Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zpravodajství na téma Afrika

Zpravodajství na téma Afrika

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Gabriela Nováková
Šetření:13. 08. 2014 - 20. 08. 2014
Počet respondentů:73
Počet otázek (max/průměr):9 / 8.34
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:66,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:59
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Uveďte vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4764,38 %64,38 %  
Muž2635,62 %35,62 %  

Graf

2. Uveďte vaši věkovou skupinu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 až 30 let5575,34 %75,34 %  
31 až 45 let1317,81 %17,81 %  
46 až 60 let45,48 %5,48 %  
76 a více let11,37 %1,37 %  

Graf

3. Jaké je vaše nejvyšší dosažení vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysoká škola5169,86 %69,86 %  
Střední škola, vyučen/a s maturitou1216,44 %16,44 %  
Základní škola79,59 %9,59 %  
Vyšší odborná škola22,74 %2,74 %  
Vyučen/a11,37 %1,37 %  

Graf

4. Z jakých zdrojů pochází nejčastěji informace, které máte o Africe?

Možnosti seřaďte dle míry od 1(nejvíce informací z daného média) do 5 (nejméně informací z daného média).

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Tištěná média (denní tisk atd.)4.4663.701
Online média2.3843.223
Televizní zpravodajství3.6994.265
Rozhlasové zpravodajství5.8084.265
Sociální média - Facebook, Twitter apod.4.6165.031
Hrané filmy5.0823.719
Dokumenty3.9454.052
Odborná periodika5.7125.328

Graf

5. Jaké je podle vás nejčastější téma zpravodajství z oblasti Afriky?

Na otázku odpovězte jedním slovem nebo větou, podle potřeby.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

arabské jaro a následné události

Bida

bída

boje

Boje, nemoci, náboženství.

Díky mým zájmům se nejčastěji jedná o zprávy spojené s Egyptologií, jinak potkávám často zprávy "katastrofické" (špatné zprávy se vždycky šíří rychleji, jak se zdá...) - tedy nepokoje, statistiky rozšíření různých nemocí apod.

dokumenty

Ebola

Ebola

ebola

ebola

Ebola, HIV, nedostatek jídla i vody

ebola, hladomor, aids

Ebola, Obcanska valka

ebola,politicke prevraty

Ebola.

Ebolka

gg

hlad

hlad a bída

hlad, AIDS, ebola, humanitární pomoc

Hlad, bída, občanské války

hlad, nemoce

hlad, nemoci, války

hladomor nebo válka

hladomor, nemoce, válka

hladomor, nemoci, válka

hladomor, nepokoje, nemoci nebo války

Humanitarni pomoc

chudoba

Chudoba

chudoba, nemoci, hlad

Chudoba,nemoci,humanitární pomoc

Chudoc

Islamisté postupují

katastrofy a nemoci

kmenové války

Konflikty

konflikty v Africe

Nabozenska otazka, demokracie ve statech severni Afriky

Nabozenske a politicke rozbroje majici za nasledku chudobu obyvatelstva a korupci politiku

násilí

násilí - války, únosy, boje

Nedostatek vody a jídla

negativní událost (např. epidemie, hladomor, občanské nepokoje)

nemoci

nemoci a hlad

nemoci, chudoba, místní konflikty

Nemoci, války, katastrofy...

nemoci, války, přírodní katastrofy, "co se přihodilo turistům"

nepokoje, války, boje a humanitární pomoc

Nevím

obřízka

ozbrojene konflikty + nedostatek potravin a pitne vody + nemoci

ozbrojené konflikty, humanitární krize, epidemie

politická situace a válečné konflikty

převraty v Egyptě šíření Eboly v subsaharské Africe

rugby

Senegal a Etiopie

sociální problémy

Šíření nemocí

terorismus, nemoci

v poslední době je to ebola, dříve arabské jaro, všeobecně události, ve kterých mají zájmy země Západu

v tuto chvíli epidemie eboly

Válečné konflikty

válka

Válka

válka, hlad, piráti a teď ebola

Válka, hladomor

války

Zdraví

6. O kterém z uvedených afrických států slýcháte v médiích nejčastěji?

Vyberte až 3 odpovědi. Dokud myslíte, že stát o kterém v médiích slyšíte nejčastěji není mezi možnosti uveden, dopište jeho název k možnosti Vlastní odpověď.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Egypt5980,82 %80,82 %  
Libye3243,84 %43,84 %  
Jihoafrická republika3142,47 %42,47 %  
Nigérie2128,77 %28,77 %  
Keňa1317,81 %17,81 %  
Mali810,96 %10,96 %  
Libérie79,59 %9,59 %  
Ghana68,22 %8,22 %  
Guinea11,37 %1,37 %  
Jižní Súdán11,37 %1,37 %  
Somálsko11,37 %1,37 %  
Súdán11,37 %1,37 %  
Uganda11,37 %1,37 %  

Graf

7. Navštívil/a jste někdy Afriku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 8, neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4764,38 %64,38 %  
ano2635,62 %35,62 %  

Graf

8. Ovlivnila vaše návštěva sledování tématu Afriky v médiích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, zpravodajství o Africe sleduji ve stejné míře jako před návštěvou kontinentu.1973,08 %26,03 %  
Ano, sleduji více.726,92 %9,59 %  

Graf

9. Myslíte, že by česká média měla o Africe informovat více či méně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše více.3142,47 %42,47 %  
Je mi to jedno.2432,88 %32,88 %  
Rozhodně více.1419,18 %19,18 %  
Rozhodně méně.34,11 %4,11 %  
Spíše méně.11,37 %1,37 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Navštívil/a jste někdy Afriku?

  • odpověď ano:
    • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, zpravodajství o Africe sleduji ve stejné míře jako před návštěvou kontinentu. na otázku 8. Ovlivnila vaše návštěva sledování tématu Afriky v médiích?
  • odpověď ne:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dokumenty=2 na otázku 4. Z jakých zdrojů pochází nejčastěji informace, které máte o Africe?
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sociální média - Facebook, Twitter apod.=8 na otázku 4. Z jakých zdrojů pochází nejčastěji informace, které máte o Africe?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Uveďte vaše pohlaví:

2. Uveďte vaši věkovou skupinu:

3. Jaké je vaše nejvyšší dosažení vzdělání?

4. Z jakých zdrojů pochází nejčastěji informace, které máte o Africe?

6. O kterém z uvedených afrických států slýcháte v médiích nejčastěji?

7. Navštívil/a jste někdy Afriku?

8. Ovlivnila vaše návštěva sledování tématu Afriky v médiích?

9. Myslíte, že by česká média měla o Africe informovat více či méně?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Uveďte vaše pohlaví:

2. Uveďte vaši věkovou skupinu:

3. Jaké je vaše nejvyšší dosažení vzdělání?

4. Z jakých zdrojů pochází nejčastěji informace, které máte o Africe?

6. O kterém z uvedených afrických států slýcháte v médiích nejčastěji?

7. Navštívil/a jste někdy Afriku?

8. Ovlivnila vaše návštěva sledování tématu Afriky v médiích?

9. Myslíte, že by česká média měla o Africe informovat více či méně?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Nováková, G.Zpravodajství na téma Afrika (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://zpravodajstvi-na-tema-afrika.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.