Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Znají spotřebitelé Rapex?

Znají spotřebitelé Rapex?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martin Prokeš
Šetření:07. 04. 2009 - 08. 04. 2009
Počet respondentů:44
Počet otázek (max/průměr):8 / 5.77
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:57 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:05
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Píši seminární práci na téma nebezpečné výrobky, jejíž jednou součástí je právě tento krátký dotazník, jenž má za cíl zjistit, jak jsou na tom spotřebitelé se znalostmi tohoto systému.

Odpovědi respondentů

1. Myslíte, že existuje informační systém, který v rámci vnitřního trhu EU slouží k mezistátní výměně informací a informování spotřebitelů o odhalených nebezpečných výrobcích (nepotravinářského charakteru) a opatření proti jejich šíření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 3, Neotázka č. 2, Nevímotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2659,09 %59,09 %  
Nevím1227,27 %27,27 %  
Ne613,64 %13,64 %  

Graf

2. Myslíte, že by existence takovéhoto systému pomohla vnitřnímu trhu EU ve smyslu zabránění šíření pro spotřebitele nebezpečných výrobků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano950 %20,45 %  
Určitě ano844,44 %18,18 %  
Spíše ne15,56 %2,27 %  

Graf

3. Jak se podle Vás tento systém nazývá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
RAPEX2596,15 %56,82 %  
RFID13,85 %2,27 %  

Graf

4. Kde byste jako spotřebitel hledal(a) informace o tom, jaké výrobky byly do systému Rapex zařazeny a jsou tudíž nebezpečné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Česká Obchodní Inspekce (ČOI)1661,54 %36,36 %  
Sdružení obrany spotřebitelů (SOS)1661,54 %36,36 %  
Evropská komise934,62 %20,45 %  
Wikipedia13,85 %2,27 %  

Graf

5. Kdo podle Vás prostřednictvím RAPEXu informuje evropskou komisi o objevení nebezpečného výrobku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Národní kontaktní centra systému RAPEX na základě podnětu ČOI či výrobce1869,23 %40,91 %  
ČOI na základě vlastního zjištění nebezpečného výrobku830,77 %18,18 %  

Graf

6. ČR je od vstupu do EU součástí systému RAPEX, pod které ministerstvo podle Vašeho názoru spadá agenda spojená s RAPEXem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ministerstvo průmyslu a obchodu26100 %59,09 %  

Graf

7. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3170,45 %70,45 %  
Muž1329,55 %29,55 %  

Graf

8. Věk

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-403988,64 %88,64 %  
0-2049,09 %9,09 %  
40-6012,27 %2,27 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Prokeš, M.Znají spotřebitelé Rapex? (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://znaji-spotrebitele-rapex.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.