Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Znalost finančního poradenství v České republice

Znalost finančního poradenství v České republice

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kamil Štěpánek
Šetření:08. 12. 2009 - 15. 12. 2009
Počet respondentů:24
Počet otázek (max/průměr):8 / 8.33
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:45 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Můj průzkum bude použit v bakalářské práci na téma: Analýza konkurenčního prostředí podniku v České republice". Cílem této práce je vyhodnocení konkurenčního prostředí daného podniku v oblasti finančního poradenství. V průzkumu budu analyzovat společnost Broker Consulting, a.s a její hlavní konkurenty v České republice.

Odpovědi respondentů

1. Máte zkušenosti s finančním poradenstvím?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1664 %66,67 %  
ne936 %37,5 %  

Graf

2. Jste ochotni zaplatit za kvalitní finanční poradenství?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1664 %66,67 %  
ano936 %37,5 %  

Graf

3. Znáte společnost Broker Consulting, a.s?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2080 %83,33 %  
ne520 %20,83 %  

Graf

4. Kde jste narazili na společnost Broker Consulting, a.s?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Osobní kontakt s konzultantem společnosti728 %29,17 %  
Internet728 %29,17 %  
Telefonní spam520 %20,83 %  
Billboard312 %12,5 %  
Firemní automobily společnosti28 %8,33 %  
Média (noviny, časopisy)14 %4,17 %  

Graf

5. Jakou z těchto uvedených firem znáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
OVB Allfinanz2080 %83,33 %  
Partners1664 %66,67 %  
Jinou1560 %62,5 %  
AWD936 %37,5 %  

Graf

6. Myslíte si, že jednotlivé finanční domy mohou konkurovat finančním poradenstvím, které mapují celý finanční trh?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne936 %37,5 %  
ano832 %33,33 %  
nevím832 %33,33 %  

Graf

7. Určete pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena1352 %54,17 %  
Muž1248 %50 %  

Graf

8. Věková kategorie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 26 let1872 %75 %  
27 - 35 let416 %16,67 %  
36 - 45 let312 %12,5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Štěpánek, K.Znalost finančního poradenství v České republice (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://znalost-financniho-poradenstvi-v-ceske-republice.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.