Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Znalost základních pojmů z matematiky

Znalost základních pojmů z matematiky

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavla Kafková
Šetření:14. 03. 2013 - 21. 03. 2013
Počet respondentů:133
Počet otázek (max/průměr):10 / 7.7
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:57,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:17
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník je určen pro mou diplomovou práci, která se týká ovlivnění veřejného mínění z důvodu neznalosti pojmů. Je zde jen 6 otázek o této problematice.

 

Dotazník je určen především po studenty třetích ročníků bakalářských programů FM VŠE.

 

Děkuji za Vaše vyplnění

 

 

Odpovědi respondentů

1. Víte, co znamená pojem "průměr" (pojem z matematiky - aritmetický)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [neotázka č. 3, anootázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12493,23 %93,23 %  
ne96,77 %6,77 %  

Graf

2. Stručně uveďte, co myslíte, že "průměr" je:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

"prostředek"

"šířka" v nejdelším místě kruhu..

(min+max)/n

1. obecný moment

2x poloměr

Aritmetický průměr - sečteme prvky a vydělíme počtem prvků.

ARITMETICKY PRŮMĚR JE SUMA HODNOT PODĚLENÁ POČTEM SEČTENÝCH HODNOT.

aritmetický, součet hodnot a podíl počtem hodnot

Celková hodnota sledovaného javu lomeno jeho počet

číslo plus číslo děleno dvěma... prostě střed

délka z jedné strany na druhou například u kružnice

Dvojnásobek poloměru kružnice. Ve statistice integrál dané hodnoty podle hustoty pravděpodobnosti.

ee

hodnota odpovídající nejčastějšímu výsledku ze statistiky nebo střed statistických hodnot

hodnota vyplývající z vyděleného součtu všech hodnot jejich počtem

Hodnota, která nejlépe reprezentuje naše data

Jaký? Aritmetický? Geometrický?

Je priemerná hodnota vypočítaná pomocou určitého celku a podielom jeho častí.

Je to nejvíce použité, nebo pravděpodobné číslo jakéhokoliv počítaného problému, situace, příkoladů apod.

je to sucet hodnot vydeleny poctom hodnot

je to typická hodnota popisující soubor hodnot

jedná se o popisnou charakteristiku polohy u kvantitativních dat, je náchylná na odlehlé hodnoty, vypočítá se jako součet minimální a maximální hodnoty podělený součtem všech hodnot

jedná se o součet čísel a následné vydělení celkovým počtem

Jedná se o součet hodnot vydělený počtem hodnot.

Když chci vědět třeba průměr známky co mi vychází, sečtu všechny známky a vydělím jejich počtem.

Když se sečte několik čísel a suma se vydělí počtem čísel

který myslíte? aritmetický je součet všech členů vydělený jejich počtem

např. aritmetrický průměr je součet všech veličin děleno počtem těchto veličin. Je to jakoby střed

Např. rozměr oválu z jedné strany na druhou. 2x poloměr.

nedá se uvést

nejčastější hodnota

nevím jak definovat průměr... prostě sečtu všechna čísla a vydělím to počtem číslic ;)

podíl součtu hodnot a počtu těchto hodnot

podíl součtu určitých čísel a jejich počtu

podíl součtu všech hodnot s počtem hodnot

Polovina toho, co mají 2 dohromady, třetina.....

Pomer souctu hodnot a jejich poctu

Poměrová část z více prvků dělená počtem daných prvků.

popisná charakteristika, vypočítá se jako součet minimální a maximální hodnoty podělený celkovým počtem hodnot

Postatné jméno

Proste prumer

Prostredem vsech cisel

prostřední hodnota ze všech...

průměr :D

Průměr = součet všech hodnot / počet hodnot

Průměr je nějaký výsledek, jenž zjistíme po vypočítání průměru

průměr je nejdelší úsečka v kruhu nebo v kružnici vedoucí ze středu do okraje kruhu nebo kružnice

průměr je průměr

průměr je součet hodnot jednotlivých čísel děleno počtem čísel

Průměr je součet všech částí a vydělení jejich počtem.

průměr je součet všech čísel vydělen jejich počtem

průměr z nějakého celku

průměr ze dvou hodnot

průměr znáčíme málým psacím p, pojem vztahující se ke kružnici

průměr znamená výpočet mnoha hodnot, které se zprůměrují poměrem v jednu hodnotu (sečteme všechny uvedená čísla a vydělíme počtem čísel)

Prumerna hodnota celku

průměrná hodnota - nepřesná ... součet hodnot čísel/počet čísel

průměrná hodnota - střed

Průměrná hodnota čísel

průměrná hodnota všech hodnot (součet všech hodnot/počet hodnot)

průměrná hodnota za všech posuzovaných hodnot

Průměrná hodnota, suma lomeno pocet

průměrů může být více, aritmetický (nejčastější) znamená: součet všech hodnot/počet hodnot

rozdělení dvou součtů

rozměr kruhu

sečtení daných čísel a podělení počtem čísel

Sečtení hodnot položek a vydělení počtem položek

sečtení všech dat a vydělení tím, kolik jich je

sečtu hodnoty a výsledek vydělím počtem hodnot

Sečtu hodnoty čísel a vydělím je jejich počtem

sečtu několik hodnot a podělím je jejich počtem

soucet prvku vydeleny jejich poctem

součet / počet

součet a následně vydělení počtem sčítanců

součet čísel vydělený jejich počtem

součet hodnot / počet hodnot

součet hodnot / počtem hodnot

součet hodnot dělený počtem hodnot

součet hodnot v souboru vydělen počtem hodnot v souboru

Součet hodnot všech čísel a následné podělení této hodnoty počtem těchto čísel

součet hodnot vydělený jejich počtem

součet hodnot vydělený jejich počtem

součet hodnot vydělený jejich počtem

Součet hodnot vydělený jejich počtem. Tedy běžný průměr aritmetický, tak jak ho chápe většina lidí.

součet hodnot vydělený počtem hodnot

součet hodnot, vydělený počtem

součet jednotlivých čísel děleno jejich počtem

součet několika čísel dělo jejich počtem

součet všeho děleno počtem prvků

Součet všech čísel a následné vydělení jejich počtu rovná se jejich průmětná hodnota.

součet všech čísel, vydělený jejich počtem

součet všech hodnot a následné vydělení počtem hodnot

součet všech hodnot podělený jejich počtem, tzv střední hodnota

Součet všech hodnot vydělený jejich počtem.

součet všech hodnot vydělený počtem hodnot

součet všech hodnot vydělených počtem hodnot

součet všech veličin děleno jejich počtem

součet zadaných hodnot lomeno jejich počet - např. z čísel 1,2,3,4,5 je to 3 (15/5)

souhrn stejných informací o různé hodnotě vyjádřen jako jedna jednotka která statisticky bude nejčastěji ke všem ostatním nejblíže

statistická veličina vyjadřující typickou hodnotu pro soubor hodnot

statistická veličina, která v jistém smyslu vyjadřuje typickou hodnotu popisující soubor mnoha hodnot.

střed

střední hodnota

Střední hodnota

střední hodnota několika čísel (sečtení všech čísel děleno počtem čísel)

střední hodnota prumerovaných čísel

střední hodnota určitého počtu hodnot

střední hodnota, všechny číselné údaje sečteme (jejich hodnoty) a vydělíme jejich počtem

střední hodnota; hodnota s největším výskytem

Suma čísel vydělená jejich počtem

suma hodnot pozorování vydělená počtem pozorování

suma všech členů dělená jejich počtem

suma/n

suma/počet sčítaných položek

Tak záleží jestli je řeč o průměru u kruhu nebo o průměru několika hodnot.

úsečka spojující dva body na kružnici nebo statistická veličina

veličina, která představuje typickou hodnotu v nějakém pozorování (u statistiky nejčastěji aritmetický průměr)

Všechna čísla sečtu a vydělím je jejich počtem.

vyjadruje typickou hodnotu z urciteho souboru hodnot

výsledek dvou a více čísel, který se nejvíc podobá

Výsledná hodnota sestavena z mnoha hodnot (více významů, čísla, geometrie..atp)

Vzdálenost v kružnici

x+y+z / 3

z uvedených hodnot vypočítáme hodnotu průměrnou

3. Víte, co znamená pojem "medián"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [neotázka č. 5, anootázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9067,67 %67,67 %  
ne4332,33 %32,33 %  

Graf

4. Stručně uveďte, co myslíte, že "medián" je:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

je hodnota, jež dělí řadu podle velikosti

0,5

150000; 500; 499; 498; 497 - median=499

číslo které leží uprostře v řadě hodnot seřazených podle velikosti

číslo, které se vyskytuj v dané číselné řadě nejvíce

dělí soubor na poloviny - stejný počet výskytů je nožší než medián jako vyšší nebo rovno mediánu

hodnota vyskytujici se uprotred souboru

Hodnota, kdy polovina záznamu v souboru je pod a druha polovina nad

hodnota, která se nalézá uprostřed seznamu

hodnota, která vyjadřuje, že 50% dat je menších a 50% dat větších

Hodnota, kterou je vzorek rozdelen na dve stejne cetne poloviny

Hodnota, vůči které má stejné množství prvků nižší i vyšší hodnotu.

ja to vim a co ty?

Jde o střední hondnotu, tedy srovnáme hodnoty vzestupně, tak prostřední hodnota.

je prostřední hodnota z výčtu čísel

je ve statistice - srovnané hodnoty tak ta prostřední je medián

Kdyz cisla seradim od min do max, je to prostredek

Když si napíšu všechny hodnoty podle velikosti, prostřední je median. Když je sudý počet hodnot, udělám ze dvou prostředních aritmetický průměr.

komerční

máme určitou řadu čísel - medián je číslo nacházející se v prostředku

Medián (označován Me nebo ) je hodnota, jež dělí řadu podle velikosti seřazených výsledků na dvě stejně početné poloviny. Ve statistice patří mezi míry centrální tendence. Platí, že nejméně 50 % hodnot je menších nebo rovných a nejméně 50 % hodnot je větších nebo rovných mediánu. :)

Medián je hodnota uprostřed setříděné řady. Tj. polovina hodnot je menších, polovina větších.

median je median

medián je prostřední hodnota čísel. Nejdříve se musí seřadit od nejmenší po největší a pokud jsou prostřední hodnoty 2, pak je medián součet hodnot děleno 2

Medián je střední hodnota v souboru

medián rozděluje zadané hodnoty na půlku - je půlka daných hodnot, medián, druhá půlka hodnot

MYSLÍM ŽE MEDIAN JE PŘÍMKA KTERÁ SPOJUJE SEVERNÍ A JIŽNÍ SVĚTOVÝ POL A PROTÍNÁ ZENIT.

nejběžnější hodnota

nejčastěji objevovaná hodnota

nejčastější číslo vyskytující se v daném počtu čísel

nejčastější hodnota ve vzorku

Nejčastější, střední hodnota (namalovat Gaussovu křivku a ukázat peak)

nejčetnější hodnota

nejvyšší četnost

pri zostaveni variacneho radu hodnot od najvecieho po najmensie je median hodnota ktora sa nachadza v strede tohto radu

Prostredná hodnota.

prostředek hodnot

prostřední číslo

prostřední číslo v řadě čísel uspořádaných dle velikosti

Prostřední číslo ze všech

prostřední hodnota

prostřední hodnota

prostřední hodnota

prostřední hodnota

prostřední hodnota

prostřední hodnota

prostřední hodnota

prostřední hodnota

prostřední hodnota

prostřední hodnota

prostřední hodnota řady, někdy průměr dvou prostředních hodnot

prostřední hodnota souboru seřazeného vzestupně (či sestupně) za sebou

prostřední hodnota v posloupnosti hodnot

prostřední hodnota všech dat, které jsou uspořádány dle velikosti, pokud je soubor sudý, udělá se ze dvou prostředních hodnot průměr

prostřední hodnota z nějakého souboru čísel

prostřední hodnota, pokud všechna data seřadíme podle velikosti, hodnota, která bude uprostřed, je medián

Prostřední hodnota.

Přesná polovina

referenční bod číselné řady, kdy 50% prvků řady je menší a 50% větší, než medián

rovněž popisná charakteristika polohy u kvantitativních dat, jedná se o prostřední hodnotu souboru, není náchylná na odlehlé hodnoty

rozdělení spektra tak, že medián je hodnota přesně v polovině. Tzn. polovina hodnot je menší a polovina větší.

seřadím si čísla od nejnižšího po nejvyšší a číslo, které je uprostřed je medián

seřadíme hodnoty podle velikosti a rozdělíme je na dvě stejné poloviny

souhrn čísel seřazený od nejmenšího po největší, z toho vybraná hodnota v polovině (50%)

statistika

stredná hodnota

střed

střed - půlka je větší apůlka menší

střed čísel

střed číselné řady

střední bod v grafu

Střední hodnota

střední hodnota

střední hodnota

střední hodnota

střední hodnota

střední hodnota

střední hodnota

střední hodnota (hodnota nacházející se přesně uprostřed daného souboru čísel, který je seřazen vzestupně dle hodnot čísel)

střední hodnota hodnot zadaných - např. z čísel 1,3,5 je to číslo 3

střední hodnota, dělící soubor na dvě poloviny

střední hodnota, je to zvláštní typ kvantilu

střední hodnota, ležící přímo uprostřed

Střední hodnota; z uvedené řady čísel je buď 50% menších a nebo rovno mediánu a 50% buď větších nebo rovno mediánu.

Střední hodnota.

Střední hodnota.

střední hodonota seřazeného souboru hodnot

utfg

V seřazených datech prostřední hodnota

v uspořádané řadě čísel prostřední hodnota

veličina (číslo), která dělí řadu na dvě stejné poloviny

5. Víte, co znamená pojem "modus"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [neotázka č. 7, anootázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6750,38 %50,38 %  
ano6649,62 %49,62 %  

Graf

6. Stručně uveďte, co myslíte, že "modus" je:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

číslo, které se v souboru čísel objevuje nejčastěji

Hodnota nejčastěji se vyskytující v souboru

hodnota s nejčastějším výskytem

Hodnota s nejčastějším výskytem.

hodnota s největší četností

hodnota s největší četností

hodnota vyskytující se v souboru hodnot nejčastěji

hodnota, která se v danném souboru vyskytuje nejčastěji

hodnota, ktera se v urcitem souboru vyskytuje nejvice

hodnota, která se vyskytuje nejčastěji

hodnota, která se vyskytuje nejčastěji

Hodnota, která se vyskytuje nejčastěji

je hodnota, která se vyskytuje ve výčtu hodnot nejčastěji

Jedná se o hodnotu, která je nejvíce zastoupena ve zkoumaném souboru.

Maximum na křivce rozdělení pravděpodobností.

Modus je nejčastěji se vyskytující hodnota

modus je nejčetnější hodnota z výběru

Modus náhodné veličiny (označováno jako nebo ) je hodnota, která se v daném statistickém souboru vyskytuje nejčastěji (je to hodnota znaku s největší relativní četností). Představuje jakousi typickou hodnotu sledovaného souboru a jeho určení předpokládá roztřídění souboru podle obměn znaku.

najcastejsie sa vyskytujuca hodnota

Najčastejšia hodnota.

nejcetneji vyskytujici se hodnota urciteho souboru hodnot

nejčastěji se opakující hodnota

nejčastěji se vyskytující hodnota

nejčastěji se vyskytující hodnota

nejčastěji se vyskytující hodnota

nejčastěji se vyskytující hodnota

nejčastěji se vyskytující hodnota souboru

Nejčastěji se vyskytující hodnota v souboru.

Nejčastěji se vyskytující hodnota.

Nejčastěji se vyskytující.

nejčastěji vyskytovaná hodnota

nejčastěji vyskytovaná hodnota

nejčastěji vyskytovaná hodnota?

nejčastěji vyskytující se hodnota

nejčastější

nejčastější

nejčastější číslo

nejčastější hodnota

nejčastější hodnota

nejčastější hodnota

nejčastější hodnota

nejčastější hodnota

nejčastější hodnota

nejčastější hodnota

nejčastější hodnota

nejčastější hodnota

nejčastější hodnota v souboru dat

nejčastější hodnota z hodnot zadaných - např. z čísel 1,1,2,3,4,4,4 je to 4

nejčastější hodnota ze souboru hodnot

Nejčastější hodnota.

nejčastější vyskytovaná hodnota toho souboru

nejčetnější člen řady

nejčetnější hodnota

Nejčetnější hodnota.

nejvíce vyskytovaná (opakovaná) hodnota

nejvíce zastoupené číslo, údaj

objevuje se v řadě čísel nejčastěji

prostřední hodnota

prostřední hodnota v uvedené číselné řadě

rovněž popisná charakteristika, jde o hodnotu, která se vyskytuje v souboru nejčastěji

škála ve vzorku

to stejný

utfg

velicina s nejcastejsim vyskytem ve sledovanem celku

vyskytovaná veličina

způsob

7. Jakou školu právě studujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Základní škola → konec dotazníku, Střední škola → konec dotazníku, Vysoká školaotázka č. 8, Již nestuduji → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysoká škola7959,4 %59,4 %  
Již nestuduji3224,06 %24,06 %  
Střední škola1914,29 %14,29 %  
Základní škola32,26 %2,26 %  

Graf

8. V jakém ročníku se právě nacházíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
35163,75 %38,35 %  
51620 %12,03 %  
167,5 %4,51 %  
445 %3,01 %  
233,75 %2,26 %  

Graf

9. Na vysokou školu jste šli ze:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z gymnásia3655,38 %27,07 %  
ze střední odborné školy2436,92 %18,05 %  
ze zaměstnání11,54 %0,75 %  
z práce11,54 %0,75 %  
z jiné VŠ11,54 %0,75 %  
vyšší odborné školy11,54 %0,75 %  
obchodní akademie11,54 %0,75 %  

Graf

10. Jakému oboru se chcete v budoucnu věnovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
marketing, Pr, reklama, apod.1827,27 %13,53 %  
management1116,67 %8,27 %  
bankovnictví, účetnictví apod.69,09 %4,51 %  
finance, ekonomika podniku57,58 %3,76 %  
obchod34,55 %2,26 %  
psychologie23,03 %1,5 %  
informatika23,03 %1,5 %  
cestovní ruch23,03 %1,5 %  
IT11,52 %0,75 %  
Vědecká práce11,52 %0,75 %  
nevím11,52 %0,75 %  
film11,52 %0,75 %  
pedagogická činnost11,52 %0,75 %  
média11,52 %0,75 %  
zdravotnictví11,52 %0,75 %  
sociální věda11,52 %0,75 %  
landlord11,52 %0,75 %  
TECHNICKE ZAMĚŘENÍ11,52 %0,75 %  
učitelství11,52 %0,75 %  
analýza dat11,52 %0,75 %  
knihovnictví11,52 %0,75 %  
stavebnictví11,52 %0,75 %  
Studuji ČVUT , hodlám se věnovat technice. 11,52 %0,75 %  
geoinformatika, kartografie11,52 %0,75 %  
služby11,52 %0,75 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Víte, co znamená pojem "modus"?

 • odpověď ne:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 3. Víte, co znamená pojem "medián"?

7. Jakou školu právě studujete?

 • odpověď Vysoká škola:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 na otázku 8. V jakém ročníku se právě nacházíte?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi management na otázku 10. Jakému oboru se chcete v budoucnu věnovat?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi marketing, Pr, reklama, apod. na otázku 10. Jakému oboru se chcete v budoucnu věnovat?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi z gymnásia na otázku 9. Na vysokou školu jste šli ze:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ze střední odborné školy na otázku 9. Na vysokou školu jste šli ze:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 na otázku 8. V jakém ročníku se právě nacházíte?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte, co znamená pojem "průměr" (pojem z matematiky - aritmetický)?

3. Víte, co znamená pojem "medián"?

4. Stručně uveďte, co myslíte, že "medián" je:

5. Víte, co znamená pojem "modus"?

7. Jakou školu právě studujete?

8. V jakém ročníku se právě nacházíte?

9. Na vysokou školu jste šli ze:

10. Jakému oboru se chcete v budoucnu věnovat?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte, co znamená pojem "průměr" (pojem z matematiky - aritmetický)?

3. Víte, co znamená pojem "medián"?

4. Stručně uveďte, co myslíte, že "medián" je:

5. Víte, co znamená pojem "modus"?

7. Jakou školu právě studujete?

8. V jakém ročníku se právě nacházíte?

9. Na vysokou školu jste šli ze:

10. Jakému oboru se chcete v budoucnu věnovat?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kafková, P.Znalost základních pojmů z matematiky (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://znalost-zakladnich-pojmu-z-m.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.