Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Změny ve výživě

Změny ve výživě

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Svobodová
Šetření:20. 10. 2010 - 03. 11. 2010
Počet respondentů:125
Počet otázek (max/průměr):14 / 13.18
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:48,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:25
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Obracím se na Vás se žádostí o vyplnění tohoto dotazníku, který je anonymní a všechna získaná data budou sloužit jako podklad pro šetření v mé bakalářské práci.
 

Předem děkuji za vyplnění
 

Lucie Svobodová
 

Odpovědi respondentů

1. Zajímáte se o zdravou výživu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9877,78 %78,4 %  
Ne2822,22 %22,4 %  

Graf

2. Přemýšlíte o změně spotřeby některých potravin?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 3, Neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9676,19 %76,8 %  
Ne3023,81 %24 %  

Graf

3. Z jakého důvodu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Snížení hmotnosti5359,55 %42,4 %  
Zdravotní problémy2528,09 %20 %  
nic22,25 %1,6 %  
změna životosprávy11,12 %0,8 %  
pro celkový lepší zdravotní stav11,12 %0,8 %  
zlepšení životního stylu11,12 %0,8 %  
pro dobrý pocit, že dělám něco pro své zdraví11,12 %0,8 %  
Zdravý životní styl11,12 %0,8 %  
zdravá výživa bez Eček11,12 %0,8 %  
spotrbu chci zvysit11,12 %0,8 %  
prevence před zdravotními problémy11,12 %0,8 %  
těhotenství11,12 %0,8 %  
prevence11,12 %0,8 %  
zdravější životospráva11,12 %0,8 %  
2.krátpo mrtvici,a 4.recividách11,12 %0,8 %  
netrápit hospodářská zvířata11,12 %0,8 %  
protože nejsou úplně nejzdravější11,12 %0,8 %  
podpoření zdraví, zhubnutí11,12 %0,8 %  
lepší životní styl11,12 %0,8 %  
snížení spotřeby masa z důvodu zdraví11,12 %0,8 %  
příklon k veganským potravinám (rostlinného původu11,12 %0,8 %  
ekologické11,12 %0,8 %  
alterglobalistické11,12 %0,8 %  
týrání zvířat11,12 %0,8 %  
Prevence zdravotních problémů11,12 %0,8 %  

Graf

4. Při výběru potravin Vás ovlivňuje (nejvíce 1 a nejméně 10)

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Cena3.817.154
Chuť2.8978.489
Nutriční hodnoty5.0878.159
Obal6.3975.509
Produkce šetrná k životnímu prostředí6.3337.349
Recyklovatelnost obalu6.9376.345
Reklama6.3896.92
Trvanlivost55.429
Země původu6.1986.508
Značka5.9525.537

Graf

5. Znáte biopotraviny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano11893,65 %94,4 %  
Ne86,35 %6,4 %  

Graf

6. Jak často nakupujete biopotraviny?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas6756,78 %53,6 %  
Nikdy4538,14 %36 %  
Běžně65,08 %4,8 %  

Graf

7. Znáte Fair Trade potraviny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6350 %50,4 %  
Ne6350 %50,4 %  

Graf

8. Jak často nakupujete Fair Trade potraviny?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas3250,79 %25,6 %  
Nikdy3149,21 %24,8 %  

Graf

9. Které z uvedených civilizačních onemocnění trápí Vás nebo osobu, kterou znáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Alergie9776,98 %77,6 %  
Obezita6853,97 %54,4 %  
Cukrovka5644,44 %44,8 %  
Osteoporóza2419,05 %19,2 %  
Autoimunitní onemocnění1411,11 %11,2 %  
Mentální anorexie118,73 %8,8 %  
Mentální bulimie75,56 %5,6 %  
Ateroskleróza53,97 %4 %  
Orthorexie21,59 %1,6 %  
Metabolický syndrom X21,59 %1,6 %  

Graf

10. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena9575,4 %76 %  
Muž3124,6 %24,8 %  

Graf

11. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 25 let9071,43 %72 %  
26 - 40 let2419,05 %19,2 %  
nad 60 let75,56 %5,6 %  
41 - 60 let53,97 %4 %  

Graf

12. Vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou6350 %50,4 %  
Vysokoškolské4636,51 %36,8 %  
Základní129,52 %9,6 %  
SOU bez maturity53,97 %4 %  

Graf

13. Čistý měsíční příjem na domácnost

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10 001 - 20 000 Kč3933,05 %31,2 %  
nad 30 0013126,27 %24,8 %  
20 001 - 30 000 Kč2622,03 %20,8 %  
pod 10 000 Kč2218,64 %17,6 %  

Graf

14. Velikost bydliště

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nad 1 000 000 obyvatel6450,79 %51,2 %  
1 000 - 4 999 obyvatel1310,32 %10,4 %  
pod 1000 obyvatel129,52 %9,6 %  
5 000 - 19 999 obyvatel129,52 %9,6 %  
20 000 - 99 999 obyvatel118,73 %8,8 %  
100 000 - 999 999 obyvatel118,73 %8,8 %  
5 000 - 19 99921,59 %1,6 %  
100 000 - 999 99910,79 %0,8 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Znáte Fair Trade potraviny?

 • odpověď Ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy na otázku 8. Jak často nakupujete Fair Trade potraviny?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Občas na otázku 8. Jak často nakupujete Fair Trade potraviny?
 • odpověď Ne:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní na otázku 12. Vzdělání

12. Vzdělání

 • odpověď Středoškolské s maturitou:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 100 000 - 999 999 obyvatel na otázku 14. Velikost bydliště

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Zajímáte se o zdravou výživu?

2. Přemýšlíte o změně spotřeby některých potravin?

3. Z jakého důvodu?

4. Při výběru potravin Vás ovlivňuje (nejvíce 1 a nejméně 10)

5. Znáte biopotraviny?

6. Jak často nakupujete biopotraviny?

7. Znáte Fair Trade potraviny?

8. Jak často nakupujete Fair Trade potraviny?

9. Které z uvedených civilizačních onemocnění trápí Vás nebo osobu, kterou znáte?

10. Pohlaví

11. Věk

12. Vzdělání

13. Čistý měsíční příjem na domácnost

14. Velikost bydliště

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Zajímáte se o zdravou výživu?

2. Přemýšlíte o změně spotřeby některých potravin?

3. Z jakého důvodu?

4. Při výběru potravin Vás ovlivňuje (nejvíce 1 a nejméně 10)

5. Znáte biopotraviny?

6. Jak často nakupujete biopotraviny?

7. Znáte Fair Trade potraviny?

8. Jak často nakupujete Fair Trade potraviny?

9. Které z uvedených civilizačních onemocnění trápí Vás nebo osobu, kterou znáte?

10. Pohlaví

11. Věk

12. Vzdělání

13. Čistý měsíční příjem na domácnost

14. Velikost bydliště

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Svobodová, L.Změny ve výživě (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://zmeny-ve-vyzive.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.