Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zpochybňování holocaustu

Zpochybňování holocaustu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Luděk Drmla
Šetření:02. 01. 2018 - 09. 01. 2018
Počet respondentů:147
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:57
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Pro svoji bakalářskou práci provádím průzkum ohledně zpochyb%nování holocasutu. Rád bych Vás touto cestou požádal o vyplnění krátkého a anonymního dotazníku na toto téma. Velmi mi tím pomůžete. 

Současně mě zajímá veřejné mínění a informovanost společnosti.

Děkuji za Váš čas a přeji krásný zbytek dne. 

Odpovědi respondentů

1. Víte co znamená pojem holocaust (holokaust)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Systematické vyvražďování Židů7349,66 %49,66 %  
Systematické vyvražďování osob, které nesplňovaly pravidla Norimberských zákonů6745,58 %45,58 %  
Všechny válečné zločiny nacistického Německa74,76 %4,76 %  

Graf

2. Jaké skupiny osob byly nacistickým Německem pronásledovány?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Židé, Romové, Poláci, Rusové a osoby fyzicky a psychicky postižení12081,63 %81,63 %  
Pouze Židé, Romové, Poláci1510,2 %10,2 %  
Pouze Židé128,16 %8,16 %  

Graf

3. Kde probíhalo pronásledování zmíněných osob?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na všech okupovaných místech v Evropě13692,52 %92,52 %  
V Německu a hlavně v Polsku117,48 %7,48 %  

Graf

4. Co jsou Norimberské zákony?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Základní dokument, na jehož základě probíhala diskriminace a genocida12484,35 %84,35 %  
Soudní proces vedený vítězi války proti představitelům nacistického Německa2013,61 %13,61 %  
Dokument nutící německé obyvatelstvo opustit po válce území ČR32,04 %2,04 %  

Graf

5. Kdo byl hlavním iniciátorem holocastu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Adolf Hitler11175,51 %75,51 %  
Josef Goebbels3523,81 %23,81 %  
Josef Mengele10,68 %0,68 %  

Graf

6. Setkali jste se někdy s popíráním holocaustu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9161,9 %61,9 %  
ano5638,1 %38,1 %  

Graf

7. Zákon 405/2000 Sb. o popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidy řeší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Popírání, schvalování, nebo ospravedlňování nacistických, komunistických, nebo jiných zločinů proti lidskosti8255,78 %55,78 %  
Popírání, schvalování, nebo ospravedlňování zločinů genocidy4429,93 %29,93 %  
Popírání holocaustu a jeho veřejné schvalování2114,29 %14,29 %  

Graf

8. Víte o soudním procesu na základě zákona 405/2000 Sb?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bylo vedeno již několik procesů9765,99 %65,99 %  
Ne, takový případ se v ČR nikdy neprojednával4127,89 %27,89 %  
Byly vedeny již stovky procesů96,12 %6,12 %  

Graf

9. Víte o popíračích holocaustu v Čechách, nebo ve světě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Popírači holocaustu mají tisíce příznivců po celém světě7651,7 %51,7 %  
Popírači holocaustu mají stovky příznivců po celém světě5235,37 %35,37 %  
Popírači holocaustu mají jen několik příznivců1912,93 %12,93 %  

Graf

10. Jaký je Váš názor na popírání holocaustu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Holocaust byla jedna z největších tragedií v lidských dějinách a měla by být připomínána, aby na ni následující generace nezapomněly12081,63 %81,63 %  
Holocaust byla jistě temná kapitola naší historie, ale musíme jít dál a stále se neohlížet do minulosti2718,37 %18,37 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte co znamená pojem holocaust (holokaust)?

2. Jaké skupiny osob byly nacistickým Německem pronásledovány?

3. Kde probíhalo pronásledování zmíněných osob?

4. Co jsou Norimberské zákony?

5. Kdo byl hlavním iniciátorem holocastu?

6. Setkali jste se někdy s popíráním holocaustu?

7. Zákon 405/2000 Sb. o popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidy řeší?

8. Víte o soudním procesu na základě zákona 405/2000 Sb?

9. Víte o popíračích holocaustu v Čechách, nebo ve světě?

10. Jaký je Váš názor na popírání holocaustu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte co znamená pojem holocaust (holokaust)?

2. Jaké skupiny osob byly nacistickým Německem pronásledovány?

3. Kde probíhalo pronásledování zmíněných osob?

4. Co jsou Norimberské zákony?

5. Kdo byl hlavním iniciátorem holocastu?

6. Setkali jste se někdy s popíráním holocaustu?

7. Zákon 405/2000 Sb. o popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidy řeší?

8. Víte o soudním procesu na základě zákona 405/2000 Sb?

9. Víte o popíračích holocaustu v Čechách, nebo ve světě?

10. Jaký je Váš názor na popírání holocaustu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Drmla, L.Zpochybňování holocaustu (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://zpochybnovani-holocaustu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.