Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zoologická zahrada

Zoologická zahrada

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Filip Konečný
Šetření:04. 03. 2009 - 18. 03. 2009
Počet respondentů:89
Počet otázek (max/průměr):35 / 33.47
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:34,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.09:34
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Obracím se na Vás se žádostí o vyplnění tohoto dotazníku. Získané údaje poslouží pro účely diplomové práce, ve které se zaměřuji na kvalitu poskytovaných služeb Zoologickou zahradou Ostrava. Prosím Vás o pravdivé vyplnění dotazníku, tím můžete přispět ke zlepšení služeb ZOO v Ostravě.

 

Děkuji za vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Při jaké ceně se vám vstupenka do Zoo zdá jako přijatelná? (5 až 200 Kč)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
502831,46 %31,46 %  
1001719,1 %19,1 %  
701314,61 %14,61 %  
801213,48 %13,48 %  
601011,24 %11,24 %  
3022,25 %2,25 %  
4022,25 %2,25 %  
9911,12 %1,12 %  
7511,12 %1,12 %  
6511,12 %1,12 %  
ostatní odpovědi 90
10
22,25 %2,25 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:68.38
Minimum:40
Maximum:100
Variační rozpětí:60
Rozptyl:338.49
Směrodatná odchylka:18.4
Medián:70
Modus:50

Graf

2. Při jaké ceně se Vám vstupenka do Zoo zdá jako drahá, ale ještě byste ji zakoupil (a) (5-200 Kč)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1003235,96 %35,96 %  
1502528,09 %28,09 %  
8088,99 %8,99 %  
12077,87 %7,87 %  
7044,49 %4,49 %  
20033,37 %3,37 %  
9022,25 %2,25 %  
6022,25 %2,25 %  
11011,12 %1,12 %  
5011,12 %1,12 %  
ostatní odpovědi 180
125
140
20
44,49 %4,49 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:114.38
Minimum:70
Maximum:150
Variační rozpětí:80
Rozptyl:723.36
Směrodatná odchylka:26.9
Medián:100
Modus:100

Graf

3. Při jaké ceně byste vstupenku do Zoo nezakoupil (a)(5-200 Kč)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2003438,2 %38,2 %  
1502426,97 %26,97 %  
12066,74 %6,74 %  
10066,74 %6,74 %  
30044,49 %4,49 %  
10144,49 %4,49 %  
18033,37 %3,37 %  
8022,25 %2,25 %  
13011,12 %1,12 %  
5011,12 %1,12 %  
ostatní odpovědi 110
151
160
0
44,49 %4,49 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:163.15
Minimum:100
Maximum:200
Variační rozpětí:100
Rozptyl:1322.53
Směrodatná odchylka:36.37
Medián:150
Modus:200

Graf

4. Jak nízká cena, by ve Vás vzbuzovala dojem nekvality zoologické zahrady?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
202932,58 %32,58 %  
301213,48 %13,48 %  
101011,24 %11,24 %  
401011,24 %11,24 %  
088,99 %8,99 %  
5077,87 %7,87 %  
555,62 %5,62 %  
1533,37 %3,37 %  
122,25 %2,25 %  
3522,25 %2,25 %  
ostatní odpovědi 25 11,12 %1,12 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:21.69
Minimum:0
Maximum:50
Variační rozpětí:50
Rozptyl:158.32
Směrodatná odchylka:12.58
Medián:20
Modus:20

Graf

5. Vstupné do ZOO Ostrava pro dospělou osobu činí 80 Kč, tato cena se Vám jeví jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přijatelná (optimální)5865,17 %65,17 %  
Vysoká, (akceptovatelná)2730,34 %30,34 %  
Nízká, (výhodná)22,25 %2,25 %  
Příliš vysoká, (neakceptovatelná)22,25 %2,25 %  

Graf

6. Zlevněné vstupné do ZOO Ostrava pro studenty, důchodce, ZTP činí 50 Kč, tato cena se Vám

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přijatelná (optimální)6573,03 %73,03 %  
Vysoká, (akceptovatelná)1213,48 %13,48 %  
Nízká, (výhodná)1112,36 %12,36 %  
Příliš vysoká, (neakceptovatelná)11,12 %1,12 %  

Graf

7. Stanovte, do jaké míry se zajímáte o určitý druh zvířat, (Známkujte jako ve škole 1 velmi zajímám, 5 vůbec nezajímám)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Savci1.6741.343
Ptáci2.6521.216
Plazi2.6071.407
Ryby3.091.587

Graf

8. Zhodnoťte ZOO Ostrava podle počtu a atraktivity chovaných zvířat. (1 výborné, 5 nevyhovující), pokud nedokáže tuto otázku zhodnotit, pokračujte další otázkou

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Savci1.8360.596
Ptáci2.1830.783
Plazi2.7540.887
Ryby3.2411.321

Graf

9. Jak je pro Vás při návštěvě zoologického parku důležitá možnost občerstvení (1 velmi důležité, 5 nedůležité)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23539,33 %39,33 %  
32730,34 %30,34 %  
12022,47 %22,47 %  
455,62 %5,62 %  
522,25 %2,25 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.21
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.64
Směrodatná odchylka:0.8
Medián:2
Modus:2

Graf

10. Současné občerstvení v ZOO Ostrava považujete za: (1 výborné, 5 nevyhovující), pokud nedokáže tuto otázku zhodnotit, pokračujte další otázkou

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
32943,28 %32,58 %  
21928,36 %21,35 %  
41420,9 %15,73 %  
134,48 %3,37 %  
522,99 %2,25 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.9
Minimum:2
Maximum:4
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.52
Směrodatná odchylka:0.72
Medián:3
Modus:3

Graf

11. Do jaké míry věnujete pozornost v zoo zahradách výběhům zvířat? (1 velmi věnuji pozornost, 5 vůbec nevěnuji pozornost)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
14449,44 %49,44 %  
23337,08 %37,08 %  
31011,24 %11,24 %  
511,12 %1,12 %  
411,12 %1,12 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.6
Minimum:1
Maximum:3
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.44
Směrodatná odchylka:0.66
Medián:2
Modus:1

Graf

12. Za jaké považuje výběhy zvířat v ZOO Ostrava. (1 výborné, 5 nevyhovující), pokud nedokáže tuto otázku zhodnotit, pokračujte další otázkou

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23447,22 %38,2 %  
32838,89 %31,46 %  
479,72 %7,87 %  
122,78 %2,25 %  
511,39 %1,12 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.58
Minimum:2
Maximum:4
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.4
Směrodatná odchylka:0.63
Medián:2.5
Modus:2

Graf

13. Sortiment nabízených nápojů a pokrmů považujete v ZOO Ostrava za:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyhovující4449,44 %49,44 %  
nedokážu určit2528,09 %28,09 %  
nevyhovující1820,22 %20,22 %  
jednoznačně vyhovující11,12 %1,12 %  
značně nevyhovující11,12 %1,12 %  

Graf

14. Ceny ve stáncích s občerstvením v ZOO Ostrava považujete za:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysoké, (akceptovatelná)3741,57 %41,57 %  
Přijatelné (optimální)2629,21 %29,21 %  
nedokážu určit2022,47 %22,47 %  
Příliš vysoké, (neakceptovatelná)66,74 %6,74 %  

Graf

15. Sportovní vyžití dospělých osob v ZOO Ostrava hodnotíte jako: (1 výborné, 5 nedostačující)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
33350 %37,08 %  
41725,76 %19,1 %  
5812,12 %8,99 %  
2710,61 %7,87 %  
111,52 %1,12 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.37
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.58
Směrodatná odchylka:0.76
Medián:3
Modus:3

Graf

16. Jak je pro Vás důležité sportovní vyžití při návštěvě Zoologického parku? (1 velmi důležité, 5 nedůležité)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
33337,08 %37,08 %  
51820,22 %20,22 %  
41820,22 %20,22 %  
21617,98 %17,98 %  
144,49 %4,49 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.37
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.99
Směrodatná odchylka:0.99
Medián:3
Modus:3

Graf

17. Sportovní vyžití dětí (prolézačky, kolotoče) v ZOO Ostrava hodnotíte jako: (1 výborné, 5 nedostačující)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23140,79 %34,83 %  
32836,84 %31,46 %  
1911,84 %10,11 %  
479,21 %7,87 %  
511,32 %1,12 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.46
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.57
Směrodatná odchylka:0.76
Medián:2
Modus:2

Graf

18. Jak je pro Vás důležité (popř. by bylo důležité) sportovní vyžití Vašeho dítěte při návštěvě Zoologického parku? (1 velmi důležité, 5 nedůležité)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23640,45 %40,45 %  
12528,09 %28,09 %  
31921,35 %21,35 %  
455,62 %5,62 %  
544,49 %4,49 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.1
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.74
Směrodatná odchylka:0.86
Medián:2
Modus:2

Graf

19. Otevírací doba ZOO Ostrava je podle Vás - V zimním období od 9:00 do 16:00

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyhovující8089,89 %89,89 %  
nevyhovující910,11 %10,11 %  

Graf

20. Otevírací doba ZOO Ostrava je podle Vás- v letním období od 9:00 do 19:00:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyhovující7887,64 %87,64 %  
nevyhovující1112,36 %12,36 %  

Graf

21. Považujete propagaci Zoo Ostrava (reklama, billboardy, letáky apod) za dostatečnou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ale je co zlepšovat4348,31 %48,31 %  
ne, propagace je nedostatečná2325,84 %25,84 %  
nesetkal(a) jsem se s propagací zoo Ostrava1719,1 %19,1 %  
ano, není co zlepšovat66,74 %6,74 %  

Graf

22. Z jakých zdrojů získáváte informace o Zoo Ostrava

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z internetových stránek3741,57 %41,57 %  
z propagačních materiálů3337,08 %37,08 %  
od známých3033,71 %33,71 %  
z novinových článků1719,1 %19,1 %  
nezaznamenal(a) jsem žádné inforamce o Zoo Ostrava1719,1 %19,1 %  
z rádia77,87 %7,87 %  

Graf

23. Jak hodnotíte informační systémy v Zoo Ostrava, tj. cedulky zvířat, infopanely, mapy, směrovky apod.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
líbí se mi, ale je co zlepšovat5367,09 %59,55 %  
líbí se mi, není co zlepšovat1620,25 %17,98 %  
informačních systémů jsem si nevšimnul67,59 %6,74 %  
nelíbí se mi45,06 %4,49 %  

Graf

24. Jak nejčastěji trávíte svůj volný čas?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
aktivně (např. sportováním)4044,94 %44,94 %  
pasivně (např.: sledování televize, počítač)2831,46 %31,46 %  
návštěvou kulturních zařízení (kina, divadla, muzea apod.)1415,73 %15,73 %  
nakupováním44,49 %4,49 %  
vzděláváním (jazykové kurzy, celoživotní vzdělávání apod.)33,37 %3,37 %  

Graf

25. Kolik v průměru utratíte za využívání volného času měsíčně? (návštěvy divadla, kina, kadeřnictví apod.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
501-1000 Kč3438,2 %38,2 %  
0-500 Kč3134,83 %34,83 %  
1001-1500 Kč1112,36 %12,36 %  
1501-2000 Kč88,99 %8,99 %  
2000 a více Kč55,62 %5,62 %  

Graf

26. Zoologický park zpravidla navštěvujete: (vyberte jednu nebo více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s přítelkyní / přítelem popř. manželkou / manželem5966,29 %66,29 %  
s kamarády4853,93 %53,93 %  
s dětmi1516,85 %16,85 %  
v rámci organizovaných návštěv88,99 %8,99 %  
sám33,37 %3,37 %  
s vnoučaty11,12 %1,12 %  

Graf

27. Kolik byste byl (a) ochoten celkově utratit za návštěvu ZOO? (včetně občerstvení, suvenýrů, vstupného apod.) Berete do úvahy veškeré výdaje, které platíte, tj. včetně výdajů za Váš doprovod (děti, vnoučata apod.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
201-400 Kč3842,7 %42,7 %  
401-600 Kč2629,21 %29,21 %  
101-200 Kč1516,85 %16,85 %  
601-800 Kč55,62 %5,62 %  
801 a více Kč33,37 %3,37 %  
do 100 Kč22,25 %2,25 %  

Graf

28. Považujete zoologické parky za omezující svobodu zvířat?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5662,92 %62,92 %  
ano3337,08 %37,08 %  

Graf

29. Zoologické parky se snaží nahrazovat staré a nevhodné výběhy zvířat za prostornější a vytvářející přirozené prostředí. Vádí Vám, že musíte zvíře ve výběhu hledat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nevadí7685,39 %85,39 %  
ano, vadí1314,61 %14,61 %  

Graf

30. Jak často navštěvujete zoologické parky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x ročně3337,08 %37,08 %  
2x ročně2325,84 %25,84 %  
méně než 1x ročně1617,98 %17,98 %  
3x ročně1112,36 %12,36 %  
4x ročně66,74 %6,74 %  

Graf

31. Kdy jste naposledy navštívil (a) ZOO Ostrava?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
před půl rokem3337,08 %37,08 %  
je to již déle než jeden rok2629,21 %29,21 %  
před rokem2528,09 %28,09 %  
je to již déle než jeden rok - pokračujte otázkou číslo 2933,37 %3,37 %  
před měsícem22,25 %2,25 %  

Graf

32. Zhodnoťte na základě vaší poslední návštěvy jednotlivé pavilony (oblasti) v ZOO Ostrava podle stupnice známek. (jako ve škole 1 – výborně, 5 – nedostatečně)

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
pavilon opic2.5451.036
sloni1.7580.911
pavilon hrochů a nosorožců2.6211.084
výběh lvů2.1821.209
medvědi2.8791.379
draví ptáci2.530.885
pavilon šelem2.6361.383
mořské akvárium2.3540.906

Graf

33. Jak by Vás ovlivnily jednotlivé doprovodné služby při rozhodování o návštěvě Zoo? (1 velmi ovlivnilo, 5 neovlivnilo)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
sokolnické ukázky2.6971.919
víkendové projížďky na ponících pro děti2.7981.869
komentované krmení zvířat21.191
zavedení kulturních akcí (divadlo, folk apod.)3.1352.072
běžkování v ZOO3.7191.685
večerní komentované prohlídky ZOO1.8760.985
soutěžní akce pro děti2.5732.2
výlov rybníka3.3151.856

Graf

34. Vaše věková skupina

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16-256269,66 %69,66 %  
26-502123,6 %23,6 %  
do 15-ti let66,74 %6,74 %  

Graf

35. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6168,54 %68,54 %  
muž2831,46 %31,46 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Vstupné do ZOO Ostrava pro dospělou osobu činí 80 Kč, tato cena se Vám jeví jako:

  • odpověď Přijatelná (optimální):
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 70 - 80 > na otázku 1. Při jaké ceně se vám vstupenka do Zoo zdá jako přijatelná? (5 až 200 Kč)

32. Zhodnoťte na základě vaší poslední návštěvy jednotlivé pavilony (oblasti) v ZOO Ostrava podle stupnice známek. (jako ve škole 1 – výborně, 5 – nedostatečně)

  • odpověď sloni=1:
    • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi pavilon hrochů a nosorožců=1 na otázku 32. Zhodnoťte na základě vaší poslední návštěvy jednotlivé pavilony (oblasti) v ZOO Ostrava podle stupnice známek. (jako ve škole 1 – výborně, 5 – nedostatečně)

33. Jak by Vás ovlivnily jednotlivé doprovodné služby při rozhodování o návštěvě Zoo? (1 velmi ovlivnilo, 5 neovlivnilo)

  • odpověď večerní komentované prohlídky ZOO=1:
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi pavilon hrochů a nosorožců=1 na otázku 32. Zhodnoťte na základě vaší poslední návštěvy jednotlivé pavilony (oblasti) v ZOO Ostrava podle stupnice známek. (jako ve škole 1 – výborně, 5 – nedostatečně)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Při jaké ceně se vám vstupenka do Zoo zdá jako přijatelná? (5 až 200 Kč)

2. Při jaké ceně se Vám vstupenka do Zoo zdá jako drahá, ale ještě byste ji zakoupil (a) (5-200 Kč)

3. Při jaké ceně byste vstupenku do Zoo nezakoupil (a)(5-200 Kč)

4. Jak nízká cena, by ve Vás vzbuzovala dojem nekvality zoologické zahrady?

5. Vstupné do ZOO Ostrava pro dospělou osobu činí 80 Kč, tato cena se Vám jeví jako:

6. Zlevněné vstupné do ZOO Ostrava pro studenty, důchodce, ZTP činí 50 Kč, tato cena se Vám

7. Stanovte, do jaké míry se zajímáte o určitý druh zvířat, (Známkujte jako ve škole 1 velmi zajímám, 5 vůbec nezajímám)

8. Zhodnoťte ZOO Ostrava podle počtu a atraktivity chovaných zvířat. (1 výborné, 5 nevyhovující), pokud nedokáže tuto otázku zhodnotit, pokračujte další otázkou

9. Jak je pro Vás při návštěvě zoologického parku důležitá možnost občerstvení (1 velmi důležité, 5 nedůležité)

10. Současné občerstvení v ZOO Ostrava považujete za: (1 výborné, 5 nevyhovující), pokud nedokáže tuto otázku zhodnotit, pokračujte další otázkou

11. Do jaké míry věnujete pozornost v zoo zahradách výběhům zvířat? (1 velmi věnuji pozornost, 5 vůbec nevěnuji pozornost)

12. Za jaké považuje výběhy zvířat v ZOO Ostrava. (1 výborné, 5 nevyhovující), pokud nedokáže tuto otázku zhodnotit, pokračujte další otázkou

13. Sortiment nabízených nápojů a pokrmů považujete v ZOO Ostrava za:

14. Ceny ve stáncích s občerstvením v ZOO Ostrava považujete za:

15. Sportovní vyžití dospělých osob v ZOO Ostrava hodnotíte jako: (1 výborné, 5 nedostačující)

16. Jak je pro Vás důležité sportovní vyžití při návštěvě Zoologického parku? (1 velmi důležité, 5 nedůležité)

17. Sportovní vyžití dětí (prolézačky, kolotoče) v ZOO Ostrava hodnotíte jako: (1 výborné, 5 nedostačující)

18. Jak je pro Vás důležité (popř. by bylo důležité) sportovní vyžití Vašeho dítěte při návštěvě Zoologického parku? (1 velmi důležité, 5 nedůležité)

19. Otevírací doba ZOO Ostrava je podle Vás - V zimním období od 9:00 do 16:00

20. Otevírací doba ZOO Ostrava je podle Vás- v letním období od 9:00 do 19:00:

21. Považujete propagaci Zoo Ostrava (reklama, billboardy, letáky apod) za dostatečnou?

22. Z jakých zdrojů získáváte informace o Zoo Ostrava

23. Jak hodnotíte informační systémy v Zoo Ostrava, tj. cedulky zvířat, infopanely, mapy, směrovky apod.

24. Jak nejčastěji trávíte svůj volný čas?

25. Kolik v průměru utratíte za využívání volného času měsíčně? (návštěvy divadla, kina, kadeřnictví apod.)

26. Zoologický park zpravidla navštěvujete: (vyberte jednu nebo více možností)

27. Kolik byste byl (a) ochoten celkově utratit za návštěvu ZOO? (včetně občerstvení, suvenýrů, vstupného apod.) Berete do úvahy veškeré výdaje, které platíte, tj. včetně výdajů za Váš doprovod (děti, vnoučata apod.)

28. Považujete zoologické parky za omezující svobodu zvířat?

29. Zoologické parky se snaží nahrazovat staré a nevhodné výběhy zvířat za prostornější a vytvářející přirozené prostředí. Vádí Vám, že musíte zvíře ve výběhu hledat?

30. Jak často navštěvujete zoologické parky?

31. Kdy jste naposledy navštívil (a) ZOO Ostrava?

32. Zhodnoťte na základě vaší poslední návštěvy jednotlivé pavilony (oblasti) v ZOO Ostrava podle stupnice známek. (jako ve škole 1 – výborně, 5 – nedostatečně)

33. Jak by Vás ovlivnily jednotlivé doprovodné služby při rozhodování o návštěvě Zoo? (1 velmi ovlivnilo, 5 neovlivnilo)

34. Vaše věková skupina

35. Pohlaví

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Při jaké ceně se vám vstupenka do Zoo zdá jako přijatelná? (5 až 200 Kč)

2. Při jaké ceně se Vám vstupenka do Zoo zdá jako drahá, ale ještě byste ji zakoupil (a) (5-200 Kč)

3. Při jaké ceně byste vstupenku do Zoo nezakoupil (a)(5-200 Kč)

4. Jak nízká cena, by ve Vás vzbuzovala dojem nekvality zoologické zahrady?

5. Vstupné do ZOO Ostrava pro dospělou osobu činí 80 Kč, tato cena se Vám jeví jako:

6. Zlevněné vstupné do ZOO Ostrava pro studenty, důchodce, ZTP činí 50 Kč, tato cena se Vám

7. Stanovte, do jaké míry se zajímáte o určitý druh zvířat, (Známkujte jako ve škole 1 velmi zajímám, 5 vůbec nezajímám)

8. Zhodnoťte ZOO Ostrava podle počtu a atraktivity chovaných zvířat. (1 výborné, 5 nevyhovující), pokud nedokáže tuto otázku zhodnotit, pokračujte další otázkou

9. Jak je pro Vás při návštěvě zoologického parku důležitá možnost občerstvení (1 velmi důležité, 5 nedůležité)

10. Současné občerstvení v ZOO Ostrava považujete za: (1 výborné, 5 nevyhovující), pokud nedokáže tuto otázku zhodnotit, pokračujte další otázkou

11. Do jaké míry věnujete pozornost v zoo zahradách výběhům zvířat? (1 velmi věnuji pozornost, 5 vůbec nevěnuji pozornost)

12. Za jaké považuje výběhy zvířat v ZOO Ostrava. (1 výborné, 5 nevyhovující), pokud nedokáže tuto otázku zhodnotit, pokračujte další otázkou

13. Sortiment nabízených nápojů a pokrmů považujete v ZOO Ostrava za:

14. Ceny ve stáncích s občerstvením v ZOO Ostrava považujete za:

15. Sportovní vyžití dospělých osob v ZOO Ostrava hodnotíte jako: (1 výborné, 5 nedostačující)

16. Jak je pro Vás důležité sportovní vyžití při návštěvě Zoologického parku? (1 velmi důležité, 5 nedůležité)

17. Sportovní vyžití dětí (prolézačky, kolotoče) v ZOO Ostrava hodnotíte jako: (1 výborné, 5 nedostačující)

18. Jak je pro Vás důležité (popř. by bylo důležité) sportovní vyžití Vašeho dítěte při návštěvě Zoologického parku? (1 velmi důležité, 5 nedůležité)

19. Otevírací doba ZOO Ostrava je podle Vás - V zimním období od 9:00 do 16:00

20. Otevírací doba ZOO Ostrava je podle Vás- v letním období od 9:00 do 19:00:

21. Považujete propagaci Zoo Ostrava (reklama, billboardy, letáky apod) za dostatečnou?

22. Z jakých zdrojů získáváte informace o Zoo Ostrava

23. Jak hodnotíte informační systémy v Zoo Ostrava, tj. cedulky zvířat, infopanely, mapy, směrovky apod.

24. Jak nejčastěji trávíte svůj volný čas?

25. Kolik v průměru utratíte za využívání volného času měsíčně? (návštěvy divadla, kina, kadeřnictví apod.)

26. Zoologický park zpravidla navštěvujete: (vyberte jednu nebo více možností)

27. Kolik byste byl (a) ochoten celkově utratit za návštěvu ZOO? (včetně občerstvení, suvenýrů, vstupného apod.) Berete do úvahy veškeré výdaje, které platíte, tj. včetně výdajů za Váš doprovod (děti, vnoučata apod.)

28. Považujete zoologické parky za omezující svobodu zvířat?

29. Zoologické parky se snaží nahrazovat staré a nevhodné výběhy zvířat za prostornější a vytvářející přirozené prostředí. Vádí Vám, že musíte zvíře ve výběhu hledat?

30. Jak často navštěvujete zoologické parky?

31. Kdy jste naposledy navštívil (a) ZOO Ostrava?

32. Zhodnoťte na základě vaší poslední návštěvy jednotlivé pavilony (oblasti) v ZOO Ostrava podle stupnice známek. (jako ve škole 1 – výborně, 5 – nedostatečně)

33. Jak by Vás ovlivnily jednotlivé doprovodné služby při rozhodování o návštěvě Zoo? (1 velmi ovlivnilo, 5 neovlivnilo)

34. Vaše věková skupina

35. Pohlaví

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Konečný, F.Zoologická zahrada (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://zoologicka-zahrada.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.