Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Změny po LIsabonksé smlouvě

Změny po LIsabonksé smlouvě

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jakub Wágner
Šetření:07. 04. 2011 - 11. 04. 2011
Počet respondentů:66
Počet otázek (max/průměr):20 / 20
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:50,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:53
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem tohoto dotazníku je zjistit informovanost občanů o Lisabonské smlouvě. Jesli znají změny, které smlouva zavedla. Proč se jí říká Lisabonská smlouva apod.

Odpovědi respondentů

1. Při předsednictví jakého státu byla podepsána tzv. Lisabonská smlouva?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Portugalsko4162,12 %62,12 %  
Španělsko1319,7 %19,7 %  
Jiný stát710,61 %10,61 %  
Norsko34,55 %4,55 %  
Řecko23,03 %3,03 %  

Graf

2. Kolik států ratifikovalo LIsabonskou smlouvu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
275380,3 %80,3 %  
26812,12 %12,12 %  
3057,58 %7,58 %  

Graf

3. Kdy byla podepsána Lisabonská smlouva v LIsabonu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
13.12.20072943,94 %43,94 %  
1.12.20072436,36 %36,36 %  
1.1.2008812,12 %12,12 %  
23.1.200857,58 %7,58 %  

Graf

4. Po přijetí Lisabonské smlouva má právní subjektivitu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Evropská unie5786,36 %86,36 %  
Evropské společenství46,06 %6,06 %  
EUROATOM34,55 %4,55 %  
žádná23,03 %3,03 %  

Graf

5. Jaké dokumenty mění (doplňuje) Lisabonská smlouva?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Všechny2740,91 %40,91 %  
Smlouvu o Evropské unii2537,88 %37,88 %  
Smlouvu o založení Evropského společenství1218,18 %18,18 %  
Smlouvu o založení EUROATOMu23,03 %3,03 %  

Graf

6. Na kolik let se volý stálý předseda Evropské rady

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2.5 roku2943,94 %43,94 %  
5 let2131,82 %31,82 %  
2 roky913,64 %13,64 %  
3 roky710,61 %10,61 %  

Graf

7. Jak se jmenuje první stálý předseda Evropské rady?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Herman Van Rompuy3857,58 %57,58 %  
José Manuel Barroso 1725,76 %25,76 %  
Catherine Ashtonová710,61 %10,61 %  
Mario Monti 46,06 %6,06 %  

Graf

8. Jak se jmenuje Vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Catherine Ashtonová3756,06 %56,06 %  
Herman Van Rompuy2131,82 %31,82 %  
Jean-Claud Juncker812,12 %12,12 %  

Graf

9. Kolik můžeme být max. poslanců po Lisabonské smlouvě v Evropském parlamentu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
7504466,67 %66,67 %  
7801421,21 %21,21 %  
80057,58 %7,58 %  
85034,55 %4,55 %  

Graf

10. Budou mít možnost státy vystoupit z Evropské unie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano 5278,79 %78,79 %  
Nevím812,12 %12,12 %  
Ne 69,09 %9,09 %  

Graf

11. Kolik bude Eurokomisařů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
274365,15 %65,15 %  
2/3 z členských států1624,24 %24,24 %  
1/2 z členských států46,06 %6,06 %  
3034,55 %4,55 %  

Graf

12. Kdy byla smlouva ratifikována v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3.11.20092943,94 %43,94 %  
Ani jedna z možnost není správná1827,27 %27,27 %  
3.12.20091015,15 %15,15 %  
3.10.200969,09 %9,09 %  
15.09.200934,55 %4,55 %  

Graf

13. Jsou ve smlouvě pasáže o vlajce či hymně EU?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2943,94 %43,94 %  
Ano2436,36 %36,36 %  
Nevím1319,7 %19,7 %  

Graf

14. Kdy nabyla Lisabonská smlouva účinosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1.12.20093654,55 %54,55 %  
1.1.20101827,27 %27,27 %  
1.11.20091015,15 %15,15 %  
1.2.201023,03 %3,03 %  

Graf

15. Které státy mají vyjímku z Listiny základních práv a svobod?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velká Británie, Polsko, Česká republika4060,61 %60,61 %  
Velká Británie, Irsko, Polsko1218,18 %18,18 %  
Irsko, Česká republika, Slovensko1015,15 %15,15 %  
Slovensko, Belgie, Nizozemsko46,06 %6,06 %  

Graf

16. Co je nebo co tvoří EUROSYSTÉM?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Evropská centrální banka a národní banky členských států, jejichž měnou je euro4365,15 %65,15 %  
Je to plán růstu Evropské unie do budoucnost1218,18 %18,18 %  
Je to systém zajišťující bezpečnost v Evropské unii710,61 %10,61 %  
Tvoří je státy, které ještě nemají zavedené EURO46,06 %6,06 %  

Graf

17. Co má za úkol program Evropa 2020?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Snaží se pomoci Evropě zotavit se z krize a vyjít z ní silnější jak vnitřně, tak v mezinárodním měřítku5380,3 %80,3 %  
Nevím812,12 %12,12 %  
Určuje kolik by chtěla Evropská unie mít členů v roce 2020.34,55 %4,55 %  
Zabývá se vesmírným programem23,03 %3,03 %  

Graf

18. Kdy schválila Evropská rada strategii Evropa 2020?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1.11.20102131,82 %31,82 %  
26.9.20101928,79 %28,79 %  
17.6.20101421,21 %21,21 %  
11.2.20101218,18 %18,18 %  

Graf

19. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 303553,03 %53,03 %  
31 - 452233,33 %33,33 %  
46 - 6057,58 %7,58 %  
60 a více34,55 %4,55 %  
do 18 11,52 %1,52 %  

Graf

20. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4060,61 %60,61 %  
Muž2639,39 %39,39 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Při předsednictví jakého státu byla podepsána tzv. Lisabonská smlouva?

2. Kolik států ratifikovalo LIsabonskou smlouvu?

3. Kdy byla podepsána Lisabonská smlouva v LIsabonu?

4. Po přijetí Lisabonské smlouva má právní subjektivitu?

5. Jaké dokumenty mění (doplňuje) Lisabonská smlouva?

6. Na kolik let se volý stálý předseda Evropské rady

7. Jak se jmenuje první stálý předseda Evropské rady?

8. Jak se jmenuje Vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku?

9. Kolik můžeme být max. poslanců po Lisabonské smlouvě v Evropském parlamentu?

10. Budou mít možnost státy vystoupit z Evropské unie?

11. Kolik bude Eurokomisařů?

12. Kdy byla smlouva ratifikována v ČR?

13. Jsou ve smlouvě pasáže o vlajce či hymně EU?

14. Kdy nabyla Lisabonská smlouva účinosti?

15. Které státy mají vyjímku z Listiny základních práv a svobod?

16. Co je nebo co tvoří EUROSYSTÉM?

17. Co má za úkol program Evropa 2020?

18. Kdy schválila Evropská rada strategii Evropa 2020?

19. Váš věk

20. Pohlaví

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Při předsednictví jakého státu byla podepsána tzv. Lisabonská smlouva?

2. Kolik států ratifikovalo LIsabonskou smlouvu?

3. Kdy byla podepsána Lisabonská smlouva v LIsabonu?

4. Po přijetí Lisabonské smlouva má právní subjektivitu?

5. Jaké dokumenty mění (doplňuje) Lisabonská smlouva?

6. Na kolik let se volý stálý předseda Evropské rady

7. Jak se jmenuje první stálý předseda Evropské rady?

8. Jak se jmenuje Vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku?

9. Kolik můžeme být max. poslanců po Lisabonské smlouvě v Evropském parlamentu?

10. Budou mít možnost státy vystoupit z Evropské unie?

11. Kolik bude Eurokomisařů?

12. Kdy byla smlouva ratifikována v ČR?

13. Jsou ve smlouvě pasáže o vlajce či hymně EU?

14. Kdy nabyla Lisabonská smlouva účinosti?

15. Které státy mají vyjímku z Listiny základních práv a svobod?

16. Co je nebo co tvoří EUROSYSTÉM?

17. Co má za úkol program Evropa 2020?

18. Kdy schválila Evropská rada strategii Evropa 2020?

19. Váš věk

20. Pohlaví

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Wágner, J.Změny po LIsabonksé smlouvě (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://zmeny-po-lisabonkse-smlouve.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.