Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Znalosti, postoje a chování ve vztahu k HIV/AIDS

Znalosti, postoje a chování ve vztahu k HIV/AIDS

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Bc. Petra Bílková, DiS.
Šetření:08. 03. 2011 - 17. 03. 2011
Počet respondentů:201
Počet otázek (max/průměr):19 / 19
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

v rámci své absolvenské práce, nesoucí název Kvalita života HIV pozitivních osob a jejich integrace do společnosti, bych Vás chtěla požádat o vyplnění následujícího dotazníku. Dotazník je anonymní a zabere Vám jen pár minut. Jeho vyplněním mi velmi pomůžete. Děkuji za ochotu a Váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Znamená HIV pozitivita to, že dotyčný má AIDS?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne15476,62 %76,62 %  
ano4421,89 %21,89 %  
nevím31,49 %1,49 %  

Graf

2. Mohou se lidé, kteří nežijí sexuálním životem, nakazit HIV/AIDS?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano19396,02 %96,02 %  
ne62,99 %2,99 %  
nevím21 %1 %  

Graf

3. Většina HIV pozitivních osob v ČR jsou muži s homosexuálním chováním.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím9044,78 %44,78 %  
nevím5728,36 %28,36 %  
souhlasím5426,87 %26,87 %  

Graf

4. Je možné, aby člověk nakažený virem HIV o svém nosičství nevěděl i řadu let?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano18994,03 %94,03 %  
nevím83,98 %3,98 %  
ne41,99 %1,99 %  

Graf

5. Včasná léčba HIV infekce může podstatně prodloužit život infikovaného.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím19295,52 %95,52 %  
nevím73,48 %3,48 %  
nesouhlasím21 %1 %  

Graf

6. Může být člověk, úmyslně roznášející virus HIV, trestně stíhán?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano17587,06 %87,06 %  
nevím188,96 %8,96 %  
ne83,98 %3,98 %  

Graf

7. Může savý či bodavý hmyz přenést infekci HIV z nakaženého člověka na zdravého jedince?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9044,78 %44,78 %  
nevím5929,35 %29,35 %  
ano5225,87 %25,87 %  

Graf

8. Jeden z vyjmenovaných symbolů je symbolem boje proti AIDS. Vyberte správný.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
červená stužka13868,66 %68,66 %  
žlutý kvítek měsíčku lékařského4321,39 %21,39 %  
bílá pastelka209,95 %9,95 %  

Graf

9. Hovoří/hovořili s Vámi rodiče o nebezpečí sexuálně přenosných nemocí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13366,17 %66,17 %  
ano6833,83 %33,83 %  

Graf

10. Nechal/a jste se někdy testovat na HIV protilátky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy15677,61 %77,61 %  
Ano, ale již dříve 2713,43 %13,43 %  
Ano, během posledních 12 měsíců 188,96 %8,96 %  

Graf

11. Pokud jste sexuálně aktivní, používáte prezervativ při sexuálním styku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Příležitostně, až zřídka 8341,29 %41,29 %  
Nikdy4522,39 %22,39 %  
Pravidelně4421,89 %21,89 %  
Nejsem sexuálně aktivní2914,43 %14,43 %  

Graf

12. Znáte osobu, či setkal/a jste se s osobou, o které víte, že je HIV pozitivní?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne17285,57 %85,57 %  
ano2914,43 %14,43 %  

Graf

13. Zavedli byste izolaci jedinců postižených HIV/AIDS?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, to není vhodné řešení17788,06 %88,06 %  
Nevím167,96 %7,96 %  
Ano, určitě 83,98 %3,98 %  

Graf

14. Přinášejí dle vašeho názoru kampaně a programy zaměřené na prevenci HIV/AIDS výsledky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nejspíš pomohou 12763,18 %63,18 %  
Nožná, ale tyto výsledky jsou spíše zanedbatelné5728,36 %28,36 %  
Nesou viditelné výsledky 178,46 %8,46 %  

Graf

15. Myslíte si, že je dnešní mládež na začátku oficiálního sexuálního života (15 let), dostatečně informována o zásadách bezpečného sexu a o sexuálně přenosných onemocněních?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8743,28 %43,28 %  
ne7637,81 %37,81 %  
nevím3818,91 %18,91 %  

Graf

16. Přispěl/a byste peněžní částkou na veřejnou sbírku v kampani proti AIDS?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím, záleželo by na okolnostech 13868,66 %68,66 %  
Ano, rád/a pomohu dobré věci 4321,39 %21,39 %  
Striktně nepřispívám na podobné akce209,95 %9,95 %  

Graf

17. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena15677,61 %77,61 %  
muž4522,39 %22,39 %  

Graf

18. Spadáte do věkové kategorie:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16-30 let15878,61 %78,61 %  
31-45 let3215,92 %15,92 %  
46-60 let94,48 %4,48 %  
do 15 let 21 %1 %  

Graf

19. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské vzdělání zakončené maturitou11054,73 %54,73 %  
vysokoškolské7235,82 %35,82 %  
základní vzdělání157,46 %7,46 %  
vyučen v oboru41,99 %1,99 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Hovoří/hovořili s Vámi rodiče o nebezpečí sexuálně přenosných nemocí?

  • odpověď ne:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím na otázku 13. Zavedli byste izolaci jedinců postižených HIV/AIDS?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Znamená HIV pozitivita to, že dotyčný má AIDS?

2. Mohou se lidé, kteří nežijí sexuálním životem, nakazit HIV/AIDS?

3. Většina HIV pozitivních osob v ČR jsou muži s homosexuálním chováním.

4. Je možné, aby člověk nakažený virem HIV o svém nosičství nevěděl i řadu let?

5. Včasná léčba HIV infekce může podstatně prodloužit život infikovaného.

6. Může být člověk, úmyslně roznášející virus HIV, trestně stíhán?

7. Může savý či bodavý hmyz přenést infekci HIV z nakaženého člověka na zdravého jedince?

8. Jeden z vyjmenovaných symbolů je symbolem boje proti AIDS. Vyberte správný.

9. Hovoří/hovořili s Vámi rodiče o nebezpečí sexuálně přenosných nemocí?

10. Nechal/a jste se někdy testovat na HIV protilátky?

11. Pokud jste sexuálně aktivní, používáte prezervativ při sexuálním styku?

12. Znáte osobu, či setkal/a jste se s osobou, o které víte, že je HIV pozitivní?

13. Zavedli byste izolaci jedinců postižených HIV/AIDS?

14. Přinášejí dle vašeho názoru kampaně a programy zaměřené na prevenci HIV/AIDS výsledky?

15. Myslíte si, že je dnešní mládež na začátku oficiálního sexuálního života (15 let), dostatečně informována o zásadách bezpečného sexu a o sexuálně přenosných onemocněních?

16. Přispěl/a byste peněžní částkou na veřejnou sbírku v kampani proti AIDS?

17. Jste:

18. Spadáte do věkové kategorie:

19. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Znamená HIV pozitivita to, že dotyčný má AIDS?

2. Mohou se lidé, kteří nežijí sexuálním životem, nakazit HIV/AIDS?

3. Většina HIV pozitivních osob v ČR jsou muži s homosexuálním chováním.

4. Je možné, aby člověk nakažený virem HIV o svém nosičství nevěděl i řadu let?

5. Včasná léčba HIV infekce může podstatně prodloužit život infikovaného.

6. Může být člověk, úmyslně roznášející virus HIV, trestně stíhán?

7. Může savý či bodavý hmyz přenést infekci HIV z nakaženého člověka na zdravého jedince?

8. Jeden z vyjmenovaných symbolů je symbolem boje proti AIDS. Vyberte správný.

9. Hovoří/hovořili s Vámi rodiče o nebezpečí sexuálně přenosných nemocí?

10. Nechal/a jste se někdy testovat na HIV protilátky?

11. Pokud jste sexuálně aktivní, používáte prezervativ při sexuálním styku?

12. Znáte osobu, či setkal/a jste se s osobou, o které víte, že je HIV pozitivní?

13. Zavedli byste izolaci jedinců postižených HIV/AIDS?

14. Přinášejí dle vašeho názoru kampaně a programy zaměřené na prevenci HIV/AIDS výsledky?

15. Myslíte si, že je dnešní mládež na začátku oficiálního sexuálního života (15 let), dostatečně informována o zásadách bezpečného sexu a o sexuálně přenosných onemocněních?

16. Přispěl/a byste peněžní částkou na veřejnou sbírku v kampani proti AIDS?

17. Jste:

18. Spadáte do věkové kategorie:

19. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Petra Bílková, DiS., B.Znalosti, postoje a chování ve vztahu k HIV/AIDS (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://znalosti-postoje-a-chovani-v.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.