Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Znalost ochrany před přírodními riziky

Znalost ochrany před přírodními riziky

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Roman Klígl
Šetření:08. 04. 2011 - 13. 04. 2011
Počet respondentů:198
Počet otázek (max/průměr):14 / 13.96
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:63,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:24
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, píšu diplomovou práci na téma: "Připravenost na environmentální rizika". Cílem dotazníku je ověřit Vaše základní znalosti týkající se IZS-integrovaného záchranného systému, zjištění chování v krizové situaci a Váše názory na preventivní připravenost. Nad jednoduchými otázkami zdlouhavě nepřemýšlejte a odpovídejte prosím podle svých znalostí a názorů. V takovém případě bude vyplnění trvat do 10, maximálně 15 minut. Děkuji za vyplnění.   

Odpovědi respondentů

1. Napište číslo tísňové linky na kterou zavoláte v případě ohrožení povodní.

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1129547,98 %47,98 %  
1508341,92 %41,92 %  
15563,03 %3,03 %  
91142,02 %2,02 %  
15842,02 %2,02 %  
12221,01 %1,01 %  
21110,51 %0,51 %  
12010,51 %0,51 %  
11810,51 %0,51 %  
08001111110,51 %0,51 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:131.4
Minimum:112
Maximum:158
Variační rozpětí:46
Rozptyl:366.58
Směrodatná odchylka:19.15
Medián:136
Modus:112

Graf

2. Napište evropské číslo tísňového volání.

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11216382,32 %82,32 %  
911126,06 %6,06 %  
12242,02 %2,02 %  
11131,52 %1,52 %  
131,52 %1,52 %  
15821,01 %1,01 %  
15021,01 %1,01 %  
21210,51 %0,51 %  
11810,51 %0,51 %  
10010,51 %0,51 %  
ostatní odpovědi 116
172
420155
11888
080011112
115
63,03 %3,03 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:140.75
Minimum:112
Maximum:911
Variační rozpětí:799
Rozptyl:20686.07
Směrodatná odchylka:143.83
Medián:112
Modus:112

Graf

3. Napište hodinu a den kdy můžete slyšet zkoušku sirén.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
první středa v měsíci, 12:0094,55 %4,55 %  
první středa v měsíci 12:0084,04 %4,04 %  
12:00 první středa v měsíci84,04 %4,04 %  
středa 12:0052,53 %2,53 %  
12:00, první středa v měsíci52,53 %2,53 %  
první středa v měsíci 12.0042,02 %2,02 %  
12:00, 1. středa v měsíci31,52 %1,52 %  
1. středa v měsíci 12:0031,52 %1,52 %  
první středa v měsíci ve 12:0031,52 %1,52 %  
středa 1231,52 %1,52 %  
ostatní odpovědi první středa v měsíci ve 12 hodin
první středa v měsíci 12h
první středa v měsíci v poledne
1.středa v měsíci, 12.00
dvanáct
první středa v měsíci, poledne
Sobota, 12:00
12.00 první středa v měsíci
12
streda 12:00
středa 12.00
12:00 středa
12 středa
12:00 sobota
12:00 první středu v měsíci
12.00 středa
středa, 12:00
12 hodin 1. středa v měsíci
12.00 hodin a vždy v první středu v měsíci.
12.00, nedele
I. týden v měsíci, stř, 12:00. Každou sobotu 12:00
1. středa v měsíci, 12 hodin
12:00 ctvrtek
první středa v měsíci, 12.00 krom Ol. kraje (12.10
12.00 prvni streda v mesici
12:00, středa, 1. v měsíci
neděle, poledne
1. streda v mesici 12h
sobota 12
sobota 12:00, streda 12:00
první středa v měsíci 12.00
Každou první středu v pravé poledne.
12.00, 11sobota
1. středa v měsíci
12.00 - první středa v měsíci
středa ve 12 hodin
12 v první středu v měsíci
12:00 prvni streda v mesici
piatok 12hod
prvni streda v mesici, 12:00
12:00, prvni streda v mesici
12:00
první středu v měsíci ve 12:00
4 čtvrtek
12:00 neděle
první středa v měsíci 12,00
první středa v měsíci od 12:00
První středa v měsíci ve 12.00
v poledne, první strředa v měsíci
ve 12 hodin každou první středu v měsíci
12,00 středa
12 hodin, středa
první středu v měsíci, ve 12hod
první středu v měsíci ve 12hod
12:00, každá první středa v měsíci
1200 1. středu v měsíci
12hod., prvni streda v mesici
každá první středa v měsíci
první středa v měsíci, 12 hodin
První středu v měsíci ve 12 hodin
první středa v měsíci 12,00hod
středa, první v měsíci, 12 :00
12 sobota, středa
12h, první středa v měsíci
14:00, středa
12.00 sobota
12:00, 1. středa v každém měsíci
první středa v měsící v čase 12:00
12 hodin středa
KAŽDOU PRVní středu v měsíci ve 12hod
12 hod středa
1. středa v měsíci, 12:00 hod.
středa, 12hod
každou první středu v měsíci ve 12 nul nul
první sobota v měsíci, 12 hodin
12 hodin, 1. středa v měsíci
1. den v měsíci ve 12hod.
1. tředa v měsíci, ve 12:00
první středa v měsíci, ve 12:00 (poledne)
1. středa v měsíci ve 12:00
12:00, Středa
1. středa v měsíci, 12,00
prvý piatok v mesiaci o 12:00
ve 12hod první středu v měsíci
1. středu v měsíci ve 12h
nevím
12:00, vždy první středa v měsíci
středa ve 12 hod
12.00 středa
první středa v měsíci. 12 hod
první středa v měsíci , 12 hodin
poledne první středa v měsíci
12.00, první středa v měsíci
1.středa v měsíci, 12:00 poledne
první středa v každém novém měsíci ve 12:00
12hod, první středa v měsíci
12:00 , první středa v měsíci
první středa v měsíci vždy ve 12:00
12,00 první středa v měsíci
první středa v měsíci ve dvanáct
první streda v mesíci, v .ehm..hmmm 9 hodin ? :)
pondělí 12:00
první středa v měsíci, 12.00
středa 12 hodin
středa poledne
12h, 1. středa v měsíci
první středa v měsíci 12 .00 hodin
12, sobota
12:00 streda
první středa v měsíci v pravé poledne (12h)
Středa, poledne
11 hodin, nedele
12:00, 1. středa v měsíci, nekoliduje-li s něčím
první den v měsíci, na poledne
12.00 hod
12hod první středa v měsíci
12 hod první středa v měsíci
středa, dvanást hodin
1. středa v měsíci poledne
každá první středa v měsíci, 12:00
12.OO první středa v měsíci
První středa v měsíci, 12 h
12hod, středa
12.00 h , 1. středa v měsící
neděle 12
12h, kazda prvni streda v mesici?
první středa v měsíci v pravé poledne
12:00 hodin první středu
ve 12 hodin každou první středu v každém měsíci.
středa 12:00 hod
14774,24 %74,24 % 

Graf

4. Věříte že jste ve Vašem domě v naprostém bezpečí před živelními pohromami? (povodeň, vichřice, sněhová kalamita [sníh může mít 100-150 kg/m2...100m2 střehchy=15000kg... ])

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8241,41 %41,41 %  
ano7738,89 %38,89 %  
nevím3919,7 %19,7 %  

Graf

5. Jste schopni si do 15 minut sbalit evakuační zavazadlo?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9447,47 %47,47 %  
nevím6733,84 %33,84 %  
ne3718,69 %18,69 %  

Graf

6. Napište alespoň 5, lépe více věcí které si do evakuačního zavazadla sbalíte do 15 minut.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- doklady - léky - peníze - nejnutnější oblečení - hygienické potřeby

Baterka, radiopřijímač, pití, mobilní telefon, teplé oblečení,

baterku, sirky, deku, lékarničku, peníze

bunda, mikina, voda, sirky, doklady, mobil + nabíječku, něco k jídlu

deka, lékárnička, termo oblečení, voda,

Deka, mikina, baterka, mobil, náplasti a obvazy, trvanlivé potraviny

deku, baterku, vodu, jídlo, náhradní oblečení, peníze, osobní průkazy,

deku, lékárničku, baterku, vodu, teplé oblečení a boty, mobil, foťák

deky, teplé oblečení, hygienické potřeby, trvanlivé jídlo (konzervy, salám), spacák, zásoba pitné vody, léky

doklad totožnosti, peníze, mobil, vodu a jídlo, teplé oblečení a nepromokavé boty, mobil, hygienické potřeby

Doklady Hygienické potřeby Teplé oblečení (svetr, džíny) Boty Spodní prádlo

doklady nutné oblečení léky pitnou vodu telefon

doklady peníze hudební nástroj pár kusů oblečení spacák

doklady předepsané léky mýdlo, kartáčet kartáček na zuby,,, jídlo a pití karty na hraní,... oblečení

doklady teple obleceni lekarnicka nuz penize boty spacak nepromokava bunda, plastenka jidlo

doklady visa kartu mobil

doklady voda jídlo léky oblečení telefon peníze

doklady vodu rezervní oblečení spací pytel karimatka

Doklady - OP, řidičský průkaz, peníze, oblečení, deka

doklady (pas, obcanka, ridicak, rodny list...) obleceni (dle rocniho obdobi, asi na tyden) jidlo fotak (ten bude spis na krku a budu fotit) hdd se vsema data penize(platebni karty,..) nuz

doklady (rodné listy, pojistky atd.) osobní hygienické potřeby - pro celou rodinu spacáky oblečení jídlo na pár dní

doklady a cennosti, osobní léky, hygienické pomůcky, oblečení, jídlo a pití

doklady a důležité dokumenty, vodu, léky, jídlo, peníze, hygienické potřeby...

doklady a důležité dokumenty(pojištění, rodný listy atd),spacák,deku, teplé oblečení, notebook, mobil, lékarničku, nuž, flašku s pitím

doklady a důležitý papíry, peníze, hygienické potřeby, nějaký šaty, léky, něco k jídlu a pití, a hlavně hajzl papír

doklady, brýle, náhradní oblečení, obuv, počítač, peníze + kreditní kartu, užívané léky, hygienické potřeby

Doklady, cenné papíry, peníze, osobní potřeby, oblečení, prášky k užívání.

doklady, cenosti, peníze, náhradní oblečení, balenou vodu, baterku, mobil, trvanlivé jídlo

doklady, fotky, jídlo, vodu, sirky, baterku, oblečení, vzpomínkové předměty,

doklady, fotky, teplé oblečení, léky, telefon...

doklady, hotovost, teplé oblečení, deku , léky

doklady, hygiena, peníze, oblečení, pití

doklady, jídlo, oblečení

doklady, léky ,něco na sebe, cennosti ,mobil,

doklady, léky, peníze, mobil, teplé ponožky, hygienické pomůcky

doklady, léky, peníze, vodu, baterku

doklady, léky, pitná voda, základní trvanlivé potraviny , nejdůležitější osobní věci, hygienické potřeby

doklady, leky, spacak, baterka, zakladni obleceni, nejake potraviny, dulezite dokumenty, penize

doklady, léky, teplé oblečení, dokumenty, základní hygienu..

doklady, mobil, lékarničku, jídlo, pití, kosmetika, oblečení

doklady, oblečení, peníze, potraviny, voda

doklady, osobní dokumenty, peníze, trvanlivé jídlo, pití, vhodné oblečení, telefon, nabíječku, sirky, baterku

doklady, osobní hygienu

doklady, patřičné oblečení, léky, jídlo, zapalovač

doklady, peněženka, mobilní telefon, léky, čisté prádlo, teplé oblečení , deka,

Doklady, peníze, baterky, základní prádlo, klíče

doklady, peníze, důležité dokumenty, oblečení, jídlo

doklady, peníze, higienické potřeby, něco málo jídla, deku, pár kousků oblečení

doklady, peníze, hygienické potřeby, oblečení, obuv, něco k jídlu,

doklady, peníze, jídlo, pití, oblečení

doklady, peníze, léky, jídlo, pití, teplé oblečení, mobil

doklady, peníze, mobil, oblečení, voda

doklady, peníze, oblečení, higienické potřeby, léky, voda, potraviny, externí disk:)

doklady, peníze, oblečení, jídlo, deky

doklady, peníze, oblečení, léky

doklady, peníze, oblečení, léky, hygienu, mobil

doklady, peníze, oblečení, něco jídla, vodu, spacák

doklady, peníze, prášky, cennosti, mobil, oblečení,

doklady, peníze, smlouvy, teplé oblečení

doklady, peníze, spacák, trochu jídla a vody, KPZtku :-)

doklady, peníze, telefon, počítač, základní oblečení, první pomoc

doklady, penize, trochu obleceni, telefon, pevne boty

doklady, peníze, věci na spaní, oblečení, hyg. potřeby, prášky, telefon, pití

doklady, peníze, zákl. hygienu, něj. oblečení, dítě a psa

Doklady, peníze, základní hygienické pomůcky, jídlo na 3 dny, karimtk, spacák

doklady, peníze, základní oblečení, jídlo, základní drogerie

doklady, pití, spacák, deka, něco tepléjšího na sebe, něco k jídlu

doklady, pití,batérku, lékarničku, bundu - outdorovou, náhradní oblečení, spacák

Doklady, Pitnou vodu, Jídlo, Dokumenty( rodný list apod. ), Léky, Hygienické potřeby, Baterka, Deka a jiné textilie pro přespání apod.

doklady, smlouvy aj. blbiny v jediné složce peníze a karty co nejteplejší a nepromokavé oblečení pořádný boty zbytek rodiny

doklady, spacák, deku, základne potraviny, oblečenie vhodné v dané obdobie..

doklady, světelný zdroj, radio nebo jiný přijímač pro zjištění aktuálních informací, léky, které pravidelně užívám, teplé oblečení, vodu a základní jídlo, např. suchary

doklady, trošku obleční, nějaké jídlo, deku, peníze

Doklady, věci osobí hygieny, základní oblečení a obutí, nabíječku na mobilní telefon, jídlo a pití

doklady, vodu, hygienu, základní výbavu lékárničky, oblečení, jídlo

doklady, základní oblečení, ochranné oblečení podle situace (šátek přes ústa atd.), základní potraviny, pití

doklady,léky,peníze,cennosti,oblečení,osobní hygienu,nějakou pokrývku(deku,spacák),trvanlivé potraviny, vodu (pití)

doklady,najnutnější oblečení,léky,

doklady,obleční,peníze,mobil,jídlo

doklady,peníze, oblečení, jídlo, fotografie

doklady,peníze,hyg.potřeby,oblečení,deky,

doklady,peníze,oblečení,baterku (svitidlo) ,telefon

dostetek oblečení, doklady, léky, spacák, zásoby jídla, plavky při povodni :-) lyže při sněhové kalamitě :-)

důležité dokumenty, peníze, telefon, notebook, harddisk, šperky po babiččce

higienciké prostředky, základní oblečení, jídlo, vodu, doklady

hygiena,léky,jídlo,KPZ,peníze,

hygienické potřeby, oblečení, léky, důležité papíry, karty, cennosti atd.

HYGIENICKÉ POTŘEBY,DOKLADY,OBLEČENÍ

jídlo, oblečení, baterky, pití

jídlo, pití, 1 kus od každého oblečení, léky, přikrývku

jídlo, pití, baterka, kapesní rádio, ručník, hygienické pomůcky, základní oblečení ( spodní prádlo, mikinu, triko, kalhoty), zapalovač, cigarety

jidlo, piti, mobil, dokumenty, nepromokava tepla bunda, hygienicke potreby

jídlo, pití, spodní prádlo, léky, pláštěnku, peníze, doklady

jídlo, pití, teplé a náhradní oblečení, deku, pláštěnku, nůž, lékárničku, doklady

jídlo, teple obleceni, cennosti, lekarnicku nuz ...

kondomy, plechovka masa, přikrývka, baterka, nůž

kpz, nějaké jídlo, teplejší kus oblečení, nůž, mobil

lekarnicka deka/spacak igelit nebo poncho 3l kanistr s pitnou vodou trvanlive potraviny bez nutnosti pripravy (susenky...) vlhcene ubrousky a pap. kapesnicky svitilna+rezervni baterie svetlice telefon

lékárnička, jídlo, nůž, zapalovač/sirky, oblečení

lékárnička, osobní doklady, peníze, základní potraviny, pití

lékárničku, nejdůlěžitější oblečení, hygienické potřeby, index, rodinne fotky,

lékárničku, peněženku, doklady, hygienické potřeby, cennosti, laptop

lékárničku,doklady,peníze,cenosti,mobil,jídlo,pití,klíče,klíče od auta,základní oblečení a notebook

léky pitnou vodu doklady baterku

léky (obvazy), nůž, trvanlivé potraviny, rádio (pokud nějake najdu+ baterie), náhradní oblečení.

léky co musím užívat doklady nějaké peníze deku svetr nebo bundu kalhoty mobil piti jídlo náhradní boty

léky, doklady popř. cennosti, jídlo, oblečení, sirky

Léky, doklady, mobil s nabílečkou, bateku+ náhradní monočlánky, rádio, peníze, klíče.

léky, doklady, peníze, jídlo, teplé oblečení, deku, věci pro osobní hygienu

léky, doklady, pití, jídlo (na cca 3 dny), náhradní oblečení, peníze

léky, doklady, proviant, nástroje (čundrácká sada - nůž, sekyrka, pilka, lano), zbraň+munice, celtu, rezevní oblečení, spacák

Léky, hygiena, cennosti, doklady, oblečení, pití + jídlo

léky, hygienické potřeby, doklady, oblečení, nějaké jídlo a pití

Léky, Lekárničku, doklady, oblečení ( deka, teplé oblečení) jídlo, pitnou vodu, pevnou obuv, rádio, baterky, mobil

léky, spodní prádlo, deku, teplé oblečení, vodu, jídlo, kartáček

léky, voda, jídlo, oblečení, zápalky, obvazy

mobil, doklady, hotovost a platební karty, vodu, sušenky nebo tak něco, náhradní prádlo a oblečení podle ročního období

mobil, foták,kapky do nosu, obleceni, cigarety, kapesníky. zapalovac

mobil, notebook, náhradní spodní prádlo oblečení, nabíječky, boty, pláštěnka

mobil, zápalky, lékárničku, cigarety, manželku, děti a psa

náhradní trencle, příp. další oblečení, nějaké zásoby jídla-trvanlivého, malou pokladničku, ve které mám všecky potřebné papíry a další(různé smlouvy, pas, peníze, které sem ještě nedal an účet, rezervní kondomy a tak :D )

nevím nikdy jsem to neresil

notebook, flashku, léky, fotky, hygienické potřeby, teplé oblečení, deku

notebook, penize, mobily, veco co jsou po ruce a rychle pryc :D

notebook, ponozky, trenky, teple obleceni, gumaky, energeticky vydatne jidlo - tatranky, bebe, sadlo

Nůž, igelitový vak, suché věci, zapalovač, jídlo

nůž, jídlo, lůžkoviny, oblečení, sirky

nůž, malé jídlo,malé pití, teplé prádlo, doklady, mobil

občanský průkaz, hygienické potřeby, voda, deka, teplé oblečení, lékárnička ...

občanský průkaz,cennosti,pití,peníze,oblečení,léky

obleceni, penize,leky, doklady,cigarety

oblečení notebook hygienu doklady peníze

oblečení dle roční doby, svačinku, nootebook, ručník, hlavně ručník, občanku, ženu...

oblečení, baterku,doklady,peníze,

oblečení, boty, doklady, vodu, peníze

Oblečení, jídlo a pití, mobil, deku, notebook, peníze

oblečení, jídlo, pití, spacák, dokumenty

oblečení, jídlo, telefon, peněženku, rum

oblečení, lékárničku, průkazy totožnosti, mobilní telefon, nabíječku, základní hygienické potřeby (zubní kartáček, pastu, mýdlo, ručník), domácí zvíře :)

Oblečení, občanský průkaz, pas, průkaz zdravotní pojišťovny, hygienické potřeby, mobilní telefon

Oblečení, potraviny, doklady, část. osobních věcí, zvíře

oblečení, telefon, jídlo, lékárničku, notebook

obvaz, sirky, nuz, ibalgin, vodu, obcanku, penize, pas, radio/mobil/notebook, obleceni, tuzku, papir

osobní doklady léky hygienické potřeby oblečení dle počasí peněžní hotovost osobní počítač

Osobní doklady a důležité dokumenty typu rodný list apod., náhradní oblečení a spodní prádlo, hygienické potřeby (kartáček, mýdlo, ručník, kapesníky, vložky ...), pití a jídlo (sušenky), deku nebo spacák, tužku a papír, mobil a nabíječku

osobní doklady, jídlo, pití, lékarnička + osobní léky, deka, rádio a náhradní baterie,...

osobní doklady, knihu, teplé oblečení, baterku, jídlo, pití, propisku, hrnek,misku a příbor, hotovost, léky

osobní doklady, léky, vodu,zákl. oblečení, baterka, trvanlivé jídlo , zákl. hyg., pomůcky

osobní doklady, nějaké oblečení, hygienické pomůcky, nějakou baterku-či svítilnu, spací pytel, karimatku, samozřejmě nějaké ty cennosti a nějaké to jídlo, aspoň na dva dny

Osobní doklady, nezbytné léky, hotovost, potraviny, oblečení, mobil.

osobní doklady, nutné léky, hotovost, jídlo, pití, nutné oblečení, mobil, nůž, sirky (zapalovač)

osobní doklady, peníze, oblečení, boty

osobní hyg.potřeby,doklady,peníze,teplé a lehké oblečení ,léky

osobní léky, osobní doklady, hygienické potřeby, náhradní oblečení, peníze,

Pas, občanku, peníze, cennosti, teplé oblečení, deku, jídlo, vodu.

penezenka s doklady(platebni karty etc.), mobil, nejake teple obleceni, nejnutnejsi hygienicke potreby,

peněženku, kartu pojištěnce, jídlo, oblečení, deku

peněženku, mobilní telefon, jídlo, voda, deka

peněženku, věci na přeslečení, doklady, mobil,

peníze a cennosti, doklady, léky, nejnutnější oblečení

peníze, cennosti, oblečení,

peníze, doklady, hygienické potřeby, oblečení, obuv, potraviny, pití

peníze, doklady, náhradní oblečení, pití a svačina, totéž pro děti + pár hraček a knih na jejich zabavení

penize, doklady, obleceni, jidlo,prikryvky,

Peníze, doklady, oblečeni, vodu,

peníze, doklady, potraviny a nápoje, oblečení, osobní léky,

peníze, doklady, teple obleceni, prasky, cennosti

peníze, nůž, doklady, mobilní telefon, teplé oblečení, spací pytel, léky, vodu na pití, teplé ponožky, základní kosmetiku (mýdlo, zubní kartáček..)

peníze, propisku+blok, deku, petku s pitím, sáček čaje a cukr, oplatky, teplákovou soupravu, svítilnu, knížku, doklady, leky, hygiena

pitná voda jídlo teplé oblečení deka léky

pitna voda, jidlo, leky, hygienicke potreby, doklady, teple obleceni

potřebné léky, deka, baterka, teplé oblečení, pláštěnka, cedulku se jménem a adresou

potřebné léky, oblečení, jídlo, pití, doklady

psa, doklady, vodu, léky, konzervy, nůž, mobil, peníze (karty), cennosti, oblečení, deku

ručník, kartáček na zuby, mýdlo, spacák, svetr, kalhoty, spodní prádlo, ponožky

sirky nůž baterka pas peníze

sirky doklady minimum oblečení peníze jídlo

spacák, doklady, karimatku, nůž, telefon

spacák, zápalky, baterka, potraviny, pití, peníze

spacak, zapalky/zapalovac, voda, zrkadlo, oblecenie

Spodní prádlo, ponožky, oblečení, notebook, doklady, cennosti

spodni pradlo, telefon, laptop, ponozky, kalhoty, bunda

svetlo, obleceni,ohen,jidlo,piti,zdrav potreby,leky

svíčku, zápalky, nůž, léky, toaletní papír

telefon, doklady,peníze(kreditku),kompl, oblečení,spacák, jídlo, pití,lékárničku nemám, zapík, kartáček na zuby a pastu:O)

Teoreticky bych si měl sbalit věci jako doklady, peníze, telefon s nabíječkou, švýcarský nůž, lžíce, ešus, chleba atp., pár konzerv, láhev balené vody, hygienické potřeby, něco na převlečení, spacák, nějakou tlustou knížku, křížovky apod. Prakticky to ovšem do 15 minut nedám. Jediná dvě reálná nebezpečí pro můj RD představují požár a tornádo, tudíž s možností evakuace moc vážně nepočítám. Ešus bych musel vyhrabat ze skříně, nalenou vodu kupuju jen výjimečně na cestách, tudíž ji obvykle v zásobě nemám. Než bych vyhrabal nějakou sestavu na převlečení, určitě by mi to zabralo hodinu. Tolik realita

teplé obleceni, vodu, jídlo, baterku, zapalovac, hyygienycke potreby, jídlo a potreby pro psa a kocky, knihu

teplé oblečení, pevné boty, pití, jídlo, peníze, prášky, průkazy, lékarničku

teplou bundu, nějaké jídlo, baterku, lékárničku, pití, mobil,radio

učebnice počítač základní oblečení doklady mobil, nabíječka

Upřímně řečeno, nevím co by takové zavazadlo mělo obsahovat. Asi bych si vzala spacák, nejnutnější léky, zubní kartáček a pastu a nějaké oblečení dle počasí. Nevím, co v takovém šoku by člověk vymyslel. Když přišla tsunami na Japonsko, tak během 5minut bylo všechno pod vodou, takže bych už nic sbalit nestihla.

voda, jídlo, doklady, pár oblečení, deka

voda, léky, doklady, peníze, něco napřeslečení

vodu doklady teplé oblečení mobil lékárničku

vodu, jídlo, oblečení, nůž, spacák

Vodu, léky, oblečení, zápalky,

základní oblečení nějaké potraviny cennosti základní hygienické potřeby doklady

základní oblečení, trvanlivé jídlo a pití, zdravotnické potřeby - užívané léky, baterka, rádio, hygienické potřeby, spacák

7. Je IZS -integrovaný záchranný systém- dobře připraven a vybaven na zvládání rozsáhlých živelních pohrom?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím8241,41 %41,41 %  
nevím6532,83 %32,83 %  
souhlasím2512,63 %12,63 %  
spíše nesouhlasím2211,11 %11,11 %  
nesouhlasím42,02 %2,02 %  

Graf

8. Víte jak se zachovat při ohrožení živelní událostí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9547,98 %47,98 %  
nevím7035,35 %35,35 %  
ne3316,67 %16,67 %  

Graf

9. Zaznamenali jste v posledních třech letech nějakou informační kampaň, která by Vám pomohla zvládnout krizovou situaci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne14171,21 %71,21 %  
ano5728,79 %28,79 %  

Graf

10. Uvítali byste informační kampaň o chování v krizových situacích? (povodeň, sněhová kalamita, vichřice, obsah evakuačního zavazadla...)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano18492,93 %92,93 %  
ne147,07 %7,07 %  

Graf

11. Vámi preferovaná forma informační kampaně.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet12565,45 %63,13 %  
TV11761,26 %59,09 %  
leták do schránky7941,36 %39,9 %  
noviny4624,08 %23,23 %  
rádio3518,32 %17,68 %  
billboard189,42 %9,09 %  
jiné84,19 %4,04 %  

Graf

12. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena11658,59 %58,59 %  
muž8241,41 %41,41 %  

Graf

13. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-3515276,77 %76,77 %  
35-552613,13 %13,13 %  
do 20168,08 %8,08 %  
nad 5542,02 %2,02 %  

Graf

14. Velikost obce ve které bydlíte.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10 000 - 50 0009045,45 %45,45 %  
nad 200 0003417,17 %17,17 %  
2000 - 10 0003216,16 %16,16 %  
do 2000 obyvatel3015,15 %15,15 %  
50 000 - 200 00094,55 %4,55 %  
2000 - 10 000              2000 - 10 000      end_of_the_skype_highlighting10,51 %0,51 %  
10 000 - 50 000              10 000 - 50 000      end_of_the_skype_highlighting10,51 %0,51 %  
2000 - 10 000              2000 - 10 000      end_of_the_skype_highlighting10,51 %0,51 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Napište číslo tísňové linky na kterou zavoláte v případě ohrožení povodní.

2. Napište evropské číslo tísňového volání.

4. Věříte že jste ve Vašem domě v naprostém bezpečí před živelními pohromami? (povodeň, vichřice, sněhová kalamita [sníh může mít 100-150 kg/m2...100m2 střehchy=15000kg... ])

5. Jste schopni si do 15 minut sbalit evakuační zavazadlo?

7. Je IZS -integrovaný záchranný systém- dobře připraven a vybaven na zvládání rozsáhlých živelních pohrom?

8. Víte jak se zachovat při ohrožení živelní událostí?

9. Zaznamenali jste v posledních třech letech nějakou informační kampaň, která by Vám pomohla zvládnout krizovou situaci?

10. Uvítali byste informační kampaň o chování v krizových situacích? (povodeň, sněhová kalamita, vichřice, obsah evakuačního zavazadla...)

11. Vámi preferovaná forma informační kampaně.

12. Pohlaví

13. Věk

14. Velikost obce ve které bydlíte.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Napište číslo tísňové linky na kterou zavoláte v případě ohrožení povodní.

2. Napište evropské číslo tísňového volání.

4. Věříte že jste ve Vašem domě v naprostém bezpečí před živelními pohromami? (povodeň, vichřice, sněhová kalamita [sníh může mít 100-150 kg/m2...100m2 střehchy=15000kg... ])

5. Jste schopni si do 15 minut sbalit evakuační zavazadlo?

7. Je IZS -integrovaný záchranný systém- dobře připraven a vybaven na zvládání rozsáhlých živelních pohrom?

8. Víte jak se zachovat při ohrožení živelní událostí?

9. Zaznamenali jste v posledních třech letech nějakou informační kampaň, která by Vám pomohla zvládnout krizovou situaci?

10. Uvítali byste informační kampaň o chování v krizových situacích? (povodeň, sněhová kalamita, vichřice, obsah evakuačního zavazadla...)

11. Vámi preferovaná forma informační kampaně.

12. Pohlaví

13. Věk

14. Velikost obce ve které bydlíte.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Klígl, R.Znalost ochrany před přírodními riziky (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://znalost-ochrany-pred-prirodn.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.