Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Značkové zboží vs. zboží z druhé ruky a tržnice

Značkové zboží vs. zboží z druhé ruky a tržnice

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Šťastná
Šetření:19. 11. 2013 - 03. 12. 2013
Počet respondentů:1182
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:86,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:56
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-7 PDF-8 PDF-9 PDF-10 PDF-11 PDF-12 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Náš dotazník slouží k poznání nákupního chování respondentů, ke zjištění, zda respondent dává přednost oblečení ze značkových prodejen nebo oblečení z jiných zdrojů jako je např. second hand a jiné, a také z jakého důvodu dává přednost určitému druhu zboží.

Odpovědi respondentů

1. Jak často nakupujete své oblečení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podle potřeby66456,18 %56,18 %  
1x do měsíce31126,31 %26,31 %  
2x a více do měsíce13111,08 %11,08 %  
1x ročně413,47 %3,47 %  
Každý týden352,96 %2,96 %  

Graf

2. Co je nejčastěji důvodem Vaší koupi oblečení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nutná potřeba nového oblečení95480,71 %80,71 %  
Závislost na koupi nového oblečení22819,29 %19,29 %  

Graf

3. Kde nejčastěji nakupujete své oblečení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ve značkových obchodech47740,36 %40,36 %  
V neznačkových kamenných obchodech34529,19 %29,19 %  
V second handu18315,48 %15,48 %  
Přes internet12410,49 %10,49 %  
Na tržnici534,48 %4,48 %  

Graf

 

 

4. Při výběru oblečení Vás zajímá:

U každé podotázky prosím zvolte odpověď v rozpětí 1-5:

1- naprosto nepodstatné, 2 - spíše nepodstatné, 3 - nevím, 4 - spíše podstatné, 5 - velmi podstatné

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Kvalita3.9191.188
Cena4.0581.424
Značka2.3281.549
Vzhled4.3831.302
Materiál3.941.158
Přístup personálu obchodu3.011.228
Místo výroby2.2621.405
Možnost reklamace3.241.558

Graf

5. Věříte, že čím dražší zboží je, tím je kvalitnější?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne105989,59 %89,59 %  
ano12310,41 %10,41 %  

Graf

6. Věříte, že i v second handu lze najít kvalitní značkové oblečení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano109792,81 %92,81 %  
ne857,19 %7,19 %  

Graf

7. Myslíte si, že second handy jsou pouze pro lidi s nižším příjmem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne107390,78 %90,78 %  
ano1099,22 %9,22 %  

Graf

8. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena91477,33 %77,33 %  
Muž26822,67 %22,67 %  

Graf

9. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 3071360,32 %60,32 %  
31 - 4022118,7 %18,7 %  
41 - 501008,46 %8,46 %  
51 a více776,51 %6,51 %  
Méně než 18716,01 %6,01 %  

Graf

10. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou54946,45 %46,45 %  
Vysokoškolské40634,35 %34,35 %  
Základní1028,63 %8,63 %  
Středoškolské bez maturity716,01 %6,01 %  
Vyšší odborné544,57 %4,57 %  

Graf

11. Jaká je Vaše platová kategorie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10 000 a méně52344,25 %44,25 %  
10 001 - 20 00036831,13 %31,13 %  
20 001 - 30 00019716,67 %16,67 %  
30 001 a více937,87 %7,87 %  
10 001 - 20 000              10 001 - 20 000      end_of_the_skype_highlighting10,08 %0,08 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

10. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

  • odpověď Základní:
    • 11.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně než 18 na otázku 9. Jaký je Váš věk?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak často nakupujete své oblečení?

2. Co je nejčastěji důvodem Vaší koupi oblečení?

3. Kde nejčastěji nakupujete své oblečení?

4. Při výběru oblečení Vás zajímá:

5. Věříte, že čím dražší zboží je, tím je kvalitnější?

6. Věříte, že i v second handu lze najít kvalitní značkové oblečení?

7. Myslíte si, že second handy jsou pouze pro lidi s nižším příjmem?

8. Jaké je Vaše pohlaví?

9. Jaký je Váš věk?

10. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

11. Jaká je Vaše platová kategorie?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak často nakupujete své oblečení?

2. Co je nejčastěji důvodem Vaší koupi oblečení?

3. Kde nejčastěji nakupujete své oblečení?

4. Při výběru oblečení Vás zajímá:

5. Věříte, že čím dražší zboží je, tím je kvalitnější?

6. Věříte, že i v second handu lze najít kvalitní značkové oblečení?

7. Myslíte si, že second handy jsou pouze pro lidi s nižším příjmem?

8. Jaké je Vaše pohlaví?

9. Jaký je Váš věk?

10. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

11. Jaká je Vaše platová kategorie?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šťastná, L.Značkové zboží vs. zboží z druhé ruky a tržnice (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://znackove-zbozi-vs-zbozi-z-dr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.