Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Znalost první pomoci u průvodců cestovního ruchu

Znalost první pomoci u průvodců cestovního ruchu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Pechová
Šetření:12. 04. 2012 - 19. 04. 2012
Počet respondentů:35
Počet otázek (max/průměr):22 / 22
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:55,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.08:19
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená paní, vážený pane,

jmenuji se Lenka Pechová a jsem studentkou 3. ročníku Vysoké školy polytechnické Jihlava, obor cestovní ruch. Ve své bakalářské práci zpracovávám téma „Znalost první pomoci u průvodců cestovního ruchu.“
Tímto Vás prosím o vyplnění přiloženého dotazníku, který bude sloužit jako podklad pro mou závěrečnou práci. Dotazník je anonymní.

Děkuji za spolupráci.
Lenka Pechová

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3291,43 %91,43 %  
Muž38,57 %8,57 %  

Graf

2. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 – 25 let3188,57 %88,57 %  
26 – 40 let38,57 %8,57 %  
56 let a více12,86 %2,86 %  

Graf

3. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student cestovního ruchu2468,57 %68,57 %  
Průvodce cestovního ruchu514,29 %14,29 %  
student,průvodce12,86 %2,86 %  
zákazník cestovního ruchu12,86 %2,86 %  
delegát12,86 %2,86 %  
delegátka12,86 %2,86 %  
bývalá studentka CR12,86 %2,86 %  
bývalý student cestovního ruchu12,86 %2,86 %  

Graf

4. Jakou školu zaměřenou na cestovní ruch jste vystudoval/a (studujete)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysoká škola polytechnická Jihlava2365,71 %65,71 %  
Žádnou720 %20 %  
ujak12,86 %2,86 %  
Pf české budejovice12,86 %2,86 %  
Katedra manažmentu kultúry a turizmu, Nitra12,86 %2,86 %  
Střední školu obchodní (ČB) - obor: Služby CR12,86 %2,86 %  
střední hotelová škola12,86 %2,86 %  

Graf

5. Měl/a jste (Máte) možnost na této škole navštěvovat výuku první pomoci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1645,71 %45,71 %  
Ano – okrajově, v rámci jiného předmětu822,86 %22,86 %  
Ano – jako volitelný předmět617,14 %17,14 %  
Nevím514,29 %14,29 %  

Graf

6. Kolikrát jste se do dnešního dne setkal/a se situací, kdy jste musel/a poskytnout první pomoc?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy2674,29 %74,29 %  
Jednou617,14 %17,14 %  
Dvakrát25,71 %5,71 %  
Více než dvakrát12,86 %2,86 %  

Graf

7. Poskytnutí první pomoci je ze zákona povinen poskytnout:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Každý občan, pokud tím neohrozí sebe nebo někoho jiného3394,29 %94,29 %  
Každý občan nad 18 let25,71 %5,71 %  

Graf

8. U pacienta v bezvědomí se snažíme co nejdříve:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zjistit, zda dýchá3394,29 %94,29 %  
Zavolat 15525,71 %5,71 %  

Graf

9. Poměr stlačení hrudníku a dýchání z úst do úst v poměru 30:2 platí pro:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dospělé2160 %60 %  
Dospělé a děti1337,14 %37,14 %  
Dospělé, děti a novorozence12,86 %2,86 %  

Graf

10. Zástavu dýchání zjistíme podle toho, že:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Tep na krkavici není hmatný1851,43 %51,43 %  
Nejsou slyšet dýchací pohyby1748,57 %48,57 %  

Graf

11. Máte na sledování jednoho pacienta v bezvědomí. Volné dýchací cesty budete udržovat nejlépe:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V poloze na zádech se zakloněnou hlavou1542,86 %42,86 %  
V poloze na boku se zakloněnou hlavou1440 %40 %  
V poloze na zádech tak, že vytáhnete jazyk617,14 %17,14 %  

Graf

12. Při podezření na poranění míchy např. při autohavárii u postiženého při vědomí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyprošťujeme jen tehdy, hrozí-li další poškození zdraví zraněného1851,43 %51,43 %  
V žádném případě nevyprošťujeme a vyčkáme odborné pomoci1748,57 %48,57 %  

Graf

13. Jaké bude nejsprávnější pořadí ošetření těchto postižených?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nejprve řešit zástavu dýchání, potom krvácení, poranění míchy, zavřenou zlomeninu2571,43 %71,43 %  
Nejprve řešit krvácení, potom zástavu dýchání, poranění míchy, zavřenou zlomeninu514,29 %14,29 %  
Nejprve řešit poranění míchy, potom krvácení, zástavu dýchání, zavřenou zlomeninu514,29 %14,29 %  

Graf

14. Prudké tepenné krvácení na krku nejlépe zastavíme:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vložením prstů do rány2262,86 %62,86 %  
Tlakovým obvazem925,71 %25,71 %  
Škrtidlem411,43 %11,43 %  

Graf

15. Jakou polohu zvolíte při poranění hrudníku u postiženého při vědomí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Poloha na zádech, dolní končetiny zvednuté alespoň o 15°2057,14 %57,14 %  
Poloha v polosedu1337,14 %37,14 %  
Poloha na boku25,71 %5,71 %  

Graf

16. Škrtidlo v případě krvácení přikládáme:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na kůži a co nejblíže k ráně2262,86 %62,86 %  
Přes oblečení a co nejblíže k ráně720 %20 %  
Přes oblečení a pouze v místech, kde je jedna kost617,14 %17,14 %  

Graf

17. Diabetik je nápadně opocený, bledý, komunikuje, ale chová se zmateně až agresivně:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pokusíme se podat mu jakýkoliv sladký nápoj, čokoládu nebo kostku cukru2057,14 %57,14 %  
Nebudeme podávat žádné jídlo ani tekutiny a zavoláme co nejrychleji 1551028,57 %28,57 %  
Podáme nejprve sedativa a po uklidnění, tekutiny, výživné jídlo nebo cukr514,29 %14,29 %  

Graf

18. Co uděláte při silné alergické reakci na bodnutí hmyzem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Postiženému dám studený obklad a zjistím, zda má u sebe „balíček první pomoci“. Případně zavolám záchrannou službu.3085,71 %85,71 %  
Postiženého položím a zaškrtím místo bodnutí514,29 %14,29 %  

Graf

19. Které onemocnění jater je známé jako tzv. „nemoc špinavých rukou“?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
HBV1337,14 %37,14 %  
HCV1337,14 %37,14 %  
HAV925,71 %25,71 %  

Graf

20. Očkování proti žluté zimnici je povinné při cestě do které země?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mongolsko1645,71 %45,71 %  
Angola1337,14 %37,14 %  
Albánie617,14 %17,14 %  

Graf

21. Ve které zemi dnes umírá nejvíce lidí na malárii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Afrika2982,86 %82,86 %  
Jižní Amerika411,43 %11,43 %  
Asie25,71 %5,71 %  

Graf

22. Mezi země s vysokým zdravotním rizikem nepatří:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jižní Amerika1440 %40 %  
Jihoafrická republika1337,14 %37,14 %  
Mexiko822,86 %22,86 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pechová, L.Znalost první pomoci u průvodců cestovního ruchu (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://znalost-prvni-pomoci-u-pruvo.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.