Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Znalost evropských institucí

Znalost evropských institucí

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Půlkrábková
Šetření:19. 12. 2009 - 20. 12. 2009
Počet respondentů:25
Počet otázek (max/průměr):8 / 8
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:61,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:21
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem tohoto dotazníku je analyzovat současné povědomí a znalost institucí Evropské unie. Získané údaje budou použity pouze pro tvorbu seminární práce.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

V případě otázek s více variantami odpovědí, vyberte, prosím, pouze jednu odpověď.

Odpovědi respondentů

1. Vyjmenujte instituce EU, které znáte

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Evropska investicni banka evropsky soudni dvurrada eu evropsky parlament

Evropská komise Evropský parlament Evropská rada Rada EU Evropský soudní dvůr Evropský měnový fond

evropska komise rada evropy evropsky parlament evropsyk soudni dvur

Evropská Rada Rada EU Evropský parlament Komise Evropský soudní dvůr Evropská centrální banka

Evropska Rada, Rada EU, Evropský parlament. Evropský soudní dvůr, Evropská centrální banka

Evropská rada, Rada Evropské unie, Evropská komise, Evropský parlament

Evropský parlament, Evropský soudní dvůr, Rada Evropy, Evroská komise,

evropský parlament, evrpská rada,

Evropský parlament, Rada EU, Evropská rada, Evropský soudní dvůr, Evropský auditorský dvůr, Evropská komise.

Evropský parlament, Rada Evropské unie, Evropská komise, Evropská centrální banka, Úřad pro úřední tisky Evropských společenství

evropsky soud, evropsky parlament

Evropslý parlament, Evropská komise, Rada Evropské unie

Komise EU, Rada EU, Evropský parlament, Účetní soudní dvůr

komise, rada EU, evropský soudní dvůr, evropský účetní dvůr, evropský parlament

nevím

Rada EU, Evropská komise, Evropský parlament

Rada EU, Evropská komise, Rada Evropy, Evropský soudní dvůr, Evropský parlament

Rada EU, Evropská rada, Evropská komise, Evropský soud

Rada EU, Evropský soudní dvůr, Komise EU, Evropský parlament, Evropský účetní dvůr, Evropská banka

RAda eu, komise , soudni dvur, evropska banka , . . .

Rada EU, Komise, Soudní dvůr, Evropský pralament

rada europskej unie, parlament, komisia, porande a financne institucie...

Rada Evropy, Soudní dvůr, Komise EU

Rada, Evropský parlament, Komise, Evropský soudní dvůr, Evropský účetní dvůr

Rada, Rada EU, Evropský parlament, Soudní Dvůr EU a související Tribunál, Evropská komise, ECB, EUROSTAT, následně řada výborů, méně významných institucí a agend

2. Rada EU je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hlavní legislativní orgán EU1456 %56 %  
hlavní poradní orgán EU1040 %40 %  
nevím14 %4 %  

Graf

3. Komise je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
exekutivní orgán EU1352 %52 %  
legislativní orgán EU1144 %44 %  
nevím14 %4 %  

Graf

4. Evropští poslanci jsou:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
voleni přímými volbami1560 %60 %  
vybíráni z poslanců národních parlamentů832 %32 %  
nevím14 %4 %  
jsou dosazováni na návrh Evropské Rady14 %4 %  

Graf

5. Jaký je Váš názor na vzdání se státní suverenity ve prospěch evropských institucí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsem spíše pro936 %36 %  
jsem spíše proti936 %36 %  
nedokážu posoudit312 %12 %  
jsem rozhodně proti312 %12 %  
jsem rozhodně pro14 %4 %  

Graf

6. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-3525100 %100 %  

Graf

7. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1352 %52 %  
muž1248 %48 %  

Graf

8. Jaké je Vaše nejvýšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sředoškolské2080 %80 %  
vysokoškolské312 %12 %  
vyučen s maturitou28 %8 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Půlkrábková, P.Znalost evropských institucí (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://znalost-evropskych-instituci.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.