Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Znalosti pražských žáků ZŠ, SŠ, VŠ v oblasti Ochrany obyvatelstva

Znalosti pražských žáků ZŠ, SŠ, VŠ v oblasti Ochrany obyvatelstva

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jindřich Piš
Šetření:10. 05. 2011 - 11. 06. 2011
Počet respondentů:479
Počet otázek (max/průměr):31 / 28.49
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ahoj,

Rád bych tě požádal o vyplnění dotazníku využitelného i pro moji diplomovou práci, která se týká znalostí žáků ZŠ, SŠ a VŠ v oblasti Ochrany obyvatelstva. 

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Instrukce k jednotlivým otázkám

V dotazníku se vyskytují odpovědi 2 typů:

- pouze 1 odpověď je správná (kulaté bodíky před odpověďmi)
- minimálně 1 odpověď je správná (hranaté bodíky před odpověďmi)

Odpovědi respondentů

1. Studuješ v Praze?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano43991,65 %91,65 %  
Ne408,35 %8,35 %  

Graf

2. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena25357,63 %52,82 %  
muž18642,37 %38,83 %  

Graf

3. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 a více let16537,59 %34,45 %  
16-20 let14232,35 %29,65 %  
11-15 let13129,84 %27,35 %  
6-10 let10,23 %0,21 %  

Graf

4. Na které škole v současné době studuješ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysoká škola19143,51 %39,87 %  
Základní škola - 2.stupeň (6.-9.třída)10624,15 %22,13 %  
Gymnázium8218,68 %17,12 %  
Vysoká škola s pedagogickým zaměřením327,29 %6,68 %  
Střední škola s odborným zaměřením276,15 %5,64 %  
Základní škola - 1.stupeň (1.-5.třída)10,23 %0,21 %  

Graf

5. Název tvé školy

Napiš název či ulici

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Horáčkova4510,25 %9,39 %  
Budějovická419,34 %8,56 %  
K Milíčovu337,52 %6,89 %  
ČVUT235,24 %4,8 %  
Ječná204,56 %4,18 %  
VŠE194,33 %3,97 %  
campanus194,33 %3,97 %  
ČZU153,42 %3,13 %  
ftvs122,73 %2,51 %  
FTVS UK92,05 %1,88 %  
ostatní odpovědi ČVUT fakulta dopravní
Gymnázium Čakovice
FF UK
Nad Alejí
Fakulta dopravní ČVUT
Univerzita Karlova
Gymnazium Nad Aleji
ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA
XXX
CVUT
Přírodovědecká fakulta UK
Vysoká škola ekonomická
UK FTVS
VSE
VŠO
FD ČVUT
Gymnázium Na Pražačce
Vysoká škola ekonomická v Praze
MFF UK
PedF UK
UK
Rettigova
Gymnazium Jana Keplera
Zš sdružení
UJAK
Vysoká škola hotelová
Gymnázium Budějovická
LF
Institut vzdělávání a poradenství při ČZU
Filozofická fakulta UK
VŠEM
3. Lekarska fakulta UK
1.LF na UK
José Martího
Jasmínová
FAMU, Smetanovo nabrezi 1, Praha 1
FF-UK
FFUK a FAMU
ČVUT FAK. STAVEBNÍ
Karlova univerzita MFF
FHS UK (Fakulta humanitních studií)
ČVUT FD
ČVUT FD (PIL)
CVUT fd
ČVUT dopravka
svšes
knviktská
ČVUT Fakula dopravní
ČVUT Dopravní
ČVUT v Praze, FIT, Kolejní
Filosofická fakulta Univerzity Karlovy
Čvut v Praze, fakulta dopravní
gymnazium omska
ČVUT - FD
Na Zatlance
ČVUT FA
ČVUT fak. dopravní
ČVUT v Praze
1.lákařská fakulta UK
ČVUT dopravní fakulta
Filozofická fakulta
Pražačka
Právnická fakulta
Voděradská
Pedagogická fakulta, M.D. Rettigove
Vysoká škola ekonomie a managementu
1. LF UK
Zborovská
Pedagogická fakulta, UK
ČVUT, Fakulta dopravní
CVUT - Dopravni fakulta
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Karlova v Praze
Konviktska 20
Pedagogická Fakulta UK, M. D. Rettigové
Konviktská
VŠCHT
PedF UK v Praze
Střední odborná škola pedagogická
Fakulta dopravní - ČVUT
VŠE FIS
Universita Karlova
The English College in Prague
Právnická fakulta Univerzity Karlovy
BIVS
Česká zemědělská universita
FAMU
XYZ
Dopravka
Česká zemědělská univerzita v Praze
Právnická fakulta UK v Praze
FTVS UK/Pedf UK
2. lékařská fakulta, UK
podskalská
ČVUT - fakulta dopravní
BIVŠ
ESMA
Gymnázium Elišky Krásnohorské
Gymnazium, Praha 6, Nad Aleji 1952
Nový PORG
Nad Alejí 1952
Kamýcká
ZŠ Bílá
Policejní akademie
Gymnázium Jiřího Gutha Jarkovského
FA ČVUT
Univerzita Karlova v Praze, Pedaogická fakulta
CZU
Pedagogická fakulta
FF UK v Praze
UK Praha - 1.LF - Adiktologie
FEL ČVUT
Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova
FF UK Psychologie
Karlova Univerzita
všup
Vopš
SVI Kladno
Momentálně ne, ale CZU, CVUT FJFI (nedostudovane)
VŠE, FIS
Libčická
zš mládí
PedF UK, Rettigova
ETF UK
ZŠ Lupáčova
SŠ Náhorní
VOŠES
všfs
vysoka skola hotelova v pze 8
vyšší odborna skola umeni a reklamy
Metropolitní univerzita, Dubečská
Českolispká
matfyz
Panská
yxx
Evropská
SOŠ Drtinova
Gymnázium U Libeňského zámku
VŠE v Praze
vysoká škola hotelová c praze 8, spol s r. o.
3 LF UK
EA
Sdružení
sdruzeni
Sdružení 1080
DAMU
Gymnázium Českolipská
fakulta humanitníchh studií
Ústavní
Střední škola managementu a služeb s.r.o.
Hekrova
PFUK
20346,24 %42,38 % 

Graf

6. Co bys označil/a jako mimořádnou událost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
povodeň40692,48 %84,76 %  
vichřice23052,39 %48,02 %  
autonehoda10423,69 %21,71 %  
výpadek proudu v bytě388,66 %7,93 %  
porucha prázdného výtahu163,64 %3,34 %  

Graf

7. Které z následujících tvrzení o varovných signálech sirén je pravdivé?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
po signálu "všeobecná výstraha" následuje doplňující informativní sdělení23954,44 %49,9 %  
akustický signál "požární poplach" slouží k varování obyvatelstva17840,55 %37,16 %  
signál "akustická zkouška sirén" zní podobně jako houkačka od sanitky225,01 %4,59 %  

Graf

8. Kdy se v Praze provádí zkouška sirén?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
každou první středu v měsíci ve 12 hodin41594,53 %86,64 %  
každý první pátek v měsíci ve 12 hodin132,96 %2,71 %  
každý první den v měsíci v 10 hodin112,51 %2,3 %  

Graf

9. Co uděláš jako první, když zazní tón sirény "Všeobecná výstraha"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
schovám se v nejbližší budově, utěsním okna a dveře, zapnu televizi, rádio či internet na počítači a zjistím, co se děje33175,4 %69,1 %  
vyběhnu na ulici a zjistím, co se děje8820,05 %18,37 %  
zavolám na policii a zjistím, co se děje204,56 %4,18 %  

Graf

10. Co uděláš, když najdeš úmyslně poškozené dveře od vašeho bytu/domu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ihned poodejdu a zavolám na policii30769,93 %64,09 %  
požádám sousedy, aby pro jistotu šli prohlédnout byt se mnou7015,95 %14,61 %  
vejdu do bytu a zjistím, co se stalo6214,12 %12,94 %  

Graf

11. Co je to integrovaný záchranný systém (IZS)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
IZS je systém pro koordinaci záchranných a likvidačních prací při vzniku mimořádné události43298,41 %90,19 %  
IZS je počítačový systém pro ochranu počítače před napadením viry40,91 %0,84 %  
IZS je systém lan zabraňující pádu horolezců na skalách 30,68 %0,63 %  

Graf

12. Jaké jsou základní složky IZS?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hasičský záchranný sbor ČR40391,8 %84,13 %  
Policie ČR37685,65 %78,5 %  
Zdravotní záchranná služba 36282,46 %75,57 %  
Armáda ČR12728,93 %26,51 %  
Jednotky požární ochrany9020,5 %18,79 %  
Pohotovostní složky velkých elektrárenských podniků255,69 %5,22 %  

Graf

13. U které odpovědi jsou přiřazená správná telefonní čísla?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
158 - Policie ČR; 112 - Tísňové volání; 155 - Záchranná služba40692,48 %84,76 %  
158 - Policie ČR; 112 - Tísňové volání; 150 - Záchranná služba317,06 %6,47 %  
150 - Policie ČR; 155 - Tísňové volání; 158 - Záchranná služba20,46 %0,42 %  

Graf

14. Co znamená evakuace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
evakuací rozumíme neprodlené a rychlé přemístění osob, zvířat a materiálních hodnot z míst ohrožených mimořádnou událostí na jiné bezpečné místo43398,63 %90,4 %  
evakuací rozumíme odchod návštěvníků koncertu domů61,37 %1,25 %  

Graf

15. Je evakuace povinná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano29166,29 %60,75 %  
ne14833,71 %30,9 %  

Graf

16. Co například uděláš v případě nařízení evakuace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
uzavřu vodu a plyn, případně uhasím oheň v kamnech32373,58 %67,43 %  
ověřím, jestli i sousedi vědí o ohlášené evakuaci23453,3 %48,85 %  
nechám vše jak je a rychle uteču pryč9621,87 %20,04 %  

Graf

17. Co nepatří do evakuačního zavazadla?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sluneční brýle36683,37 %76,41 %  
peřina31271,07 %65,14 %  
jídlo429,57 %8,77 %  
doklady92,05 %1,88 %  

Graf

18. Čím bys hasil/a hořící skříň s elektrickými pojistkami, která je stále ještě pod proudem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
práškovým hasicím přístrojem37284,74 %77,66 %  
přehodím přes skříň nehořlavou deku5813,21 %12,11 %  
vodním hasicím přístrojem92,05 %1,88 %  

Graf

19. Jak přibližně vypadá zotavovací(stabilizační poloha) a k čemu slouží?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pacient leží na boku, ruce má pokrčené pod hlavu, horní nohu pokrčenou v koleni a opřenou o podložku; slouží k usnadnění dýchání pacientovi, který je v bezvědomí, ale dýchá37284,74 %77,66 %  
pacient leží na zádech a má podložené nohy; slouží k probrání pacienta ze šoku5612,76 %11,69 %  
pacient sedí, ruce má před tělem opřené o předmět ve výši ramen; slouží k usnadnění dýchání pacientovi 112,51 %2,3 %  

Graf

20. Jak často stlačíš hrudník při nepřímé masáži srdce u dospělé osoby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přibližně 100 krát za minutu31972,67 %66,6 %  
přibližně 50 krát za minutu9521,64 %19,83 %  
přibližně 150 krát za minutu255,69 %5,22 %  

Graf

21. Která z odpovědí obsahuje správné seřazení zranění podle míry ohrožení na životě?

(1. je nejméně vážnější zranění; 3. je nejvážnější zranění)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1. úpal; 2. ztráta vědomí; 3. tepenné krvácení28765,38 %59,92 %  
1. úpal; 2. tepenné krvácení; 3. ztráta vědomí8419,13 %17,54 %  
1. ztráta vědomí; 2. úpal; 3. tepenné krvácení6815,49 %14,2 %  

Graf

22. Je cestující v autě povinen zapnout si bezpečnostní pás, pokud tam ten pás je?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano43398,63 %90,4 %  
ne61,37 %1,25 %  

Graf

23. Když jedeš na kole, jsi povinen/povinna mít na hlavě helmu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, pokud jsem mladší 18 let33275,63 %69,31 %  
ano, helma je povinná pro všechny8920,27 %18,58 %  
ne, není povinnost mít na hlavě helmu184,1 %3,76 %  

Graf

24. Co nepatří do povinného vybavení cyklistického kola?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
lékárnička15435,08 %32,15 %  
zvonek13430,52 %27,97 %  
pumpička12829,16 %26,72 %  
přední bílá odrazka235,24 %4,8 %  

Graf

25. Po které straně silnice bys měl/a jít, v případě, že u silnice není chodník a jdeš sám/sama?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
po levé straně silnice34879,27 %72,65 %  
po pravé straně silnice9120,73 %19 %  

Graf

26. Jak se budeš chovat při přecházení nechráněného železničního přejezdu (tzn. bez závor a světelné signalizace), když uvidíš blížící se vlak?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
počkám v bezpečné vzdálenosti, než vlak přejede a teprve poté přejdu přes přejezd41895,22 %87,27 %  
rychle přejdu přejezd, pokud vidím, že je vlak ještě dostatečně daleko214,78 %4,38 %  

Graf

27. Má chodec přednost před tramvají na přechodu pro chodce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne - tramvaj má přednost před chodcem42095,67 %87,68 %  
ano - chodec má přednost před tramvají194,33 %3,97 %  

Graf

28. Kde je nejbezpečnější místo pro zastavení na sjezdovce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na okraji sjezdovky42697,04 %88,94 %  
uprostřed sjezdovky122,73 %2,51 %  
kdekoliv na sjezdovce10,23 %0,21 %  

Graf

29. Slyšel/a jsi termín "Ochrana obyvatelstva" nebo "Ochrana člověka za mimořádných událostí" při nějaké hodině ve škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne26159,45 %54,49 %  
ano17840,55 %37,16 %  

Graf

30. Odkud sbíráš informace o ochraně obyvatelstva?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet30068,34 %62,63 %  
televize24756,26 %51,57 %  
škola - při vyučování19243,74 %40,08 %  
tisk17640,09 %36,74 %  
dopravní prostředky16136,67 %33,61 %  
rodina14533,03 %30,27 %  
jinde10924,83 %22,76 %  
rádio9421,41 %19,62 %  

Graf

31. Ve které z uvedených oblastí se cítíš nejistý/á?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ochrana člověka za mimořádných událostí (varování, požární prevence, evakuace, ukrytí,IZS) 25558,09 %53,24 %  
Zdravotnická příprava (první pomoc)22651,48 %47,18 %  
Dopravní výchova (práva a povinnosti chodce, cyklisty, lyžaře, cestujícího ve vozidlech)7116,17 %14,82 %  
Cítím se jistě ve všech uvedených oblastech6414,58 %13,36 %  
Kde získat potřebné informace (zdroje informací – kde je nalézt)6013,67 %12,53 %  
Tísňová volání (důležitá čísla tísňového volání)306,83 %6,26 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Pohlaví

 • odpověď muž:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ječná na otázku 5. Název tvé školy

3. Věk

 • odpověď 11-15 let:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní škola - 2.stupeň (6.-9.třída) na otázku 4. Na které škole v současné době studuješ?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi campanus na otázku 5. Název tvé školy
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Horáčkova na otázku 5. Název tvé školy
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi K Milíčovu na otázku 5. Název tvé školy
 • odpověď 16-20 let:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Střední škola s odborným zaměřením na otázku 4. Na které škole v současné době studuješ?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ječná na otázku 5. Název tvé školy
 • odpověď 21 a více let:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ftvs na otázku 5. Název tvé školy
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysoká škola s pedagogickým zaměřením na otázku 4. Na které škole v současné době studuješ?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ČZU na otázku 5. Název tvé školy

4. Na které škole v současné době studuješ?

 • odpověď Gymnázium:
  • 5.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Budějovická na otázku 5. Název tvé školy
 • odpověď Střední škola s odborným zaměřením:
  • 17.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ječná na otázku 5. Název tvé školy
 • odpověď Vysoká škola:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ČVUT na otázku 5. Název tvé školy
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ČZU na otázku 5. Název tvé školy
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi VŠE na otázku 5. Název tvé školy
 • odpověď Základní škola - 2.stupeň (6.-9.třída):
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi campanus na otázku 5. Název tvé školy
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Horáčkova na otázku 5. Název tvé školy
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi K Milíčovu na otázku 5. Název tvé školy

21. Která z odpovědí obsahuje správné seřazení zranění podle míry ohrožení na životě?

 • odpověď 1. úpal; 2. ztráta vědomí; 3. tepenné krvácení:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Budějovická na otázku 5. Název tvé školy
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ječná na otázku 5. Název tvé školy

30. Odkud sbíráš informace o ochraně obyvatelstva?

 • odpověď televize:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi rádio na otázku 30. Odkud sbíráš informace o ochraně obyvatelstva?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Studuješ v Praze?

2. Pohlaví

3. Věk

4. Na které škole v současné době studuješ?

5. Název tvé školy

6. Co bys označil/a jako mimořádnou událost?

7. Které z následujících tvrzení o varovných signálech sirén je pravdivé?

8. Kdy se v Praze provádí zkouška sirén?

9. Co uděláš jako první, když zazní tón sirény "Všeobecná výstraha"?

10. Co uděláš, když najdeš úmyslně poškozené dveře od vašeho bytu/domu?

11. Co je to integrovaný záchranný systém (IZS)?

12. Jaké jsou základní složky IZS?

13. U které odpovědi jsou přiřazená správná telefonní čísla?

14. Co znamená evakuace?

15. Je evakuace povinná?

16. Co například uděláš v případě nařízení evakuace?

17. Co nepatří do evakuačního zavazadla?

18. Čím bys hasil/a hořící skříň s elektrickými pojistkami, která je stále ještě pod proudem?

19. Jak přibližně vypadá zotavovací(stabilizační poloha) a k čemu slouží?

20. Jak často stlačíš hrudník při nepřímé masáži srdce u dospělé osoby?

21. Která z odpovědí obsahuje správné seřazení zranění podle míry ohrožení na životě?

22. Je cestující v autě povinen zapnout si bezpečnostní pás, pokud tam ten pás je?

23. Když jedeš na kole, jsi povinen/povinna mít na hlavě helmu?

24. Co nepatří do povinného vybavení cyklistického kola?

25. Po které straně silnice bys měl/a jít, v případě, že u silnice není chodník a jdeš sám/sama?

26. Jak se budeš chovat při přecházení nechráněného železničního přejezdu (tzn. bez závor a světelné signalizace), když uvidíš blížící se vlak?

27. Má chodec přednost před tramvají na přechodu pro chodce?

28. Kde je nejbezpečnější místo pro zastavení na sjezdovce?

29. Slyšel/a jsi termín "Ochrana obyvatelstva" nebo "Ochrana člověka za mimořádných událostí" při nějaké hodině ve škole?

30. Odkud sbíráš informace o ochraně obyvatelstva?

31. Ve které z uvedených oblastí se cítíš nejistý/á?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Studuješ v Praze?

2. Pohlaví

3. Věk

4. Na které škole v současné době studuješ?

5. Název tvé školy

6. Co bys označil/a jako mimořádnou událost?

7. Které z následujících tvrzení o varovných signálech sirén je pravdivé?

8. Kdy se v Praze provádí zkouška sirén?

9. Co uděláš jako první, když zazní tón sirény "Všeobecná výstraha"?

10. Co uděláš, když najdeš úmyslně poškozené dveře od vašeho bytu/domu?

11. Co je to integrovaný záchranný systém (IZS)?

12. Jaké jsou základní složky IZS?

13. U které odpovědi jsou přiřazená správná telefonní čísla?

14. Co znamená evakuace?

15. Je evakuace povinná?

16. Co například uděláš v případě nařízení evakuace?

17. Co nepatří do evakuačního zavazadla?

18. Čím bys hasil/a hořící skříň s elektrickými pojistkami, která je stále ještě pod proudem?

19. Jak přibližně vypadá zotavovací(stabilizační poloha) a k čemu slouží?

20. Jak často stlačíš hrudník při nepřímé masáži srdce u dospělé osoby?

21. Která z odpovědí obsahuje správné seřazení zranění podle míry ohrožení na životě?

22. Je cestující v autě povinen zapnout si bezpečnostní pás, pokud tam ten pás je?

23. Když jedeš na kole, jsi povinen/povinna mít na hlavě helmu?

24. Co nepatří do povinného vybavení cyklistického kola?

25. Po které straně silnice bys měl/a jít, v případě, že u silnice není chodník a jdeš sám/sama?

26. Jak se budeš chovat při přecházení nechráněného železničního přejezdu (tzn. bez závor a světelné signalizace), když uvidíš blížící se vlak?

27. Má chodec přednost před tramvají na přechodu pro chodce?

28. Kde je nejbezpečnější místo pro zastavení na sjezdovce?

29. Slyšel/a jsi termín "Ochrana obyvatelstva" nebo "Ochrana člověka za mimořádných událostí" při nějaké hodině ve škole?

30. Odkud sbíráš informace o ochraně obyvatelstva?

31. Ve které z uvedených oblastí se cítíš nejistý/á?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Piš, J.Znalosti pražských žáků ZŠ, SŠ, VŠ v oblasti Ochrany obyvatelstva (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://znalosti-prazskych-zaku-zs-s.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.