Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Znečištění ovzduší

Znečištění ovzduší

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Urbanová
Šetření:24. 10. 2013 - 29. 10. 2013
Počet respondentů:45
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:90,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:45
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3373,33 %73,33 %  
muž1226,67 %26,67 %  

Graf

2. Zajímáš se problematikou znečištění ovzduší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas1942,22 %42,22 %  
ano920 %20 %  
zajímám ale nic s tím neudělám715,56 %15,56 %  
ne613,33 %13,33 %  
je mi to jedno48,89 %8,89 %  

Graf

3. Vlastníte automobil?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2760 %60 %  
ano1840 %40 %  

Graf

4. Čím v součastnosti vytápíte své obydlí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
plyn2146,67 %46,67 %  
jiné1635,56 %35,56 %  
krb715,56 %15,56 %  
kotel na pevná paliva12,22 %2,22 %  

Graf

5. Udělali jste někdy něco pro zlepšení stavu ovzduší ve vašem městě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2760 %60 %  
ano1737,78 %37,78 %  
nemá to cenu12,22 %2,22 %  

Graf

6. Kolik vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-403271,11 %71,11 %  
10-201124,44 %24,44 %  
41 a více24,44 %4,44 %  

Graf

7. Jaký dobravní prostředek nejvíce používáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
autobus1328,89 %28,89 %  
auto1226,67 %26,67 %  
tramvaj1124,44 %24,44 %  
jiné48,89 %8,89 %  
kolo36,67 %6,67 %  
metro24,44 %4,44 %  

Graf

8. Jak často jezdíte autem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
příležitostně1328,89 %28,89 %  
každý den1022,22 %22,22 %  
nejezdím autem1022,22 %22,22 %  
3x do týdne715,56 %15,56 %  
jednou týdně511,11 %11,11 %  

Graf

9. Když uvidíte, že sousedi pálí na zahradě nebezpečný odpad, co uděláte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
napomenu je2146,67 %46,67 %  
je mi to jedno1942,22 %42,22 %  
ohlásím to511,11 %11,11 %  

Graf

10. Čím si myslíte, že je v současné době ovzduší nejvíce znečišťováno?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
doprava2555,56 %55,56 %  
továrny1840 %40 %  
domácnosti24,44 %4,44 %  

Graf

11. Myslíte si, že můžete osobně zlepšit stav ovzduší ve vašem kraji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2964,44 %64,44 %  
ano1635,56 %35,56 %  

Graf

12. Spalujete domovní odpad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne45100 %100 %  

Graf

13. Domníváte se, že Vy osobně máte ve Vaší obci dostatek možností, jak se ekologicky zbavit odpadu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3373,33 %73,33 %  
ne1226,67 %26,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Vlastníte automobil?

  • odpověď ne:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nejezdím autem na otázku 8. Jak často jezdíte autem?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jsem:

2. Zajímáš se problematikou znečištění ovzduší?

3. Vlastníte automobil?

4. Čím v součastnosti vytápíte své obydlí?

5. Udělali jste někdy něco pro zlepšení stavu ovzduší ve vašem městě?

6. Kolik vám je let?

7. Jaký dobravní prostředek nejvíce používáte?

8. Jak často jezdíte autem?

9. Když uvidíte, že sousedi pálí na zahradě nebezpečný odpad, co uděláte?

10. Čím si myslíte, že je v současné době ovzduší nejvíce znečišťováno?

11. Myslíte si, že můžete osobně zlepšit stav ovzduší ve vašem kraji?

12. Spalujete domovní odpad?

13. Domníváte se, že Vy osobně máte ve Vaší obci dostatek možností, jak se ekologicky zbavit odpadu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jsem:

2. Zajímáš se problematikou znečištění ovzduší?

3. Vlastníte automobil?

4. Čím v součastnosti vytápíte své obydlí?

5. Udělali jste někdy něco pro zlepšení stavu ovzduší ve vašem městě?

6. Kolik vám je let?

7. Jaký dobravní prostředek nejvíce používáte?

8. Jak často jezdíte autem?

9. Když uvidíte, že sousedi pálí na zahradě nebezpečný odpad, co uděláte?

10. Čím si myslíte, že je v současné době ovzduší nejvíce znečišťováno?

11. Myslíte si, že můžete osobně zlepšit stav ovzduší ve vašem kraji?

12. Spalujete domovní odpad?

13. Domníváte se, že Vy osobně máte ve Vaší obci dostatek možností, jak se ekologicky zbavit odpadu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Urbanová, M.Znečištění ovzduší (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://znecisteni-ovzdusi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.