Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Znalost první pomoci

Znalost první pomoci

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:S. Medulová
Šetření:30. 01. 2016 - 13. 02. 2016
Počet respondentů:56
Počet otázek (max/průměr):18 / 18
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tímto dotazníkem bych chtěla zjistit znalost lidí první pomoci a zda by ji dokázali poskytnout.

Odpovědi respondentů

1. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-252646,43 %46,43 %  
26-351323,21 %23,21 %  
36-501221,43 %21,43 %  
15-1847,14 %7,14 %  
50 a víc11,79 %1,79 %  

Graf

2. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3766,07 %66,07 %  
muž1933,93 %33,93 %  

Graf

3. Myslíte si, že znáte dobře první pomoc?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2748,21 %48,21 %  
spíše ne2137,5 %37,5 %  
ano58,93 %8,93 %  
ne35,36 %5,36 %  

Graf

4. Chtěl/a byste se o první pomoci dozvědět více?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2544,64 %44,64 %  
ano2239,29 %39,29 %  
ne712,5 %12,5 %  
spíše ne23,57 %3,57 %  

Graf

5. Měl/a byste zájem o výuku první pomoci ve škole/ v práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4376,79 %76,79 %  
ne1323,21 %23,21 %  

Graf

6. Myslíte si, že byste dokázal/a první pomoc poskytnout?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
možná3460,71 %60,71 %  
ano1933,93 %33,93 %  
ne35,36 %5,36 %  

Graf

7. Jaké je číslo na zdravotní pomoc?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1555292,86 %92,86 %  
15823,57 %3,57 %  
15023,57 %3,57 %  

Graf

8. Co uděláte jako první, když uvidíte zraněného člověka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zavolám záchrannou službu2850 %50 %  
poskytnu první pomoc2544,64 %44,64 %  
zavolám další osobu, aby mi pomohla35,36 %5,36 %  

Graf

9. Do jaké hloubky stlačujeme hrudník při masáži srdce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4-5 cm3969,64 %69,64 %  
3-4 cm1221,43 %21,43 %  
7-8 cm58,93 %8,93 %  

Graf

10. Jaký je poměr mezi stlačováním hrudníku a vdechy při resuscitaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15:22951,79 %51,79 %  
10:22341,07 %41,07 %  
5:247,14 %7,14 %  

Graf

11. Do jaké polohy uložíme postiženého v šoku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na záda se zvednutými dolními končetinami3867,86 %67,86 %  
v sedě1730,36 %30,36 %  
na břicho11,79 %1,79 %  

Graf

12. Do jaké polohy uložíme postiženého při dýchání z úst do úst?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na záda5292,86 %92,86 %  
na záda se zvednutými dolními končetinami47,14 %7,14 %  

Graf

13. Co označuje tzv. zásada 5T při šoku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
poskytování tepla, ticha, tekutin, tišení bolesti transport do nemocnice4071,43 %71,43 %  
projevy: tlak, tik, teplota, tep, tachykardie1119,64 %19,64 %  
neexistuje58,93 %8,93 %  

Graf

14. S jakou frekvencí se stlačuje hrudník při masáži srdce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
100/min3155,36 %55,36 %  
90/min1730,36 %30,36 %  
130/min814,29 %14,29 %  

Graf

15. Jak zjišťujeme stav vědomí pacienta?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
oslovením, zkusíme bolestivý podnět (štípnutí do ucha)5496,43 %96,43 %  
hmatem23,57 %3,57 %  

Graf

16. Kdy zahajujeme zevní srdeční masáž?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pokud je v bezvědomí a nedýchá56100 %100 %  

Graf

17. Pokud se poraněný domáhá tekutin:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedám mu napít i přes jeho naléhání4275 %75 %  
tekutiny mu poskytnu1425 %25 %  

Graf

18. První pomoc je povinen poskytnout:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
každý, kdo nemůže učinit nebezpečí pro sebe nebo jiného4783,93 %83,93 %  
každý, kdo dosáhl věku 18 let916,07 %16,07 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký je váš věk?

2. Vaše pohlaví?

3. Myslíte si, že znáte dobře první pomoc?

4. Chtěl/a byste se o první pomoci dozvědět více?

5. Měl/a byste zájem o výuku první pomoci ve škole/ v práci?

6. Myslíte si, že byste dokázal/a první pomoc poskytnout?

7. Jaké je číslo na zdravotní pomoc?

8. Co uděláte jako první, když uvidíte zraněného člověka?

9. Do jaké hloubky stlačujeme hrudník při masáži srdce?

10. Jaký je poměr mezi stlačováním hrudníku a vdechy při resuscitaci?

11. Do jaké polohy uložíme postiženého v šoku?

12. Do jaké polohy uložíme postiženého při dýchání z úst do úst?

13. Co označuje tzv. zásada 5T při šoku?

14. S jakou frekvencí se stlačuje hrudník při masáži srdce?

15. Jak zjišťujeme stav vědomí pacienta?

16. Kdy zahajujeme zevní srdeční masáž?

17. Pokud se poraněný domáhá tekutin:

18. První pomoc je povinen poskytnout:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký je váš věk?

2. Vaše pohlaví?

3. Myslíte si, že znáte dobře první pomoc?

4. Chtěl/a byste se o první pomoci dozvědět více?

5. Měl/a byste zájem o výuku první pomoci ve škole/ v práci?

6. Myslíte si, že byste dokázal/a první pomoc poskytnout?

7. Jaké je číslo na zdravotní pomoc?

8. Co uděláte jako první, když uvidíte zraněného člověka?

9. Do jaké hloubky stlačujeme hrudník při masáži srdce?

10. Jaký je poměr mezi stlačováním hrudníku a vdechy při resuscitaci?

11. Do jaké polohy uložíme postiženého v šoku?

12. Do jaké polohy uložíme postiženého při dýchání z úst do úst?

13. Co označuje tzv. zásada 5T při šoku?

14. S jakou frekvencí se stlačuje hrudník při masáži srdce?

15. Jak zjišťujeme stav vědomí pacienta?

16. Kdy zahajujeme zevní srdeční masáž?

17. Pokud se poraněný domáhá tekutin:

18. První pomoc je povinen poskytnout:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Medulová, S.Znalost první pomoci (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://znalost-prvni-pomoci.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.