Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Práva cestujících v letecké dopravě. Víme o nich?

Práva cestujících v letecké dopravě. Víme o nich?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marta Homroková
Šetření:28. 05. 2013 - 31. 05. 2013
Počet respondentů:139
Počet otázek (max/průměr):19 / 18.18
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:22
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Som študentkou VŠE a pri spracovaní bakalárskej práce sa zaujímam o legislatívne zaistenie ochrany spotrebiteľa v leteckej doprave.

Cieľom tohto krátkeho prieskumu je preto zistiť povedomie spotrebiteľov v oblasti práv cestujúcich leteckou dopravou, bez ohľadu na to, ako často ju využívajú. Zmyslom bude zhodnotiť efektivitu informovania, ale aj vlastnú iniciatívu spotrebiteľa v náväznosti na porovnanie s povedomím o jeho povinnostiach pri cestovaní lietadlom.

Každému, kto prejaví ochotu k vyplneniu tohto dotazníka, srdečne ďakujem za venovaný čas.

 

Odpovědi respondentů

1. Jak často využíváte leteckou dopravu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Méně než jednou ročněotázka č. 2, Raz v rokuotázka č. 2, Vícekrát do rokaotázka č. 2, Zatím jsem neletěl/aotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně než jednou ročně5942,45 %42,45 %  
Raz v roku3525,18 %25,18 %  
Vícekrát do roka2316,55 %16,55 %  
Zatím jsem neletěl/a2215,83 %15,83 %  

Graf

2. Všimli jste si někdy u přepážky registrace, tzv. „Check-in counter“, informaci o listině popisující Vaše práva ohledně náhrady škod a pomoci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9580,51 %68,35 %  
Ano2319,49 %16,55 %  

Graf

3. Ocitli jste se v některé z uvedených situací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, zatím jsem se s podobnými problémy nesetkal6958,47 %49,64 %  
Zrušení či dlouhé zpoždění letu3327,97 %23,74 %  
Ztráta, poškození či zpoždění batožiny2319,49 %16,55 %  
Odepření přístupu na palubu32,54 %2,16 %  

Graf

4. Víte, na co máte nároky podle platné legislativy EU v případě situací jako ztráta, poškození či zpoždení batožiny, zrušení či dlouhé zpoždění letu nebo odepření přístupu na palubu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Částečněotázka č. 5, Neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7151,08 %51,08 %  
Částečně5640,29 %40,29 %  
Ano128,63 %8,63 %  

Graf

5. Jak jste byli o svých specifických právech informováni?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na internetu3653,73 %25,9 %  
Prostřednictvím jiných osob (kamarádi, kolegové, známi atp.)2638,81 %18,71 %  
Leteckou společností, cestovní agenturou či kanceláři2131,34 %15,11 %  
Z médií (TV, rádio, tisk)2131,34 %15,11 %  
Prostřednictvím spotřebitelských organizací (www stránky, letáky)1116,42 %7,91 %  
Po osobních zkušenostech811,94 %5,76 %  
Jiné68,96 %4,32 %  

Graf

6. Víte, v kterých případech můžete žádat leteckou společnost o odškodné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zrušení letu7251,8 %51,8 %  
Nevím6647,48 %47,48 %  
Zpoždení letu nad 5 hodin3726,62 %26,62 %  
Odepření nástupu na palubu2719,42 %19,42 %  
Zpoždení letu nad 3 hodiny1712,23 %12,23 %  

Graf

7. Víte, kdy se zavazadlo začne považovat za ztracené? Když ho letecká společnost nenajde do:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím9467,63 %67,63 %  
14 dní2014,39 %14,39 %  
30 dní1410,07 %10,07 %  
21 dní117,91 %7,91 %  

Graf

8. Víte, která mezinárodní úmluva upravuje kromě jiného i některá práva cestujících v letecké dopravě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím11582,73 %82,73 %  
Montrealská úmluva107,19 %7,19 %  
Ženevská úmluva75,04 %5,04 %  
Římska úmluva42,88 %2,88 %  
Rotterdamská úmluva32,16 %2,16 %  

Graf

9. Víte, na které cestující se vztahuje ochrana poskytovaná legislativou EU?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím8762,59 %62,59 %  
Na pravidelné i nepravidelné (charterové lety) v rámci EU, i mimo EU, pokud let provozuje dopravce z EU3323,74 %23,74 %  
Na pravidelné lety v rámci EU, i mimo EU, pokud let provozuje dopravce z EU a nepravidelné lety s odletem i příletem jen v rámci EU1611,51 %11,51 %  
Jen na pravidelné lety v rámci EU i mimo EU, pokud let provozuje dopravce z EU117,91 %7,91 %  
Na pravidelné i nepravidelné (charterové lety) v rámci EU85,76 %5,76 %  

Graf

10. Víte, která z uvedených síti evropských organizací Vám pomůže v otázkách Vašich práv v letecké dopravě i s případným řešením konfliktů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím13294,96 %94,96 %  
ECC-net32,16 %2,16 %  
ASE32,16 %2,16 %  
CAN Europe10,72 %0,72 %  

Graf

11. Znáte mobilní aplikaci Evropské komise o právech cestujících, která je aktualizovaná jak pro leteckou a železniční dopravu ale také již pro autobusovou a lodní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne13194,24 %94,24 %  
Ano85,76 %5,76 %  

Graf

12. Měli byste zájem mít tuto aplikaci ve svém mobilu a teda i svá práva vždy po ruce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7755,4 %55,4 %  
Ne6244,6 %44,6 %  

Graf

13. Slyšeli jste o kampani Den práv cestujících v letecké dopravě, která se v minulem roce konala dne 4. 7. na téměř 30 letištích v Evropě (Praha, Paříž, Vídeň, Varšava aj.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne13194,24 %94,24 %  
Ano85,76 %5,76 %  

Graf

14. Měli byste zájem účastnit se podobných akcí, kde byste byli informováni o tom, na co máte nárok a jak postupovat v problémových situacích cestováni letadlem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8561,15 %61,15 %  
Ano5438,85 %38,85 %  

Graf

15. Víte, které předměty zakazují pravidla Národního bezpečnostního programu v prostorách SRA (Security Restricted Area)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Barvy ve spreji6848,92 %48,92 %  
Brusle na led6647,48 %47,48 %  
Nevím5741,01 %41,01 %  
Obuv s hroty5539,57 %39,57 %  
Golfové hole4230,22 %30,22 %  

Graf

16. Víte, jak je omezeno množství tekutin, gelů a podobných látek na palubách letadel? Tyto látky mohou být přepravovány v baleních NE větších než

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
100ml8863,31 %63,31 %  
Nevím2417,27 %17,27 %  
25ml2014,39 %14,39 %  
500ml75,04 %5,04 %  

Graf

17. Myslíte si, že se česká populace umí bránit vůči leteckým společnostem a dosáhnout na svá práva?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne – neumí10877,7 %77,7 %  
Ano – umí3122,3 %22,3 %  

Graf

18. Který z důvodů by podle Vás mohl vplývat na složitost vymáhání práv spotřebitelů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nedostatek informačních zdrojů7856,12 %56,12 %  
Nezájem spotřebitelů o problematiku7151,08 %51,08 %  
Složitá legislativa6748,2 %48,2 %  
Nedostatečná síla spotřebitele jako slabší smluvní strany5942,45 %42,45 %  
jiné139,35 %9,35 %  

Graf

19. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 – 259366,91 %66,91 %  
26 – 352517,99 %17,99 %  
36 – 45107,19 %7,19 %  
více jak 4675,04 %5,04 %  
méně než 1842,88 %2,88 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Víte, na co máte nároky podle platné legislativy EU v případě situací jako ztráta, poškození či zpoždení batožiny, zrušení či dlouhé zpoždění letu nebo odepření přístupu na palubu?

 • odpověď Částečně:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Leteckou společností, cestovní agenturou či kanceláři na otázku 5. Jak jste byli o svých specifických právech informováni?

6. Víte, v kterých případech můžete žádat leteckou společnost o odškodné?

 • odpověď Zrušení letu:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 21 dní na otázku 7. Víte, kdy se zavazadlo začne považovat za ztracené? Když ho letecká společnost nenajde do:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zpoždení letu nad 5 hodin na otázku 6. Víte, v kterých případech můžete žádat leteckou společnost o odškodné?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zpoždení letu nad 3 hodiny na otázku 6. Víte, v kterých případech můžete žádat leteckou společnost o odškodné?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Odepření nástupu na palubu na otázku 6. Víte, v kterých případech můžete žádat leteckou společnost o odškodné?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 4. Víte, na co máte nároky podle platné legislativy EU v případě situací jako ztráta, poškození či zpoždení batožiny, zrušení či dlouhé zpoždění letu nebo odepření přístupu na palubu?

15. Víte, které předměty zakazují pravidla Národního bezpečnostního programu v prostorách SRA (Security Restricted Area)?

 • odpověď Brusle na led:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 21 dní na otázku 7. Víte, kdy se zavazadlo začne považovat za ztracené? Když ho letecká společnost nenajde do:
 • odpověď Obuv s hroty:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 21 dní na otázku 7. Víte, kdy se zavazadlo začne považovat za ztracené? Když ho letecká společnost nenajde do:

16. Víte, jak je omezeno množství tekutin, gelů a podobných látek na palubách letadel? Tyto látky mohou být přepravovány v baleních NE větších než

 • odpověď 100ml:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 21 dní na otázku 7. Víte, kdy se zavazadlo začne považovat za ztracené? Když ho letecká společnost nenajde do:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak často využíváte leteckou dopravu?

2. Všimli jste si někdy u přepážky registrace, tzv. „Check-in counter“, informaci o listině popisující Vaše práva ohledně náhrady škod a pomoci?

3. Ocitli jste se v některé z uvedených situací?

4. Víte, na co máte nároky podle platné legislativy EU v případě situací jako ztráta, poškození či zpoždení batožiny, zrušení či dlouhé zpoždění letu nebo odepření přístupu na palubu?

5. Jak jste byli o svých specifických právech informováni?

6. Víte, v kterých případech můžete žádat leteckou společnost o odškodné?

7. Víte, kdy se zavazadlo začne považovat za ztracené? Když ho letecká společnost nenajde do:

8. Víte, která mezinárodní úmluva upravuje kromě jiného i některá práva cestujících v letecké dopravě?

9. Víte, na které cestující se vztahuje ochrana poskytovaná legislativou EU?

10. Víte, která z uvedených síti evropských organizací Vám pomůže v otázkách Vašich práv v letecké dopravě i s případným řešením konfliktů?

11. Znáte mobilní aplikaci Evropské komise o právech cestujících, která je aktualizovaná jak pro leteckou a železniční dopravu ale také již pro autobusovou a lodní?

12. Měli byste zájem mít tuto aplikaci ve svém mobilu a teda i svá práva vždy po ruce?

13. Slyšeli jste o kampani Den práv cestujících v letecké dopravě, která se v minulem roce konala dne 4. 7. na téměř 30 letištích v Evropě (Praha, Paříž, Vídeň, Varšava aj.)?

14. Měli byste zájem účastnit se podobných akcí, kde byste byli informováni o tom, na co máte nárok a jak postupovat v problémových situacích cestováni letadlem?

15. Víte, které předměty zakazují pravidla Národního bezpečnostního programu v prostorách SRA (Security Restricted Area)?

16. Víte, jak je omezeno množství tekutin, gelů a podobných látek na palubách letadel? Tyto látky mohou být přepravovány v baleních NE větších než

17. Myslíte si, že se česká populace umí bránit vůči leteckým společnostem a dosáhnout na svá práva?

18. Který z důvodů by podle Vás mohl vplývat na složitost vymáhání práv spotřebitelů?

19. Váš věk?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak často využíváte leteckou dopravu?

2. Všimli jste si někdy u přepážky registrace, tzv. „Check-in counter“, informaci o listině popisující Vaše práva ohledně náhrady škod a pomoci?

3. Ocitli jste se v některé z uvedených situací?

4. Víte, na co máte nároky podle platné legislativy EU v případě situací jako ztráta, poškození či zpoždení batožiny, zrušení či dlouhé zpoždění letu nebo odepření přístupu na palubu?

5. Jak jste byli o svých specifických právech informováni?

6. Víte, v kterých případech můžete žádat leteckou společnost o odškodné?

7. Víte, kdy se zavazadlo začne považovat za ztracené? Když ho letecká společnost nenajde do:

8. Víte, která mezinárodní úmluva upravuje kromě jiného i některá práva cestujících v letecké dopravě?

9. Víte, na které cestující se vztahuje ochrana poskytovaná legislativou EU?

10. Víte, která z uvedených síti evropských organizací Vám pomůže v otázkách Vašich práv v letecké dopravě i s případným řešením konfliktů?

11. Znáte mobilní aplikaci Evropské komise o právech cestujících, která je aktualizovaná jak pro leteckou a železniční dopravu ale také již pro autobusovou a lodní?

12. Měli byste zájem mít tuto aplikaci ve svém mobilu a teda i svá práva vždy po ruce?

13. Slyšeli jste o kampani Den práv cestujících v letecké dopravě, která se v minulem roce konala dne 4. 7. na téměř 30 letištích v Evropě (Praha, Paříž, Vídeň, Varšava aj.)?

14. Měli byste zájem účastnit se podobných akcí, kde byste byli informováni o tom, na co máte nárok a jak postupovat v problémových situacích cestováni letadlem?

15. Víte, které předměty zakazují pravidla Národního bezpečnostního programu v prostorách SRA (Security Restricted Area)?

16. Víte, jak je omezeno množství tekutin, gelů a podobných látek na palubách letadel? Tyto látky mohou být přepravovány v baleních NE větších než

17. Myslíte si, že se česká populace umí bránit vůči leteckým společnostem a dosáhnout na svá práva?

18. Který z důvodů by podle Vás mohl vplývat na složitost vymáhání práv spotřebitelů?

19. Váš věk?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Homroková, M.Práva cestujících v letecké dopravě. Víme o nich? (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://znate-sva-prava-pri-vyuziti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.