Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Změny v kvalitě života studujících nad 30 let distanční studium

Změny v kvalitě života studujících nad 30 let distanční studium

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martina Neklapilová
Šetření:13. 03. 2014 - 20. 03. 2014
Počet respondentů:13
Počet otázek (max/průměr):37 / 35.15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:22,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.14:02
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Milý spolužáku, milá spolužačko,

jsem také studentka sociální pedagogiky na Institutu mezioborových studií v Brně. Chci Vás tímto požádat o vyplnění dotazníku, který slouží ke zpracování mé bakalářské práce. Hlavním cílem výzkumu je specifikovat změny v kvalitě života studujících ve věkové kategorii nad 30 let v době distančního (dálkového) studia, motivaci ke studiu, popřípadě další poznatky získané během studia.

Dotazník je anonymní

 

 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1184,62 %84,62 %  
muž215,38 %15,38 %  

Graf

2. Věková kategorie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30-39 let861,54 %61,54 %  
40-49 let323,08 %23,08 %  
50 a více215,38 %15,38 %  

Graf

3. Počet dětí

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 dítě538,46 %38,46 %  
2 děti323,08 %23,08 %  
3 děti215,38 %15,38 %  
0 dětí215,38 %15,38 %  
517,69 %7,69 %  

Graf

4. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnaný/á861,54 %61,54 %  
Na mateřské215,38 %15,38 %  
nezaměstnaný/á215,38 %15,38 %  
aktuálně 3 roky v domácnosti17,69 %7,69 %  

Graf

5. Dokončené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské861,54 %61,54 %  
vysokoškolské538,46 %38,46 %  

Graf

6. Typ školy, kterou jste absolvoval/a

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední uměleckoprůmyslová v Praze17,69 %7,69 %  
gymnázium, dvouletou nástavbobou Střední školu sociálně-právní v Brně17,69 %7,69 %  
Strojní průmyslovka17,69 %7,69 %  
Mendelova lesnická a zemědělská univerzita, momentálně IMS17,69 %7,69 %  
Střední knihovnická škola17,69 %7,69 %  
humanitni17,69 %7,69 %  
sadasda17,69 %7,69 %  
státní17,69 %7,69 %  
ekonomicka17,69 %7,69 %  
Stř. průmyslová škola - strojírenství17,69 %7,69 %  
gymnázium17,69 %7,69 %  
ekonomická škola17,69 %7,69 %  
17,69 %7,69 %  

Graf

7. Vzdálenost, ze které do školy dojíždíte, popřípadě i město

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
220Km17,69 %7,69 %  
cca 50 km17,69 %7,69 %  
0 km - jsem brňák ...17,69 %7,69 %  
cca 25 km17,69 %7,69 %  
z jednoho konce Brna na druhý17,69 %7,69 %  
0 km17,69 %7,69 %  
asdasfds17,69 %7,69 %  
150km17,69 %7,69 %  
30 km17,69 %7,69 %  
30 17,69 %7,69 %  
Brno 17,69 %7,69 %  
Brno - Brno17,69 %7,69 %  
nedojíždím17,69 %7,69 %  

Graf

8. Proč jste si vybral/a právě obor sociální pedagogika na IMS v Brně

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

"Změna je život" - opravdu pro to!

blízkost, státní šk.

Další obor ve vzdělání a dostupnost vzhledem k pracovnímu vytížení

libi se mi

náhoda

nestuduji

nevybral

Nevybrala

obor, ve kterém pracuji - sociální služby

Protože mě sociální onory vždy zajímaly. A tady se mi líbila kombinace práva, psychlogie, pedagogiky a sociologie.

sdfsasdfasd

to bych také ráda věděla .......... mám dvě děti, učím se

Zkusila jsem to, protože se hlásila moje švagrová.

9. Pracujete v oboru

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1076,92 %76,92 %  
ano323,08 %23,08 %  

Graf

10. Pokud ne, hodláte po ukončení pracovat v oboru

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím753,85 %53,85 %  
ne430,77 %30,77 %  
ano215,38 %15,38 %  

Graf

11. Plánujete pokračovat ve studiu magisterském

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne646,15 %46,15 %  
ano538,46 %38,46 %  
ještě nevím215,38 %15,38 %  

Graf

12. Myslíte si, že ke studiu na VŠ přistupujete odpovědně

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1184,62 %84,62 %  
ne215,38 %15,38 %  

Graf

13. Pociťujete pokles kvality Vašeho života vlivem nároků studia na VŠ

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano969,23 %69,23 %  
ano215,38 %15,38 %  
ani ano - ani ne17,69 %7,69 %  
spíše ne17,69 %7,69 %  

Graf

14. Pokud jste odpověděl/a ano, spíše ano - v jakém ohledu

Označte dle významnosti - od 1 - největší pokles po 9 - nejméně významný pokles kvality života

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
nedostatek volného času pro sebe sama3.0773.609
nedostatek volného času, který bych chtěl/a trávit s dětmi, rodinou3.4624.864
nedostatek volného času, který bych chtěl/a trávit s přáteli5.3852.698
zhoršení zdravotního stavu68
zvýšená psychická zátěž47.846
pocit, že to, co dělám, nedělám tak dobře jak bych chtěla5.0773.148
pocit, že omezuji lidi, na kterých mi záleží5.9231.917
zvýšení finančních nákladů spojené se studiem5.6926.675
jiné6.3859.775

Graf

15. Překvapilo Vás něco během studia na VŠ

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano861,54 %61,54 %  
ne538,46 %38,46 %  

Graf

16. Pokud ano, co to bylo

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

...že to vůbec zvládám...

asdasdfasdfasdfasdf

Kolik důležitých věcí nevím z oblasti práva a jsem přesvědčená o tom, že by se to mělo učit na každé střední škole.

Náročnost zkouškového období

nároky na čas

ne

Ne

ne

neprodloužení akreditace na magisterské studium

nic

pristup ucitele k studentum

úžasná atmosféra a skvělí noví spolužáci

změna situace za chodu

17. Co jste očekával/a od studia na VŠ

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

asi lepší komunikaci, zejména v období problémů školy

Do dělat si mgr

Jak jsem psal "změnu", tedy něco úplně jiného než je můj současný obor.

Prohloubení stávajících znalostí a získání i nových.

rozšíření vědomostí

rozšířený rozhled

sasdfasdafsdfasd

vzdělání

získání znalostí

zvyseni sveho intelektu

zvýšení kvalifikace, rozšíření obzoru

Zvýšení sebevědomí, získání nové kvalifikace

že to nebude až tak psychická zátěž

18. Ovlivnilo studium VŠ určitým způsobem výrazně některá Vaše životní rozhodnutí

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne861,54 %61,54 %  
ano538,46 %38,46 %  

Graf

19. Pokud ano, tak jaká

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

adfasdfasdfasdfas

Ne

ne

postoj k výchově mých dětí

Právě v oblasti práva a taky vývojová psychologie byla velmi užitečná a použitelná v praxi.

zaměstnání

že už nikdy více studovat nechci

20. V čem vidíte největší změnu/y ve Vašem životě během studia na VŠ

Označtě dle významnosti - od 1-nejvýznamnější změna po 7-nejméně významná změna

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
uvědomil/a jsem si, čeho chci v životě ještě dosáhnout2.4622.249
uvědomil/a jsem si, že musím změnit dosavadní způsob života31.692
rozhodl/a jsem se odejít z neuspokojivého vztahu5.4622.402
cítím se sebevědomější2.7692.178
rozhodl/a jsem se osamostatnit5.3851.621
v mém životě nenastala změna4.3084.213
jiné4.6154.237

Graf

21. Myslíte si,že studium na vysoké škole znamená větší změny v kvalitě života pro ženy nebo pro muže

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stejně pro ženy i muže753,85 %53,85 %  
pro ženy430,77 %30,77 %  
pro muže215,38 %15,38 %  

Graf

22. Naplnilo studium na VŠ Vaše očekávání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
částečně646,15 %46,15 %  
ano538,46 %38,46 %  
ne215,38 %15,38 %  

Graf

23. Co Vás motivovalo ke studiu na VŠ

Označte dle významnosti - od 1- nejvýznamnější motiv po 7 - nejméně významný motiv

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
nutnost - požadavek ze strany zaměstnavatele5.2314.178
lepší pracovní uplatnění3.9233.302
vyšší společenská prestiž4.4621.787
zvědavost - zda to zvládnu, zda na to mám3.0771.763
posílení sebedůvěry3.0772.071
pocit lepšího osobního naplnění3.0773.763
jiné5.1545.515

Graf

24. Mohla/a byste říci, že byl pro Vás pocit osobního naplnění významným motivačním faktorem ke studiu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano969,23 %69,23 %  
částečně430,77 %30,77 %  

Graf

25. Myslíte si, že vzdělání patří obecně mezi hlavní ukazatele osobní spokojenosti

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne753,85 %53,85 %  
ano646,15 %46,15 %  

Graf

26. Co považujete za účinnější cestu k posílení sebeúcty a sebevědomí

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zvyšování vlastního vzdělání studiem na VŠ646,15 %46,15 %  
účast na speciálních kurzech anebo výcvicích zaměřených na zvýšení sebevědomí323,08 %23,08 %  
dle individuálních preferencí17,69 %7,69 %  
najít se, ať již studiem nebo čímkoli jiným17,69 %7,69 %  
zjistit k čemu mám talent a rozvíjet ho k prospěchu svému i svého okolí17,69 %7,69 %  
sport a zájmy17,69 %7,69 %  

Graf

27. Cítíte se spokojenější sami se sebou, když děláte něco jen pro sebe

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13100 %100 %  

Graf

28. Cítíte se spokojenější sami se sebou, když studujete VŠ

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13100 %100 %  

Graf

29. Co je pro Vás v životě nejdůležitější

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

asdfadsfads

Dělat to co mě naplňuje a dává mi to svobodu a samostatnost.

dobré vztahy, rodina, práce

prožít svůj život tak, abych byla sama se sebou spokojená, to se odrazí ve všech sférách

rodina

rodina

rodina, vlastní seberealizace

vlastní zájmy a koníčky + rodina

zdraví

zdraví

zdraví

Zdraví, rodina, láska,přátelé,prace a vzdelani

Život sám - vše co obsahuje - lásku, štěstí, bolest, strach nebo z jiné strany - zdraví, rodinu, děti, jistota...

30. Podporuje Vás partner/ka nebo rodina při studiu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1292,31 %92,31 %  
ne17,69 %7,69 %  

Graf

31. Pokud ano, jakým způsobem

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

...drží "palce" při zkouškách...

asdfasdfasdfasd

Finančně,psychicky i casove

hlídá děti

Nový přítel mě podporuje slovně. Začne se mnou chodit do tanečních, až školu dokončím.

péče o dítě

pomaha mi

pomáhá mi v domácnosti a radují se z úspěchů

psychická podpora, pomoc v domácnosti

psychicky

ruzne

stará se o domácnost

Stará se sám o děti. Když potřebuji být sama dostanu prostor vždy, když to manželovi umožní jeho práce.

32. Pokud ne, znáte důvod, proč Vás nepodporuje? Jaký

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

...

..ale podporují...

adfaddsfsadfSA

Během studia jsem se rozvedla. Bývalého manžela nezajímalo, jestli studuji. Moje děti mi někdy vyčítají, že na ně nemám dost času.

když mě podporuje, nevím, proč mám povinně vyplňovat tuto otázku???

ne

ne

ne

nedostatek času pro rodinu

neznám

Podporuje

podporuje mě, už si zvykl na nevýhody studujícího protějšku :D

protoze, pak nemam ne nej cas

33. Poznal/a jste během studia na VŠ nové přátele

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13100 %100 %  

Graf

34. Pokud ano, myslíte si, že tato přátelství budou pokračovat i po ukončení studia

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neumím posoudit753,85 %53,85 %  
ano538,46 %38,46 %  
ne17,69 %7,69 %  

Graf

35. Máte čas relaxovat

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy ano - někdy ne646,15 %46,15 %  
spíše ne538,46 %38,46 %  
ano215,38 %15,38 %  

Graf

36. Pokud ano, spíše ano, jakým způsobem nejčastěji relaxujete

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

četba, brusle

četba, sport, televize, film

Poslech hudby, zajít na kosmetiku, četba oddychové literatury.

rodina, kolo, četba, háčkování

sdfsdfsdfsdfs

37. Prostor pro případné vlastní vyjádření

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Ať už to máme úspěšně za sebou. :-)

nevidím logiku v povinných otázkách 10, 16, 32, v otázce 20 - nechci odejít ze vztahu, nehodlám se osamostatnit

sdfsdfsdfsdf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Neklapilová, M.Změny v kvalitě života studujících nad 30 let distanční studium (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://zmeny-v-kvalite-zivota-studu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.