Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Znalost hlavních výhod penzijních produktů se státním příspěvkem

Znalost hlavních výhod penzijních produktů se státním příspěvkem

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Gabriela Vaňousová
Šetření:07. 08. 2020 - 21. 08. 2020
Počet respondentů:267
Počet otázek (max/průměr):11 / 9.12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:92,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:40
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

předem Vám děkuji za vyplnění dotazníku, který bude sloužit jako podklad k mé seminární práci. Účelem je zjištění informovanosti veřejnosti o hlavních výhodách penzijních produktů se státním příspěvkem.

Odpovědi respondentů

1. Využíváte penzijní produkty se státním příspěvkem (penzijní připojištění PP/doplňkové penzijní spoření DPS)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 2, NEotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO18870,41 %70,41 %  
NE7929,59 %29,59 %  

Graf

2. Znáte podmínky pro daňovou uznatelnost PP/DPS?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO10053,19 %37,45 %  
NE8846,81 %32,96 %  

Graf

3. Znáte podmínky pro získání státního příspěvku u PP/DPS?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO13672,34 %50,94 %  
NE5227,66 %19,48 %  

Graf

4. Kolik Kč si přispíváte na PP/DPS?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
300 - 1 000 Kč13471,28 %50,19 %  
více než 1 000 Kč3920,74 %14,61 %  
méně než 300 Kč157,98 %5,62 %  

Graf

5. Využíváte příspěvku zaměstnavatele na PP/DPS?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 6, NEotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE10656,38 %39,7 %  
ANO8243,62 %30,71 %  

Graf

6. Kolik Kč Vám přispívá zaměstnavatel na PP/DPS?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
500 - 1 000 Kč5567,07 %20,6 %  
více než 1 000 Kč1720,73 %6,37 %  
méně než 500 Kč1012,2 %3,75 %  

Graf

7. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena14453,93 %53,93 %  
muž12346,07 %46,07 %  

Graf

8. Věková kategorie:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31 - 406624,72 %24,72 %  
41 - 506524,34 %24,34 %  
21 - 305821,72 %21,72 %  
20 a méně3111,61 %11,61 %  
61 a více2810,49 %10,49 %  
51 - 60197,12 %7,12 %  

Graf

9. Dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
úplné střední s maturitou9635,96 %35,96 %  
vysokoškolské7126,59 %26,59 %  
střední odborné s výučním listem5922,1 %22,1 %  
základní186,74 %6,74 %  
vyšší odborné145,24 %5,24 %  
žádné93,37 %3,37 %  

Graf

10. Rodinný stav:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ženatý/vdaná/registrované partnerství11944,57 %44,57 %  
svobodný/á10338,58 %38,58 %  
rozvedený/á3513,11 %13,11 %  
vdovec/vdova103,75 %3,75 %  

Graf

11. Do jaké ekonomické skupiny patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnaný15859,18 %59,18 %  
podnikatel2910,86 %10,86 %  
student228,24 %8,24 %  
mateřská dovolená207,49 %7,49 %  
důchodce186,74 %6,74 %  
nezaměstnaný114,12 %4,12 %  
jiné93,37 %3,37 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 7 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Znáte podmínky pro daňovou uznatelnost PP/DPS?

 • odpověď NE:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 3. Znáte podmínky pro získání státního příspěvku u PP/DPS?

3. Znáte podmínky pro získání státního příspěvku u PP/DPS?

 • odpověď ANO:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 2. Znáte podmínky pro daňovou uznatelnost PP/DPS?

5. Využíváte příspěvku zaměstnavatele na PP/DPS?

 • odpověď ANO:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 500 - 1 000 Kč na otázku 6. Kolik Kč Vám přispívá zaměstnavatel na PP/DPS?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně než 500 Kč na otázku 6. Kolik Kč Vám přispívá zaměstnavatel na PP/DPS?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi více než 1 000 Kč na otázku 6. Kolik Kč Vám přispívá zaměstnavatel na PP/DPS?

7. Pohlaví:

 • odpověď žena:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi mateřská dovolená na otázku 11. Do jaké ekonomické skupiny patříte?

8. Věková kategorie:

 • odpověď 61 a více:
  • 9.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi důchodce na otázku 11. Do jaké ekonomické skupiny patříte?

10. Rodinný stav:

 • odpověď svobodný/á:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 20 a méně na otázku 8. Věková kategorie:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi student na otázku 11. Do jaké ekonomické skupiny patříte?

11. Do jaké ekonomické skupiny patříte?

 • odpověď zaměstnaný:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně než 500 Kč na otázku 6. Kolik Kč Vám přispívá zaměstnavatel na PP/DPS?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi více než 1 000 Kč na otázku 6. Kolik Kč Vám přispívá zaměstnavatel na PP/DPS?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 51 - 60 na otázku 8. Věková kategorie:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 5. Využíváte příspěvku zaměstnavatele na PP/DPS?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Využíváte penzijní produkty se státním příspěvkem (penzijní připojištění PP/doplňkové penzijní spoření DPS)?

2. Znáte podmínky pro daňovou uznatelnost PP/DPS?

3. Znáte podmínky pro získání státního příspěvku u PP/DPS?

4. Kolik Kč si přispíváte na PP/DPS?

5. Využíváte příspěvku zaměstnavatele na PP/DPS?

6. Kolik Kč Vám přispívá zaměstnavatel na PP/DPS?

7. Pohlaví:

8. Věková kategorie:

9. Dosažené vzdělání:

10. Rodinný stav:

11. Do jaké ekonomické skupiny patříte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Využíváte penzijní produkty se státním příspěvkem (penzijní připojištění PP/doplňkové penzijní spoření DPS)?

2. Znáte podmínky pro daňovou uznatelnost PP/DPS?

3. Znáte podmínky pro získání státního příspěvku u PP/DPS?

4. Kolik Kč si přispíváte na PP/DPS?

5. Využíváte příspěvku zaměstnavatele na PP/DPS?

6. Kolik Kč Vám přispívá zaměstnavatel na PP/DPS?

7. Pohlaví:

8. Věková kategorie:

9. Dosažené vzdělání:

10. Rodinný stav:

11. Do jaké ekonomické skupiny patříte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Vaňousová, G.Znalost hlavních výhod penzijních produktů se státním příspěvkem (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://znalost-hlavnich-vyhod-penzi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.