Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Znovuzavedení turtniketů pražského metra

Znovuzavedení turtniketů pražského metra

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Stanislav Sýkora
Šetření:24. 07. 2016 - 07. 08. 2016
Počet respondentů:104
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.99
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:91,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:12
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Turnikety v pražském metru by mohli snížit počet černých pasažerů, bezdomovců, apod. Průzkumem bych chtěl zjistit do jaké míry jsou respondenti zda souhlasí či nesouhlasí s turnikety v metru. Tento dotazník slouží k vypracování semestrální práce v sociologickém průzkumu. Výsledky budou mnou zpracovány a předány paní lektorce VŠ.

 

 

Odpovědi respondentů

1. Použil jste někdy městskou hromadnou dopravu v Praze

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10298,08 %98,08 %  
Ne21,92 %1,92 %  

Graf

2. Jak často cestujete pražským metrem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Téměř každý den4442,31 %42,31 %  
Několikrát týdně2221,15 %21,15 %  
Několikrát do roka2120,19 %20,19 %  
Několikrát do měsíce1312,5 %12,5 %  
Skoro vůbec43,85 %3,85 %  

Graf

3. Jak hodnotíte čistotu v metru

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
34644,23 %44,23 %  
23937,5 %37,5 %  
4109,62 %9,62 %  
187,69 %7,69 %  
510,96 %0,96 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.59
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.44
Směrodatná odchylka:0.66
Medián:3
Modus:3

Graf

4. Jak hodnotíte výši pokuty cestování bez jízdenky, která činí 800 Kč do 15- ti dnů, poté se zvyšuje na 1500 Kč.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přiměřená5149,04 %49,04 %  
Vysoká2524,04 %24,04 %  
Nízká1918,27 %18,27 %  
Neumím posoudit98,65 %8,65 %  

Graf

5. Souhlasíte se zavedením turniketů (tzv. uzavřený systém)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Spíše Anootázka č. 6, Spíše Neotázka č. 6, Neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3331,73 %31,73 %  
Spíše Ano2524,04 %24,04 %  
Spíše Ne2524,04 %24,04 %  
Ne2120,19 %20,19 %  

Graf

6. Měl byste větší pocit bezpečí v "uzavřeném prostoru"?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3533,98 %33,65 %  
Spíše Ne3231,07 %30,77 %  
Spíše Ano2120,39 %20,19 %  
Ano1514,56 %14,42 %  

Graf

7. Myslíte si, že se sníží počet černých pasažerů po zavedení turniketů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano4139,42 %39,42 %  
Ano3836,54 %36,54 %  
Spíše ne1918,27 %18,27 %  
Ne65,77 %5,77 %  

Graf

8. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6360,58 %60,58 %  
Muž4139,42 %39,42 %  

Graf

9. Do které věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 - 404846,15 %46,15 %  
15 - 254038,46 %38,46 %  
41 - 601413,46 %13,46 %  
61 a více21,92 %1,92 %  

Graf

10. Jaké je vaše dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyskoškolské5350,96 %50,96 %  
Střední s maturitou4240,38 %40,38 %  
Základní87,69 %7,69 %  
Střední bez maturity10,96 %0,96 %  

Graf

11. Do které kategorie spadá váš čistý měsíční příjem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 20 000 Kč3230,77 %30,77 %  
do 10 000 Kč2927,88 %27,88 %  
Do 30 000 Kč2221,15 %21,15 %  
Do 40 000 Kč1312,5 %12,5 %  
Nad 40 000 Kč87,69 %7,69 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Použil jste někdy městskou hromadnou dopravu v Praze

2. Jak často cestujete pražským metrem

3. Jak hodnotíte čistotu v metru

4. Jak hodnotíte výši pokuty cestování bez jízdenky, která činí 800 Kč do 15- ti dnů, poté se zvyšuje na 1500 Kč.

5. Souhlasíte se zavedením turniketů (tzv. uzavřený systém)

6. Měl byste větší pocit bezpečí v "uzavřeném prostoru"?

7. Myslíte si, že se sníží počet černých pasažerů po zavedení turniketů?

8. Jste

9. Do které věkové kategorie patříte?

10. Jaké je vaše dosažené vzdělání?

11. Do které kategorie spadá váš čistý měsíční příjem?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Použil jste někdy městskou hromadnou dopravu v Praze

2. Jak často cestujete pražským metrem

3. Jak hodnotíte čistotu v metru

4. Jak hodnotíte výši pokuty cestování bez jízdenky, která činí 800 Kč do 15- ti dnů, poté se zvyšuje na 1500 Kč.

5. Souhlasíte se zavedením turniketů (tzv. uzavřený systém)

6. Měl byste větší pocit bezpečí v "uzavřeném prostoru"?

7. Myslíte si, že se sníží počet černých pasažerů po zavedení turniketů?

8. Jste

9. Do které věkové kategorie patříte?

10. Jaké je vaše dosažené vzdělání?

11. Do které kategorie spadá váš čistý měsíční příjem?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Sýkora, S.Znovuzavedení turtniketů pražského metra (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://znovuzavedeni-turtniketu-pra.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.