Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Znalost hepatitíd

Znalost hepatitíd

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marta Hadravová
Šetření:29. 10. 2011 - 01. 11. 2011
Počet respondentů:53
Počet otázek (max/průměr):9 / 9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,prosím o vyplnění dotazníku o hepatitidách.Cílem mého průzkumu je zjistit, na jaké úrovni jsou vědomosti laické veřejnosti
o příčinách vzniku, způsobech přenosu a prevenci virových hepatitid.

Odpovědi respondentů

1. Znáte laický název hepatitidy A?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4992,45 %92,45 %  
ne47,55 %7,55 %  

Graf

2. Jak se nejčastěji přenáší hepatitida A?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
špinavýma rukama3871,7 %71,7 %  
krví, pohlavním stykem1120,75 %20,75 %  
slinami47,55 %7,55 %  

Graf

3. Kteří lidé jsou nejvíce ohrožení onemocněním hepatitidy A?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
lidé s nedostatečnou hygienou3667,92 %67,92 %  
narkomani1324,53 %24,53 %  
promiskuitně žijící lidé23,77 %3,77 %  
cetovatelé23,77 %3,77 %  

Graf

4. Jak se přenáší hepatitida B?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
krví, pohlavním stykem4177,36 %77,36 %  
dotykem916,98 %16,98 %  
hmyzem23,77 %3,77 %  
vzduchem11,89 %1,89 %  

Graf

5. Víte jaká hepatitida přechází do chronického stádia a člověk se stává nosičem viru, přičemž může nakazit další lidi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hepatitida B, hepatitida C4788,68 %88,68 %  
hepatitida A, hepatitida D611,32 %11,32 %  

Graf

6. Víte jak se účinně chránit před virovou hepatitidou B?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chráněný pohlavní styk2750,94 %50,94 %  
dodržováním hygieny2343,4 %43,4 %  
nepůjčovat osobní věci35,66 %5,66 %  

Graf

7. Myslíte si, že vy sám máte dostatek vědomostí o virových hepatitidách?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3769,81 %69,81 %  
ano1630,19 %30,19 %  

Graf

8. Jste očkovaný proti nějaké virové hepatitidě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3464,15 %64,15 %  
nevím1018,87 %18,87 %  
ne916,98 %16,98 %  

Graf

9. Je hepatitida to samé jako žloutenka?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3566,04 %66,04 %  
ne1833,96 %33,96 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Znáte laický název hepatitidy A?

2. Jak se nejčastěji přenáší hepatitida A?

3. Kteří lidé jsou nejvíce ohrožení onemocněním hepatitidy A?

4. Jak se přenáší hepatitida B?

5. Víte jaká hepatitida přechází do chronického stádia a člověk se stává nosičem viru, přičemž může nakazit další lidi?

6. Víte jak se účinně chránit před virovou hepatitidou B?

7. Myslíte si, že vy sám máte dostatek vědomostí o virových hepatitidách?

8. Jste očkovaný proti nějaké virové hepatitidě?

9. Je hepatitida to samé jako žloutenka?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Znáte laický název hepatitidy A?

2. Jak se nejčastěji přenáší hepatitida A?

3. Kteří lidé jsou nejvíce ohrožení onemocněním hepatitidy A?

4. Jak se přenáší hepatitida B?

5. Víte jaká hepatitida přechází do chronického stádia a člověk se stává nosičem viru, přičemž může nakazit další lidi?

6. Víte jak se účinně chránit před virovou hepatitidou B?

7. Myslíte si, že vy sám máte dostatek vědomostí o virových hepatitidách?

8. Jste očkovaný proti nějaké virové hepatitidě?

9. Je hepatitida to samé jako žloutenka?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hadravová, M.Znalost hepatitíd (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://znalost-hepatitid.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.