Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Značky a filantropie: Moneta Money Bank, Komerční banka

Značky a filantropie: Moneta Money Bank, Komerční banka

Soutěžní dotazník (nejen) pro sportovce: Anabolika
Znáte někoho, kdo bere anabolika? Myslíte si, že mohou anabolika u uživatelů zvyšovat agresivitu? Měla by být anabolika legální?

(cca 5 min., veřejné výsledky nejpozději 5. února 2023, soutěžte o 3 degustační sady Willie's Cacao)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Nastassia Fedaruk
Šetření:09. 11. 2022 - 28. 11. 2022
Počet respondentů:39
Počet otázek (max/průměr):20 / 18
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:61,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:03
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená paní, vážený pane, 

Prosím o vyplnění tohoto anonymního dotazníku, který je zpracován pro účely bakalářské práce na VŠE v Praze. Dotazník se týká aktuálního tématu společensky odpovědného chování (CSR) a filantropie firem. Podmínkou účasti v tomto výzkumu je znalost společností Moneta Money Bank a Komerční banka. Pokud tyto banky neznáte, prosím nevyplňovat tento dotazník. Předem děkuji za pravdivé odpovědi a pečlivé vyplňování dotazníku. 

Vysvětlení termínů:

CSR = dobrovolný závazek společnosti chovat se v rámci svého fungování odpovědně k prostředí i společnosti, ve které podnikají. Týká se etických, společenkých, ekonomických, environmentálních aspektů činností. Příklad CSR závazků: snížit úhlikovou stopu, zajistit genderovou diverzifikaci na pracovišti, podpora práv žen/menšin/osob se ZTP atd.

Filantropie = na rozdíl od CSR negarantuje žádnou přímou výhodu firmě. Příklad filantropických aktivit - dárcovství, dobrovolnictví, partnerství s neziskovými organizacemi a jejich podpora.

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž2461,54 %61,54 %  
žena1538,46 %38,46 %  

Graf

2. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30-39 let1128,21 %28,21 %  
20-29 let1025,64 %25,64 %  
40-49 let820,51 %20,51 %  
50-59 let820,51 %20,51 %  
60-69 let12,56 %2,56 %  
12-19 let12,56 %2,56 %  

Graf

3. Do jaké míry souhlasíte s tímto tvrzením: „Jsem ochoten(a) věnovat svůj čas na dobrou věc“?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ani ano ani ne1743,59 %43,59 %  
ano1128,21 %28,21 %  
ne615,38 %15,38 %  
nevím512,82 %12,82 %  

Graf

4. Jak často jste se v posledních 6 měsících věnoval(a) dobrovolnictví/charitativní práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy1743,59 %43,59 %  
Méně často než 1x měsíčně1128,21 %28,21 %  
1-3x měsíčně820,51 %20,51 %  
Nevím25,13 %5,13 %  
1x týdně nebo častěji12,56 %2,56 %  

Graf

5. Do jaké míry souhlasíte s tímto tvrzením: „Mé rozhodnutí při nákupu produktu nebo výběru služby ovlivňuje, zda je společnost aktivní v oblasti společenské odpovědnosti.“

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2256,41 %56,41 %  
ani ano ani ne820,51 %20,51 %  
ano717,95 %17,95 %  
nevím25,13 %5,13 %  

Graf

6. Do jaké míry může být Vaše rozhodnutí o výběru bankovní karty (debetní, kreditní) ovlivněno uvedenými faktory?

Svůj názor vyjádříte prosím pomoci 10-bodové stupnice, kde 1 = rozhodně ne, 5 = půl na půl, 10 = rozhodně ano

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

7. Jste klientem Moneta Money Bank v současné době?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2051,28 %51,28 %  
ano1948,72 %48,72 %  

Graf

8. Jaké služby Moneta Money Bank používáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné2051,28 %51,28 %  
debetní karta1538,46 %38,46 %  
kreditní karta923,08 %23,08 %  
úvěr820,51 %20,51 %  
jiné410,26 %10,26 %  
spoření37,69 %7,69 %  

Graf

9. Do jaké míry charakterizují uvedené rysy značku Moneta Money Bank?

Svůj názor vyjádříte prosím pomoci 10-bodové stupnice, kde 1 = rozhodně ne, 5 = půl na půl, 10 = rozhodně ano.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

10. Do jaké míry souhlasíte s uvedenými tvrzeními?

Svůj názor vyjádříte prosím pomoci 10-bodové stupnice, kde 1 = rozhodně ne, 5 = půl na půl, 10 = rozhodně ano.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

11. Jaké aktivity Moneta Money Bank v oblasti filantropie a společenské odpovědnosti znáte?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

GE Moneybank mne podrazila. Vyhnu se jí obloukem, ať se rebranduje na cokoli.

Knihovna Václava Havla

Nadace Moneta Clementia

Neznám

nic

o tuto stránku bankovních společností se nezajímám, po bance chci bankovní služby, nikoli filantropické apod.

Pomáhejte se Smart Bankou

Pomáhejte se Smart Bankou

Post Bellum a Paměť národa

příspěvek na charitu přes online banking

Sbírka Pomozte dětem

Sbírka Pomozte dětem

sponzorujou kocoura

zadne

Žádné

Žádné

Žádné

Žadne

žádné

12. O jakých z níže uvedených aktivit Moneta Money Bank jste někdy slyšel(a)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sbírka Pomozte dětem Nadace rozvoje občanské společnosti733,33 %17,95 %  
Možnost přímo podpořit dobročinné sbírky v rámci aplikace Smart Banka628,57 %15,38 %  
Program MON HELP – poskytování počítačů, aut, nábytku sociálně znevýhodněným domácnostem523,81 %12,82 %  
Organizace Post Bellum a projekt Paměť národa419,05 %10,26 %  
Grantový program Moneta: neziskové organizace mohou požádat o podporu z grantového programu Moneta419,05 %10,26 %  
Akce Knihovny Václava Havla314,29 %7,69 %  
Žádné 29,52 %5,13 %  
Projekt Chytrá Krajina 2030+29,52 %5,13 %  
Projekty organizace Cesta za snem – např. akce Handy Cyklo Maraton29,52 %5,13 %  
Pomáhejte se Smart Bankou29,52 %5,13 %  
Nevím o ničem 14,76 %2,56 %  
Nic z výše uvedeného.14,76 %2,56 %  
ani jednu14,76 %2,56 %  
o žádné14,76 %2,56 %  
o ničem, nezajímá mě to14,76 %2,56 %  
Tuto bandu šmejdů, zlodějů a podvosdníků cíleně ignoruji.14,76 %2,56 %  

Graf

13. Zapojil(a) jste někdy do nějaké filantropické nebo společensky odpovědné aktivity Moneta Money Bank? Pokud ano, uveďte prosím její název(názvy) nebo stručně ji popište.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3384,62 %84,62 %  
Sbírka Pomozte dětem25,13 %5,13 %  
příspěvek na charitu12,56 %2,56 %  
Nadace Moneta Clementia12,56 %2,56 %  
Podporila jsem Český svaz ochránců přírody pres Pomáhejte se Smart Bankou12,56 %2,56 %  
Prispela jsem Hospic sv. Jana N. Neumannna v aplikaci SmartBanka12,56 %2,56 %  

Graf

14. Jste klientem Komerční banky v současné době?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2461,54 %61,54 %  
ne1538,46 %38,46 %  

Graf

15. Jaké služby Komerční Banky používáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
debetní karta2153,85 %53,85 %  
žádné1538,46 %38,46 %  
kreditní karta1128,21 %28,21 %  
spoření820,51 %20,51 %  
úvěr615,38 %15,38 %  
jiné410,26 %10,26 %  

Graf

16. Do jaké míry charakterizují uvedené rysy značku Komerční banka?

Svůj názor vyjádříte prosím pomoci 10-bodové stupnice, kde 1 = rozhodně ne, 5 = půl na půl, 10 = rozhodně ano.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

17. Do jaké míry souhlasíte s uvedenými tvrzeními?

Svůj názor vyjádříte prosím pomoci 10-bodové stupnice, kde 1 = zcela nesouhlasím, 5 = půl na půl, 10 = zcela souhlasím.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

18. Jaké aktivity Komerční banky v oblasti filantropie a společenské odpovědnosti znáte?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

KB jsou šmejdi, zloději a podvodníci.

Nadace Jistota

Nadace Jistota

NADACE JISTOTA

Nadace Jistota

Nadace Jistota, Rock For People

nezajímám se o tyto aktivity bankovních společností, jak už jsem psala, chci po bance bankovní služby, nikoli filantropii nebo společenskou odpovědnost

Neznám

Sdílení bankomatove sítě s Monetou

Sponzor Zoo Praha, Nadace KB Jistota

zadne dotaznik je nesmyslne napsany. Napr. Tyv. spolecensky prospesne aktivity firem velmi OVLIVNUJI moje rozhodovani. A to NEGATIVNE, tzn ze monetu i komercku kvuli tomu cilene bojkotuju. To se neda v odpovedich vyjadrit.

Žádné

Žádné

žádné

Žádné

žádné

19. O jakých z níže uvedených aktivit Komerční banky jste někdy slyšel(a)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nadace Komerční banky „Jistota“ a její fondy – Správní rady, Skupiny KB, Srdeční záležitosti aj.1041,67 %25,64 %  
Finanční podpora festivalu Rock For People a poskytování slev na vstupenky zákazníkům banky937,5 %23,08 %  
Finanční podpora vstupného do expozic Národní galerie, díky které jsou poskytovány vstupy zdarma pro děti, mládež a studenty520,83 %12,82 %  
Dobrovolnické aktivity zaměstnanců KB (např. darování krve, zapojení do projektů Kola pro Afriku, Ukliďme svět, ukliďme Česko.14,17 %2,56 %  
Sponzor Zoo Praha14,17 %2,56 %  
Nevím o ničem 14,17 %2,56 %  
Nic z výše uvedeného.14,17 %2,56 %  
žádné14,17 %2,56 %  
o žádné14,17 %2,56 %  
?14,17 %2,56 %  
Tuto bandu šmejdů, zlodějů a podvosdníků cíleně ignoruji.14,17 %2,56 %  

Graf

20. Zapojil(a) jste někdy do nějaké filantropické nebo společensky odpovědné aktivity Komerční banky? Pokud ano, uveďte prosím její název(názvy) nebo stručně ji popište.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3594,59 %89,74 %  
vstup do expozic Narodni galerie12,7 %2,56 %  
Rock For People 12,7 %2,56 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Fedaruk, N.Značky a filantropie: Moneta Money Bank, Komerční banka (výsledky průzkumu), 2022. Dostupné online na https://znacky-a-filantropie-moneta.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.