Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Změny životního stylu

Změny životního stylu

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Hofštetrová
Šetření:11. 08. 2010 - 27. 09. 2010
Počet respondentů:374
Počet otázek (max/průměr):37 / 37
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:33
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

prosím o vyplnění dotazníku, který slouží k účelům mé diplomové práce na téma "Změny životního stylu a jejich dopad do cestovního ruchu". Dotazník je určen obyvatelům ČR ve věku od 18 let a jeho vyplnění nezabere mnoho času (cca 3-5 min). Odpovědi jsou anonymní.

Předem si moc vážím Vaší pomoci a děkuji za spolupráci.

S pozdravem

Jana Hofštetrová

Odpovědi respondentů

1. Kolikrát denně jíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5x denně12834,22 %34,22 %  
4x denně11229,95 %29,95 %  
3x denně7720,59 %20,59 %  
6 a vícekrát denně308,02 %8,02 %  
2x denně236,15 %6,15 %  
1x denně41,07 %1,07 %  

Graf

2. Stravoval/a jste se někdy podle speciálního dietního režimu (vegetariánství, dělená strava, dieta podle krevních skupin…)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne25367,65 %67,65 %  
ano12132,35 %32,35 %  

Graf

3. Kolik šálků kávy denně vypijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádný16243,32 %43,32 %  
jeden10628,34 %28,34 %  
dva7219,25 %19,25 %  
tři a více349,09 %9,09 %  

Graf

4. Jaké množství tekutin denně vypijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-2 litry18148,4 %48,4 %  
více než 2 litry14037,43 %37,43 %  
do 1 litru5314,17 %14,17 %  

Graf

5. Jste vegetarián?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne34491,98 %91,98 %  
ano308,02 %8,02 %  

Graf

6. Snídáte pravidelně?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano23663,1 %63,1 %  
ne13836,9 %36,9 %  

Graf

7. Stravujete se často mimo domov?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano22560,16 %60,16 %  
ne14939,84 %39,84 %  

Graf

8. Konzumujete bio potraviny?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne20354,28 %54,28 %  
ano13135,03 %35,03 %  
nevím4010,7 %10,7 %  

Graf

9. Zahrnujete pravidelně do svého jídelníčku čerstvé ovoce a zeleninu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano28877,01 %77,01 %  
ne8622,99 %22,99 %  

Graf

10. Jak často se věnujete sportu a pohybovým aktivitám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
příležitostně14939,84 %39,84 %  
2-3x týdně8422,46 %22,46 %  
1x týdně6216,58 %16,58 %  
denně328,56 %8,56 %  
nikdy277,22 %7,22 %  
4-6x týdně205,35 %5,35 %  

Graf

11. Jak často pijete alkoholické nápoje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
příležitostně20153,74 %53,74 %  
1-3x týdně8322,19 %22,19 %  
vůbec5314,17 %14,17 %  
4-6x týdně246,42 %6,42 %  
denně133,48 %3,48 %  

Graf

12. Kouříte?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne29177,81 %77,81 %  
ano8322,19 %22,19 %  

Graf

13. Kolik hodin denně spíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6-8 hodin25467,91 %67,91 %  
8 hodin a více8622,99 %22,99 %  
méně než 6 hodin349,09 %9,09 %  

Graf

14. Navštívil/a jste již někdy wellness/spa zařízení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne21758,02 %58,02 %  
ano14739,3 %39,3 %  
nevím102,67 %2,67 %  

Graf

15. Navštěvujete pravidelně maséra či fyzioterapeuta?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne34291,44 %91,44 %  
ano328,56 %8,56 %  

Graf

16. Jak často využíváte wellness služeb (masáže, sauny, péče o tělo)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy18449,2 %49,2 %  
příležitostně16143,05 %43,05 %  
pravidelně297,75 %7,75 %  

Graf

17. Kde zpravidla vyhledáváte wellness služby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikde19752,67 %52,67 %  
v místě bydliště11631,02 %31,02 %  
na cestách/v hotelu4612,3 %12,3 %  
v lázních154,01 %4,01 %  

Graf

18. Navštívil/a jste někdy léčitele?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne25568,18 %68,18 %  
ano11931,82 %31,82 %  

Graf

19. Slyšel/a jste pojem ajurvéda?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano20855,61 %55,61 %  
ne16644,39 %44,39 %  

Graf

20. Zkoušel/a jste někdy akupunkturu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne32987,97 %87,97 %  
ano4512,03 %12,03 %  

Graf

21. Užíváte doplňky stravy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne19552,14 %52,14 %  
ano17947,86 %47,86 %  

Graf

22. Dáváte přednost bylinám a přírodním lékům před chemickými?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas24164,44 %64,44 %  
ano, vždy8723,26 %23,26 %  
nikdy4612,3 %12,3 %  

Graf

23. Jak často jste byl/a v posledních 2 letech nemocný/á s dobou léčení delší než 3 dny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x ročně14839,57 %39,57 %  
nemocný/á jsem nebyl/a9625,67 %25,67 %  
2-3x ročně9625,67 %25,67 %  
častěji než 4x ročně349,09 %9,09 %  

Graf

24. Máte zkušenosti s bylinami, homeopatiky či jinými přírodními preparáty?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano26169,79 %69,79 %  
ne11330,21 %30,21 %  

Graf

25. Byl/a jste v posledních 3 letech na horách či u moře?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano28977,27 %77,27 %  
ne8522,73 %22,73 %  

Graf

26. Kde zpravidla trávíte dovolenou v letním období?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obě destinace16544,12 %44,12 %  
ČR15842,25 %42,25 %  
zahraničí5113,64 %13,64 %  

Graf

27. V jaké destinaci trávíte zimní dovolenou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ČR28375,67 %75,67 %  
zahraničí4812,83 %12,83 %  
obě destinace4311,5 %11,5 %  

Graf

28. Jak nejčastěji trávíte dovolenou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obojím způsobem23061,5 %61,5 %  
aktivně8923,8 %23,8 %  
pasivně5514,71 %14,71 %  

Graf

29. Uveďte, prosím, obvyklou délku dovolené ve dnech:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
7-10 dnů16443,85 %43,85 %  
4-6 dnů9926,47 %26,47 %  
více než 11 dnů8121,66 %21,66 %  
1-3 dny308,02 %8,02 %  

Graf

30. Jak často jezdíte na dovolenou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x ročně16443,85 %43,85 %  
2x ročně11731,28 %31,28 %  
nikdy359,36 %9,36 %  
3x ročně318,29 %8,29 %  
více než 4x ročně277,22 %7,22 %  

Graf

31. Jak často jste ve stresu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas27172,46 %72,46 %  
neustále6517,38 %17,38 %  
vůbec3810,16 %10,16 %  

Graf

32. Zajímáte se o možnosti rozvoje osobnosti a hledání smyslu života?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano25568,18 %68,18 %  
ne11931,82 %31,82 %  

Graf

33. Relaxujete pravidelně?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano23462,57 %62,57 %  
ne14037,43 %37,43 %  

Graf

34. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-3028877,01 %77,01 %  
31-465715,24 %15,24 %  
47-60215,61 %5,61 %  
61+82,14 %2,14 %  

Graf

35. Uveďte, prosím, pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena29578,88 %78,88 %  
muž7921,12 %21,12 %  

Graf

36. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19151,07 %51,07 %  
16042,78 %42,78 %  
236,15 %6,15 %  

Graf

37. Kolik zdrojů finančních příjmů máte (Vy osobně)? (=finančními příjmy jsou myšleny nejen platy, ale i důchody, renty, popř. kapesné)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
119652,41 %52,41 %  
212934,49 %34,49 %  
3 a více4110,96 %10,96 %  
žádný 82,14 %2,14 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Stravoval/a jste se někdy podle speciálního dietního režimu (vegetariánství, dělená strava, dieta podle krevních skupin…)?

 • odpověď ano:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 5. Jste vegetarián?

6. Snídáte pravidelně?

 • odpověď ne:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2x denně na otázku 1. Kolikrát denně jíte?

17. Kde zpravidla vyhledáváte wellness služby?

 • odpověď nikde:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy na otázku 16. Jak často využíváte wellness služeb (masáže, sauny, péče o tělo)?

26. Kde zpravidla trávíte dovolenou v letním období?

 • odpověď ČR:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy na otázku 30. Jak často jezdíte na dovolenou?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolikrát denně jíte?

2. Stravoval/a jste se někdy podle speciálního dietního režimu (vegetariánství, dělená strava, dieta podle krevních skupin…)?

3. Kolik šálků kávy denně vypijete?

4. Jaké množství tekutin denně vypijete?

5. Jste vegetarián?

6. Snídáte pravidelně?

7. Stravujete se často mimo domov?

8. Konzumujete bio potraviny?

9. Zahrnujete pravidelně do svého jídelníčku čerstvé ovoce a zeleninu?

10. Jak často se věnujete sportu a pohybovým aktivitám?

11. Jak často pijete alkoholické nápoje?

12. Kouříte?

13. Kolik hodin denně spíte?

14. Navštívil/a jste již někdy wellness/spa zařízení?

15. Navštěvujete pravidelně maséra či fyzioterapeuta?

16. Jak často využíváte wellness služeb (masáže, sauny, péče o tělo)?

17. Kde zpravidla vyhledáváte wellness služby?

18. Navštívil/a jste někdy léčitele?

19. Slyšel/a jste pojem ajurvéda?

20. Zkoušel/a jste někdy akupunkturu?

21. Užíváte doplňky stravy?

22. Dáváte přednost bylinám a přírodním lékům před chemickými?

23. Jak často jste byl/a v posledních 2 letech nemocný/á s dobou léčení delší než 3 dny?

24. Máte zkušenosti s bylinami, homeopatiky či jinými přírodními preparáty?

25. Byl/a jste v posledních 3 letech na horách či u moře?

26. Kde zpravidla trávíte dovolenou v letním období?

27. V jaké destinaci trávíte zimní dovolenou?

28. Jak nejčastěji trávíte dovolenou?

29. Uveďte, prosím, obvyklou délku dovolené ve dnech:

30. Jak často jezdíte na dovolenou?

31. Jak často jste ve stresu?

32. Zajímáte se o možnosti rozvoje osobnosti a hledání smyslu života?

33. Relaxujete pravidelně?

34. Kolik je Vám let?

35. Uveďte, prosím, pohlaví:

36. Nejvyšší dosažené vzdělání:

37. Kolik zdrojů finančních příjmů máte (Vy osobně)? (=finančními příjmy jsou myšleny nejen platy, ale i důchody, renty, popř. kapesné)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolikrát denně jíte?

2. Stravoval/a jste se někdy podle speciálního dietního režimu (vegetariánství, dělená strava, dieta podle krevních skupin…)?

3. Kolik šálků kávy denně vypijete?

4. Jaké množství tekutin denně vypijete?

5. Jste vegetarián?

6. Snídáte pravidelně?

7. Stravujete se často mimo domov?

8. Konzumujete bio potraviny?

9. Zahrnujete pravidelně do svého jídelníčku čerstvé ovoce a zeleninu?

10. Jak často se věnujete sportu a pohybovým aktivitám?

11. Jak často pijete alkoholické nápoje?

12. Kouříte?

13. Kolik hodin denně spíte?

14. Navštívil/a jste již někdy wellness/spa zařízení?

15. Navštěvujete pravidelně maséra či fyzioterapeuta?

16. Jak často využíváte wellness služeb (masáže, sauny, péče o tělo)?

17. Kde zpravidla vyhledáváte wellness služby?

18. Navštívil/a jste někdy léčitele?

19. Slyšel/a jste pojem ajurvéda?

20. Zkoušel/a jste někdy akupunkturu?

21. Užíváte doplňky stravy?

22. Dáváte přednost bylinám a přírodním lékům před chemickými?

23. Jak často jste byl/a v posledních 2 letech nemocný/á s dobou léčení delší než 3 dny?

24. Máte zkušenosti s bylinami, homeopatiky či jinými přírodními preparáty?

25. Byl/a jste v posledních 3 letech na horách či u moře?

26. Kde zpravidla trávíte dovolenou v letním období?

27. V jaké destinaci trávíte zimní dovolenou?

28. Jak nejčastěji trávíte dovolenou?

29. Uveďte, prosím, obvyklou délku dovolené ve dnech:

30. Jak často jezdíte na dovolenou?

31. Jak často jste ve stresu?

32. Zajímáte se o možnosti rozvoje osobnosti a hledání smyslu života?

33. Relaxujete pravidelně?

34. Kolik je Vám let?

35. Uveďte, prosím, pohlaví:

36. Nejvyšší dosažené vzdělání:

37. Kolik zdrojů finančních příjmů máte (Vy osobně)? (=finančními příjmy jsou myšleny nejen platy, ale i důchody, renty, popř. kapesné)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Hofštetrová, J.Změny životního stylu (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://zmeny-zivotniho-stylu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.