Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zkušenosti v partnerském vztahu

Zkušenosti v partnerském vztahu

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Stašková
Šetření:16. 11. 2010 - 25. 11. 2010
Počet respondentů:87
Počet otázek (max/průměr):35 / 34.08
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:64,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:20
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jste studentky druhého ročníku Sociální práce a tímto bychom Vás chtěly požádat o vyplnění následujícího dotazníku... Tento výzkum provádíme v rámci naší seminární práce....

Děkujeme Vám za Váš čas věnovaný vyplňování... :)

Odpovědi respondentů

1. pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6473,56 %73,56 %  
muž2326,44 %26,44 %  

Graf

2. věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
201719,77 %19,54 %  
211416,28 %16,09 %  
221213,95 %13,79 %  
1866,98 %6,9 %  
2655,81 %5,75 %  
2544,65 %4,6 %  
2344,65 %4,6 %  
1944,65 %4,6 %  
2444,65 %4,6 %  
2822,33 %2,3 %  
ostatní odpovědi 30
32
35
27
45
31
43
41
17
13
42
52
15
1416,28 %16,09 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:22.62
Minimum:18
Maximum:41
Variační rozpětí:23
Rozptyl:16.11
Směrodatná odchylka:4.01
Medián:21
Modus:20

Graf

3. Setkal jste se někdy s tím, že ve vašem vztahu došlo k OSTŘEJŠÍ VÝMĚNĚ NÁZORŮ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas5361,63 %60,92 %  
nikdy2124,42 %24,14 %  
často1011,63 %11,49 %  
stále22,33 %2,3 %  

Graf

4. Setkal jste se někdy s OSTŘEJŠÍ VÝMĚNOU NÁZORŮ ve vašem okolí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas5260,47 %59,77 %  
často2630,23 %29,89 %  
stále55,81 %5,75 %  
nikdy22,33 %2,3 %  
nevím/nechci odpovědět11,16 %1,15 %  

Graf

5. Vadí Vám takové chování (OSTŘEJŠÍ VÝMĚNA NÁZORŮ)? Je Vám takové jednání _____?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepříjemné5868,24 %66,67 %  
dá se snést1112,94 %12,64 %  
nesnesitelné1112,94 %12,64 %  
příliš nevadí44,71 %4,6 %  
nevím/nechci odpovědět11,18 %1,15 %  

Graf

6. Setkal jste se někdy s tím, že ve vašem vztahu došlo ke SLOVNÍ AGRESY (nadávky)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy4350,59 %49,43 %  
občas3541,18 %40,23 %  
často67,06 %6,9 %  
nevím/nechci odpovědět11,18 %1,15 %  

Graf

7. Setkal jste se někdy se SLOVNÍ AGRESÍ ve vašem okolí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas5868,24 %66,67 %  
často1720 %19,54 %  
stále55,88 %5,75 %  
nikdy44,71 %4,6 %  
nevím/nechci odpovědět11,18 %1,15 %  

Graf

8. Vadí Vám takové chování (SLOVNÍ AGRESE)? Je Vám takové jednání _____?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepříjemné5868,24 %66,67 %  
nesnesitelné1821,18 %20,69 %  
dá se snést67,06 %6,9 %  
příliš nevadí22,35 %2,3 %  
nevím/nechci odpovědět11,18 %1,15 %  

Graf

9. Setkal jste se někdy s tím, že ve vašem vztahu došlo k tomu, že "LÉTALI VĚCI VZDUCHEM"?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy6678,57 %75,86 %  
občas1720,24 %19,54 %  
často11,19 %1,15 %  

Graf

10. Setkal jste se někdy s "LÉTÁNÍM VĚCÍ VZDUCHEM" ve vašem okolí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy4047,06 %45,98 %  
občas3237,65 %36,78 %  
nevím/nechci odpovědět67,06 %6,9 %  
často55,88 %5,75 %  
stále22,35 %2,3 %  

Graf

11. Vadí Vám takové chování ("LÉTÁNÍ VĚCÍ VZDUCHEM")? Je Vám takové jednání ___?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesnesitelné3642,86 %41,38 %  
nepříjemné3440,48 %39,08 %  
nevím/nechci odpovědět910,71 %10,34 %  
příliš nevadí33,57 %3,45 %  
dá se snést22,38 %2,3 %  

Graf

12. Setkal jste se někdy s tím, že ve vašem vztahu došlo k FYZICKÉMU KONTAKTU BĚHEM HÁDKY(plácnutí, pohlavek, zatřesení)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy5868,24 %66,67 %  
občas2327,06 %26,44 %  
často33,53 %3,45 %  
nevím/nechci odpovědět11,18 %1,15 %  

Graf

13. Setkal jste se někdy s FYZICKÝM KONTAKTEM BĚHEM HÁDKY (plácnutí, pohlavek, zatřesení) ve vašem okolí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas4249,41 %48,28 %  
nikdy3338,82 %37,93 %  
často78,24 %8,05 %  
nevím/nechci odpovědět22,35 %2,3 %  
stále11,18 %1,15 %  

Graf

14. Vadí Vám takové chování (FYZICKÝ KONTAKT BĚHEM HÁDKY)? Je Vám takové jednání ___?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesnesitelné6477,11 %73,56 %  
nepříjemné1315,66 %14,94 %  
nevím/nechci odpovědět56,02 %5,75 %  
příliš nevadí11,2 %1,15 %  

Graf

15. Setkal jste se někdy s tím, že ve vašem vztahu došlo k VYHROŽOVÁNÍ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy6172,62 %70,11 %  
občas2023,81 %22,99 %  
často33,57 %3,45 %  

Graf

16. Setkal jste se někdy s VYHROŽOVÁNÍM ve vašem okolí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas4047,06 %45,98 %  
nikdy3237,65 %36,78 %  
často67,06 %6,9 %  
stále44,71 %4,6 %  
nevím/nechci odpovědět33,53 %3,45 %  

Graf

17. Vadí Vám takové chování (VYHROŽOVÁNÍ)? Je Vám takové jednání ___?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesnesitelné5464,29 %62,07 %  
nepříjemné2428,57 %27,59 %  
nevím/nechci odpovědět55,95 %5,75 %  
příliš nevadí11,19 %1,15 %  

Graf

18. Setkal jste se někdy s tím, že ve vašem vztahu došlo k CÍLENÉMU NIČENÍ BLÍZKÉ VĚCI?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy7183,53 %81,61 %  
občas1011,76 %11,49 %  
často33,53 %3,45 %  
nevím/nechci odpovědět11,18 %1,15 %  

Graf

19. Setkal jste se někdy s CÍLENÝM NIČENÍM BLÍZKÉ VĚCI ve vašem okolí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy5058,82 %57,47 %  
občas2934,12 %33,33 %  
nevím/nechci odpovědět44,71 %4,6 %  
často22,35 %2,3 %  

Graf

20. Vadí Vám takové chování (CÍLENÉ NIČENÍ BLÍZKÉ VĚCI)? Je Vám takové jednání ___?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesnesitelné4351,19 %49,43 %  
nepříjemné2934,52 %33,33 %  
nevím/nechci odpovědět910,71 %10,34 %  
dá se snést22,38 %2,3 %  
příliš nevadí11,19 %1,15 %  

Graf

21. Setkal jste se někdy s tím, že ve vašem vztahu došlo k AGRESIVNÍMU CHOVÁNÍ VŮČI DOMÁCÍM ZVÍŘATŮM?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy8398,81 %95,4 %  
občas11,19 %1,15 %  

Graf

22. Setkal jste se někdy s AGRESIVNÍM CHOVÁNÍM VŮČI DOMÁCÍM ZVÍŘATŮM ve vašem okolí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy6880 %78,16 %  
občas1416,47 %16,09 %  
nevím/nechci odpovědět33,53 %3,45 %  

Graf

23. Vadí Vám takové chování (AGRESIVNÍ CHOVÁNÍ VŮČI DOMÁCÍM ZVÍŘATŮM)? Je Vám takové jednání ___?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesnesitelné7284,71 %82,76 %  
nepříjemné78,24 %8,05 %  
nevím/nechci odpovědět55,88 %5,75 %  
příliš nevadí11,18 %1,15 %  

Graf

24. Setkal jste se někdy s tím, že ve vašem vztahu došlo k VYJADŘOVÁNÍ MÉNĚCENNOSTI (předhazování nižšího vzdělání; vydělávání méně peněz)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy5564,71 %63,22 %  
občas2124,71 %24,14 %  
často89,41 %9,2 %  
nevím/nechci odpovědět11,18 %1,15 %  

Graf

25. Setkal jste se někdy s VYJADŘOVÁNÍM MÉNĚCENNOSTI ve vašem okolí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas4755,29 %54,02 %  
nikdy2529,41 %28,74 %  
často1011,76 %11,49 %  
stále22,35 %2,3 %  
nevím/nechci odpovědět11,18 %1,15 %  

Graf

26. Vadí Vám takové chování (VYJADŘOVÁNÍ MÉNĚCENNOSTI)? Je Vám takové jednání ___?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepříjemné4453,01 %50,57 %  
nesnesitelné3339,76 %37,93 %  
nevím/nechci odpovědět33,61 %3,45 %  
dá se snést22,41 %2,3 %  
příliš nevadí11,2 %1,15 %  

Graf

27. Setkal jste se někdy s tím, že ve vašem vztahu došlo ke KONTROLOVÁNÍ NAKLÁDÁNÍ S PENĚZI?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy6778,82 %77,01 %  
občas1416,47 %16,09 %  
nevím/nechci odpovědět22,35 %2,3 %  
stále22,35 %2,3 %  

Graf

28. Setkal jste se někdy s KONTROLOVÁNÍM NAKLÁDÁNÍ S PENĚZI ve vašem okolí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas3642,35 %41,38 %  
nikdy2832,94 %32,18 %  
často1112,94 %12,64 %  
nevím/nechci odpovědět67,06 %6,9 %  
stále44,71 %4,6 %  

Graf

29. Vadí Vám takové chování (KONTROLOVÁNÍ NÁKLÁDÁNÍ S PENĚZI)? Je Vám takové jednání ___?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepříjemné3946,43 %44,83 %  
dá se snést1821,43 %20,69 %  
nesnesitelné1619,05 %18,39 %  
příliš nevadí78,33 %8,05 %  
nevím/nechci odpovědět44,76 %4,6 %  

Graf

30. Setkal jste se někdy s tím, že ve vašem vztahu došlo k SEXUÁLNÍMU NÁTLAKU (odpírání/vynucování styku)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy6778,82 %77,01 %  
občas1214,12 %13,79 %  
často44,71 %4,6 %  
stále11,18 %1,15 %  
nevím/nechci odpovědět11,18 %1,15 %  

Graf

31. Setkal jste se někdy se SEXUÁLNÍM NÁTLAKEM ve vašem okolí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy4957,65 %56,32 %  
občas2428,24 %27,59 %  
nevím/nechci odpovědět1011,76 %11,49 %  
často11,18 %1,15 %  
stále11,18 %1,15 %  

Graf

32. Vadí Vám takové chování (SEXUÁLNÍ NÁTLAK)? Je Vám takové jednání ___?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesnesitelné3946,43 %44,83 %  
nepříjemné3035,71 %34,48 %  
příliš nevadí67,14 %6,9 %  
nevím/nechci odpovědět55,95 %5,75 %  
dá se snést44,76 %4,6 %  

Graf

33. Setkal jste se někdy s tím, že ve vašem vztahu došlo k PŘEHLÍŽENÍ VAŠICH NÁZORŮ, MYŠLENEK A POCITŮ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas5160,71 %58,62 %  
nikdy2023,81 %22,99 %  
často910,71 %10,34 %  
stále22,38 %2,3 %  
nevím/nechci odpovědět22,38 %2,3 %  

Graf

34. Setkal jste se někdy s PŘEHLÍŽENÍM NÁZORŮ, MYŠLENEK A POCITŮ někoho ve vašem okolí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas4553,57 %51,72 %  
často2023,81 %22,99 %  
nikdy89,52 %9,2 %  
stále78,33 %8,05 %  
nevím/nechci odpovědět44,76 %4,6 %  

Graf

35. Vadí Vám takové chování (PŘEHLÍŽENÍ NÁZORŮ, MYŠLENEK A POCITŮ NĚKOHO)? Je Vám takové jednání ___?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepříjemné4351,19 %49,43 %  
nesnesitelné2023,81 %22,99 %  
dá se snést1821,43 %20,69 %  
nevím/nechci odpovědět22,38 %2,3 %  
příliš nevadí11,19 %1,15 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Setkal jste se někdy s tím, že ve vašem vztahu došlo ke SLOVNÍ AGRESY (nadávky)?

 • odpověď nikdy:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy na otázku 3. Setkal jste se někdy s tím, že ve vašem vztahu došlo k OSTŘEJŠÍ VÝMĚNĚ NÁZORŮ?

19. Setkal jste se někdy s CÍLENÝM NIČENÍM BLÍZKÉ VĚCI ve vašem okolí?

 • odpověď nikdy:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesnesitelné na otázku 5. Vadí Vám takové chování (OSTŘEJŠÍ VÝMĚNA NÁZORŮ)? Je Vám takové jednání _____?

24. Setkal jste se někdy s tím, že ve vašem vztahu došlo k VYJADŘOVÁNÍ MÉNĚCENNOSTI (předhazování nižšího vzdělání; vydělávání méně peněz)?

 • odpověď nikdy:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy na otázku 33. Setkal jste se někdy s tím, že ve vašem vztahu došlo k PŘEHLÍŽENÍ VAŠICH NÁZORŮ, MYŠLENEK A POCITŮ?

31. Setkal jste se někdy se SEXUÁLNÍM NÁTLAKEM ve vašem okolí?

 • odpověď nikdy:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy na otázku 25. Setkal jste se někdy s VYJADŘOVÁNÍM MÉNĚCENNOSTI ve vašem okolí?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. pohlaví

2. věk

3. Setkal jste se někdy s tím, že ve vašem vztahu došlo k OSTŘEJŠÍ VÝMĚNĚ NÁZORŮ?

4. Setkal jste se někdy s OSTŘEJŠÍ VÝMĚNOU NÁZORŮ ve vašem okolí?

5. Vadí Vám takové chování (OSTŘEJŠÍ VÝMĚNA NÁZORŮ)? Je Vám takové jednání _____?

6. Setkal jste se někdy s tím, že ve vašem vztahu došlo ke SLOVNÍ AGRESY (nadávky)?

7. Setkal jste se někdy se SLOVNÍ AGRESÍ ve vašem okolí?

8. Vadí Vám takové chování (SLOVNÍ AGRESE)? Je Vám takové jednání _____?

9. Setkal jste se někdy s tím, že ve vašem vztahu došlo k tomu, že "LÉTALI VĚCI VZDUCHEM"?

10. Setkal jste se někdy s "LÉTÁNÍM VĚCÍ VZDUCHEM" ve vašem okolí?

11. Vadí Vám takové chování ("LÉTÁNÍ VĚCÍ VZDUCHEM")? Je Vám takové jednání ___?

12. Setkal jste se někdy s tím, že ve vašem vztahu došlo k FYZICKÉMU KONTAKTU BĚHEM HÁDKY(plácnutí, pohlavek, zatřesení)?

13. Setkal jste se někdy s FYZICKÝM KONTAKTEM BĚHEM HÁDKY (plácnutí, pohlavek, zatřesení) ve vašem okolí?

14. Vadí Vám takové chování (FYZICKÝ KONTAKT BĚHEM HÁDKY)? Je Vám takové jednání ___?

15. Setkal jste se někdy s tím, že ve vašem vztahu došlo k VYHROŽOVÁNÍ?

16. Setkal jste se někdy s VYHROŽOVÁNÍM ve vašem okolí?

17. Vadí Vám takové chování (VYHROŽOVÁNÍ)? Je Vám takové jednání ___?

18. Setkal jste se někdy s tím, že ve vašem vztahu došlo k CÍLENÉMU NIČENÍ BLÍZKÉ VĚCI?

19. Setkal jste se někdy s CÍLENÝM NIČENÍM BLÍZKÉ VĚCI ve vašem okolí?

20. Vadí Vám takové chování (CÍLENÉ NIČENÍ BLÍZKÉ VĚCI)? Je Vám takové jednání ___?

21. Setkal jste se někdy s tím, že ve vašem vztahu došlo k AGRESIVNÍMU CHOVÁNÍ VŮČI DOMÁCÍM ZVÍŘATŮM?

22. Setkal jste se někdy s AGRESIVNÍM CHOVÁNÍM VŮČI DOMÁCÍM ZVÍŘATŮM ve vašem okolí?

23. Vadí Vám takové chování (AGRESIVNÍ CHOVÁNÍ VŮČI DOMÁCÍM ZVÍŘATŮM)? Je Vám takové jednání ___?

24. Setkal jste se někdy s tím, že ve vašem vztahu došlo k VYJADŘOVÁNÍ MÉNĚCENNOSTI (předhazování nižšího vzdělání; vydělávání méně peněz)?

25. Setkal jste se někdy s VYJADŘOVÁNÍM MÉNĚCENNOSTI ve vašem okolí?

26. Vadí Vám takové chování (VYJADŘOVÁNÍ MÉNĚCENNOSTI)? Je Vám takové jednání ___?

27. Setkal jste se někdy s tím, že ve vašem vztahu došlo ke KONTROLOVÁNÍ NAKLÁDÁNÍ S PENĚZI?

28. Setkal jste se někdy s KONTROLOVÁNÍM NAKLÁDÁNÍ S PENĚZI ve vašem okolí?

29. Vadí Vám takové chování (KONTROLOVÁNÍ NÁKLÁDÁNÍ S PENĚZI)? Je Vám takové jednání ___?

30. Setkal jste se někdy s tím, že ve vašem vztahu došlo k SEXUÁLNÍMU NÁTLAKU (odpírání/vynucování styku)?

31. Setkal jste se někdy se SEXUÁLNÍM NÁTLAKEM ve vašem okolí?

32. Vadí Vám takové chování (SEXUÁLNÍ NÁTLAK)? Je Vám takové jednání ___?

33. Setkal jste se někdy s tím, že ve vašem vztahu došlo k PŘEHLÍŽENÍ VAŠICH NÁZORŮ, MYŠLENEK A POCITŮ?

34. Setkal jste se někdy s PŘEHLÍŽENÍM NÁZORŮ, MYŠLENEK A POCITŮ někoho ve vašem okolí?

35. Vadí Vám takové chování (PŘEHLÍŽENÍ NÁZORŮ, MYŠLENEK A POCITŮ NĚKOHO)? Je Vám takové jednání ___?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. pohlaví

2. věk

3. Setkal jste se někdy s tím, že ve vašem vztahu došlo k OSTŘEJŠÍ VÝMĚNĚ NÁZORŮ?

4. Setkal jste se někdy s OSTŘEJŠÍ VÝMĚNOU NÁZORŮ ve vašem okolí?

5. Vadí Vám takové chování (OSTŘEJŠÍ VÝMĚNA NÁZORŮ)? Je Vám takové jednání _____?

6. Setkal jste se někdy s tím, že ve vašem vztahu došlo ke SLOVNÍ AGRESY (nadávky)?

7. Setkal jste se někdy se SLOVNÍ AGRESÍ ve vašem okolí?

8. Vadí Vám takové chování (SLOVNÍ AGRESE)? Je Vám takové jednání _____?

9. Setkal jste se někdy s tím, že ve vašem vztahu došlo k tomu, že "LÉTALI VĚCI VZDUCHEM"?

10. Setkal jste se někdy s "LÉTÁNÍM VĚCÍ VZDUCHEM" ve vašem okolí?

11. Vadí Vám takové chování ("LÉTÁNÍ VĚCÍ VZDUCHEM")? Je Vám takové jednání ___?

12. Setkal jste se někdy s tím, že ve vašem vztahu došlo k FYZICKÉMU KONTAKTU BĚHEM HÁDKY(plácnutí, pohlavek, zatřesení)?

13. Setkal jste se někdy s FYZICKÝM KONTAKTEM BĚHEM HÁDKY (plácnutí, pohlavek, zatřesení) ve vašem okolí?

14. Vadí Vám takové chování (FYZICKÝ KONTAKT BĚHEM HÁDKY)? Je Vám takové jednání ___?

15. Setkal jste se někdy s tím, že ve vašem vztahu došlo k VYHROŽOVÁNÍ?

16. Setkal jste se někdy s VYHROŽOVÁNÍM ve vašem okolí?

17. Vadí Vám takové chování (VYHROŽOVÁNÍ)? Je Vám takové jednání ___?

18. Setkal jste se někdy s tím, že ve vašem vztahu došlo k CÍLENÉMU NIČENÍ BLÍZKÉ VĚCI?

19. Setkal jste se někdy s CÍLENÝM NIČENÍM BLÍZKÉ VĚCI ve vašem okolí?

20. Vadí Vám takové chování (CÍLENÉ NIČENÍ BLÍZKÉ VĚCI)? Je Vám takové jednání ___?

21. Setkal jste se někdy s tím, že ve vašem vztahu došlo k AGRESIVNÍMU CHOVÁNÍ VŮČI DOMÁCÍM ZVÍŘATŮM?

22. Setkal jste se někdy s AGRESIVNÍM CHOVÁNÍM VŮČI DOMÁCÍM ZVÍŘATŮM ve vašem okolí?

23. Vadí Vám takové chování (AGRESIVNÍ CHOVÁNÍ VŮČI DOMÁCÍM ZVÍŘATŮM)? Je Vám takové jednání ___?

24. Setkal jste se někdy s tím, že ve vašem vztahu došlo k VYJADŘOVÁNÍ MÉNĚCENNOSTI (předhazování nižšího vzdělání; vydělávání méně peněz)?

25. Setkal jste se někdy s VYJADŘOVÁNÍM MÉNĚCENNOSTI ve vašem okolí?

26. Vadí Vám takové chování (VYJADŘOVÁNÍ MÉNĚCENNOSTI)? Je Vám takové jednání ___?

27. Setkal jste se někdy s tím, že ve vašem vztahu došlo ke KONTROLOVÁNÍ NAKLÁDÁNÍ S PENĚZI?

28. Setkal jste se někdy s KONTROLOVÁNÍM NAKLÁDÁNÍ S PENĚZI ve vašem okolí?

29. Vadí Vám takové chování (KONTROLOVÁNÍ NÁKLÁDÁNÍ S PENĚZI)? Je Vám takové jednání ___?

30. Setkal jste se někdy s tím, že ve vašem vztahu došlo k SEXUÁLNÍMU NÁTLAKU (odpírání/vynucování styku)?

31. Setkal jste se někdy se SEXUÁLNÍM NÁTLAKEM ve vašem okolí?

32. Vadí Vám takové chování (SEXUÁLNÍ NÁTLAK)? Je Vám takové jednání ___?

33. Setkal jste se někdy s tím, že ve vašem vztahu došlo k PŘEHLÍŽENÍ VAŠICH NÁZORŮ, MYŠLENEK A POCITŮ?

34. Setkal jste se někdy s PŘEHLÍŽENÍM NÁZORŮ, MYŠLENEK A POCITŮ někoho ve vašem okolí?

35. Vadí Vám takové chování (PŘEHLÍŽENÍ NÁZORŮ, MYŠLENEK A POCITŮ NĚKOHO)? Je Vám takové jednání ___?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Stašková, J.Zkušenosti v partnerském vztahu (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://zkusenosti-v-partner.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.