Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zlepšení celkové IMAGE Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zlepšení celkové IMAGE Ředitelství silnic a dálnic ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zuzana Sekaninová
Šetření:10. 11. 2011 - 17. 11. 2011
Počet respondentů:158
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:92,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Milí respondenti,

jsem studentkou 3. ročníku bakalářské studia VŠP a.s v Ostravě a zdvořile Vás tímto žádám o vyplnění dotazníku, který bude sloužit pro vylepšení celkové image Ředitelství silnic a dálnic ČR. Dotazník je anonymní a odpovídáte pouze jednou odpovědí. Pouze u otázky č. 2 můžete zaznačit odpovědí více.

Odpovědi respondentů

1. Jste aktivním řidičem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
řídím více jak 5 let10767,72 %67,72 %  
řídím 1 - 5 let2515,82 %15,82 %  
jsem neřidič2012,66 %12,66 %  
řídím 1 rok63,8 %3,8 %  

Graf

2. Zaznačte silnice, u který si myslíte, že jsu ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR? (lze zaznačit více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dálnice14491,14 %91,14 %  
rychlostní silnice14189,24 %89,24 %  
silnice I. třídy11975,32 %75,32 %  
silnice II. třídy1811,39 %11,39 %  
silnice III. třídy116,96 %6,96 %  

Graf

3. Myslíte si, že cena dálniční známky odpovídá kvalitě silnic?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13384,18 %84,18 %  
ano1610,13 %10,13 %  
nevím95,7 %5,7 %  

Graf

4. Kolik jste ochotni zaplatit za roční dálniční známku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 1000,-- Kč6943,67 %43,67 %  
do 500,-- Kč4427,85 %27,85 %  
nic2415,19 %15,19 %  
do 1500,-- Kč2113,29 %13,29 %  

Graf

5. Zdá se Vám, že reklamní poutače odvádějí pozornost řidičů od řízení a tím snižují bezpečnost silničního provozu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9459,49 %59,49 %  
ne5232,91 %32,91 %  
nevím127,59 %7,59 %  

Graf

6. Připadá Vám dopravní značení u silnic přehledné?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9056,96 %56,96 %  
ne5232,91 %32,91 %  
nevím1610,13 %10,13 %  

Graf

7. Jak na Vás působí informační tabule "smajlíkové" Musíme to opravit a Děkuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepůsobí to na mě10063,29 %63,29 %  
zklidní mě to3220,25 %20,25 %  
rozčílí mě to2616,46 %16,46 %  

Graf

8. Jste spokojeni s informovaností o objízdných trasách či uzavírkách na silnicích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
malá informovanost10063,29 %63,29 %  
spokojen(a)4025,32 %25,32 %  
nespokojen(a)1811,39 %11,39 %  

Graf

9. Uvítali by ste větší informovanost o objízdných trasách či uzavírkách na silnicích např. v mediích?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13283,54 %83,54 %  
nevím159,49 %9,49 %  
ne116,96 %6,96 %  

Graf

10. Jak vnímáte údržbu silnic v zimním období?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dostačující7346,2 %46,2 %  
dobrá4125,95 %25,95 %  
nedostačující3723,42 %23,42 %  
výborná74,43 %4,43 %  

Graf

11. Myslíte si, že je v ČR výstavba silnic příliš drahá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13384,18 %84,18 %  
v normě1610,13 %10,13 %  
ne95,7 %5,7 %  

Graf

12. Připadají Vám opravy silnic zdlouhavé?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11472,15 %72,15 %  
v normě3220,25 %20,25 %  
ne127,59 %7,59 %  

Graf

13. V případě stížností, jak hodnotíte zpětnou komunikaci ze strany Ředitelství silnic a dálnic ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dostačující5937,34 %37,34 %  
dobrá4226,58 %26,58 %  
nedostačující3522,15 %22,15 %  
výborná2213,92 %13,92 %  

Graf

14. Pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž8050,63 %50,63 %  
žena7849,37 %49,37 %  

Graf

15. Věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 305635,44 %35,44 %  
31 - 404629,11 %29,11 %  
51 - 602113,29 %13,29 %  
41 - 502012,66 %12,66 %  
do 2095,7 %5,7 %  
61 +63,8 %3,8 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

14. Pohlaví?

  • odpověď muž:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 9. Uvítali by ste větší informovanost o objízdných trasách či uzavírkách na silnicích např. v mediích?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste aktivním řidičem?

2. Zaznačte silnice, u který si myslíte, že jsu ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR? (lze zaznačit více odpovědí)

3. Myslíte si, že cena dálniční známky odpovídá kvalitě silnic?

4. Kolik jste ochotni zaplatit za roční dálniční známku?

5. Zdá se Vám, že reklamní poutače odvádějí pozornost řidičů od řízení a tím snižují bezpečnost silničního provozu?

6. Připadá Vám dopravní značení u silnic přehledné?

7. Jak na Vás působí informační tabule "smajlíkové" Musíme to opravit a Děkuje?

8. Jste spokojeni s informovaností o objízdných trasách či uzavírkách na silnicích?

9. Uvítali by ste větší informovanost o objízdných trasách či uzavírkách na silnicích např. v mediích?

10. Jak vnímáte údržbu silnic v zimním období?

11. Myslíte si, že je v ČR výstavba silnic příliš drahá?

12. Připadají Vám opravy silnic zdlouhavé?

13. V případě stížností, jak hodnotíte zpětnou komunikaci ze strany Ředitelství silnic a dálnic ČR?

14. Pohlaví?

15. Věk?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste aktivním řidičem?

2. Zaznačte silnice, u který si myslíte, že jsu ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR? (lze zaznačit více odpovědí)

3. Myslíte si, že cena dálniční známky odpovídá kvalitě silnic?

4. Kolik jste ochotni zaplatit za roční dálniční známku?

5. Zdá se Vám, že reklamní poutače odvádějí pozornost řidičů od řízení a tím snižují bezpečnost silničního provozu?

6. Připadá Vám dopravní značení u silnic přehledné?

7. Jak na Vás působí informační tabule "smajlíkové" Musíme to opravit a Děkuje?

8. Jste spokojeni s informovaností o objízdných trasách či uzavírkách na silnicích?

9. Uvítali by ste větší informovanost o objízdných trasách či uzavírkách na silnicích např. v mediích?

10. Jak vnímáte údržbu silnic v zimním období?

11. Myslíte si, že je v ČR výstavba silnic příliš drahá?

12. Připadají Vám opravy silnic zdlouhavé?

13. V případě stížností, jak hodnotíte zpětnou komunikaci ze strany Ředitelství silnic a dálnic ČR?

14. Pohlaví?

15. Věk?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Sekaninová, Z.Zlepšení celkové IMAGE Ředitelství silnic a dálnic ČR (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://zlepseni-celkove-image-redit.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.