Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Změna praktického lékaře

Změna praktického lékaře

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Karel Chromý
Šetření:29. 02. 2016 - 14. 03. 2016
Počet respondentů:162
Počet otázek (max/průměr):6 / 6
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:91 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:45
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

pro účely mojí diplomové práce, která se zabývá marketingem ve zdravotnictví, bych vás chtěl požádat o vyplnění velmi krátkého dotazníku, který obsahuje pouze 6 otázek. Dotazník se orientuje na důvody, které pacienty vedou (nebo by mohly vést) ke změně praktického lékaře

Předem děkuji za Váš čas a pomoc.

 

 

Odpovědi respondentů

1. Jak často navštěvujete svého praktického lékaře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zřídka6741,36 %41,36 %  
1x za půl roku4427,16 %27,16 %  
1x za rok3420,99 %20,99 %  
1x za čtvrt roku1710,49 %10,49 %  

Graf

2. Jste spokojeni se svým stávajícím praktickým lékařem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO12677,78 %77,78 %  
NE3622,22 %22,22 %  

Graf

3. Změnil(a) jste za posledních 5 let svého praktického lékaře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE8351,23 %51,23 %  
ANO7948,77 %48,77 %  

Graf

4. Jaké důvody Vás vedly, nebo by Vás vedly ke změně Vašeho praktického lékaře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nespokojenost s kvalitou zdravotní péče8451,85 %51,85 %  
Změna bydliště7043,21 %43,21 %  
Špatná úroveň a kvalita komunikace s pacienty5433,33 %33,33 %  
Osobní výhrady4024,69 %24,69 %  
Jiné4024,69 %24,69 %  
Nespokojenost s přístupem zdravotní sestry2012,35 %12,35 %  
Absence jakýchkoliv "moderních služeb" ( možnost objednat si prohlídku na konkrétní čas elektronicky, špatný web ordinace,....)138,02 %8,02 %  
Špatná dopravní dostupnost116,79 %6,79 %  
Nespokojenost s úrovní prostředí čekárny nebo ordinace42,47 %2,47 %  

Graf

5. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ŽENA13080,25 %80,25 %  
MUŽ3219,75 %19,75 %  

Graf

6. Jaký je Váš věk?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-308653,09 %53,09 %  
31-453420,99 %20,99 %  
46 a více2112,96 %12,96 %  
do 20 let2112,96 %12,96 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak často navštěvujete svého praktického lékaře?

2. Jste spokojeni se svým stávajícím praktickým lékařem?

3. Změnil(a) jste za posledních 5 let svého praktického lékaře?

4. Jaké důvody Vás vedly, nebo by Vás vedly ke změně Vašeho praktického lékaře?

5. Jaké je Vaše pohlaví?

6. Jaký je Váš věk?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak často navštěvujete svého praktického lékaře?

2. Jste spokojeni se svým stávajícím praktickým lékařem?

3. Změnil(a) jste za posledních 5 let svého praktického lékaře?

4. Jaké důvody Vás vedly, nebo by Vás vedly ke změně Vašeho praktického lékaře?

5. Jaké je Vaše pohlaví?

6. Jaký je Váš věk?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Chromý, K.Změna praktického lékaře (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://zmena-praktickeho-lekare.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.