Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zoologické zahrady a turismus

Zoologické zahrady a turismus

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Poulová
Šetření:22. 03. 2014 - 06. 04. 2014
Počet respondentů:139
Počet otázek (max/průměr):15 / 11.13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:08
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím o vyplnění krátkého dotazníku, který je zaměřený na zoologické zahrady v Praze, Vídni a Budapešti. Jeho výsledky budou použity při zpracování mé diplomové práce. Dotazník je určen široké veřejnosti a všem věkovým kategoriím.

Předem děkuji za vyplnění.

Veronika Poulová

Odpovědi respondentů

1. Navštívili jste někdy nějakou zoologickou zahradu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 3, Neotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano140100 %100,72 %  

Graf

2. Z jakého důvodu jste nikdy nenavštívili žádnou zoologickou zahradu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

3. Chodíte rádi do zoologických zahrad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano13193,57 %94,24 %  
Ne64,29 %4,32 %  
Nevím32,14 %2,16 %  

Graf

4. Když v rámci turismu jedete do nějakého města, navštěvujete cíleně místní zoologickou zahradu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, pravidelněotázka č. 5, Občasotázka č. 6, Spíše nahodileotázka č. 6, Ne, nikdyotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas6244,29 %44,6 %  
Spíše nahodile4532,14 %32,37 %  
Ano, pravidelně2115 %15,11 %  
Ne, nikdy128,57 %8,63 %  

Graf

5. Napište prosím, o jaké město(a) se jednalo?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zlín29,52 %1,44 %  
Vídeň, Budapešť, Jihlava, Liberec ....14,76 %0,72 %  
Paříž, Řím, Londýn, Barcelona, Lipsko, Berlín, Halle, Erfurt, Hanover, Mnichov, Koln, Franfurkt, Duisburg, Drážďany, Vídeň14,76 %0,72 %  
Lešná,Praha,Plzeň,Ústí nad Labem,Liberec,Olomouc,Ostrava,Hodonín,Vídeň,Chemnitz,Drážďany14,76 %0,72 %  
Praha, Plzeň, Liberec, Dvůr Králové, Jihlava14,76 %0,72 %  
Vídeň, Olomouc, Salzburg, Dvůr Králové nad Labem14,76 %0,72 %  
čr i zahraničí14,76 %0,72 %  
Praha, Brno, Bratislava, Ostrava, Chomutov14,76 %0,72 %  
Praha, Usti, Chomutov, 14,76 %0,72 %  
Zlín,Brno,Praha,Olomouc14,76 %0,72 %  
ostatní odpovědi Praha, Brno, Dvůr Králové,Ostrava, Olomouc.
Zlín, Brno, Ostrava
Olomouc, Praha, Děčín, Dvůr Králové
Praha, Brno, Bratislava, Zlín, Olomouc, Liberec
Vídeň, Londýn, Budapešť, Norimberk, Kahira, Atheny, Jersey, Varšava, Wroclaw, Krakow, ...
Praha, Dvůr králové nad Labem, Lešná
Jihlava, Ústí n. L., Zlín, Dvůr králové, Vídeň, Praha, Hluboká, Hodonín.
Hradec Králové, Zlín
Brno, Bojnice, Košice, Jihlava
Jihlava, Brno, Praha, Hluboká nad Vltavou
1047,62 %7,19 % 

Graf

6. Kterou z následujících zoologických zahrad jste navštívili?

Pokud jste nenavštívili žádnou z uvedených ZOO, pokračujte prosím na otázku č. 12.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zoo Praha12287,14 %87,77 %  
Zoo Vídeň (Schönbrunn)1611,43 %11,51 %  
Žádnou z uvedených139,29 %9,35 %  
Zoo Budapešť64,29 %4,32 %  

Graf

7. Za jakým účelem jste uvedenou ZOO navštívili?

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

8. Navštívili jste některou z uvedených zoologických zahrad opakovaně?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zoo Praha9774,62 %69,78 %  
Ne3123,85 %22,3 %  
Zoo Vídeň75,38 %5,04 %  
Zoo Budapešť21,54 %1,44 %  

Graf

Vyplňujete pouze pokud jste ZOO navštívili.

9. Jak byste zhodnotili Zoo Praha? (hodnocení 1 - nejlepší, 5 - nejhorší)

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Lokalita1.7920.915
Dostupnost2.1431.064
Chovaná zvířata1.4790.67
Pavilony a výběhy1.6970.866
Informační a směrové tabule, popisky u zvířat1.7230.906
Služby - občerstvení, suvenýry, parkoviště, průvodcovské služby2.2460.965
Doprovodný program2.3561.06
Cena2.7391.323
Celkový dojem1.8050.869

Graf

Vyplňujete pouze pokud jste ZOO navštívili.

10. Jak byste zhodnotili Zoo Vídeň? (hodnocení 1 - nejlepší, 5 - nejhorší)

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Lokalita1.81.16
Dostupnost1.8421.08
Chovaná zvířata1.7220.756
Pavilony a výběhy1.7060.561
Informační a směrové tabule, popisky u zvířat1.7060.443
Služby - občerstvení, suvenýry, parkoviště, průvodcovské služby1.9440.608
Doprovodný program2.0590.879
Cena2.6670.667
Celkový dojem1.7220.534

Graf

Vyplňujete pouze pokud jste ZOO navštívili.

11. Jak byste zhodnotili Zoo Budapešť? (hodnocení 1 - nejlepší, 5 - nejhorší)

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Lokalita2.250.688
Dostupnost1.8750.609
Chovaná zvířata2.1250.359
Pavilony a výběhy20.5
Informační a směrové tabule, popisky u zvířat2.250.438
Služby - občerstvení, suvenýry, parkoviště, průvodcovské služby2.3750.234
Doprovodný program2.1430.408
Cena1.8750.859
Celkový dojem2.250.438

Graf

12. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena11985 %85,61 %  
Muž2115 %15,11 %  

Graf

13. Věková skupina:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16 - 29 let9970,71 %71,22 %  
30 - 45 let2719,29 %19,42 %  
46 - 60 let117,86 %7,91 %  
15 let a méně21,43 %1,44 %  
61 let a více10,71 %0,72 %  

Graf

14. Velikost města, kde žijete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nad 1 milion obyvatel4632,86 %33,09 %  
do 10 tisíc obyvatel4129,29 %29,5 %  
do 100 tisíc obyvatel3726,43 %26,62 %  
do 1 milionu obyvatel96,43 %6,47 %  
do 300 tisíc obyvatel75 %5,04 %  

Graf

15. Stát, ve kterém žijete:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ČR6042,86 %43,17 %  
Česká republika6042,86 %43,17 %  
cr42,86 %2,88 %  
česko32,14 %2,16 %  
CZ32,14 %2,16 %  
Velká Británie/Česko10,71 %0,72 %  
Rakousko10,71 %0,72 %  
Německo10,71 %0,72 %  
Svycarsko10,71 %0,72 %  
České republika10,71 %0,72 %  
ostatní odpovědi ČR (pochybuju že by to vyplňoval například Ind (nebo jiná národnost) rozumící češtině)
ČSSR
Slovensko
Czech Republic
Zair
53,57 %3,6 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Kterou z následujících zoologických zahrad jste navštívili?

 • odpověď Zoo Vídeň (Schönbrunn):
  • 8.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Chovaná zvířata=1 na otázku 10. Jak byste zhodnotili Zoo Vídeň? (hodnocení 1 - nejlepší, 5 - nejhorší)
  • 8.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Lokalita=1 na otázku 10. Jak byste zhodnotili Zoo Vídeň? (hodnocení 1 - nejlepší, 5 - nejhorší)

7. Za jakým účelem jste uvedenou ZOO navštívili?

 • odpověď Zoo Praha=primárně kvůli zvířatům:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 46 - 60 let na otázku 13. Věková skupina:

9. Jak byste zhodnotili Zoo Praha? (hodnocení 1 - nejlepší, 5 - nejhorší)

 • odpověď Chovaná zvířata=1:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pavilony a výběhy=1 na otázku 9. Jak byste zhodnotili Zoo Praha? (hodnocení 1 - nejlepší, 5 - nejhorší)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Navštívili jste někdy nějakou zoologickou zahradu?

3. Chodíte rádi do zoologických zahrad?

4. Když v rámci turismu jedete do nějakého města, navštěvujete cíleně místní zoologickou zahradu?

6. Kterou z následujících zoologických zahrad jste navštívili?

7. Za jakým účelem jste uvedenou ZOO navštívili?

8. Navštívili jste některou z uvedených zoologických zahrad opakovaně?

9. Jak byste zhodnotili Zoo Praha? (hodnocení 1 - nejlepší, 5 - nejhorší)

10. Jak byste zhodnotili Zoo Vídeň? (hodnocení 1 - nejlepší, 5 - nejhorší)

12. Pohlaví:

13. Věková skupina:

14. Velikost města, kde žijete:

15. Stát, ve kterém žijete:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Navštívili jste někdy nějakou zoologickou zahradu?

3. Chodíte rádi do zoologických zahrad?

4. Když v rámci turismu jedete do nějakého města, navštěvujete cíleně místní zoologickou zahradu?

6. Kterou z následujících zoologických zahrad jste navštívili?

7. Za jakým účelem jste uvedenou ZOO navštívili?

8. Navštívili jste některou z uvedených zoologických zahrad opakovaně?

9. Jak byste zhodnotili Zoo Praha? (hodnocení 1 - nejlepší, 5 - nejhorší)

10. Jak byste zhodnotili Zoo Vídeň? (hodnocení 1 - nejlepší, 5 - nejhorší)

12. Pohlaví:

13. Věková skupina:

14. Velikost města, kde žijete:

15. Stát, ve kterém žijete:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Poulová, V.Zoologické zahrady a turismus (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://zoologicke-zahrady-a-turismu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.