Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zkušenosti v partnerském vztahu

Zkušenosti v partnerském vztahu

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Stašková
Šetření:16. 11. 2010 - 25. 11. 2010
Počet respondentů:87
Počet otázek (max/průměr):35 / 34.08
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:64,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:20
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jste studentky druhého ročníku Sociální práce a tímto bychom Vás chtěly požádat o vyplnění následujícího dotazníku... Tento výzkum provádíme v rámci naší seminární práce....

Děkujeme Vám za Váš čas věnovaný vyplňování... :)

Odpovědi respondentů

1. pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6473,56 %73,56 %  
muž2326,44 %26,44 %  

Graf

2. věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
201719,77 %19,54 %  
211416,28 %16,09 %  
221213,95 %13,79 %  
1866,98 %6,9 %  
2655,81 %5,75 %  
2544,65 %4,6 %  
2344,65 %4,6 %  
1944,65 %4,6 %  
2444,65 %4,6 %  
2822,33 %2,3 %  
ostatní odpovědi 30
32
35
27
45
31
43
41
17
13
42
52
15
1416,28 %16,09 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:22.62
Minimum:18
Maximum:41
Variační rozpětí:23
Rozptyl:16.11
Směrodatná odchylka:4.01
Medián:21
Modus:20

Graf

3. Setkal jste se někdy s tím, že ve vašem vztahu došlo k OSTŘEJŠÍ VÝMĚNĚ NÁZORŮ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas5361,63 %60,92 %  
nikdy2124,42 %24,14 %  
často1011,63 %11,49 %  
stále22,33 %2,3 %  

Graf

4. Setkal jste se někdy s OSTŘEJŠÍ VÝMĚNOU NÁZORŮ ve vašem okolí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas5260,47 %59,77 %  
často2630,23 %29,89 %  
stále55,81 %5,75 %  
nikdy22,33 %2,3 %  
nevím/nechci odpovědět11,16 %1,15 %  

Graf

5. Vadí Vám takové chování (OSTŘEJŠÍ VÝMĚNA NÁZORŮ)? Je Vám takové jednání _____?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepříjemné5868,24 %66,67 %  
dá se snést1112,94 %12,64 %  
nesnesitelné1112,94 %12,64 %  
příliš nevadí44,71 %4,6 %  
nevím/nechci odpovědět11,18 %1,15 %  

Graf

6. Setkal jste se někdy s tím, že ve vašem vztahu došlo ke SLOVNÍ AGRESY (nadávky)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy4350,59 %49,43 %  
občas3541,18 %40,23 %  
často67,06 %6,9 %  
nevím/nechci odpovědět11,18 %1,15 %  

Graf

7. Setkal jste se někdy se SLOVNÍ AGRESÍ ve vašem okolí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas5868,24 %66,67 %  
často1720 %19,54 %  
stále55,88 %5,75 %  
nikdy44,71 %4,6 %  
nevím/nechci odpovědět11,18 %1,15 %  

Graf

8. Vadí Vám takové chování (SLOVNÍ AGRESE)? Je Vám takové jednání _____?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepříjemné5868,24 %66,67 %  
nesnesitelné1821,18 %20,69 %  
dá se snést67,06 %6,9 %  
příliš nevadí22,35 %2,3 %  
nevím/nechci odpovědět11,18 %1,15 %  

Graf

9. Setkal jste se někdy s tím, že ve vašem vztahu došlo k tomu, že "LÉTALI VĚCI VZDUCHEM"?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy6678,57 %75,86 %  
občas1720,24 %19,54 %  
často11,19 %1,15 %  

Graf

10. Setkal jste se někdy s "LÉTÁNÍM VĚCÍ VZDUCHEM" ve vašem okolí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy4047,06 %45,98 %  
občas3237,65 %36,78 %  
nevím/nechci odpovědět67,06 %6,9 %  
často55,88 %5,75 %  
stále22,35 %2,3 %  

Graf

11. Vadí Vám takové chování ("LÉTÁNÍ VĚCÍ VZDUCHEM")? Je Vám takové jednání ___?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesnesitelné3642,86 %41,38 %  
nepříjemné3440,48 %39,08 %  
nevím/nechci odpovědět910,71 %10,34 %  
příliš nevadí33,57 %3,45 %  
dá se snést22,38 %2,3 %  

Graf

12. Setkal jste se někdy s tím, že ve vašem vztahu došlo k FYZICKÉMU KONTAKTU BĚHEM HÁDKY(plácnutí, pohlavek, zatřesení)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy5868,24 %66,67 %  
občas2327,06 %26,44 %  
často33,53 %3,45 %  
nevím/nechci odpovědět11,18 %1,15 %  

Graf

13. Setkal jste se někdy s FYZICKÝM KONTAKTEM BĚHEM HÁDKY (plácnutí, pohlavek, zatřesení) ve vašem okolí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas4249,41 %48,28 %  
nikdy3338,82 %37,93 %  
často78,24 %8,05 %  
nevím/nechci odpovědět22,35 %2,3 %  
stále11,18 %1,15 %  

Graf

14. Vadí Vám takové chování (FYZICKÝ KONTAKT BĚHEM HÁDKY)? Je Vám takové jednání ___?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesnesitelné6477,11 %73,56 %  
nepříjemné1315,66 %14,94 %  
nevím/nechci odpovědět56,02 %5,75 %  
příliš nevadí11,2 %1,15 %  

Graf

15. Setkal jste se někdy s tím, že ve vašem vztahu došlo k VYHROŽOVÁNÍ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy6172,62 %70,11 %  
občas2023,81 %22,99 %  
často33,57 %3,45 %  

Graf

16. Setkal jste se někdy s VYHROŽOVÁNÍM ve vašem okolí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas4047,06 %45,98 %  
nikdy3237,65 %36,78 %  
často67,06 %6,9 %  
stále44,71 %4,6 %  
nevím/nechci odpovědět33,53 %3,45 %  

Graf

17. Vadí Vám takové chování (VYHROŽOVÁNÍ)? Je Vám takové jednání ___?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesnesitelné5464,29 %62,07 %  
nepříjemné2428,57 %27,59 %  
nevím/nechci odpovědět55,95 %5,75 %  
příliš nevadí11,19 %1,15 %  

Graf

18. Setkal jste se někdy s tím, že ve vašem vztahu došlo k CÍLENÉMU NIČENÍ BLÍZKÉ VĚCI?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy7183,53 %81,61 %  
občas1011,76 %11,49 %  
často33,53 %3,45 %  
nevím/nechci odpovědět11,18 %1,15 %  

Graf

19. Setkal jste se někdy s CÍLENÝM NIČENÍM BLÍZKÉ VĚCI ve vašem okolí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy5058,82 %57,47 %  
občas2934,12 %33,33 %  
nevím/nechci odpovědět44,71 %4,6 %  
často22,35 %2,3 %  

Graf

20. Vadí Vám takové chování (CÍLENÉ NIČENÍ BLÍZKÉ VĚCI)? Je Vám takové jednání ___?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesnesitelné4351,19 %49,43 %  
nepříjemné2934,52 %33,33 %  
nevím/nechci odpovědět910,71 %10,34 %  
dá se snést22,38 %2,3 %  
příliš nevadí11,19 %1,15 %  

Graf

21. Setkal jste se někdy s tím, že ve vašem vztahu došlo k AGRESIVNÍMU CHOVÁNÍ VŮČI DOMÁCÍM ZVÍŘATŮM?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy8398,81 %95,4 %  
občas11,19 %1,15 %  

Graf

22. Setkal jste se někdy s AGRESIVNÍM CHOVÁNÍM VŮČI DOMÁCÍM ZVÍŘATŮM ve vašem okolí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy6880 %78,16 %  
občas1416,47 %16,09 %  
nevím/nechci odpovědět33,53 %3,45 %  

Graf

23. Vadí Vám takové chování (AGRESIVNÍ CHOVÁNÍ VŮČI DOMÁCÍM ZVÍŘATŮM)? Je Vám takové jednání ___?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesnesitelné7284,71 %82,76 %  
nepříjemné78,24 %8,05 %  
nevím/nechci odpovědět55,88 %5,75 %  
příliš nevadí11,18 %1,15 %  

Graf

24. Setkal jste se někdy s tím, že ve vašem vztahu došlo k VYJADŘOVÁNÍ MÉNĚCENNOSTI (předhazování nižšího vzdělání; vydělávání méně peněz)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy5564,71 %63,22 %  
občas2124,71 %24,14 %  
často89,41 %9,2 %  
nevím/nechci odpovědět11,18 %1,15 %  

Graf

25. Setkal jste se někdy s VYJADŘOVÁNÍM MÉNĚCENNOSTI ve vašem okolí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas4755,29 %54,02 %  
nikdy2529,41 %28,74 %  
často1011,76 %11,49 %  
stále22,35 %2,3 %  
nevím/nechci odpovědět11,18 %1,15 %  

Graf

26. Vadí Vám takové chování (VYJADŘOVÁNÍ MÉNĚCENNOSTI)? Je Vám takové jednání ___?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepříjemné4453,01 %50,57 %  
nesnesitelné3339,76 %37,93 %  
nevím/nechci odpovědět33,61 %3,45 %  
dá se snést22,41 %2,3 %  
příliš nevadí11,2 %1,15 %  

Graf

27. Setkal jste se někdy s tím, že ve vašem vztahu došlo ke KONTROLOVÁNÍ NAKLÁDÁNÍ S PENĚZI?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy6778,82 %77,01 %  
občas1416,47 %16,09 %  
nevím/nechci odpovědět22,35 %2,3 %  
stále22,35 %2,3 %  

Graf

28. Setkal jste se někdy s KONTROLOVÁNÍM NAKLÁDÁNÍ S PENĚZI ve vašem okolí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas3642,35 %41,38 %  
nikdy2832,94 %32,18 %  
často1112,94 %12,64 %  
nevím/nechci odpovědět67,06 %6,9 %  
stále44,71 %4,6 %  

Graf

29. Vadí Vám takové chování (KONTROLOVÁNÍ NÁKLÁDÁNÍ S PENĚZI)? Je Vám takové jednání ___?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepříjemné3946,43 %44,83 %  
dá se snést1821,43 %20,69 %  
nesnesitelné1619,05 %18,39 %  
příliš nevadí78,33 %8,05 %  
nevím/nechci odpovědět44,76 %4,6 %  

Graf

30. Setkal jste se někdy s tím, že ve vašem vztahu došlo k SEXUÁLNÍMU NÁTLAKU (odpírání/vynucování styku)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy6778,82 %77,01 %  
občas1214,12 %13,79 %  
často44,71 %4,6 %  
stále11,18 %1,15 %  
nevím/nechci odpovědět11,18 %1,15 %  

Graf

31. Setkal jste se někdy se SEXUÁLNÍM NÁTLAKEM ve vašem okolí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy4957,65 %56,32 %  
občas2428,24 %27,59 %  
nevím/nechci odpovědět1011,76 %11,49 %  
často11,18 %1,15 %  
stále11,18 %1,15 %  

Graf

32. Vadí Vám takové chování (SEXUÁLNÍ NÁTLAK)? Je Vám takové jednání ___?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesnesitelné3946,43 %44,83 %  
nepříjemné3035,71 %34,48 %  
příliš nevadí67,14 %6,9 %  
nevím/nechci odpovědět55,95 %5,75 %  
dá se snést44,76 %4,6 %  

Graf

33. Setkal jste se někdy s tím, že ve vašem vztahu došlo k PŘEHLÍŽENÍ VAŠICH NÁZORŮ, MYŠLENEK A POCITŮ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas5160,71 %58,62 %  
nikdy2023,81 %22,99 %  
často910,71 %10,34 %  
stále22,38 %2,3 %  
nevím/nechci odpovědět22,38 %2,3 %  

Graf

34. Setkal jste se někdy s PŘEHLÍŽENÍM NÁZORŮ, MYŠLENEK A POCITŮ někoho ve vašem okolí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas4553,57 %51,72 %  
často2023,81 %22,99 %  
nikdy89,52 %9,2 %  
stále78,33 %8,05 %  
nevím/nechci odpovědět44,76 %4,6 %  

Graf

35. Vadí Vám takové chování (PŘEHLÍŽENÍ NÁZORŮ, MYŠLENEK A POCITŮ NĚKOHO)? Je Vám takové jednání ___?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepříjemné4351,19 %49,43 %  
nesnesitelné2023,81 %22,99 %  
dá se snést1821,43 %20,69 %  
nevím/nechci odpovědět22,38 %2,3 %  
příliš nevadí11,19 %1,15 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Setkal jste se někdy s tím, že ve vašem vztahu došlo ke SLOVNÍ AGRESY (nadávky)?

 • odpověď nikdy:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy na otázku 3. Setkal jste se někdy s tím, že ve vašem vztahu došlo k OSTŘEJŠÍ VÝMĚNĚ NÁZORŮ?

19. Setkal jste se někdy s CÍLENÝM NIČENÍM BLÍZKÉ VĚCI ve vašem okolí?

 • odpověď nikdy:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesnesitelné na otázku 5. Vadí Vám takové chování (OSTŘEJŠÍ VÝMĚNA NÁZORŮ)? Je Vám takové jednání _____?

24. Setkal jste se někdy s tím, že ve vašem vztahu došlo k VYJADŘOVÁNÍ MÉNĚCENNOSTI (předhazování nižšího vzdělání; vydělávání méně peněz)?

 • odpověď nikdy:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy na otázku 33. Setkal jste se někdy s tím, že ve vašem vztahu došlo k PŘEHLÍŽENÍ VAŠICH NÁZORŮ, MYŠLENEK A POCITŮ?

31. Setkal jste se někdy se SEXUÁLNÍM NÁTLAKEM ve vašem okolí?

 • odpověď nikdy:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy na otázku 25. Setkal jste se někdy s VYJADŘOVÁNÍM MÉNĚCENNOSTI ve vašem okolí?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. pohlaví

2. věk

3. Setkal jste se někdy s tím, že ve vašem vztahu došlo k OSTŘEJŠÍ VÝMĚNĚ NÁZORŮ?

4. Setkal jste se někdy s OSTŘEJŠÍ VÝMĚNOU NÁZORŮ ve vašem okolí?

5. Vadí Vám takové chování (OSTŘEJŠÍ VÝMĚNA NÁZORŮ)? Je Vám takové jednání _____?

6. Setkal jste se někdy s tím, že ve vašem vztahu došlo ke SLOVNÍ AGRESY (nadávky)?

7. Setkal jste se někdy se SLOVNÍ AGRESÍ ve vašem okolí?

8. Vadí Vám takové chování (SLOVNÍ AGRESE)? Je Vám takové jednání _____?

9. Setkal jste se někdy s tím, že ve vašem vztahu došlo k tomu, že "LÉTALI VĚCI VZDUCHEM"?

10. Setkal jste se někdy s "LÉTÁNÍM VĚCÍ VZDUCHEM" ve vašem okolí?

11. Vadí Vám takové chování ("LÉTÁNÍ VĚCÍ VZDUCHEM")? Je Vám takové jednání ___?

12. Setkal jste se někdy s tím, že ve vašem vztahu došlo k FYZICKÉMU KONTAKTU BĚHEM HÁDKY(plácnutí, pohlavek, zatřesení)?

13. Setkal jste se někdy s FYZICKÝM KONTAKTEM BĚHEM HÁDKY (plácnutí, pohlavek, zatřesení) ve vašem okolí?

14. Vadí Vám takové chování (FYZICKÝ KONTAKT BĚHEM HÁDKY)? Je Vám takové jednání ___?

15. Setkal jste se někdy s tím, že ve vašem vztahu došlo k VYHROŽOVÁNÍ?

16. Setkal jste se někdy s VYHROŽOVÁNÍM ve vašem okolí?

17. Vadí Vám takové chování (VYHROŽOVÁNÍ)? Je Vám takové jednání ___?

18. Setkal jste se někdy s tím, že ve vašem vztahu došlo k CÍLENÉMU NIČENÍ BLÍZKÉ VĚCI?

19. Setkal jste se někdy s CÍLENÝM NIČENÍM BLÍZKÉ VĚCI ve vašem okolí?

20. Vadí Vám takové chování (CÍLENÉ NIČENÍ BLÍZKÉ VĚCI)? Je Vám takové jednání ___?

21. Setkal jste se někdy s tím, že ve vašem vztahu došlo k AGRESIVNÍMU CHOVÁNÍ VŮČI DOMÁCÍM ZVÍŘATŮM?

22. Setkal jste se někdy s AGRESIVNÍM CHOVÁNÍM VŮČI DOMÁCÍM ZVÍŘATŮM ve vašem okolí?

23. Vadí Vám takové chování (AGRESIVNÍ CHOVÁNÍ VŮČI DOMÁCÍM ZVÍŘATŮM)? Je Vám takové jednání ___?

24. Setkal jste se někdy s tím, že ve vašem vztahu došlo k VYJADŘOVÁNÍ MÉNĚCENNOSTI (předhazování nižšího vzdělání; vydělávání méně peněz)?

25. Setkal jste se někdy s VYJADŘOVÁNÍM MÉNĚCENNOSTI ve vašem okolí?

26. Vadí Vám takové chování (VYJADŘOVÁNÍ MÉNĚCENNOSTI)? Je Vám takové jednání ___?

27. Setkal jste se někdy s tím, že ve vašem vztahu došlo ke KONTROLOVÁNÍ NAKLÁDÁNÍ S PENĚZI?

28. Setkal jste se někdy s KONTROLOVÁNÍM NAKLÁDÁNÍ S PENĚZI ve vašem okolí?

29. Vadí Vám takové chování (KONTROLOVÁNÍ NÁKLÁDÁNÍ S PENĚZI)? Je Vám takové jednání ___?

30. Setkal jste se někdy s tím, že ve vašem vztahu došlo k SEXUÁLNÍMU NÁTLAKU (odpírání/vynucování styku)?

31. Setkal jste se někdy se SEXUÁLNÍM NÁTLAKEM ve vašem okolí?

32. Vadí Vám takové chování (SEXUÁLNÍ NÁTLAK)? Je Vám takové jednání ___?

33. Setkal jste se někdy s tím, že ve vašem vztahu došlo k PŘEHLÍŽENÍ VAŠICH NÁZORŮ, MYŠLENEK A POCITŮ?

34. Setkal jste se někdy s PŘEHLÍŽENÍM NÁZORŮ, MYŠLENEK A POCITŮ někoho ve vašem okolí?

35. Vadí Vám takové chování (PŘEHLÍŽENÍ NÁZORŮ, MYŠLENEK A POCITŮ NĚKOHO)? Je Vám takové jednání ___?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. pohlaví

2. věk

3. Setkal jste se někdy s tím, že ve vašem vztahu došlo k OSTŘEJŠÍ VÝMĚNĚ NÁZORŮ?

4. Setkal jste se někdy s OSTŘEJŠÍ VÝMĚNOU NÁZORŮ ve vašem okolí?

5. Vadí Vám takové chování (OSTŘEJŠÍ VÝMĚNA NÁZORŮ)? Je Vám takové jednání _____?

6. Setkal jste se někdy s tím, že ve vašem vztahu došlo ke SLOVNÍ AGRESY (nadávky)?

7. Setkal jste se někdy se SLOVNÍ AGRESÍ ve vašem okolí?

8. Vadí Vám takové chování (SLOVNÍ AGRESE)? Je Vám takové jednání _____?

9. Setkal jste se někdy s tím, že ve vašem vztahu došlo k tomu, že "LÉTALI VĚCI VZDUCHEM"?

10. Setkal jste se někdy s "LÉTÁNÍM VĚCÍ VZDUCHEM" ve vašem okolí?

11. Vadí Vám takové chování ("LÉTÁNÍ VĚCÍ VZDUCHEM")? Je Vám takové jednání ___?

12. Setkal jste se někdy s tím, že ve vašem vztahu došlo k FYZICKÉMU KONTAKTU BĚHEM HÁDKY(plácnutí, pohlavek, zatřesení)?

13. Setkal jste se někdy s FYZICKÝM KONTAKTEM BĚHEM HÁDKY (plácnutí, pohlavek, zatřesení) ve vašem okolí?

14. Vadí Vám takové chování (FYZICKÝ KONTAKT BĚHEM HÁDKY)? Je Vám takové jednání ___?

15. Setkal jste se někdy s tím, že ve vašem vztahu došlo k VYHROŽOVÁNÍ?

16. Setkal jste se někdy s VYHROŽOVÁNÍM ve vašem okolí?

17. Vadí Vám takové chování (VYHROŽOVÁNÍ)? Je Vám takové jednání ___?

18. Setkal jste se někdy s tím, že ve vašem vztahu došlo k CÍLENÉMU NIČENÍ BLÍZKÉ VĚCI?

19. Setkal jste se někdy s CÍLENÝM NIČENÍM BLÍZKÉ VĚCI ve vašem okolí?

20. Vadí Vám takové chování (CÍLENÉ NIČENÍ BLÍZKÉ VĚCI)? Je Vám takové jednání ___?

21. Setkal jste se někdy s tím, že ve vašem vztahu došlo k AGRESIVNÍMU CHOVÁNÍ VŮČI DOMÁCÍM ZVÍŘATŮM?

22. Setkal jste se někdy s AGRESIVNÍM CHOVÁNÍM VŮČI DOMÁCÍM ZVÍŘATŮM ve vašem okolí?

23. Vadí Vám takové chování (AGRESIVNÍ CHOVÁNÍ VŮČI DOMÁCÍM ZVÍŘATŮM)? Je Vám takové jednání ___?

24. Setkal jste se někdy s tím, že ve vašem vztahu došlo k VYJADŘOVÁNÍ MÉNĚCENNOSTI (předhazování nižšího vzdělání; vydělávání méně peněz)?

25. Setkal jste se někdy s VYJADŘOVÁNÍM MÉNĚCENNOSTI ve vašem okolí?

26. Vadí Vám takové chování (VYJADŘOVÁNÍ MÉNĚCENNOSTI)? Je Vám takové jednání ___?

27. Setkal jste se někdy s tím, že ve vašem vztahu došlo ke KONTROLOVÁNÍ NAKLÁDÁNÍ S PENĚZI?

28. Setkal jste se někdy s KONTROLOVÁNÍM NAKLÁDÁNÍ S PENĚZI ve vašem okolí?

29. Vadí Vám takové chování (KONTROLOVÁNÍ NÁKLÁDÁNÍ S PENĚZI)? Je Vám takové jednání ___?

30. Setkal jste se někdy s tím, že ve vašem vztahu došlo k SEXUÁLNÍMU NÁTLAKU (odpírání/vynucování styku)?

31. Setkal jste se někdy se SEXUÁLNÍM NÁTLAKEM ve vašem okolí?

32. Vadí Vám takové chování (SEXUÁLNÍ NÁTLAK)? Je Vám takové jednání ___?

33. Setkal jste se někdy s tím, že ve vašem vztahu došlo k PŘEHLÍŽENÍ VAŠICH NÁZORŮ, MYŠLENEK A POCITŮ?

34. Setkal jste se někdy s PŘEHLÍŽENÍM NÁZORŮ, MYŠLENEK A POCITŮ někoho ve vašem okolí?

35. Vadí Vám takové chování (PŘEHLÍŽENÍ NÁZORŮ, MYŠLENEK A POCITŮ NĚKOHO)? Je Vám takové jednání ___?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Stašková, J.Zkušenosti v partnerském vztahu (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://zkusenosti-v-partner.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.