Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Znalost a využívání českých hudebních periodik

Znalost a využívání českých hudebních periodik

Popkorn
Jaký Vám chutná?

(veřejné výsledky v polovině dubna)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eliška Veselá
Šetření:03. 02. 2020 - 16. 03. 2020
Počet respondentů:105
Počet otázek (max/průměr):7 / 6.37
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:52 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:25
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
jsem studentka 3. ročníku Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor Český jazyk-hudební výchova. V současné době pracuji na své bakalářské práci, která se zabývá tím, zda učitelé hudební výchovy znají hudební periodika a zda je nějakým způsobem využívají pří svých hodinách. Tímto bych chtěla poprosit učitele hudební výchovy na základních školách, gymnáziích a středních odborných školách o vyplnění mého dotazníku. Dotazník je anonymní a dobrovolný. Získaná data budou využita pro účely mé bakalářské práce.
Předem Vám děkuji za Váš čas a ochotu k vyplnění.
Eliška Veselá

Odpovědi respondentů

1. Jaká znáte česká hudební periodika?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

;)

.

Asi žádná

Bravo

časopis Hudební výchova, Cantus

Čtu na internetu

Filtr, Melodie, Opus musicum

Frontman

Full moon, Harmonie, Hudební rozhledy, Opus musicum

Harmonie

Harmonie

Harmonie, BBarák

Harmonie, Hudební rozhledy

Harmonie, Hudební rozhledy

Harmonie, Hudební výchova

Harmonie, Hudební výchova

Harmonie, Naše dechovka

Hudební rozhledy, Hudební výchova

Hudební rozhledy, Muzikus, Cantus

Hudební rozhledy, Národní divadlo

Hudební věda

Hudební výchova

Hudební výchova

Hudební výchova

Hudební výchova

Hudební výchova

Hudební výchova

Hudební výchova

Hudební výchova

Hudební výchova

Hudební výchova

Hudební výchova

Hudební výchova

Hudební výchova

Hudební výchova

Hudební výchova

Hudební výchova

Hudební výchova

Hudební výchova

Hudební výchova

Hudební výchova, Harmonie

Hudební výchova, Harmonie

Hudební výchova, Harmonie

Hudební výchova, Musica Viva

Hudební výchova, Opus musicum

Hudební výchova, Rock a Pop

mlodie

Muzikus

Muzikus

Muzikus, Hudební výchova

Muzikus, pařát, spark

Ne

Ne. Mám stránky na fcb.

neznám

neznám

Neznám žádné

Opera plus, Harmonie, Musicologica

Opera plus, Melodie

Operaplus, Hudební rozhledy, Musica Sacra,

Opus musicum

Rock & Pop

Rock & pop

Rock@pop, AutOR in, už nevycházející Folk And country, občasník Jana Buriana...

Rockový magazín Spark, Muzikus

žádná

žádná

žádná

žádná

žádná

žádná

žádná

žádná

žádná

žádná

žádná

žádná

Žádná

žádná

Žádná

žádná

žádná

žádná

žádná

žádná

žádná

žádná

žádná

žádná

žádná

žádná

žádná

žádná

žádná

žádná

žádná

žádná

žádná

žádná

žádná

žádná

žádná

žádná

žádná

Žádná.

2. Čtete nějaká hudební periodika?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9287,62 %87,62 %  
Ano1312,38 %12,38 %  

Graf

3. Pokud jste čtenářem některého hudebního časopisu, využili jste někdy poznatky z nich ve Vašich hodinách hudební výchovy?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2871,79 %26,67 %  
Ano1128,21 %10,48 %  

Graf

4. Odebírá Vaše škola nějaký hudební časopis?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8076,19 %76,19 %  
Nevím2321,9 %21,9 %  
Ano21,9 %1,9 %  

Graf

5. Slyšeli jste o hudebních časopisech od vyučujících, když jste studovali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6360 %60 %  
Ne3129,52 %29,52 %  
Nepamatuji si1110,48 %10,48 %  

Graf

6. Měli byste o hudební periodika zájem, pokud by byla levnější, nebo dokonce zdarma?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9287,62 %87,62 %  
Ne1312,38 %12,38 %  

Graf

7. Čím by se podle Vašeho názoru dala zvýšit popularita hudebních periodik?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- více propagace...

.

Asi propagace mi přijde jako slabá stránka. Pokud tam bude i nějaká populárně naučná část, ktera najde uplatnění ve škole, projeví o ně školy zajem

být online

Cenou a věcnými články

Cenou, propagací

Dárky v podobě CD jako příloha k časopisu

dávat do nich CD zdarma

Dostat je více do povědomí

dostat je více do povědomí

Dostupností v běžných knihovnách. Za studií jsem jich používala, protože byly dostupné v hudební knihovně v Hradci Králové. Teď k nim standartně přístup nemám, tak je nepoužívám.

FB hudební skupiny, půjčování mezi přátely hudebníky

Jejich elektronická podoba.

Jejich větší propagací.

Kdyby byly všechny on-line.

Kvalitními články

Lepší dostupnost, viditelnější reklama na existenci těchto periodik.

lepší propagace

Lepší propagací

Lepší reklama

lepší reklama

lepší reklama

lepší reklama

lepší reklama, hodně lidí o nich ani neví

lepší reklama, nižší cena

lepší reklama, nižší cena

možná lepší reklama, kdybych o nich neslyšela na škole, nevěděla bych o tom.

Myslím, že dnes zájem obecně o tištěné časopisy značně upadá, a je velmi těžké mladé čtenáře tím zaujmout. Zároveň se v hodinách HV klade větší důraz na praktickou část než na teoretické poznatky.

Nabídka, reklama

náměty a materiály pro použití v reálných hodinách

Náměty do výuky.

Nedělat z toho bulvár. Naopak, udělat z toho bulvár.

Nejsem jejich znalkyně, tudíž se mi to těžko hodnotí. Určitě by měla mít různorodý obsah, aby každé číslo obsahovalo kapitoly jak o artificiální hudbě, tak o neartificiální. Určitě si myslím, že by se dala tato periodika vydávat podle tématu. Věděla bych tak, že pokud bych se zajímala například o hudební baroko, je jeden kus časopisu konkrétně specializovaný na něj, ač se tam dočtu i jiná témata.

Netuším... Ten, kdo chce číst hudební periodika je čte, ten kdo nechce, nečte.. Navíc do výuky dávám tolik svých peněz, že upřímně nemám chuť si kupovat časopis za své a doma ho ještě prostudovávat...

nevím

Nevím

nevím

nevím, možná větší reklamou

Nevím, nemám s h.p. velkou zkušenost.

nižší cena

nižší cena

nižší cena

nižší cena

nižší cena

nižší cena

nižší cena

nižší cena

nižší cena

nižší cena

nižší cena

nižší cena

nižší cena

nižší cena

nižší cena

nižší cena

nižší cena

nižší cena

nižší cena

nižší cena

nižší cena

Obecným povědomím

Propagace úryvků článků na sociálních sítích a v médiích.

Propagací

Při studiu by to chtělo více informací, a také aby je žáci slyšeli od svých učitelů v hodinách hudební výchovy.

Reklama

Reklama

Reklama, běžný prodej v trafikách, specializace periodik i na populární hudbu(? - ještě jsem neslyšela, že by existoval časopis zaměřený pouze na soudobou populární hudbu)

Reklama, elektronické vydání/ukázky do škol, spolupráce s organizátory kurzů, seminářů a výchovných koncertů

Reklama, vzorky do škol

reklama?

Rozhodně ukázkou na hodinách hv, přečíst zajímavosti a pustit ukazku

Snížit cenu

Snížit cenu

snížit cenu

snížit cenu

snížit cenu

snížit cenu

snížit cenu

snížit cenu

snížit cenu

snížit cenu

snížit cenu, lépe je propragovat

snížit cenu, více o nich mluvit

Tím, že by do nich přispívali "kvalitní" autoři. Dle mého názoru upadá psaná forma jazyka...

Tím, že by měly větší reklamu

Udělat je online interaktivní včetně nahrávek.

uvítala bych nějaký měsíčník věnující se zpěvákům a kapelám v 70 - 90. letech. Ve škole jsme se k tomuto období nikdy nedostali, bylo by to super pro mě na ujasnění, ale i pro ukázky dětem

Užitečností do hodin HV

Větší dostupnost mezi veřejnost

větší nabídka, reklama

Větší reklama, levnější cena.

Větší reklamou

více do povědomí

více je dostat do povědomí, lépe reklamovat

Více je dostat do povědomí, více o nich mluvit

Více o nich mluvit

Více o nich mluvit a propragovat je na VŠ.

Více o nich mluvit na školách

více o nich mluvit, dostat je do povědomí

xxx

zajímavější témata

Zajímavými žánry

Zařazení dětských části - nějaké křížovky, kvízy...

Zlevnit je, více o nich mluvit, lepší reklama

zpopularizovat je

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Veselá , E.Znalost a využívání českých hudebních periodik (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://znalost-a-vyuzivani-ceskych.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.