Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zpracování informací a krátkodobá paměť

Zpracování informací a krátkodobá paměť

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jakub Housa
Šetření:29. 11. 2014 - 11. 12. 2014
Počet respondentů:93
Počet otázek (max/průměr):29 / 18.26
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:85,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:09
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, rádi bychom Vás požádali o účast v našem dotazníkovém šetření, které se zaměřuje na to, jak lidé zpracovávají určité informace a jak si je dovedou zapamatovat.

Výsledky tohoto šetření budou využity v rámci našeho výzkumu, který provádíme jako součást našich výzkumných aktivit na Masarykově Univerzitě v Brně. 

Výzkum bude probíhat následovně. Nejdříve Vám ukážeme čtyři fotografie a požádáme Vás, abyste si je pozorně prohlédl/a. Následně se Vás budeme ptát, co bylo na těchto fotografiích zobrazeno. Na závěr dotazníku Vám položíme několik doplňujících otázek.

Tento výzkum nezjišťuje žádné osobní ani citlivé údaje. Na základě odpovědí není možné identifikovat jednotlivé respondenty. Po skončení výzkumu budou data z výzkumu zveřejněna na vyplnto.cz.

Účast v našem dotazníkovém šetření je čistě dobrovolná a můžete ji v jakémkoli okamžiku ukončit. Vyplňování dotazníku vám nezabere déle než 7 minut.

Případné otázky nám můžete zasílat na následující kontaktní adresy:

housa@mail.muni.cz

jan.urban@czp.cuni.cz

Předem Vám velice děkujeme za Vaši ochotu zúčastnit se našeho šetření.


Jakub Housa a Jan Urban

 

Pokračováním na první stránku dotazníku dáváte na vědomí, že jste si informace přečetl/a a souhlasíte s podmínkami šetření.

Odpovědi respondentů

Nejdříve několik otázek o Vás...

1. Jste...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7883,87 %83,87 %  
muž1516,13 %16,13 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
231010,75 %10,75 %  
2777,53 %7,53 %  
2277,53 %7,53 %  
2177,53 %7,53 %  
2477,53 %7,53 %  
2077,53 %7,53 %  
2566,45 %6,45 %  
2944,3 %4,3 %  
2633,23 %3,23 %  
1833,23 %3,23 %  
ostatní odpovědi 32
43
42
45
38
48
30
111
46
37
39
60
35
34
40
19
14
33
28
16
54
52
2222
15
41
3234,41 %34,41 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:27.88
Minimum:18
Maximum:52
Variační rozpětí:34
Rozptyl:68.56
Směrodatná odchylka:8.28
Medián:25
Modus:23

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské4447,31 %47,31 %  
středoškolské s maturitou3739,78 %39,78 %  
základní88,6 %8,6 %  
středoškolské bez maturity44,3 %4,3 %  

Graf

4. Zvolte prosím měsíc, v němž jste se narodil/a.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ledenotázka č. 5, únorotázka č. 10, březenotázka č. 15, dubenotázka č. 5, květenotázka č. 10, červenotázka č. 15, červenecotázka č. 5, srpenotázka č. 10, záříotázka č. 15, říjenotázka č. 5, listopadotázka č. 10, prosinecotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
červen1111,83 %11,83 %  
leden1111,83 %11,83 %  
duben1010,75 %10,75 %  
září88,6 %8,6 %  
říjen77,53 %7,53 %  
březen77,53 %7,53 %  
listopad77,53 %7,53 %  
únor77,53 %7,53 %  
květen77,53 %7,53 %  
prosinec66,45 %6,45 %  
červenec66,45 %6,45 %  
srpen66,45 %6,45 %  

Graf

5. Nyní vám ukážeme čtyři fotografie stejného objektu pořízené z různých úhlů. Prohlížejte si prosím každou z fotografií po dobu přibližně 20 sekund. Poté u každé fotografie potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a stiskněte tlačítko pokračovat. Tím přejděte na další fotografii.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozumím instrukcím.34100 %36,56 %  

Graf

6. F1. Prohlížejte si prosím tuto fotografii po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte na další fotografii.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Fotografii jsem si prohlédl/a.34100 %36,56 %  

Graf

7. F2. Prohlížejte si prosím tuto fotografii po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte na další fotografii.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Fotografii jsem si prohlédl/a.34100 %36,56 %  

Graf

8. F3. Prohlížejte si prosím tuto fotografii po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte na další fotografii.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Fotografii jsem si prohlédl/a.34100 %36,56 %  

Graf

9. F4. Prohlédněte si prosím poslední z fotografií. Prohlížejte si prosím opět po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte k následujícím otázkám.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Fotografii jsem si prohlédl/a.otázka č. 20].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Fotografii jsem si prohlédl/a.34100 %36,56 %  

Graf

10. Nyní vám ukážeme čtyři fotografie stejného objektu pořízené z různých úhlů. Prohlížejte si prosím každou z fotografií po dobu přibližně 20 sekund. Poté u každé fotografie potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a stiskněte tlačítko pokračovat. Tím přejděte na další fotografii.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozumím instrukcím.27100 %29,03 %  

Graf

11. F1. Prohlížejte si prosím tuto fotografii po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte na další fotografii.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Fotografii jsem si prohlédl/a.27100 %29,03 %  

Graf

12. F2. Prohlížejte si prosím tuto fotografii po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte na další fotografii.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Fotografii jsem si prohlédl/a.27100 %29,03 %  

Graf

13. F3. Prohlížejte si prosím tuto fotografii po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte na další fotografii.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Fotografii jsem si prohlédl/a.27100 %29,03 %  

Graf

14. F4. Prohlédněte si prosím poslední z fotografií. Prohlížejte si prosím opět po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte k následujícím otázkám.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Fotografii jsem si prohlédl/a.otázka č. 20].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Fotografii jsem si prohlédl/a.27100 %29,03 %  

Graf

15. Nyní vám ukážeme čtyři fotografie stejného objektu pořízené z různých úhlů. Prohlížejte si prosím každou z fotografií po dobu přibližně 20 sekund. Poté u každé fotografie potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a stiskněte tlačítko pokračovat. Tím přejděte na další fotografii.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozumím instrukcím.32100 %34,41 %  

Graf

16. F1. Prohlížejte si prosím tuto fotografii po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte na další fotografii.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Fotografii jsem si prohlédl/a.32100 %34,41 %  

Graf

17. F2. Prohlížejte si prosím tuto fotografii po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte na další fotografii.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Fotografii jsem si prohlédl/a.32100 %34,41 %  

Graf

18. F3. Prohlížejte si prosím tuto fotografii po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte na další fotografii.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Fotografii jsem si prohlédl/a.32100 %34,41 %  

Graf

19. F4. Prohlédněte si prosím poslední z fotografií. Prohlížejte si prosím opět po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte k následujícím otázkám.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Fotografii jsem si prohlédl/a.otázka č. 20].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Fotografii jsem si prohlédl/a.32100 %34,41 %  

Graf

20. Z jakého materiálu je podle vás socha na fotografii vytvořena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z kamene7277,42 %77,42 %  
z hlíny1212,9 %12,9 %  
z kovu88,6 %8,6 %  
ze dřeva11,08 %1,08 %  

Graf

21. Je zobrazená postava oblečena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9197,85 %97,85 %  
ano22,15 %2,15 %  

Graf

22. Zobrazená postava má spíše…

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Krátké vlasy.8995,7 %95,7 %  
Dlouhé vlasy.44,3 %4,3 %  

Graf

23. Postava je zobrazena…

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V klidu.4952,69 %52,69 %  
V pohybu.2526,88 %26,88 %  
Něco mezi tím.1920,43 %20,43 %  

Graf

24. Náš dotazník je téměř u konce. Na závěr Vám ještě položíme tři doplňující otázky.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozumím.93100 %100 %  

Graf

25. Hokejka a puk stojí dohromady 110 Kč. Hokejka je o 10 Kč dražší než puk. Kolik stojí puk?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
507681,72 %81,72 %  
10044,3 %4,3 %  
1033,23 %3,23 %  
6033,23 %3,23 %  
4522,15 %2,15 %  
311,08 %1,08 %  
8011,08 %1,08 %  
6511,08 %1,08 %  
2011,08 %1,08 %  
1211,08 %1,08 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:49.96
Minimum:12
Maximum:80
Variační rozpětí:68
Rozptyl:45.46
Směrodatná odchylka:6.74
Medián:50
Modus:50

Graf

26. 5 strojů vyrobí za 5 minut 5 zařízení. Za jak dlouho vyrobí 100 strojů 100 zařízení?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
55154,84 %54,84 %  
1003537,63 %37,63 %  
2022,15 %2,15 %  
122,15 %2,15 %  
311,08 %1,08 %  
411,08 %1,08 %  
2311,08 %1,08 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:41.33
Minimum:5
Maximum:100
Variační rozpětí:95
Rozptyl:2111.77
Směrodatná odchylka:45.95
Medián:5
Modus:5

Graf

27. Na jezírku je pole leknínů, které každý den zdvojnásobí svou velikost. Když za 48 dnů zaroste celé jezírko, jak dlouho by trvalo pokrytí jeho poloviny?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
244346,24 %46,24 %  
473941,94 %41,94 %  
1244,3 %4,3 %  
222,15 %2,15 %  
3622,15 %2,15 %  
311,08 %1,08 %  
011,08 %1,08 %  
2311,08 %1,08 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:33.18
Minimum:12
Maximum:47
Variační rozpětí:35
Rozptyl:145.5
Směrodatná odchylka:12.06
Medián:24
Modus:24

Graf

28. Setkal/a jste se již dříve s některou z těchto tří doplňujících otázek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.6064,52 %64,52 %  
Ano.3335,48 %35,48 %  

Graf

29. Schválně, zkuste si tipnout, jak zní hlavní hypotéza našeho výzkumu...? Na otázku nemusíte odpovídat.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

co se ještě u muže popisuje jako "krátké vlasy" :o))))

Čím více si člověk pamatuje o soše Davida, tím lépe zodpoví logické otázky na konci.

Hypotézy: Lidé neumí dostatečně zpracovávat předložené informace. Lidé jsou líní řešit složitější problémy, když nemají dostatečný důvod. (jako já v otázce u leknínů). Lidé si nepamatují detaily, ale chronicky znají sochu Michelangelova Davida, takže mohou na otázky o soše odpovědět i bez obrázků.

iq

Jak zmást lidi a pak jim položit otázky naprosto od věci. :D

Kdo má lepší krátkodobou paměť, tak uvažuje min logicky.

krátkodobá paměť

lidé, kteří mají dobrou logickou paměť, mají špatnou krátkodobou

Lidi napadne automatická odpověď bez přemýšlení, ale většinou je to špatná odpověď.

nejspíš jsem se trefil :-)

nemam tuseni :-D

netuším

netuším...

Netuším.... ale moc o paměti mi tento dotazník nepřišel...

nevím, ale ráda bych to věděla

Propojování informací Nevím, jestli bylo chytré dávat obrázek Davida, protože pro hodně lidí je David známá socha.

selské myšlení

TOTO JE ZKUŠEBNÍÉ DOTAZNÍK, KTERÝ JSEM SI ZKOUŠEL JEN VYPLNIT. HONZA URBAN

většina respondentů volí odpověď, která se nabízí jako primární, aniž by zohledňovali logické řešení, případně vlastní pozorování

Zdali se lide dokazi soustedit i na neco jineho, nez jak jim bylo v uvodu sdeleno.

Zkoušel jsem to, Honza.

Zpracování informací a krátkodobá paměť

že člověk nemyslí a postrádá logické uvažování

Že o sochu Davida tu vůbec nešlo.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 16 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Nyní vám ukážeme čtyři fotografie stejného objektu pořízené z různých úhlů. Prohlížejte si prosím každou z fotografií po dobu přibližně 20 sekund. Poté u každé fotografie potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a stiskněte tlačítko pokračovat. Tím přejděte na další fotografii.

 • odpověď Rozumím instrukcím.:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi duben na otázku 4. Zvolte prosím měsíc, v němž jste se narodil/a.
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi leden na otázku 4. Zvolte prosím měsíc, v němž jste se narodil/a.
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fotografii jsem si prohlédl/a. na otázku 6. F1. Prohlížejte si prosím tuto fotografii po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte na další fotografii.
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fotografii jsem si prohlédl/a. na otázku 7. F2. Prohlížejte si prosím tuto fotografii po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte na další fotografii.
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fotografii jsem si prohlédl/a. na otázku 8. F3. Prohlížejte si prosím tuto fotografii po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte na další fotografii.
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fotografii jsem si prohlédl/a. na otázku 9. F4. Prohlédněte si prosím poslední z fotografií. Prohlížejte si prosím opět po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte k následujícím otázkám.

6. F1. Prohlížejte si prosím tuto fotografii po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte na další fotografii.

 • odpověď Fotografii jsem si prohlédl/a.:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi duben na otázku 4. Zvolte prosím měsíc, v němž jste se narodil/a.
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi leden na otázku 4. Zvolte prosím měsíc, v němž jste se narodil/a.
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozumím instrukcím. na otázku 5. Nyní vám ukážeme čtyři fotografie stejného objektu pořízené z různých úhlů. Prohlížejte si prosím každou z fotografií po dobu přibližně 20 sekund. Poté u každé fotografie potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a stiskněte tlačítko pokračovat. Tím přejděte na další fotografii.
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fotografii jsem si prohlédl/a. na otázku 7. F2. Prohlížejte si prosím tuto fotografii po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte na další fotografii.
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fotografii jsem si prohlédl/a. na otázku 8. F3. Prohlížejte si prosím tuto fotografii po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte na další fotografii.
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fotografii jsem si prohlédl/a. na otázku 9. F4. Prohlédněte si prosím poslední z fotografií. Prohlížejte si prosím opět po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte k následujícím otázkám.

7. F2. Prohlížejte si prosím tuto fotografii po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte na další fotografii.

 • odpověď Fotografii jsem si prohlédl/a.:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi duben na otázku 4. Zvolte prosím měsíc, v němž jste se narodil/a.
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi leden na otázku 4. Zvolte prosím měsíc, v němž jste se narodil/a.
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozumím instrukcím. na otázku 5. Nyní vám ukážeme čtyři fotografie stejného objektu pořízené z různých úhlů. Prohlížejte si prosím každou z fotografií po dobu přibližně 20 sekund. Poté u každé fotografie potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a stiskněte tlačítko pokračovat. Tím přejděte na další fotografii.
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fotografii jsem si prohlédl/a. na otázku 6. F1. Prohlížejte si prosím tuto fotografii po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte na další fotografii.
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fotografii jsem si prohlédl/a. na otázku 8. F3. Prohlížejte si prosím tuto fotografii po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte na další fotografii.
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fotografii jsem si prohlédl/a. na otázku 9. F4. Prohlédněte si prosím poslední z fotografií. Prohlížejte si prosím opět po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte k následujícím otázkám.

8. F3. Prohlížejte si prosím tuto fotografii po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte na další fotografii.

 • odpověď Fotografii jsem si prohlédl/a.:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi duben na otázku 4. Zvolte prosím měsíc, v němž jste se narodil/a.
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi leden na otázku 4. Zvolte prosím měsíc, v němž jste se narodil/a.
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozumím instrukcím. na otázku 5. Nyní vám ukážeme čtyři fotografie stejného objektu pořízené z různých úhlů. Prohlížejte si prosím každou z fotografií po dobu přibližně 20 sekund. Poté u každé fotografie potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a stiskněte tlačítko pokračovat. Tím přejděte na další fotografii.
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fotografii jsem si prohlédl/a. na otázku 6. F1. Prohlížejte si prosím tuto fotografii po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte na další fotografii.
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fotografii jsem si prohlédl/a. na otázku 7. F2. Prohlížejte si prosím tuto fotografii po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte na další fotografii.
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fotografii jsem si prohlédl/a. na otázku 9. F4. Prohlédněte si prosím poslední z fotografií. Prohlížejte si prosím opět po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte k následujícím otázkám.

9. F4. Prohlédněte si prosím poslední z fotografií. Prohlížejte si prosím opět po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte k následujícím otázkám.

 • odpověď Fotografii jsem si prohlédl/a.:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi duben na otázku 4. Zvolte prosím měsíc, v němž jste se narodil/a.
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi leden na otázku 4. Zvolte prosím měsíc, v němž jste se narodil/a.
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozumím instrukcím. na otázku 5. Nyní vám ukážeme čtyři fotografie stejného objektu pořízené z různých úhlů. Prohlížejte si prosím každou z fotografií po dobu přibližně 20 sekund. Poté u každé fotografie potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a stiskněte tlačítko pokračovat. Tím přejděte na další fotografii.
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fotografii jsem si prohlédl/a. na otázku 6. F1. Prohlížejte si prosím tuto fotografii po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte na další fotografii.
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fotografii jsem si prohlédl/a. na otázku 7. F2. Prohlížejte si prosím tuto fotografii po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte na další fotografii.
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fotografii jsem si prohlédl/a. na otázku 8. F3. Prohlížejte si prosím tuto fotografii po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte na další fotografii.

10. Nyní vám ukážeme čtyři fotografie stejného objektu pořízené z různých úhlů. Prohlížejte si prosím každou z fotografií po dobu přibližně 20 sekund. Poté u každé fotografie potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a stiskněte tlačítko pokračovat. Tím přejděte na další fotografii.

 • odpověď Rozumím instrukcím.:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fotografii jsem si prohlédl/a. na otázku 11. F1. Prohlížejte si prosím tuto fotografii po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte na další fotografii.
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fotografii jsem si prohlédl/a. na otázku 12. F2. Prohlížejte si prosím tuto fotografii po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte na další fotografii.
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fotografii jsem si prohlédl/a. na otázku 13. F3. Prohlížejte si prosím tuto fotografii po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte na další fotografii.
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fotografii jsem si prohlédl/a. na otázku 14. F4. Prohlédněte si prosím poslední z fotografií. Prohlížejte si prosím opět po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte k následujícím otázkám.

11. F1. Prohlížejte si prosím tuto fotografii po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte na další fotografii.

 • odpověď Fotografii jsem si prohlédl/a.:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozumím instrukcím. na otázku 10. Nyní vám ukážeme čtyři fotografie stejného objektu pořízené z různých úhlů. Prohlížejte si prosím každou z fotografií po dobu přibližně 20 sekund. Poté u každé fotografie potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a stiskněte tlačítko pokračovat. Tím přejděte na další fotografii.
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fotografii jsem si prohlédl/a. na otázku 12. F2. Prohlížejte si prosím tuto fotografii po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte na další fotografii.
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fotografii jsem si prohlédl/a. na otázku 13. F3. Prohlížejte si prosím tuto fotografii po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte na další fotografii.
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fotografii jsem si prohlédl/a. na otázku 14. F4. Prohlédněte si prosím poslední z fotografií. Prohlížejte si prosím opět po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte k následujícím otázkám.

12. F2. Prohlížejte si prosím tuto fotografii po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte na další fotografii.

 • odpověď Fotografii jsem si prohlédl/a.:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozumím instrukcím. na otázku 10. Nyní vám ukážeme čtyři fotografie stejného objektu pořízené z různých úhlů. Prohlížejte si prosím každou z fotografií po dobu přibližně 20 sekund. Poté u každé fotografie potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a stiskněte tlačítko pokračovat. Tím přejděte na další fotografii.
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fotografii jsem si prohlédl/a. na otázku 11. F1. Prohlížejte si prosím tuto fotografii po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte na další fotografii.
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fotografii jsem si prohlédl/a. na otázku 13. F3. Prohlížejte si prosím tuto fotografii po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte na další fotografii.
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fotografii jsem si prohlédl/a. na otázku 14. F4. Prohlédněte si prosím poslední z fotografií. Prohlížejte si prosím opět po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte k následujícím otázkám.

13. F3. Prohlížejte si prosím tuto fotografii po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte na další fotografii.

 • odpověď Fotografii jsem si prohlédl/a.:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozumím instrukcím. na otázku 10. Nyní vám ukážeme čtyři fotografie stejného objektu pořízené z různých úhlů. Prohlížejte si prosím každou z fotografií po dobu přibližně 20 sekund. Poté u každé fotografie potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a stiskněte tlačítko pokračovat. Tím přejděte na další fotografii.
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fotografii jsem si prohlédl/a. na otázku 11. F1. Prohlížejte si prosím tuto fotografii po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte na další fotografii.
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fotografii jsem si prohlédl/a. na otázku 12. F2. Prohlížejte si prosím tuto fotografii po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte na další fotografii.
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fotografii jsem si prohlédl/a. na otázku 14. F4. Prohlédněte si prosím poslední z fotografií. Prohlížejte si prosím opět po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte k následujícím otázkám.

14. F4. Prohlédněte si prosím poslední z fotografií. Prohlížejte si prosím opět po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte k následujícím otázkám.

 • odpověď Fotografii jsem si prohlédl/a.:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozumím instrukcím. na otázku 10. Nyní vám ukážeme čtyři fotografie stejného objektu pořízené z různých úhlů. Prohlížejte si prosím každou z fotografií po dobu přibližně 20 sekund. Poté u každé fotografie potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a stiskněte tlačítko pokračovat. Tím přejděte na další fotografii.
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fotografii jsem si prohlédl/a. na otázku 11. F1. Prohlížejte si prosím tuto fotografii po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte na další fotografii.
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fotografii jsem si prohlédl/a. na otázku 12. F2. Prohlížejte si prosím tuto fotografii po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte na další fotografii.
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fotografii jsem si prohlédl/a. na otázku 13. F3. Prohlížejte si prosím tuto fotografii po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte na další fotografii.

15. Nyní vám ukážeme čtyři fotografie stejného objektu pořízené z různých úhlů. Prohlížejte si prosím každou z fotografií po dobu přibližně 20 sekund. Poté u každé fotografie potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a stiskněte tlačítko pokračovat. Tím přejděte na další fotografii.

 • odpověď Rozumím instrukcím.:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi červen na otázku 4. Zvolte prosím měsíc, v němž jste se narodil/a.
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fotografii jsem si prohlédl/a. na otázku 16. F1. Prohlížejte si prosím tuto fotografii po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte na další fotografii.
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fotografii jsem si prohlédl/a. na otázku 17. F2. Prohlížejte si prosím tuto fotografii po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte na další fotografii.
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fotografii jsem si prohlédl/a. na otázku 18. F3. Prohlížejte si prosím tuto fotografii po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte na další fotografii.
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fotografii jsem si prohlédl/a. na otázku 19. F4. Prohlédněte si prosím poslední z fotografií. Prohlížejte si prosím opět po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte k následujícím otázkám.

16. F1. Prohlížejte si prosím tuto fotografii po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte na další fotografii.

 • odpověď Fotografii jsem si prohlédl/a.:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi červen na otázku 4. Zvolte prosím měsíc, v němž jste se narodil/a.
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozumím instrukcím. na otázku 15. Nyní vám ukážeme čtyři fotografie stejného objektu pořízené z různých úhlů. Prohlížejte si prosím každou z fotografií po dobu přibližně 20 sekund. Poté u každé fotografie potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a stiskněte tlačítko pokračovat. Tím přejděte na další fotografii.
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fotografii jsem si prohlédl/a. na otázku 17. F2. Prohlížejte si prosím tuto fotografii po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte na další fotografii.
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fotografii jsem si prohlédl/a. na otázku 18. F3. Prohlížejte si prosím tuto fotografii po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte na další fotografii.
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fotografii jsem si prohlédl/a. na otázku 19. F4. Prohlédněte si prosím poslední z fotografií. Prohlížejte si prosím opět po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte k následujícím otázkám.

17. F2. Prohlížejte si prosím tuto fotografii po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte na další fotografii.

 • odpověď Fotografii jsem si prohlédl/a.:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi červen na otázku 4. Zvolte prosím měsíc, v němž jste se narodil/a.
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozumím instrukcím. na otázku 15. Nyní vám ukážeme čtyři fotografie stejného objektu pořízené z různých úhlů. Prohlížejte si prosím každou z fotografií po dobu přibližně 20 sekund. Poté u každé fotografie potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a stiskněte tlačítko pokračovat. Tím přejděte na další fotografii.
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fotografii jsem si prohlédl/a. na otázku 16. F1. Prohlížejte si prosím tuto fotografii po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte na další fotografii.
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fotografii jsem si prohlédl/a. na otázku 18. F3. Prohlížejte si prosím tuto fotografii po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte na další fotografii.
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fotografii jsem si prohlédl/a. na otázku 19. F4. Prohlédněte si prosím poslední z fotografií. Prohlížejte si prosím opět po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte k následujícím otázkám.

18. F3. Prohlížejte si prosím tuto fotografii po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte na další fotografii.

 • odpověď Fotografii jsem si prohlédl/a.:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi červen na otázku 4. Zvolte prosím měsíc, v němž jste se narodil/a.
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozumím instrukcím. na otázku 15. Nyní vám ukážeme čtyři fotografie stejného objektu pořízené z různých úhlů. Prohlížejte si prosím každou z fotografií po dobu přibližně 20 sekund. Poté u každé fotografie potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a stiskněte tlačítko pokračovat. Tím přejděte na další fotografii.
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fotografii jsem si prohlédl/a. na otázku 16. F1. Prohlížejte si prosím tuto fotografii po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte na další fotografii.
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fotografii jsem si prohlédl/a. na otázku 17. F2. Prohlížejte si prosím tuto fotografii po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte na další fotografii.
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fotografii jsem si prohlédl/a. na otázku 19. F4. Prohlédněte si prosím poslední z fotografií. Prohlížejte si prosím opět po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte k následujícím otázkám.

19. F4. Prohlédněte si prosím poslední z fotografií. Prohlížejte si prosím opět po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte k následujícím otázkám.

 • odpověď Fotografii jsem si prohlédl/a.:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi červen na otázku 4. Zvolte prosím měsíc, v němž jste se narodil/a.
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozumím instrukcím. na otázku 15. Nyní vám ukážeme čtyři fotografie stejného objektu pořízené z různých úhlů. Prohlížejte si prosím každou z fotografií po dobu přibližně 20 sekund. Poté u každé fotografie potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a stiskněte tlačítko pokračovat. Tím přejděte na další fotografii.
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fotografii jsem si prohlédl/a. na otázku 16. F1. Prohlížejte si prosím tuto fotografii po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte na další fotografii.
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fotografii jsem si prohlédl/a. na otázku 17. F2. Prohlížejte si prosím tuto fotografii po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte na další fotografii.
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fotografii jsem si prohlédl/a. na otázku 18. F3. Prohlížejte si prosím tuto fotografii po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte na další fotografii.

23. Postava je zobrazena…

 • odpověď V klidu.:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozumím instrukcím. na otázku 15. Nyní vám ukážeme čtyři fotografie stejného objektu pořízené z různých úhlů. Prohlížejte si prosím každou z fotografií po dobu přibližně 20 sekund. Poté u každé fotografie potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a stiskněte tlačítko pokračovat. Tím přejděte na další fotografii.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fotografii jsem si prohlédl/a. na otázku 16. F1. Prohlížejte si prosím tuto fotografii po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte na další fotografii.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fotografii jsem si prohlédl/a. na otázku 17. F2. Prohlížejte si prosím tuto fotografii po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte na další fotografii.
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fotografii jsem si prohlédl/a. na otázku 18. F3. Prohlížejte si prosím tuto fotografii po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte na další fotografii.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fotografii jsem si prohlédl/a. na otázku 19. F4. Prohlédněte si prosím poslední z fotografií. Prohlížejte si prosím opět po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte k následujícím otázkám.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste...

2. Kolik je Vám let?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Zvolte prosím měsíc, v němž jste se narodil/a.

5. Nyní vám ukážeme čtyři fotografie stejného objektu pořízené z různých úhlů. Prohlížejte si prosím každou z fotografií po dobu přibližně 20 sekund. Poté u každé fotografie potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a stiskněte tlačítko pokračovat. Tím přejděte na další fotografii.

6. F1. Prohlížejte si prosím tuto fotografii po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte na další fotografii.

7. F2. Prohlížejte si prosím tuto fotografii po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte na další fotografii.

8. F3. Prohlížejte si prosím tuto fotografii po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte na další fotografii.

9. F4. Prohlédněte si prosím poslední z fotografií. Prohlížejte si prosím opět po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte k následujícím otázkám.

10. Nyní vám ukážeme čtyři fotografie stejného objektu pořízené z různých úhlů. Prohlížejte si prosím každou z fotografií po dobu přibližně 20 sekund. Poté u každé fotografie potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a stiskněte tlačítko pokračovat. Tím přejděte na další fotografii.

11. F1. Prohlížejte si prosím tuto fotografii po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte na další fotografii.

12. F2. Prohlížejte si prosím tuto fotografii po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte na další fotografii.

13. F3. Prohlížejte si prosím tuto fotografii po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte na další fotografii.

14. F4. Prohlédněte si prosím poslední z fotografií. Prohlížejte si prosím opět po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte k následujícím otázkám.

15. Nyní vám ukážeme čtyři fotografie stejného objektu pořízené z různých úhlů. Prohlížejte si prosím každou z fotografií po dobu přibližně 20 sekund. Poté u každé fotografie potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a stiskněte tlačítko pokračovat. Tím přejděte na další fotografii.

16. F1. Prohlížejte si prosím tuto fotografii po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte na další fotografii.

17. F2. Prohlížejte si prosím tuto fotografii po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte na další fotografii.

18. F3. Prohlížejte si prosím tuto fotografii po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte na další fotografii.

19. F4. Prohlédněte si prosím poslední z fotografií. Prohlížejte si prosím opět po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte k následujícím otázkám.

20. Z jakého materiálu je podle vás socha na fotografii vytvořena?

21. Je zobrazená postava oblečena?

22. Zobrazená postava má spíše…

23. Postava je zobrazena…

24. Náš dotazník je téměř u konce. Na závěr Vám ještě položíme tři doplňující otázky.

25. Hokejka a puk stojí dohromady 110 Kč. Hokejka je o 10 Kč dražší než puk. Kolik stojí puk?

26. 5 strojů vyrobí za 5 minut 5 zařízení. Za jak dlouho vyrobí 100 strojů 100 zařízení?

27. Na jezírku je pole leknínů, které každý den zdvojnásobí svou velikost. Když za 48 dnů zaroste celé jezírko, jak dlouho by trvalo pokrytí jeho poloviny?

28. Setkal/a jste se již dříve s některou z těchto tří doplňujících otázek?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste...

2. Kolik je Vám let?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Zvolte prosím měsíc, v němž jste se narodil/a.

5. Nyní vám ukážeme čtyři fotografie stejného objektu pořízené z různých úhlů. Prohlížejte si prosím každou z fotografií po dobu přibližně 20 sekund. Poté u každé fotografie potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a stiskněte tlačítko pokračovat. Tím přejděte na další fotografii.

6. F1. Prohlížejte si prosím tuto fotografii po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte na další fotografii.

7. F2. Prohlížejte si prosím tuto fotografii po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte na další fotografii.

8. F3. Prohlížejte si prosím tuto fotografii po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte na další fotografii.

9. F4. Prohlédněte si prosím poslední z fotografií. Prohlížejte si prosím opět po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte k následujícím otázkám.

10. Nyní vám ukážeme čtyři fotografie stejného objektu pořízené z různých úhlů. Prohlížejte si prosím každou z fotografií po dobu přibližně 20 sekund. Poté u každé fotografie potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a stiskněte tlačítko pokračovat. Tím přejděte na další fotografii.

11. F1. Prohlížejte si prosím tuto fotografii po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte na další fotografii.

12. F2. Prohlížejte si prosím tuto fotografii po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte na další fotografii.

13. F3. Prohlížejte si prosím tuto fotografii po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte na další fotografii.

14. F4. Prohlédněte si prosím poslední z fotografií. Prohlížejte si prosím opět po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte k následujícím otázkám.

15. Nyní vám ukážeme čtyři fotografie stejného objektu pořízené z různých úhlů. Prohlížejte si prosím každou z fotografií po dobu přibližně 20 sekund. Poté u každé fotografie potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a stiskněte tlačítko pokračovat. Tím přejděte na další fotografii.

16. F1. Prohlížejte si prosím tuto fotografii po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte na další fotografii.

17. F2. Prohlížejte si prosím tuto fotografii po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte na další fotografii.

18. F3. Prohlížejte si prosím tuto fotografii po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte na další fotografii.

19. F4. Prohlédněte si prosím poslední z fotografií. Prohlížejte si prosím opět po dobu přibližně 20 sekund. Poté potvrďte, že jste si ji prohlédl/a a pokračujte k následujícím otázkám.

20. Z jakého materiálu je podle vás socha na fotografii vytvořena?

21. Je zobrazená postava oblečena?

22. Zobrazená postava má spíše…

23. Postava je zobrazena…

24. Náš dotazník je téměř u konce. Na závěr Vám ještě položíme tři doplňující otázky.

25. Hokejka a puk stojí dohromady 110 Kč. Hokejka je o 10 Kč dražší než puk. Kolik stojí puk?

26. 5 strojů vyrobí za 5 minut 5 zařízení. Za jak dlouho vyrobí 100 strojů 100 zařízení?

27. Na jezírku je pole leknínů, které každý den zdvojnásobí svou velikost. Když za 48 dnů zaroste celé jezírko, jak dlouho by trvalo pokrytí jeho poloviny?

28. Setkal/a jste se již dříve s některou z těchto tří doplňujících otázek?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Housa, J.Zpracování informací a krátkodobá paměť (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://zpracovani-informaci-a-kratk.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.