 %  
ne4528,85 %28,85 %  

Graf

9. Využíváte prostředky pro zvlhčení a regeneraci nosní sliznice?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10768,59 %68,59 %  
ano4931,41 %31,41 %  

Graf

10. Považujete zvlhčení nosní sliznice za důležité?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8151,92 %51,92 %  
nevím6340,38 %40,38 %  
ne127,69 %7,69 %  

Graf

11. V jaké podobě jsou vám prostředky do nosu příjemnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sprej13485,9 %85,9 %  
kapky1811,54 %11,54 %  
gel42,56 %2,56 %  

Graf

12. Když již víte, že hrozí závislost na nosních kapkách, omezíte jejich používání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8151,92 %51,92 %  
ano4730,13 %30,13 %  
nevím2817,95 %17,95 %  

Graf

13. Uvažujete o tom, že by bylo přínosné zároveň s nosními kapkami používat také prostředky pro zvlhčení nosní sliznice?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11271,79 %71,79 %  
ne4428,21 %28,21 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Znáte někoho, kdo závislost na nosních kapkách získal?

  • odpověď ne:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 6. Víte, že z nadměrného a příliš častého užívání nosních kapek snadno vznikne závislost?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Používáte při nachlazení nosní kapky?

2. Čtete si vždy příbalový leták před tím, než začnete nosní kapky používat?

3. Dodržujete vždy přesně pokyny a dávkování uvedené v příbalovém letáku?

4. Víte, že nosní kapky můžete používat jen několik dní?

5. Víte, jak dlouho můžete maximálně používat nosní kapky?

6. Víte, že z nadměrného a příliš častého užívání nosních kapek snadno vznikne závislost?

7. Znáte někoho, kdo závislost na nosních kapkách získal?

8. Víte, že vám nosní kapky citelně vysušují a poškozují sliznici?

9. Využíváte prostředky pro zvlhčení a regeneraci nosní sliznice?

10. Považujete zvlhčení nosní sliznice za důležité?

11. V jaké podobě jsou vám prostředky do nosu příjemnější?

12. Když již víte, že hrozí závislost na nosních kapkách, omezíte jejich používání?

13. Uvažujete o tom, že by bylo přínosné zároveň s nosními kapkami používat také prostředky pro zvlhčení nosní sliznice?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Používáte při nachlazení nosní kapky?

2. Čtete si vždy příbalový leták před tím, než začnete nosní kapky používat?

3. Dodržujete vždy přesně pokyny a dávkování uvedené v příbalovém letáku?

4. Víte, že nosní kapky můžete používat jen několik dní?

5. Víte, jak dlouho můžete maximálně používat nosní kapky?

6. Víte, že z nadměrného a příliš častého užívání nosních kapek snadno vznikne závislost?

7. Znáte někoho, kdo závislost na nosních kapkách získal?

8. Víte, že vám nosní kapky citelně vysušují a poškozují sliznici?

9. Využíváte prostředky pro zvlhčení a regeneraci nosní sliznice?

10. Považujete zvlhčení nosní sliznice za důležité?

11. V jaké podobě jsou vám prostředky do nosu příjemnější?

12. Když již víte, že hrozí závislost na nosních kapkách, omezíte jejich používání?

13. Uvažujete o tom, že by bylo přínosné zároveň s nosními kapkami používat také prostředky pro zvlhčení nosní sliznice?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Paseková, L.Zkušenosti s používáním nosních kapek (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://zkusenosti-s-pouzivanim-nosn.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.