Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Znalost mediace

Znalost mediace

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marcela Maršíková
Šetření:29. 02. 2012 - 10. 03. 2012
Počet respondentů:92
Počet otázek (max/průměr):11 / 9.49
Použité ochrany:funkční email
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:86,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:52
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

jak název napovídá, předkládaný dotazník je zaměřený na znalost mediace a dále na veřejný názor na vzdělání mediátora. Dotazník bude využit při zpracování diplomové práce autorky

 

 

Předem všem děkuji za vyplnění!

 

Marcela Maršíková

 

 

Odpovědi respondentů

1. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Mužotázka č. 2, Ženaotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6873,91 %73,91 %  
Muž2426,09 %26,09 %  

Graf

2. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
VŠ – humanitních oborů4245,65 %45,65 %  
3234,78 %34,78 %  
VŠ – nehumanitních oborů1314,13 %14,13 %  
VOŠ44,35 %4,35 %  
11,09 %1,09 %  

Graf

3. V současné době jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pracující v soukromém podniku4144,57 %44,57 %  
Pracující ve státní sféře2426,09 %26,09 %  
Student1516,3 %16,3 %  
Ekonomicky neaktivní (rodičovská dovolená, důchodce, nezaměstnaný)1010,87 %10,87 %  
Pracující v sociální oblasti22,17 %2,17 %  

Graf

4. Setkal/a jste se s pojmem mediace

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano znám mediaci dobřeotázka č. 5, Pojem jsem slyšel/a, ale nevím přesně, co mediace znamenáotázka č. 5, Neznám → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano znám mediaci dobře5155,43 %55,43 %  
Pojem jsem slyšel/a, ale nevím přesně, co mediace znamená2931,52 %31,52 %  
Neznám1010,87 %10,87 %  
ANO, napište prosím, co tento pojem znamená………………………….22,17 %2,17 %  

Graf

5. Kde jste se s tímto pojmem setkal/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ve škole913,43 %9,78 %  
V tisku34,48 %3,26 %  
škola22,99 %2,17 %  
v práci22,99 %2,17 %  
u kamarádky před třemi lety prvně11,49 %1,09 %  
v rámci studia VOŠ sociáloně právního zaměření11,49 %1,09 %  
osobně i na VŠ11,49 %1,09 %  
škola, literatura, Marcela Maršíková11,49 %1,09 %  
v odborné literatuře11,49 %1,09 %  
Ve škole.11,49 %1,09 %  
ostatní odpovědi při studiu
ve škole, v médiích při debatách apod.
v TV, internet
v médiích, časopisech
internet
Když jsem studoval VOŠ a v předchozím zaměstnání
škola + web
média
v praxi a při studiu
u kamarádky
ve škole, na kurzu A
internet, časopisy
ve škole, v tisku
v médiích
TV, internet, tisk aj.
u rozvodu
V televizním pořadu Sama doma.
Přímé služby/rešerše/média
VŠ, média
kurz mediace
v zaměstnání
při studiu, v zaměstnání
při debatě s Marcelou Maršíkovou o její diplomové práci
od rodinného příslušníka
z tisku
při studiu na VŠ
uřad práce Žďár nad Sázavou a vězeňská služba Ostrov nad Ohří 2001, Fojtov Mgr.Štern
při VŠ studiu
mediační kurzy, rodinný příslušník je mediátor
škola, práce
ve škole, na internetu
od tety
Pri priprave na prijimaci zkousky na VS - andragogika
NA UNIVERZITĚ JANA AMOSE KOMENSKÉHO
práce, soukromí
Na VŠ v rámci magisterského studijního programu.
V médiích, sdělovací prostředky.
studium
ve škole (PF UK)
Rozhlas
Nevzpomínám si
Média a od přátel
Vysoká škola
literatura, vzdělávání, praxe, požadavky klientů
Televize, tisk
4567,16 %48,91 % 

Graf

6. Jaké vzdělání by podle Vás měl mít mediátor?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
VŠ magisterské4153,95 %44,57 %  
VŠ bakalářské2836,84 %30,43 %  
Vyšší odborné45,26 %4,35 %  
Středoškolské33,95 %3,26 %  

Graf

7. Napište prosím jaký obor studia by měl absolvovat mediátor?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Psychologie57,14 %5,43 %  
právo34,29 %3,26 %  
humanitní34,29 %3,26 %  
sociálně právní22,86 %2,17 %  
právo, psychologie22,86 %2,17 %  
Myslím si, že by měl mít probačně-mediační výcvik11,43 %1,09 %  
Psychologii, nebo práva11,43 %1,09 %  
právo, sociální práci11,43 %1,09 %  
Mediální a masovou komunikaci, psychologii11,43 %1,09 %  
psychologie, sociální psychologie, vyvojová psychologie, základy práva11,43 %1,09 %  
ostatní odpovědi speciální pedagogika
Andragogiku a psychologii poř. práva
sociologii, právo
znalosti práva, komunikace, sociální práce, krizového vyjednávání
psychologie, sociologie, komunikační metody
humanitní obor - psy, fil ci media a komunikace
humanitní obor v oboru pedagogika, právo a sociální práce
humanitní obory - psychologie, sociologie apod.
Spíš si myslím, že by měl umět z více oboru část, právo, psychologie, sociologie, apod. Záleží jaké případy bude mediovat.
Právo, psychologii popř. sociologii....
sociologie / psychologie
humanitní studia
psychologie, sociologie, sociální aptologie, právo
sociální - právní
humanitní se specializací sociální - právní
domnívám se že záleží na osobnosti, škola z vás dobrého mediátora neudělá
provo, komunikaci
psycholigii, sociologii, možná práva
Těžko říct jen tak z hlavy, asi by bylo vhodné dělit případy pro mediátory podle jejich vzdělání.
Sociální komunikace, Psychologie
právnický, ale i psychologický
Psychologii
psychologie, sociální práce, právo
etopedie, psychologie
teologický obor
právnické, psychologické, pedagogické
právnické, sociální vědy
psychologie, sociologie
psychologie, právní minimum
psychologie, právo, ekonomie
psychologie, práva
mediace a probace
komunikace /psychologie/ mediace
andragogika, filozofie, právo
filozofie, etika, meditace
sociologie
andragogiku, psychologii, prava, ekonomii, socialni psychologii, sociologii atd.
právní
Je jich více o kterých by měl mít přehed (psychologie, právo, sociologie, pedagogika,..)
Humanitní obory
Média, práva, sociologie
humanitní, právnické
právo, psychologie,...
sociální - humanitní, právní minimum!
sociální komunikace, právo
Humanitní... nejlépe psychologii
práva
sociální práce
nezáleží
psychologie, právo
5071,43 %54,35 % 

Graf

8. Jaké si myslíte, že má mediace výhody oproti řešení sporu soudní cestou

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rychlejší, levnější 22,82 %2,17 %  
rychlost22,82 %2,17 %  
ano22,82 %2,17 %  
Věřím, že mediátor je schopen protivníky navést na nejlepší řešení jejich sporu a zároveň pomoci k usmíření a tím zamezit dalším sporům...11,41 %1,09 %  
výhoda v oblasti mezilidských vztahů - pachatel a oběť mohou lépe díky mediaci poznat pocity a pohnutky druhé strany a může tak dojít lépe k pochopení daného činu, také toto řešení nezatěžuje soudy, a jedná se tak i o finančně méně nákladné řešení11,41 %1,09 %  
rychlá, šetří peníze, 11,41 %1,09 %  
nízké náklady, efektivnost, rychlost, morální efekt11,41 %1,09 %  
Ušetření mnoha financí11,41 %1,09 %  
menší psychická zátěž, nižší náklady, osobnější jednání11,41 %1,09 %  
Rychlejší a levnější cesta k řešení sporu11,41 %1,09 %  
ostatní odpovědi snaží se dojít shody mezi znesvářenými stranami, urovnat konflikt
nižžší náklady, časová dotace
domluva
rychlost a pocit uspokojení z dohody
osobní kontakt
ulehčuje soudům, předchází soudním řešením
zejména finanční a časové
osobní přístup
prave mimosoudni reseni a moznost zlepsit komunikaci mezi zucastnenymi, pripadne i v delsim horizontu
Mediátor má více znalostí o obou stranách sporu, má více prostoru se věci věnovat a jít do hloubky a případně také dohlédnout na výsledky mediace, vše možno řešit v kratším časovém úseku
rychlejší, nižší náklady,pravděpodobnost nalezení kompromisu, méně "agresivní" cesta
základem je, aby se protistrany dohodli na řešení oboustranně akceptovatelném
Rychlost řešení, nižší náklady procesud
rychlejší a snad i šetrnější, co se zkorumpovanosti týče nedokáži říct
úspora času, peněz, konstruktivita řešení
rychlejší, levnější, diskrétnější
nižší nákladovost,příjemnější a efektivnější řešení pomocí smíru, bez konfliktu, bez zásahu moci
rychlejší vyřešení problému, osobnější spolupráce
kratší, levnější, strany se podílejí na řešení
Je "šitá na míru" konkrétní situaci.
kratší doba řešení
Možná je levnělší a rychlejší.
urychlení
větší efektivita, menší náklady
rychlost, určitá spravedlivost
Domnívám se, že by mohla být méně stresující.
mohlo by být levnější, aktéři mohou být aktivnější při řešení
netuším
nedocenitelné
šetří čas a peníze
nemísí se do toho cizí osoby
dosažení smírného řešení pro obě strany výhodné, rychlejší a méně nákladné než soudní řešení
rychlejší řešení sporu; nezatěžování soudů případy, které se dají vyřešit jednodušeji pomocí mediátora; poplatky mediátorovi jsou pravděpodobně menší než právníkům a soudům
jde o klidnější řešení a domluvu
úspora času a financí
je méně stresující, může být levnější
rychlost, nižší náklady, součinnost obou stran
otevřenější přístup, větší neformálnost, větší naděje na shodu
srozumitelnost pro obě strany, dohoda, lidský přístup
nevím
ehm... :)
úspora času, peněz, nervů
jedna se o vice pozitivni pristup k veci, ktery muze spor vyresit i mnohem lepe a efektivneji nezli soud, navic setri dost penez a casu
čas
hlavně je to ještě pořád rovina kde se obě strany chtějí DOHODNOUT. U soudu už většinou je na jedné straně zklamání.
menší náklady, rychlejší průběh
Možnost součinnosti dotčených stran v řešení vzájemných sporů
Je levnější, může se k ní vyjádřit širší veřejnost.
nízké náklady jak pro stát, tak pro poškozeného, rychlejší
nižší náklady, rychlejší řešení
rychlost, vzájemná komunikace - strany odchází částečně spokojené, neformálnost, cena
čas, cena
Soudy nejsou tolik přetížené, k dohodě může dojít rychleji než soudní cestou
dobrovolná účast, vzájemné pochopení a usmíření
nezatěžuje natolik státní finance
nekonfliktní řešení, lidské; oboustranná spokojenost-konsensus
lidský přístup, možnost klientů rozhodovat, finančně méně náročné
časově méně náročné
5881,69 %63,04 % 

Graf

9. Domníváte se, že mediace je vhodná pro řešení trestné činnosti?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2836,36 %30,43 %  
ano2735,06 %29,35 %  
nevím2228,57 %23,91 %  

Graf

10. V jaké oblasti se domníváte, že bude mít mediace nejširší uplatnění?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rodinné právo (rozvody, péče o děti po rozvodu..)6784,81 %72,83 %  
Sousedské spory5468,35 %58,7 %  
Obchodní právo ( odběratelsko – dodavatelské spory..)3139,24 %33,7 %  
Trestní právo ( např. vandalismus, drobné majetkové trestné činy…)1924,05 %20,65 %  

Graf

11. Pro které typy sporů si myslíte, že je mediace výslovně NEVHODNÁ

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Trestní právo913,85 %9,78 %  
nevím46,15 %4,35 %  
závažné trestné činy34,62 %3,26 %  
trestná činnost23,08 %2,17 %  
trestné činy23,08 %2,17 %  
trestní věci23,08 %2,17 %  
Nejsem si jista, ale domnívám se, že u nejtěžších trestných činů (úmyslná vražda ...)11,54 %1,09 %  
obchodní 11,54 %1,09 %  
trestná činnost, krádeže, úmyslné ublížení na zdraví.....11,54 %1,09 %  
netuším11,54 %1,09 %  
ostatní odpovědi Obchodní spory, mezinárodní spory
vraždy
násilná a úmyslná t. činnost
závažné trestní
závažná trestná činnost
Jakékoliv násilné činy
pro závažnější trestnou činnost
závažné trestné činy (zabití apod)
pro spory, ve kterých by byly právnické osoby
trestní
Nic mě nenapadá
pro trestnou činnost těžkého charakteru (vraždy, znásilnění,...)
násilné tr. činy
těžké trestné činy
trestní, i přesto že ji nepovažuju v této oblasti za nevhodnou, ale z pohledu oběti může být stresující a tudíž nevhodná, aplikovala bych pouze ve vybraných případech, po dobrém uvážení přínosu a rizik
trestní věci závažného či patologického charakteru
závažná trestná činnost, vztahy finančního charakteru kde by mediátor nahrazoval riozhodce
závažnou trestnou činnost
Není to o oblasti, kam se mediace nehodí, ale o lidech. Jsou lidé, na které to opravdu fungovat nebude ...
skoro každé typy, "poškozená" strana se nakonec stejně odvolá
závažná trestní činnost
banální spory
nevím, asi pro žádné
manželské
pro trestné činy
trestní právo - vraždy
je vhodná pro všechny typy sporů
závažné delikty, případy s rasistickým podtextem
sousedské sporty
vražda
zavazne trestne ciny
trestní právo - usmrcení
Trestné činy (vražda, znásilnění, týrání,...)
Závažné trestné činy. (Brutální násilné činy, terorismus, anarchie, totalita, závažná hospodářská kriminalita)
závažné trestné činy a hospodářskou trestnou činnost
znásilnění, ublížení na zdraví
spíše než o typ sporu jde o postavení stran a jejich ochotu. osobně nevidím velké využití v Pracovně právních sporech
Celkově si myslím, že mediace se špatně uplatňuje v oblasti obchodního práva, zejména ve sporech, kde jde o velké finanční částky...
závažné trestné činy - vražda, zpronevěra apod.
3960 %42,39 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste

2. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je

3. V současné době jste

4. Setkal/a jste se s pojmem mediace

6. Jaké vzdělání by podle Vás měl mít mediátor?

9. Domníváte se, že mediace je vhodná pro řešení trestné činnosti?

10. V jaké oblasti se domníváte, že bude mít mediace nejširší uplatnění?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste

2. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je

3. V současné době jste

4. Setkal/a jste se s pojmem mediace

6. Jaké vzdělání by podle Vás měl mít mediátor?

9. Domníváte se, že mediace je vhodná pro řešení trestné činnosti?

10. V jaké oblasti se domníváte, že bude mít mediace nejširší uplatnění?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Maršíková, M.Znalost mediace (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://znalost-mediace.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.