Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > ZNALOST ROMSKÉ KULTURY

ZNALOST ROMSKÉ KULTURY

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Olga Izabela Sýkorová
Šetření:20. 05. 2012 - 22. 05. 2012
Počet respondentů:83
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.35
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:15
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. JAKÉ JE VAŠE POHLAVÍ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ŽENA5971,08 %71,08 %  
MUŽ2428,92 %28,92 %  

Graf

2. KOLIK JE VÁM LET?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-265971,08 %71,08 %  
15-191012,05 %12,05 %  
27-35910,84 %10,84 %  
51 A VÍCE33,61 %3,61 %  
MĚNĚ NEŽ 1511,2 %1,2 %  
36-5011,2 %1,2 %  

Graf

3. JAKÝ JE VÁŠ POSTOJ K ROMUM?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NEGATIVNÍ4453,01 %53,01 %  
NEUTRÁLNÍ3744,58 %44,58 %  
POZITIVNÍ22,41 %2,41 %  

Graf

4. MYSLÍTE SI, ŽE ZNÁTE DOBŘE ROMSKOU KULTURU A HISTORII?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5566,27 %66,27 %  
nevím2024,1 %24,1 %  
ano89,64 %9,64 %  

Graf

5. VÍTE, KDE JE PRAVLAST ROMŮ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5363,86 %63,86 %  
ano3036,14 %36,14 %  

Graf

6. POKUD JSTE V PŘEDCHOZÍ OTÁZCE ODPOVĚDĚLI ANO, TAK KDE?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Indie1862,07 %21,69 %  
v Indii26,9 %2,41 %  
INDIE?26,9 %2,41 %  
Indie, Mongolské- kočovné národy13,45 %1,2 %  
rumunsko13,45 %1,2 %  
dnešní Pákistán, Indie...13,45 %1,2 %  
Romové pravlast nemají byl to kočovný národ13,45 %1,2 %  
jsou kočovní tedy pravlast nemají13,45 %1,2 %  
Indický subkontinent.13,45 %1,2 %  
Jsou to kočovníci, jejich původ není znám, ale říká se, že v Indii13,45 %1,2 %  

Graf

7. KDY PŘIŠLI ROMOVÉ POPRVÉ DO ČECH?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16. STOLETÍ1315,66 %15,66 %  
15. STOLETÍ1315,66 %15,66 %  
17. STOLETÍ1214,46 %14,46 %  
13. STOLETÍ1214,46 %14,46 %  
14. STOLETÍ1012,05 %12,05 %  
12. STOLETÍ1012,05 %12,05 %  
18. STOLETÍ78,43 %8,43 %  
19. STOLETÍ67,23 %7,23 %  

Graf

8. BYLI ROMOVÉ ČECHUM NĚKDY UŽITEČNÍ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3542,17 %42,17 %  
nevím2732,53 %32,53 %  
ano2125,3 %25,3 %  

Graf

9. KTERÉ 3 HODNOTY JSOU U ROMŮ NEJMÉNĚ UZNÁVANÉ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 3).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
VZDĚLÁNÍ7185,54 %85,54 %  
PSANÉ SLOVO4857,83 %57,83 %  
SPRAVEDLNOST3946,99 %46,99 %  
TOUHA VYNIKNOUT2934,94 %34,94 %  
ÚCTA KE STARŠÍM1922,89 %22,89 %  
PENÍZE1821,69 %21,69 %  
LÁSKA89,64 %9,64 %  
POHOSTINOST78,43 %8,43 %  
ROMSKÝ JAZYK33,61 %3,61 %  
RODINA33,61 %3,61 %  
HUDBA22,41 %2,41 %  
TANEC22,41 %2,41 %  

Graf

10. CO JE PODLE VÁS PRO ROMY NEJDŮLEŽITĚJŠÍ? (JEJICH NEJVYŠŠÍ HODNOTA)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SOUDRŽNOST VELKORODINY5768,67 %68,67 %  
CIGARETY A ALKOHOL1518,07 %18,07 %  
SEXUÁLNÍ ŽIVOT67,23 %7,23 %  
ROMSKÝ JAZYK33,61 %3,61 %  
CESTOVÁNÍ11,2 %1,2 %  
POLITICKY SE ANGAŽOVAT11,2 %1,2 %  

Graf

11. MYSLÍTE SI, ŽE ROMOVÉ TRPÍ KOMPLEXEM MÉNĚCENNOSTI?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4756,63 %56,63 %  
nevím2024,1 %24,1 %  
ano1619,28 %19,28 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. VÍTE, KDE JE PRAVLAST ROMŮ?

  • odpověď ano:
    • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Indie na otázku 6. POKUD JSTE V PŘEDCHOZÍ OTÁZCE ODPOVĚDĚLI ANO, TAK KDE?
  • odpověď ne:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 17. STOLETÍ na otázku 7. KDY PŘIŠLI ROMOVÉ POPRVÉ DO ČECH?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. JAKÉ JE VAŠE POHLAVÍ?

2. KOLIK JE VÁM LET?

3. JAKÝ JE VÁŠ POSTOJ K ROMUM?

4. MYSLÍTE SI, ŽE ZNÁTE DOBŘE ROMSKOU KULTURU A HISTORII?

5. VÍTE, KDE JE PRAVLAST ROMŮ?

6. POKUD JSTE V PŘEDCHOZÍ OTÁZCE ODPOVĚDĚLI ANO, TAK KDE?

7. KDY PŘIŠLI ROMOVÉ POPRVÉ DO ČECH?

8. BYLI ROMOVÉ ČECHUM NĚKDY UŽITEČNÍ?

9. KTERÉ 3 HODNOTY JSOU U ROMŮ NEJMÉNĚ UZNÁVANÉ?

10. CO JE PODLE VÁS PRO ROMY NEJDŮLEŽITĚJŠÍ? (JEJICH NEJVYŠŠÍ HODNOTA)

11. MYSLÍTE SI, ŽE ROMOVÉ TRPÍ KOMPLEXEM MÉNĚCENNOSTI?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. JAKÉ JE VAŠE POHLAVÍ?

2. KOLIK JE VÁM LET?

3. JAKÝ JE VÁŠ POSTOJ K ROMUM?

4. MYSLÍTE SI, ŽE ZNÁTE DOBŘE ROMSKOU KULTURU A HISTORII?

5. VÍTE, KDE JE PRAVLAST ROMŮ?

6. POKUD JSTE V PŘEDCHOZÍ OTÁZCE ODPOVĚDĚLI ANO, TAK KDE?

7. KDY PŘIŠLI ROMOVÉ POPRVÉ DO ČECH?

8. BYLI ROMOVÉ ČECHUM NĚKDY UŽITEČNÍ?

9. KTERÉ 3 HODNOTY JSOU U ROMŮ NEJMÉNĚ UZNÁVANÉ?

10. CO JE PODLE VÁS PRO ROMY NEJDŮLEŽITĚJŠÍ? (JEJICH NEJVYŠŠÍ HODNOTA)

11. MYSLÍTE SI, ŽE ROMOVÉ TRPÍ KOMPLEXEM MÉNĚCENNOSTI?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Izabela Sýkorová, O.ZNALOST ROMSKÉ KULTURY (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://znalost-romske-kultury.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.