Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zkušenosti s reklamacemi

Zkušenosti s reklamacemi

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:SOS-Sdružení obrany spotřebitelů, o.s.
Šetření:09. 02. 2009 - 23. 02. 2009
Počet respondentů:160
Počet otázek (max/průměr):8 / 7.49
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:33,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:03
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Zajímají nás Vaše zkušenosti s reklamacemi výrobků. Získaná data nám pomohou zlepšit ochranu spotřebitele v České republice.

Odpovědi respondentů

1. Jaká musí být minimální hodnota reklamovaného výrobku, abyste přistoupil/a k reklamaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [na částce nezáležíotázka č. 2, více než 100 Kčotázka č. 2, více než 300 Kčotázka č. 2, více než 800 Kčotázka č. 2, více než 1500 Kčotázka č. 2, zásadně nereklamujiotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na částce nezáleží8955,63 %55,63 %  
více než 300 Kč2616,25 %16,25 %  
více než 800 Kč2012,5 %12,5 %  
více než 100 Kč159,38 %9,38 %  
více než 1500 Kč85 %5 %  
více než 1000 Kč 10,63 %0,63 %  
zásadně nereklamuji10,63 %0,63 %  

Graf

2. Kolikrát jste již uplatnil/a reklamaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [0otázka č. 6, 1-3otázka č. 3, 4 a vícekrátotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4 a vícekrát8856,05 %55 %  
1-36541,4 %40,63 %  
042,55 %2,5 %  

Graf

3. Setkal/a jste se s tím, že vaše reklamace byla zamítnuta?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 4, prodejce se vůbec reklamací nezabývalotázka č. 4, neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8958,17 %55,63 %  
ne5435,29 %33,75 %  
prodejce se vůbec reklamací nezabýval106,54 %6,25 %  

Graf

4. V případě, že vám byla reklamace zamítnuta či nebyla vůbec vyřešena, jak jste dále postupoval/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rezignoval jsem a věc nadále nereklamoval5757,58 %35,63 %  
Vadu jsem opět reklamoval3535,35 %21,88 %  
Obratil jsem se na kvalifikovanou osobu za účelem porady jak dál (právník, Sdružení obrany spotřebitelů)2525,25 %15,63 %  
Nechal jsem si vypracovat znalecký posudek a na jeho základě opět reklamoval55,05 %3,13 %  
Obrátil jsem se na mimosoudní řešení sporů55,05 %3,13 %  
Věc jsem řešil soudní cestou11,01 %0,63 %  

Graf

5. Reklamoval/a jste někdy výrobek zakoupený v zahraničí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne14896,73 %92,5 %  
ano53,27 %3,13 %  

Graf

6. Upustil/a jste někdy od reklamace z důvodu, že jste se domníval/a, že práva se nedomůžete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8654,78 %53,75 %  
ne7145,22 %44,38 %  

Graf

7. Víte, že existuje mimosoudní řešení sporů, včetně reklamací?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10565,63 %65,63 %  
ne5534,38 %34,38 %  

Graf

8. Kolik je vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16-256842,5 %42,5 %  
26-405735,63 %35,63 %  
41-602314,38 %14,38 %  
0-1574,38 %4,38 %  
61 a více53,13 %3,13 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Setkal/a jste se s tím, že vaše reklamace byla zamítnuta?

  • odpověď ano:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadu jsem opět reklamoval na otázku 4. V případě, že vám byla reklamace zamítnuta či nebyla vůbec vyřešena, jak jste dále postupoval/a?
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rezignoval jsem a věc nadále nereklamoval na otázku 4. V případě, že vám byla reklamace zamítnuta či nebyla vůbec vyřešena, jak jste dále postupoval/a?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaká musí být minimální hodnota reklamovaného výrobku, abyste přistoupil/a k reklamaci?

2. Kolikrát jste již uplatnil/a reklamaci?

3. Setkal/a jste se s tím, že vaše reklamace byla zamítnuta?

4. V případě, že vám byla reklamace zamítnuta či nebyla vůbec vyřešena, jak jste dále postupoval/a?

5. Reklamoval/a jste někdy výrobek zakoupený v zahraničí?

6. Upustil/a jste někdy od reklamace z důvodu, že jste se domníval/a, že práva se nedomůžete?

7. Víte, že existuje mimosoudní řešení sporů, včetně reklamací?

8. Kolik je vám let?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaká musí být minimální hodnota reklamovaného výrobku, abyste přistoupil/a k reklamaci?

2. Kolikrát jste již uplatnil/a reklamaci?

3. Setkal/a jste se s tím, že vaše reklamace byla zamítnuta?

4. V případě, že vám byla reklamace zamítnuta či nebyla vůbec vyřešena, jak jste dále postupoval/a?

5. Reklamoval/a jste někdy výrobek zakoupený v zahraničí?

6. Upustil/a jste někdy od reklamace z důvodu, že jste se domníval/a, že práva se nedomůžete?

7. Víte, že existuje mimosoudní řešení sporů, včetně reklamací?

8. Kolik je vám let?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

obrany spotřebitelů, o.s., S.Zkušenosti s reklamacemi (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://zkusenosti-s-reklamacemi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.