Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > změny v daních pro rok 2012

změny v daních pro rok 2012

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lukáš Pastor
Šetření:29. 12. 2011 - 03. 01. 2012
Počet respondentů:31
Počet otázek (max/průměr):18 / 17.74
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:66,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:30
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím o vyplnění dotazníkového šetření na téma chystané změny pro v daních pro rok 2012 a vliv příjmů jedince a rodiny, který bude dokladem k mé praktické maturitní práci. Vyplnění dotazníkového šetření Vám nezabere více než 5 minut. Předem děkuji za vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. V daňové soustavě ČR se:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyznám, ale orientuji se pouze na zákony, které se mě bezprostředně týkají1341,94 %41,94 %  
Nevyznám1341,94 %41,94 %  
Vyznám26,45 %6,45 %  
Vyznám velice dobře26,45 %6,45 %  
Nevyznám a vůbec mě to nezajímá13,23 %3,23 %  

Graf

2. Víte o chystaných změnách v daňové soustavě pro rok 2012?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2374,19 %74,19 %  
Ne825,81 %25,81 %  

Graf

3. Kde čerpáte informace o daňových změnách (jedná se jak o změny uskutečněné v roce 2011, tak změny plánované na rok 2012)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet2374,19 %74,19 %  
Tv, rádio1135,48 %35,48 %  
Noviny1032,26 %32,26 %  
Jiné, prosím uveďte:412,9 %12,9 %  
Známí412,9 %12,9 %  

Graf

4. Které tvrzení nejlépe vystihuje Váš postoj ke změnám v daňových zákonech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Absolutně nesouhlasím, neboť stabilizovat státní rozpočet lze prostřednictvím jiných nástrojů.1032,26 %32,26 %  
Spíše nesouhlasím825,81 %25,81 %  
Spíše souhlasím722,58 %22,58 %  
Nemám názor412,9 %12,9 %  
Absolutně souhlasím, změny jsou potřeba, neboť jejich prostřednictvím dojde ke stabilizaci veřejných rozpočtů/ státního rozpočtu.26,45 %6,45 %  

Graf

5. Jaké daně Vás z Vašeho pohledu nejvíce zatěžují? (Možno vybrat více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Daň z přidané hodnoty2374,19 %74,19 %  
Spotřební daně2270,97 %70,97 %  
Daň z příjmu fyzických osob1238,71 %38,71 %  
Daň z nemovitostí929,03 %29,03 %  
Daň dědická, darovací a daň z převodu nemovitostí825,81 %25,81 %  
Ekologické daně412,9 %12,9 %  
Daň z příjmu právnických osob26,45 %6,45 %  
Daň silniční26,45 %6,45 %  

Graf

6. Pokud jste označili pole spotřební daně v předcházející otázce, specifikujte prosím blíže, o které daně se jedná:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Daň z minerálních olejů1341,94 %41,94 %  
Daň z tabákových výrobků825,81 %25,81 %  
Daň z piva516,13 %16,13 %  
Daň z vína a meziproduktů412,9 %12,9 %  
Daň z lihu13,23 %3,23 %  

Graf

7. Zvýšení snížené sazby DPH (daně z přidané hodnoty) z 10% na 14% se Vás:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše dotkne1548,39 %48,39 %  
Velmi dotkne1135,48 %35,48 %  
Spíše nedotkne516,13 %16,13 %  

Graf

8. V případě, že jste v předchozí otázce zvolil/a možnost a) nebo b) konkretizujte prosím, jaké zboží a služby poléhající snížené sazbě DPH se na tomto vlivu bude nejvíce podílet (možno zvolit více možností):

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Potraviny2295,65 %70,97 %  
Knihy, noviny, časopisy1043,48 %32,26 %  
Pozemní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel939,13 %29,03 %  
Vstupy do muzeí a jiných kulturních zařízení834,78 %25,81 %  
Krmiva pro zvířata834,78 %25,81 %  
Ubytovací služby417,39 %12,9 %  
Dětské pleny28,7 %6,45 %  
Dětské sedačky do automobilů28,7 %6,45 %  

Graf

9. V roce 2012 očekávám:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Stejné zdanění své mzdy1651,61 %51,61 %  
Vyšší zdanění své mzdy1238,71 %38,71 %  
Nižší zdanění své mzdy39,68 %9,68 %  

Graf

10. Která daňová zvýhodnění při stanovení daně z příjmu fyzických osob uplatňujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sleva na poplatníka1032,26 %32,26 %  
Sleva u poplatníka po dobu, po kterou se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem722,58 %22,58 %  
Nevím722,58 %22,58 %  
Daňové zvýhodnění na dítě516,13 %16,13 %  
Sleva u poplatníka, který je držitelem ZTP/P26,45 %6,45 %  

Graf

11. V případě, že uplatňujete daňové zvýhodnění na dítě, uveďte prosím, zda zvýšení daňového zvýhodnění na dítě (jedná se o částku 150 Kč/měs. na jedno dítě) pro Vás v roce 2012 bude významné:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemá pro mě žádný význam1548,39 %48,39 %  
Nevím, nikdy jsem se o to nezajímal/a1135,48 %35,48 %  
Bude pro mě mít velký význam39,68 %9,68 %  
Bude pro mě mít malý význam, neboť se to na výplatě téměř neprojeví26,45 %6,45 %  

Graf

12. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2064,52 %64,52 %  
Muž1135,48 %35,48 %  

Graf

13. Věková kategorie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-301754,84 %54,84 %  
41-50722,58 %22,58 %  
Do 20 let516,13 %16,13 %  
31-4026,45 %6,45 %  

Graf

14. Váš statut

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student1445,16 %45,16 %  
Zaměstnanec1238,71 %38,71 %  
OSVČ39,68 %9,68 %  
Zaměstnavatel13,23 %3,23 %  
Jiné, prosím napiště:13,23 %3,23 %  

Graf

15. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské1548,39 %48,39 %  
Vysoká škola1135,48 %35,48 %  
Základní39,68 %9,68 %  
Učební obor26,45 %6,45 %  

Graf

16. Kde žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velkoměsto1548,39 %48,39 %  
Malé město1032,26 %32,26 %  
Venkov619,35 %19,35 %  

Graf

17. Stav

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
svobodný/á2167,74 %67,74 %  
ženatý/vdaná619,35 %19,35 %  
rozvedený/á412,9 %12,9 %  

Graf

18. Počet dětí

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žádné1961,29 %61,29 %  
Jedno619,35 %19,35 %  
Dvě39,68 %9,68 %  
Tři26,45 %6,45 %  
Více než 313,23 %3,23 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pastor, L.změny v daních pro rok 2012 (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://zmeny-v-danich-pro-rok-2012.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.