Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Změstnávání studentů během studia

Změstnávání studentů během studia

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Mayerová
Šetření:19. 02. 2013 - 03. 03. 2013
Počet respondentů:30
Počet otázek (max/průměr):18 / 15.93
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:62 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:16
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ráda bych vás požádala o vyplnění krátkého dotazníku. Cílem je zjistit, jak studenti vnímají možnosti získávání praxe při studiu a jaké příležitosti jim univerzita nabízí. Za vyplnění předem děkuji.

 

Odpovědi respondentů

1. Máte během Vašeho studia čas na práci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2480 %80 %  
ne620 %20 %  

Graf

2. Přivydělával/a jste si během studia?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 3, Neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO2273,33 %73,33 %  
NE826,67 %26,67 %  

Graf

3. Byla tato praxe odborná? (ve vztahu ke studovanému oboru)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1150 %36,67 %  
ne1150 %36,67 %  

Graf

4. Jak rychle jste pozici našel/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do jednoho měsíce1254,55 %40 %  
do jednoho roku627,27 %20 %  
déle418,18 %13,33 %  

Graf

5. Myslíte si, že je důležité, aby studenti měli během studia možnost částečně pracovat v podnicích a získávat tak potřebnou praxi?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano30100 %100 %  

Graf

6. Myslíte si, že na Vaší fakultě mají studenti možnost získávat odborné zkušenosti již během studia?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1550 %50 %  
ne1136,67 %36,67 %  
nevím413,33 %13,33 %  

Graf

7. Podporuje Vaše univerzita spolupráci se soukromými podniky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO1550 %50 %  
Ne1550 %50 %  

Graf

8. Přál/a byste si, abyste měl/a více možností, jak během studia získávat odbornou praxi?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2376,67 %76,67 %  
ne723,33 %23,33 %  

Graf

9. Pokud byste měl/a možnost spolupracovat s podniky v regionu a získat tak odbornou praxi, využil/a byste ji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 10, Neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO2893,33 %93,33 %  
Ne26,67 %6,67 %  

Graf

10. Kolik času týdně byste mohl/a věnovat docházením do podniku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-2 dny1242,86 %40 %  
více než 3 dny828,57 %26,67 %  
2-3 dny621,43 %20 %  
max. 1 den27,14 %6,67 %  

Graf

11. Jakou mzdu byste si představoval/a za hodinu práce?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
80517,86 %16,67 %  
70517,86 %16,67 %  
90517,86 %16,67 %  
100414,29 %13,33 %  
150310,71 %10 %  
7527,14 %6,67 %  
30013,57 %3,33 %  
5513,57 %3,33 %  
800013,57 %3,33 %  
8513,57 %3,33 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:99.42
Minimum:70
Maximum:300
Variační rozpětí:230
Rozptyl:2238.65
Směrodatná odchylka:47.31
Medián:87.5
Modus:80

Graf

12. Byl/a byste ochotný/á v rámci získávání pracovních zkušeností během studia pracovat bez nároku na mzdu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1657,14 %53,33 %  
ne1242,86 %40 %  

Graf

13. Sháněl/a jste někdy podnik, ve kterém by se dal vypracovat projekt, seminární práce, DP, apod.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 14, Neotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO1756,67 %56,67 %  
Ne1343,33 %43,33 %  

Graf

14. Setkal/a jste se s pozitivním přístupem firem? (ochota, pozitivní přístup při poskytování informací)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano952,94 %30 %  
ne847,06 %26,67 %  

Graf

15. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2790 %90 %  
Muž310 %10 %  

Graf

16. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-26 let2790 %90 %  
Do 20 let310 %10 %  

Graf

17. Studujete na:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ZČUotázka č. 18, Jinde → konec dotazníku, Již nestuduji → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jinde2686,67 %86,67 %  
ZČU310 %10 %  
Již nestuduji13,33 %3,33 %  

Graf

18. Fakulta:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
FEK266,67 %6,67 %  
FF133,33 %3,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Mayerová, M.Změstnávání studentů během studia (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://zmestnavani-studentu-behem-s.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.