Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Značka a její vliv na zákazníka při jeho rozhodování o koupi

Značka a její vliv na zákazníka při jeho rozhodování o koupi

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Maria Nirca
Šetření:18. 03. 2014 - 23. 03. 2014
Počet respondentů:96
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.75
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:86,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

jsem studentkou 3. ročníku Ekonomického lycea. V současné době zpracovávám ročníkovou práci na téma "Branding". Prosím o vyplnění následujícího dotazníku, jehož výsledky chci využít pro svou praktickou část ročníkové práce. Tento dotázník by měl zmapovat názory české populace na problematiku značky a její vliv na zákazníka při jeho rozhodování o koupi určitého zboží. Dotazník je anonymní a je určen pro všechny věkové kategorie, pro muže i ženy. Za jeho vyplnění Vám děkuji.

Maria Nirca

Odpovědi respondentů

1. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-256870,83 %70,83 %  
26-401919,79 %19,79 %  
41-6099,38 %9,38 %  

Graf

2. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6365,63 %65,63 %  
Muž3334,38 %34,38 %  

Graf

3. Vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské4546,88 %46,88 %  
Vyšší odborné a vysokoškolské2728,13 %28,13 %  
Základní2121,88 %21,88 %  
Vyučen/a33,13 %3,13 %  

Graf

4. Co je pro Vás nejdůležitější při nákupu zboží?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kvalita8487,5 %87,5 %  
Cena7072,92 %72,92 %  
Vzhled4344,79 %44,79 %  
Množství1515,63 %15,63 %  
Obsah1515,63 %15,63 %  
Jiné22,08 %2,08 %  

Graf

5. Posuzujete kvalitu produktu podle značky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano4850 %50 %  
Spíše ne2627,08 %27,08 %  
Ano1515,63 %15,63 %  
Ne77,29 %7,29 %  

Graf

6. Při nakupování určitého druhu zboží (např. elektronika, oblečení kosmetika) dáváte přednost konkrétní značce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5860,42 %60,42 %  
Ne2829,17 %29,17 %  
Nevím1010,42 %10,42 %  

Graf

7. Jaký prvek značky má pro Vás větší váhu při rozhodování o nákupu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jméno3940,63 %40,63 %  
Jiné3435,42 %35,42 %  
Obal1313,54 %13,54 %  
Logo99,38 %9,38 %  
Slogan11,04 %1,04 %  

Graf

8. Všímáte si loga při výběru zboží?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 9, Neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7275 %75 %  
Ne2425 %25 %  

Graf

9. Pokud jste na otázku číslo 8 odpověděli ano, preferujete barevné nebo černobílé logo?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Barevné5373,61 %55,21 %  
Černobílé1926,39 %19,79 %  

Graf

10. Je pro Vás důležitý vzhled obalu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano4445,83 %45,83 %  
Spíše ne2425 %25 %  
Ano1515,63 %15,63 %  
Ne1313,54 %13,54 %  

Graf

11. Co Vás na obalu upoutá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Barva5759,38 %59,38 %  
Informační obsah5355,21 %55,21 %  
Pevnost3637,5 %37,5 %  
Jeho další možnost používání1010,42 %10,42 %  
Hry33,13 %3,13 %  

Graf

12. Kupujete si občas výrobky jen proto, že se Vám líbí jejich obal?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6769,79 %69,79 %  
Ano2930,21 %30,21 %  

Graf

13. Přestanete si oblíbený výrobek kupovat, když výrobce změní vzhled obalu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9194,79 %94,79 %  
Ano55,21 %5,21 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Věk:

2. Pohlaví:

3. Vzdělání:

4. Co je pro Vás nejdůležitější při nákupu zboží?

5. Posuzujete kvalitu produktu podle značky?

6. Při nakupování určitého druhu zboží (např. elektronika, oblečení kosmetika) dáváte přednost konkrétní značce?

7. Jaký prvek značky má pro Vás větší váhu při rozhodování o nákupu?

8. Všímáte si loga při výběru zboží?

9. Pokud jste na otázku číslo 8 odpověděli ano, preferujete barevné nebo černobílé logo?

10. Je pro Vás důležitý vzhled obalu?

11. Co Vás na obalu upoutá?

12. Kupujete si občas výrobky jen proto, že se Vám líbí jejich obal?

13. Přestanete si oblíbený výrobek kupovat, když výrobce změní vzhled obalu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Věk:

2. Pohlaví:

3. Vzdělání:

4. Co je pro Vás nejdůležitější při nákupu zboží?

5. Posuzujete kvalitu produktu podle značky?

6. Při nakupování určitého druhu zboží (např. elektronika, oblečení kosmetika) dáváte přednost konkrétní značce?

7. Jaký prvek značky má pro Vás větší váhu při rozhodování o nákupu?

8. Všímáte si loga při výběru zboží?

9. Pokud jste na otázku číslo 8 odpověděli ano, preferujete barevné nebo černobílé logo?

10. Je pro Vás důležitý vzhled obalu?

11. Co Vás na obalu upoutá?

12. Kupujete si občas výrobky jen proto, že se Vám líbí jejich obal?

13. Přestanete si oblíbený výrobek kupovat, když výrobce změní vzhled obalu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Nirca, M.Značka a její vliv na zákazníka při jeho rozhodování o koupi (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://znacka-a-jeji-vliv-na-zakazn.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.