Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Změny pracovního poměru

Změny pracovního poměru

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Viera Kotulánová
Šetření:29. 06. 2011 - 09. 07. 2011
Počet respondentů:72
Počet otázek (max/průměr):11 / 9.15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:67 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:45
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,

 

předem děkuji za pomoc při vyplňování dotazníku. Bude sloužit jako podklad pro moji seminární práci, proto prosím buďte upřimní.

Ještě jednou moc děkuji za Váš čas a ochotu.

 

Odpovědi respondentů

1. Byl/a jste někdy v zaměstnání převeden/a na jinou práci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4258,33 %58,33 %  
ano3041,67 %41,67 %  

Graf

2. Pokud ano, bylo to ze strany:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnavatele1961,29 %26,39 %  
z Vaší strany825,81 %11,11 %  
i ze strany zaměstnavatele, tak i z mé iniciativy13,23 %1,39 %  
nic13,23 %1,39 %  
oboustranné13,23 %1,39 %  
neoficiálně. V hotelu všichni všechno13,23 %1,39 %  

Graf

3. Jaký byl důvod převedení na jinou práci?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
těhotenství520,83 %6,94 %  
zdravotní stav312,5 %4,17 %  
změna oddělení, přestup z brigády na HPP14,17 %1,39 %  
moja šokovnosť14,17 %1,39 %  
změna zaměstn., na stejnou pozici bylo více lidí14,17 %1,39 %  
profesní růst, zalepení díry v organ. struktuře14,17 %1,39 %  
snižování počtu lidí v týmu HR 14,17 %1,39 %  
záskok na jiné pozici14,17 %1,39 %  
po 3.5 roku jsem chtela zmenu pozice14,17 %1,39 %  
vyžadovala si to situace v praci14,17 %1,39 %  
jiné14,17 %1,39 %  
prachy14,17 %1,39 %  
reorganizace14,17 %1,39 %  
vyžadovala si to situace ve firmě14,17 %1,39 %  
těhotenství kolegyně14,17 %1,39 %  
pracovní/karierní postup14,17 %1,39 %  
profesní růst14,17 %1,39 %  
změna podmínek u zaměstnavatele14,17 %1,39 %  

Graf

4. Na jak dlouhou dobu jste byl/a přerazen na jinou práci?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kratší než půl roku1035,71 %13,89 %  
kratší než jeden měsíc725 %9,72 %  
delší než jeden rok621,43 %8,33 %  
kratší než jeden rok27,14 %2,78 %  
no zatím doposud13,57 %1,39 %  
ještě nevím13,57 %1,39 %  
cca na půl roku, pak jsem odešla13,57 %1,39 %  
neomezene13,57 %1,39 %  

Graf

5. Je pro Vás přeřazení na jinou práci důvodem k hledání nového zaměstnání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4663,89 %63,89 %  
ano2636,11 %36,11 %  

Graf

6. Požádal/a jste někdy o přeložení na jinou práci nebo do jiného místa?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6083,33 %83,33 %  
ano1216,67 %16,67 %  

Graf

7. Byl/a jste přeložen/á k výkonu práce do jiného místa, než bylo sjednáno v pracovní smlouvě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6590,28 %90,28 %  
ano79,72 %9,72 %  

Graf

8. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4968,06 %68,06 %  
muž2331,94 %31,94 %  

Graf

9. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-304258,33 %58,33 %  
31-452636,11 %36,11 %  
46-6034,17 %4,17 %  
více než 6011,39 %1,39 %  

Graf

10. Jaké je Vaše dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské3852,78 %52,78 %  
vysokoškolské3143,06 %43,06 %  
vyučen34,17 %4,17 %  

Graf

11. V jakém odvětví pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
služby3244,44 %44,44 %  
administrativa1825 %25 %  
průmysl56,94 %6,94 %  
nic34,17 %4,17 %  
zdravotnictví22,78 %2,78 %  
doprava22,78 %2,78 %  
školstvo11,39 %1,39 %  
maloobchod11,39 %1,39 %  
retail11,39 %1,39 %  
IT11,39 %1,39 %  
cestovní ruch11,39 %1,39 %  
servirka11,39 %1,39 %  
gastronomie11,39 %1,39 %  
manažment 11,39 %1,39 %  
telekomunikace11,39 %1,39 %  
sociální (sociální pracovník)11,39 %1,39 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Byl/a jste někdy v zaměstnání převeden/a na jinou práci?

  • odpověď ano:
    • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi zaměstnavatele na otázku 2. Pokud ano, bylo to ze strany:
    • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi kratší než půl roku na otázku 4. Na jak dlouhou dobu jste byl/a přerazen na jinou práci?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Byl/a jste někdy v zaměstnání převeden/a na jinou práci?

2. Pokud ano, bylo to ze strany:

4. Na jak dlouhou dobu jste byl/a přerazen na jinou práci?

5. Je pro Vás přeřazení na jinou práci důvodem k hledání nového zaměstnání?

6. Požádal/a jste někdy o přeložení na jinou práci nebo do jiného místa?

7. Byl/a jste přeložen/á k výkonu práce do jiného místa, než bylo sjednáno v pracovní smlouvě?

8. Jakého jste pohlaví?

9. Kolik je Vám let?

10. Jaké je Vaše dosažené vzdělání?

11. V jakém odvětví pracujete?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Byl/a jste někdy v zaměstnání převeden/a na jinou práci?

2. Pokud ano, bylo to ze strany:

4. Na jak dlouhou dobu jste byl/a přerazen na jinou práci?

5. Je pro Vás přeřazení na jinou práci důvodem k hledání nového zaměstnání?

6. Požádal/a jste někdy o přeložení na jinou práci nebo do jiného místa?

7. Byl/a jste přeložen/á k výkonu práce do jiného místa, než bylo sjednáno v pracovní smlouvě?

8. Jakého jste pohlaví?

9. Kolik je Vám let?

10. Jaké je Vaše dosažené vzdělání?

11. V jakém odvětví pracujete?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kotulánová, V.Změny pracovního poměru (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://zmeny-pracovniho-pomeru.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.