Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > znalosti a dovednosti absolventa/programátora

znalosti a dovednosti absolventa/programátora

Povědomí o značkách kvality potravin
Podle čeho si vybíráte při nakupování potraviny? Všímáte si značek kvality?

(cca 3 minuty, dotazník pro bakalářskou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Aleš Orság
Šetření:06. 03. 2009 - 13. 03. 2009
Počet respondentů:36
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.42
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:26,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:26
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník ma za úkol zmapovat požadavky na znalosti studentů/absolventů získané v předmětu programování a vývoj aplkací na střední škole. Výsledky budou použity pro diplomovou práci na téma Výuka programování na střední škole. Jelikož je autor sám pedagogem vyučujícím předměty spojené s programováním, bude získané výsledky aplikovat ve své profesní praxi.

Odpovědi respondentů

1. Od studenta/absolventa očekávám

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Analytické a logické myšlení3186,11 %86,11 %  
Algoritmické myšlení2672,22 %72,22 %  
Znalost programovacího jazyka1850 %50 %  
Matematické základy1747,22 %47,22 %  
Znalost vývojového prostředí719,44 %19,44 %  

Graf

2. Student by se měl orientovat v některém z těchto programovacích jazyků:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
C/C+ 2261,11 %61,11 %  
Java1336,11 %36,11 %  
Pascal/Object pascal1027,78 %27,78 %  
C#1027,78 %27,78 %  
Nepovažuji znalost progr. jazyka za důležitou925 %25 %  
Basic/Visual Basic719,44 %19,44 %  
Pythoon25,56 %5,56 %  
Jiný25,56 %5,56 %  

Graf

3. Student/absolvent by měl mít zkošenost s některým IDE

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z dílny Microsoft (Visual Studio)1952,78 %52,78 %  
Znalost IDE není příliš podstatná1747,22 %47,22 %  
z dílny firmy Borland (C+ Builder, Delphi, ...)1130,56 %30,56 %  
Jiné719,44 %19,44 %  

Graf

4. S jakým přístupem k programování by se studenti během výuky měli seznámit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Procedurálním i objektovým2261,11 %61,11 %  
Jiná kombinace616,67 %16,67 %  
Logickým513,89 %13,89 %  
Objektovým25,56 %5,56 %  
Funkcionálním12,78 %2,78 %  

Graf

5. Je účelné vyučovat vývojové diagramy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2672,22 %72,22 %  
nevím513,89 %13,89 %  
ne513,89 %13,89 %  

Graf

6. Setkali jste se SW pro podporu výuky algoritmizace a programování? (Karel, Logo, ...)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 7, Neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1850 %50 %  
Ne1850 %50 %  

Graf

7. S jakým produktem ste se setkali?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Robot Karel/ Karel+ 738,89 %19,44 %  
SGP Baltík/Baltie C#738,89 %19,44 %  
Imagine Logo/ Comenius Logo316,67 %8,33 %  
VB15,56 %2,78 %  
Karel, Logo, Baltik15,56 %2,78 %  
všechny15,56 %2,78 %  
první dva-ROBOT a BALTík - nejde zaškr15,56 %2,78 %  

Graf

8. Co jiného by měl student ve spojení s vývojem aplkikací umět?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Využívat databáze a jazyk SQL1438,89 %38,89 %  
Řešit klasické programátorské úlohy - zejména početní1336,11 %36,11 %  
Znát práci s technologiemi .NET411,11 %11,11 %  
Pracovat s grafikou a multimédii411,11 %11,11 %  
Tvořit aplikace C/S38,33 %8,33 %  
vse12,78 %2,78 %  
Všeobecný přehled12,78 %2,78 %  
řešit programátorské úlohy, grafická apod.12,78 %2,78 %  
Řešit problém jako celek a kvalitně naprogramovat12,78 %2,78 %  
MOŽNOSTI : B,D,E12,78 %2,78 %  

Graf

9. Máte/měl(a) jste/ nějaký vztah/zkušenost k/s programování/m?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 10, Ne → konec dotazníku, Částečněotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3083,33 %83,33 %  
Částečně411,11 %11,11 %  
Ne25,56 %5,56 %  

Graf

10. V jakém vztahu jste/byl jste k programování?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Parcuji/-val jsem v oboru zabývajícím se vývojem SW1854,55 %50 %  
Pedagog618,18 %16,67 %  
Student515,15 %13,89 %  
Jiném412,12 %11,11 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Orság, A.znalosti a dovednosti absolventa/programátora (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://znalosti-a-dovednosti-absolventa-programatora.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.