Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Znalosti ze sociální pedagogiky

Znalosti ze sociální pedagogiky

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marie Kašná
Šetření:08. 04. 2010 - 09. 04. 2010
Počet respondentů:6
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:17
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem tohoto dotazníku je zjistit znalosti z oboru sociální pedagogika.

Odpovědi respondentů

1. Se kterým jménem jsou spojovány počátky sociální pedagogiky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
G. A. Lindner466,67 %66,67 %  
P. Natorp116,67 %16,67 %  
J. A. Komenský116,67 %16,67 %  

Graf

2. Jaké jsou dimenze sociální pedagogiky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sociální, pedagogická6100 %100 %  

Graf

3. Výchovný proces je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dlouhodobý, stupňovitý583,33 %83,33 %  
stupňovitý, krátkodobý116,67 %16,67 %  

Graf

4. Kolik cílů výchovy definovalo UNESCO na světové konferenci v roce 1993?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
7350 %50 %  
9233,33 %33,33 %  
3116,67 %16,67 %  

Graf

5. Čeho se týká pedagogická axiologie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
cílů350 %50 %  
hodnot350 %50 %  

Graf

6. Andragogika je věda zabývající se výchovou a vzděláváním:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dospělých466,67 %66,67 %  
seniorů116,67 %16,67 %  
dětí116,67 %16,67 %  

Graf

7. Jak nazýváme klienta, který často sleduje a upravuje svůj zevnějšek, je spokojen sám se sebou, má rád pozornost druhých?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
narcistně agresivní klient6100 %100 %  

Graf

8. V které zemi vznikla individuální (případová) sociální práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velká Británie350 %50 %  
USA233,33 %33,33 %  
Francie116,67 %16,67 %  

Graf

9. Který typ výzkumu se zabývá určením hodnoty, kvality a významu intervence?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
aplikovaný výzkum350 %50 %  
akční výzkum233,33 %33,33 %  
evaluační výzkum116,67 %16,67 %  

Graf

10. V kterém roce byl schválen Norimberský kodex?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1957350 %50 %  
1967233,33 %33,33 %  
1947116,67 %16,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Kašná, M.Znalosti ze sociální pedagogiky (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://znalosti-ze-socialni-pedagogiky.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.