Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > znalosti a dovednosti absolventa/programátora

znalosti a dovednosti absolventa/programátora

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Aleš Orság
Šetření:06. 03. 2009 - 13. 03. 2009
Počet respondentů:36
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.42
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:26,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:26
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník ma za úkol zmapovat požadavky na znalosti studentů/absolventů získané v předmětu programování a vývoj aplkací na střední škole. Výsledky budou použity pro diplomovou práci na téma Výuka programování na střední škole. Jelikož je autor sám pedagogem vyučujícím předměty spojené s programováním, bude získané výsledky aplikovat ve své profesní praxi.

Odpovědi respondentů

1. Od studenta/absolventa očekávám

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Analytické a logické myšlení3186,11 %86,11 %  
Algoritmické myšlení2672,22 %72,22 %  
Znalost programovacího jazyka1850 %50 %  
Matematické základy1747,22 %47,22 %  
Znalost vývojového prostředí719,44 %19,44 %  

Graf

2. Student by se měl orientovat v některém z těchto programovacích jazyků:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
C/C+ 2261,11 %61,11 %  
Java1336,11 %36,11 %  
Pascal/Object pascal1027,78 %27,78 %  
C#1027,78 %27,78 %  
Nepovažuji znalost progr. jazyka za důležitou925 %25 %  
Basic/Visual Basic719,44 %19,44 %  
Pythoon25,56 %5,56 %  
Jiný25,56 %5,56 %  

Graf

3. Student/absolvent by měl mít zkošenost s některým IDE

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z dílny Microsoft (Visual Studio)1952,78 %52,78 %  
Znalost IDE není příliš podstatná1747,22 %47,22 %  
z dílny firmy Borland (C+ Builder, Delphi, ...)1130,56 %30,56 %  
Jiné719,44 %19,44 %  

Graf

4. S jakým přístupem k programování by se studenti během výuky měli seznámit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Procedurálním i objektovým2261,11 %61,11 %  
Jiná kombinace616,67 %16,67 %  
Logickým513,89 %13,89 %  
Objektovým25,56 %5,56 %  
Funkcionálním12,78 %2,78 %  

Graf

5. Je účelné vyučovat vývojové diagramy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2672,22 %72,22 %  
nevím513,89 %13,89 %  
ne513,89 %13,89 %  

Graf

6. Setkali jste se SW pro podporu výuky algoritmizace a programování? (Karel, Logo, ...)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 7, Neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1850 %50 %  
Ne1850 %50 %  

Graf

7. S jakým produktem ste se setkali?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Robot Karel/ Karel+ 738,89 %19,44 %  
SGP Baltík/Baltie C#738,89 %19,44 %  
Imagine Logo/ Comenius Logo316,67 %8,33 %  
VB15,56 %2,78 %  
Karel, Logo, Baltik15,56 %2,78 %  
všechny15,56 %2,78 %  
první dva-ROBOT a BALTík - nejde zaškr15,56 %2,78 %  

Graf

8. Co jiného by měl student ve spojení s vývojem aplkikací umět?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Využívat databáze a jazyk SQL1438,89 %38,89 %  
Řešit klasické programátorské úlohy - zejména početní1336,11 %36,11 %  
Znát práci s technologiemi .NET411,11 %11,11 %  
Pracovat s grafikou a multimédii411,11 %11,11 %  
Tvořit aplikace C/S38,33 %8,33 %  
vse12,78 %2,78 %  
Všeobecný přehled12,78 %2,78 %  
řešit programátorské úlohy, grafická apod.12,78 %2,78 %  
Řešit problém jako celek a kvalitně naprogramovat12,78 %2,78 %  
MOŽNOSTI : B,D,E12,78 %2,78 %  

Graf

9. Máte/měl(a) jste/ nějaký vztah/zkušenost k/s programování/m?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 10, Ne → konec dotazníku, Částečněotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3083,33 %83,33 %  
Částečně411,11 %11,11 %  
Ne25,56 %5,56 %  

Graf

10. V jakém vztahu jste/byl jste k programování?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Parcuji/-val jsem v oboru zabývajícím se vývojem SW1854,55 %50 %  
Pedagog618,18 %16,67 %  
Student515,15 %13,89 %  
Jiném412,12 %11,11 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Orság, A.znalosti a dovednosti absolventa/programátora (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://znalosti-a-dovednosti-absolventa-programatora.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.