Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Znalost daňového systému USA

Znalost daňového systému USA

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Alena Dugová
Šetření:17. 04. 2010 - 24. 04. 2010
Počet respondentů:51
Počet otázek (max/průměr):8 / 8
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:68,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:57
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník je vytvořen pro účely diplomové práce

Odpovědi respondentů

1. Daňová kvóta v USA je vyšší než v ČR

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2650,98 %50,98 %  
ano1325,49 %25,49 %  
nevím1223,53 %23,53 %  

Graf

2. Nejyšší podíl daňových výnosů v USA plyne z přímých daní

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2854,9 %54,9 %  
nevím1325,49 %25,49 %  
ne1019,61 %19,61 %  

Graf

3. V USA mají daň z přidané hodnoty

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2243,14 %43,14 %  
ano2039,22 %39,22 %  
nevím917,65 %17,65 %  

Graf

4. Spotřební daně jsou v USA vyšší než v ČR

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2549,02 %49,02 %  
nevím2039,22 %39,22 %  
ano611,76 %11,76 %  

Graf

5. Každý z 50 států má vlastní daňové zákony

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2752,94 %52,94 %  
nevím1325,49 %25,49 %  
ne1121,57 %21,57 %  

Graf

6. V USA tvoří majetkové daně větší část daňových výnosů než v ČR

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2854,9 %54,9 %  
nevím1631,37 %31,37 %  
ne713,73 %13,73 %  

Graf

7. Správce daně v USA se jmenuje

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
The Department of Taxation1529,41 %29,41 %  
The Internal Revenue Services1529,41 %29,41 %  
The Tax Foundation1529,41 %29,41 %  
The Tax Office611,76 %11,76 %  

Graf

8. V USA neexistuje daň

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z přidané hodnoty2345,1 %45,1 %  
telekomunikační1223,53 %23,53 %  
z prodeje1121,57 %21,57 %  
letecká59,8 %9,8 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Daňová kvóta v USA je vyšší než v ČR

2. Nejyšší podíl daňových výnosů v USA plyne z přímých daní

3. V USA mají daň z přidané hodnoty

4. Spotřební daně jsou v USA vyšší než v ČR

5. Každý z 50 států má vlastní daňové zákony

6. V USA tvoří majetkové daně větší část daňových výnosů než v ČR

7. Správce daně v USA se jmenuje

8. V USA neexistuje daň

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Daňová kvóta v USA je vyšší než v ČR

2. Nejyšší podíl daňových výnosů v USA plyne z přímých daní

3. V USA mají daň z přidané hodnoty

4. Spotřební daně jsou v USA vyšší než v ČR

5. Každý z 50 států má vlastní daňové zákony

6. V USA tvoří majetkové daně větší část daňových výnosů než v ČR

7. Správce daně v USA se jmenuje

8. V USA neexistuje daň

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Dugová, A.Znalost daňového systému USA (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://znalost-danoveho-systemu-usa.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.