Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Znáte novou řadu Top Topic?

Znáte novou řadu Top Topic?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Olga Moldavchuk
Šetření:24. 11. 2009 - 06. 12. 2009
Počet respondentů:99
Počet otázek (max/průměr):11 / 9.06
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:51
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
 

jsme studenti 3. ročníku Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské a rádi bychom Vás požádali o vyplnění krátkého dotazníku, který nám pomůže zjistit situaci na trhu nealkoholických nápojů s konkrétním zaměření na hroznové nápoje.

Dotazník je zcela anonymní a Vaše názory poslouží výhradně ke zpracování semestrálního projektu.
 

Není–li uvedeno jinak, označte prosím jednu odpověď.
 

Odpovědi respondentů

1. Konzumujete nealkoholické hroznové nápoje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8787,88 %87,88 %  
ne 1212,12 %12,12 %  

Graf

2. Který z následujících uvedených značek hroznových nápojů nakupujete nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Top Topic6777,01 %67,68 %  
Relax3135,63 %31,31 %  
Marka2326,44 %23,23 %  
Vinea2124,14 %21,21 %  
Senza1314,94 %13,13 %  
jiné22,3 %2,02 %  

Graf

3. Znáte novou výrobkovou řadu nápojů Top Topic?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 4, ne, ale měl/a bych zájem tyto nápoje koupit a ochutnatotázka č. 6, ne a nemám zájem tyto nápoje koupit a ochutnatotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, ale měl/a bych zájem tyto nápoje koupit a ochutnat 4551,72 %45,45 %  
ano3135,63 %31,31 %  
ne a nemám zájem tyto nápoje koupit a ochutnat 1112,64 %11,11 %  

Graf

4. Už jste ochutnali nějaký výrobek z nové řady Top Topic?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2374,19 %23,23 %  
ne 825,81 %8,08 %  

Graf

5. Změníte po této zkušenosti Vaše preference při nákupu nealkoholických nápojů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nezměním1565,22 %15,15 %  
ano, nyní budu častěji kupovat vinné nápoje834,78 %8,08 %  

Graf

6. Kolik jste ochotni zaplatit za 0,5l láhev z nové řady Top Topic?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11 – 15 Kč3540,23 %35,35 %  
16 – 20 Kč2427,59 %24,24 %  
6 - 10 Kč1921,84 %19,19 %  
21 – 25 Kč55,75 %5,05 %  
0 – 5 Kč44,6 %4,04 %  

Graf

7. Přivítali byste ve Vaši oblíbené restauraci v nabídce i hroznové nápoje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8091,95 %80,81 %  
ne78,05 %7,07 %  

Graf

8. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5353,54 %53,54 %  
muž 4646,46 %46,46 %  

Graf

9. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 40 let6565,66 %65,66 %  
0 - 20 let1717,17 %17,17 %  
41 - 60 let1616,16 %16,16 %  
61 a více let11,01 %1,01 %  

Graf

10. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské6363,64 %63,64 %  
vysokoškolské1919,19 %19,19 %  
vyučen1414,14 %14,14 %  
základní 33,03 %3,03 %  

Graf

11. Jaká je výše vašeho průměrného čistého měsíčního příjmu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0 - 6 000 kč3838,38 %38,38 %  
12 001 - 18 000 Kč2323,23 %23,23 %  
18 001 - 24 000 Kč1717,17 %17,17 %  
6 001 - 12 000 Kč1616,16 %16,16 %  
24 001 Kč a více55,05 %5,05 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Znáte novou výrobkovou řadu nápojů Top Topic?

  • odpověď ano:
    • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 4. Už jste ochutnali nějaký výrobek z nové řady Top Topic?
    • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, nezměním na otázku 5. Změníte po této zkušenosti Vaše preference při nákupu nealkoholických nápojů?

4. Už jste ochutnali nějaký výrobek z nové řady Top Topic?

  • odpověď ano:
    • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, nezměním na otázku 5. Změníte po této zkušenosti Vaše preference při nákupu nealkoholických nápojů?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Konzumujete nealkoholické hroznové nápoje?

2. Který z následujících uvedených značek hroznových nápojů nakupujete nejčastěji?

3. Znáte novou výrobkovou řadu nápojů Top Topic?

4. Už jste ochutnali nějaký výrobek z nové řady Top Topic?

5. Změníte po této zkušenosti Vaše preference při nákupu nealkoholických nápojů?

6. Kolik jste ochotni zaplatit za 0,5l láhev z nové řady Top Topic?

7. Přivítali byste ve Vaši oblíbené restauraci v nabídce i hroznové nápoje?

8. Jaké je Vaše pohlaví?

9. Jaký je Váš věk?

10. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

11. Jaká je výše vašeho průměrného čistého měsíčního příjmu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Konzumujete nealkoholické hroznové nápoje?

2. Který z následujících uvedených značek hroznových nápojů nakupujete nejčastěji?

3. Znáte novou výrobkovou řadu nápojů Top Topic?

4. Už jste ochutnali nějaký výrobek z nové řady Top Topic?

5. Změníte po této zkušenosti Vaše preference při nákupu nealkoholických nápojů?

6. Kolik jste ochotni zaplatit za 0,5l láhev z nové řady Top Topic?

7. Přivítali byste ve Vaši oblíbené restauraci v nabídce i hroznové nápoje?

8. Jaké je Vaše pohlaví?

9. Jaký je Váš věk?

10. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

11. Jaká je výše vašeho průměrného čistého měsíčního příjmu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Moldavchuk, O.Znáte novou řadu Top Topic? (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://znate-novou-radu-top-topic.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.