Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zkušenosti se sexuálním obtěžováním na pracovišti - muži

Zkušenosti se sexuálním obtěžováním na pracovišti - muži

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jakub Kulda
Šetření:12. 10. 2009 - 19. 10. 2009
Počet respondentů:68
Počet otázek (max/průměr):7 / 7
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:31,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:53
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ahoj, dělám seminární práci na téma "sexuální obtěžování na pracovišti" a potřebuju porovnat výsledky jednoho 20 let starého výzkumu k současnosti, zda došlo k nějakému vývoji, je to jen 7 otázek ano x ne :) Děkuju

Odpovědi respondentů

1. 1. Zažil jste někdy v zaměstnání nemístné poznámky, dvojsmyslné narážky, vtipy se sexuálním podtextem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4566,18 %66,18 %  
ne2333,82 %33,82 %  

Graf

2. 2. Zažil jste někdy v zaměstnání nemístné zírání, pohledy, svůdné pomrkávání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3652,94 %52,94 %  
ne3247,06 %47,06 %  

Graf

3. 3. Zažil jste někdy v zaměstnání nechtěné či nevítané sexuální dotyky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5479,41 %79,41 %  
ano1420,59 %20,59 %  

Graf

4. 4. Zažil jste někdy v zaměstnání nechtěné či nevítané sexuální návrhy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5377,94 %77,94 %  
ano1522,06 %22,06 %  

Graf

5. 5. Zažil jste někdy v zaměstnání nechtěné či nevítané návrhy na schůzku či vztah?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5073,53 %73,53 %  
ano1826,47 %26,47 %  

Graf

6. 6. Zažil jste někdy v zaměstnání nátlak k sexu jako podmínky k udržení či získání pracovního místa?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6798,53 %98,53 %  
ano11,47 %1,47 %  

Graf

7. 7. Zažil jste někdy v zaměstnání pokus o znásilnění či skutečné znásilnění?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne68100 %100 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. 1. Zažil jste někdy v zaměstnání nemístné poznámky, dvojsmyslné narážky, vtipy se sexuálním podtextem?

  • odpověď ano:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 3. 3. Zažil jste někdy v zaměstnání nechtěné či nevítané sexuální dotyky?

2. 2. Zažil jste někdy v zaměstnání nemístné zírání, pohledy, svůdné pomrkávání?

  • odpověď ano:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 4. 4. Zažil jste někdy v zaměstnání nechtěné či nevítané sexuální návrhy?
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 3. 3. Zažil jste někdy v zaměstnání nechtěné či nevítané sexuální dotyky?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. 1. Zažil jste někdy v zaměstnání nemístné poznámky, dvojsmyslné narážky, vtipy se sexuálním podtextem?

2. 2. Zažil jste někdy v zaměstnání nemístné zírání, pohledy, svůdné pomrkávání?

3. 3. Zažil jste někdy v zaměstnání nechtěné či nevítané sexuální dotyky?

4. 4. Zažil jste někdy v zaměstnání nechtěné či nevítané sexuální návrhy?

5. 5. Zažil jste někdy v zaměstnání nechtěné či nevítané návrhy na schůzku či vztah?

6. 6. Zažil jste někdy v zaměstnání nátlak k sexu jako podmínky k udržení či získání pracovního místa?

7. 7. Zažil jste někdy v zaměstnání pokus o znásilnění či skutečné znásilnění?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. 1. Zažil jste někdy v zaměstnání nemístné poznámky, dvojsmyslné narážky, vtipy se sexuálním podtextem?

2. 2. Zažil jste někdy v zaměstnání nemístné zírání, pohledy, svůdné pomrkávání?

3. 3. Zažil jste někdy v zaměstnání nechtěné či nevítané sexuální dotyky?

4. 4. Zažil jste někdy v zaměstnání nechtěné či nevítané sexuální návrhy?

5. 5. Zažil jste někdy v zaměstnání nechtěné či nevítané návrhy na schůzku či vztah?

6. 6. Zažil jste někdy v zaměstnání nátlak k sexu jako podmínky k udržení či získání pracovního místa?

7. 7. Zažil jste někdy v zaměstnání pokus o znásilnění či skutečné znásilnění?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Kulda, J.Zkušenosti se sexuálním obtěžováním na pracovišti - muži (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://zkusenosti-se-sexualnim-obtezovanim-na-pracovisti-muzi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.