Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Způsob jednání a řešení zátěžových situací (matky dětí do 3 let)

Způsob jednání a řešení zátěžových situací (matky dětí do 3 let)

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Procházková
Šetření:18. 03. 2011 - 30. 03. 2011
Počet respondentů:44
Počet otázek (max/průměr):33 / 33
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:16,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.15:26
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji se Kateřina Procházková, v této době dokončuji studium na FHS UK. Na základě následujícího dotazníku bych ráda ověřila hypotézy týkající se způsobu jednání člověka při řešení zátěžových situací. Výsledky z tohoto výzkumu bych chtěla použít do své bakalářské práce a zakončit tak studium na FHS UK.

Děkuji za Vaši pomoc!

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

V první části zvolte odpověď z nabízené škály odpovědí 1- vůbec ne, 2- spíše ne, 3 - možná, 4 - pravděpodobně, 5 - velmi pravděpodobně.

V druhé části dotazníku pak zaškrtněte volbu odpovědi "a" nebo "b" z každé dvojice tvrzení.

Odpovědi respondentů

1. Jak reagujete při řešení zátěžové situace? Ohodnoťte míru svého souhlasu s uvedeným tvrzením 1- vůbec ne, 2- spíše ne, 3 - možná, 4 - pravděpodobně, 5 - velmi pravděpodobně

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
1...snažím se soustředit své myšlenky na něco jiného2.3641.322
2...řeknu si, že se nedám vyvést z míry3.0911.355
3...snažím se, aby mě někdo jiný při řešení podpořil3.4771.659
4...cítím se nějak bezmocná2.8641.527
5...řeknu si, že si nemám co vyčítat.2.7051.663
6...nemohu dlouhou dobu myslet na nic jiného3.4091.878
7...ptám se, co jsem už zase udělala špatně2.8641.754
8...promýšlím přesně své další jednání3.6591.316
9...mám tendenci od toho utéct2.2731.38
10...řeknu si, že to vydržím3.7051.254
11...vyhnu se napříště takovým situacím3.0680.836
12...vyrovnám se s tím rychleji než ostatní2.7951.026
13...snažím se ujasnit si všechny detaily situace3.4771.477
14...přejdu k nějaké jiné činnosti2.7271.017
15...požádám někoho o radu, jak bych měla postupovat3.251.097
16...sním něco dobrého3.0681.927
17...pak o tom přemýšlím znovu a znovu3.6361.277
18...řeknu si: "co možná pryč od toho"2.250.915
19...mám špatné svědomí2.6361.595
20...řeknu si: "musíš se sebrat"3.2731.335
21...řeknu si, že si přece nemusím dělat výčitky svědomí2.9321.154
22...příště se hned při prvních náznacích vyhnu takovým situacím3.1590.952
23...mám tendenci hned ustoupit2.4091.014
24...jsem sama se sebou nespokojena2.8641.39
25...podívám se na něco pěkného v televizi2.5231.159
26...myslím si, "jen se nedat odradit"3.3860.873
27...prostě musím s někým o tom hovořit3.6141.101
28...přepadají mne myšlenky na útěk2.3861.373
29...udělám vše, abych odstranila příčinu3.5911.514
30...jsem ráda, že nejsem tak přecitlivělá jako druzí2.7051.663
31...zabývám se pak ještě dlouho touto situací3.2731.471
32...dělám něco, co mě od toho odvádí2.9090.992
33...umiňuji si, že se příště takovým situacím vyhnu3.2730.88
34...snažím se potlačit své vzrušení2.7950.981
35...řeknu si, že za to nemohu2.4090.696
36...řeknu si, že druzí by to tak snadno nestrávili2.6821.081
37...dělám si výčitky2.8641.254
38...řeknu si: "nesmíš to v žádném případě vzdát"3.4771.295
39...nevím, jak bych mohla takové situaci čelit2.6141.01
40...udělám něco dobrého pro sebe3.0910.81
41...pouze si přeji, abych z této situace co nejrychleji vyvázla3.2951.117
42...požádám někoho o pomoc3.1361.118
43...vytvořím si plán, jak mohu tyto nesnáze odstranit3.1361.345
44...myslím si, že já za tu situaci nezodpovídám2.3180.99
45...říkám si, "jen se nedat zbavit odvahy"3.2270.994
46...myslím si, že bych se nechtěla v budoucnu dostat do takové situace3.6590.907
47...nejde mně ta situace dlouho z hlavy3.51.523
48...snažím se, abych si zachovala pevný postoj3.3641.095
49...všechno se mně zdá tak beznadějné2.9551.362
50...vrhnu se do práce3.1820.967
51...řeknu si, že to nakonec byla moje chyba2.5910.969
52...lépe se kontroluji než druzí v téže situaci2.6141.055
53...koupím si něco, co už jsem dlouho chtěla mít2.3861.328
54...obvykle se mně všechno zdá nesmyslné2.7051.117
55...ujasním si, že mám možnosti situaci zvládnout3.3861.055
56...myslím si, že na tom nemám vinu2.6360.959
57...potřebuji k tomu slyšet mínění někoho jiného3.3181.081
58...snažím se o kontrolu svého chování3.51.068
59...pokouším se vymanit se ze vzniklé situace3.1140.783
60...v myšlenkách si pak situaci znovu a znovu přehrávám3.4321.609
61...aktivně se snažím situaci změnit3.6361.05
62...řeknu si: "dokážeš se s tím vypořádat"3.5231.249
63...přece se zase uklidním rychleji než ostatní2.7730.994
64...dbám na to, aby příště k takovým situacím vůbec nedocházelo3.2950.935
65...hledám něco, co by mě mohlo potěšit3.3861.328
66...snažím se od toho odpoutat pozornost3.1821.012
67...hledám vinu sama u sebe3.0681.064
68...snažím se s někým o problému hovořit3.4551.112
69...prostě se pak nemohu zbavit myšlenek na tuto situaci3.3641.413
70...myslím si,že k tomu nedošlo mou vinou2.6820.99
71...řeknu si, že se nesmím dát vyvést z klidu3.3860.873
72...splním si nějaké dlouho vytoužené přání2.5451.339
73...beru to lehčeji než jiní ve stejné situaci2.51.205
74...nějak se od toho odpoutám2.750.869
75...mám sklon rezignovat2.3861.192
76...snažím se přesně si ujasnit důvody, které k situaci vedly3.5450.884
77...uvažuji, jak se mohu příště vyhnout takovým situacím3.3410.907
78...nejraději bych od toho jednoduše utekla2.5231.522

Graf

2. Vyberte tvrzení se kterým spíše souhlasíte

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Potíže s dětmi v dnešní době nastávají pokud jsou rodiče příliš benevolentní3784,09 %84,09 %  
Děti se dostávají do potíží, protože rodiče je příliš trestají715,91 %15,91 %  

Graf

3. Vyberte tvrzení se kterým spíše souhlasíte

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Lidské neštěstí je zapříčiněno chybami, které lidé dělají3170,45 %70,45 %  
Mnoho nešťastných věcí v životě člověka nastává částečně díky špatnému osudu1329,55 %29,55 %  

Graf

4. Vyberte tvrzení se kterým spíše souhlasíte

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nezáleží na tom nakolik se lidé snaží válkám zabránit, války budou stále3784,09 %84,09 %  
Jednou z hlavních příčin proč lidé vedou války je, že se málo zajímají o politiku715,91 %15,91 %  

Graf

5. Vyberte tvrzení se kterým spíše souhlasíte

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Naneštěstí zůstává osobnost často nerozpoznaná, lhostejno jak tvrdě je zkoušena3170,45 %70,45 %  
Z dlouhodobého pohledu si lidé zasluhují respekt na tomto světě1329,55 %29,55 %  

Graf

6. Vyberte tvrzení se kterým spíše souhlasíte

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Většina studentů si neuvědomuje, že rozsah, ve kterém jsou hodnoceni, je ovlivněn náhodnými událostmi3375 %75 %  
Myšlenka, že učitelé bývají vůči studentům nespravedliví, je nesmyslná1125 %25 %  

Graf

7. Vyberte tvrzení se kterým spíše souhlasíte

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bez správných brzd nemůže být člověk úspěšným vůdcem2761,36 %61,36 %  
Schopní lidé, kterým se nedaří stát se vůdci, neuchopili výhodu své příležitosti1738,64 %38,64 %  

Graf

8. Vyberte tvrzení se kterým spíše souhlasíte

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ať děláš co děláš, stejně se najdou lidé, kteří tě nebudou mít rádi3579,55 %79,55 %  
Lidé, kteří nemohou docílit toho, aby je ostatní měli rádi, nevědí jak se bez nich mají obejít920,45 %20,45 %  

Graf

9. Vyberte tvrzení se kterým spíše souhlasíte

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zkušenost každého člověka je určující v tom, jaký je2965,91 %65,91 %  
Dědičnost hraje hlavní roli v určení osobnosti člověka1534,09 %34,09 %  

Graf

10. Vyberte tvrzení se kterým spíše souhlasíte

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Často zjišťuji, že co se má stát, to se skutečně stane3068,18 %68,18 %  
Víra v osud se v mém případě nikdy neukázala být tak dobrou jako rázné jednání1431,82 %31,82 %  

Graf

11. Vyberte tvrzení se kterým spíše souhlasíte

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pokud je student dobře připraven, jen zřídka se objeví špatný test3784,09 %84,09 %  
Otázky zkoušek často nesouvisí s pracovním zaměřením, takže studium je ve skutečnosti zbytečné715,91 %15,91 %  

Graf

12. Vyberte tvrzení se kterým spíše souhlasíte

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Získání dobré práce záleží zejména na tom, aby byl člověk ve správný čas na správném místě2761,36 %61,36 %  
Dosažení úspěchu je důsledkem těžké práce a štěstí s tím má málo co dělat1738,64 %38,64 %  

Graf

13. Vyberte tvrzení se kterým spíše souhlasíte

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Tento svět se točí podle hrstky lidí, kteří mají moc a obyčejný člověk s tím těžko něco nadělá3681,82 %81,82 %  
Průměrný občan může mít vliv na rozhodnutí vlády818,18 %18,18 %  

Graf

14. Vyberte tvrzení se kterým spíše souhlasíte

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Není vždy moudré plánovat příliš dopředu, protože mnoho věcí beztak záleží na štěstí2556,82 %56,82 %  
Když si dělám plány, jsem si téměř jistá, že se uskuteční1943,18 %43,18 %  

Graf

15. Vyberte tvrzení se kterým spíše souhlasíte

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsou určití lidé, kteří prostě nejsou dobří2659,09 %59,09 %  
V každém člověku je něco dobrého1840,91 %40,91 %  

Graf

16. Vyberte tvrzení se kterým spíše souhlasíte

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mnohdy se musíme rozhodnout co dělat pomocí hozené mince2352,27 %52,27 %  
V mém případě získání toho, co chci, má málo nebo nic co dělat se štěstím2147,73 %47,73 %  

Graf

17. Vyberte tvrzení se kterým spíše souhlasíte

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kdo se stane vedoucím často závisí na tom, kdo má dost štěstí a je na správném místě první2556,82 %56,82 %  
Dosažení toho, aby lidé dělali správné věci, záleží na schopnostech, štěstí s tím má málo co dělat1943,18 %43,18 %  

Graf

18. Vyberte tvrzení se kterým spíše souhlasíte

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vzhledem k znepokojujícím událostem ve světě je většina z nás obětí událostí, kterým nemůžeme rozumět ani je kontrolovat3579,55 %79,55 %  
Převzetím aktivity v politických a sociálních záležitostech mohou lidé kontrolovat události ve světě920,45 %20,45 %  

Graf

19. Vyberte tvrzení se kterým spíše souhlasíte

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mnoho lidí se nerealizuje v rozsahu, ve kterém jejich život ovlivňují náhodné události44100 %100 %  

Graf

20. Vyberte tvrzení se kterým spíše souhlasíte

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Člověk by měl být vždy ochotný uznat chyby4193,18 %93,18 %  
Obvykle je nejlepší své chyby ukrývat36,82 %6,82 %  

Graf

21. Vyberte tvrzení se kterým spíše souhlasíte

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je těžké vědět, jestli tě určitý člověk má skutečně rád2659,09 %59,09 %  
Kolik máš prátel záleží na tom, jaký jsi člověk1840,91 %40,91 %  

Graf

22. Vyberte tvrzení se kterým spíše souhlasíte

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Z dlouhodobého hlediska jsou špatné věci, které se nám přihodí, v rovnováze k těm dobrým3068,18 %68,18 %  
Většina nešťastných událostí je výsledkem nedostatku schopnosti, nevědomosti, lenosti nebo jejich kombinací1431,82 %31,82 %  

Graf

23. Vyberte tvrzení se kterým spíše souhlasíte

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pro lidi je obtížné mít větší kontrolu nad tím, co politici dělají3681,82 %81,82 %  
S dostatkem úsilí můžeme vyhladit politickou korupci818,18 %18,18 %  

Graf

24. Vyberte tvrzení se kterým spíše souhlasíte

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je přímá spojitost mezi tím nakolik těžce studuji a vzděláním, kterého dosáhnu2965,91 %65,91 %  
Někdy nerozumím tomu, jak učitelé dosáhli vzdělání, které mají1534,09 %34,09 %  

Graf

25. Vyberte tvrzení se kterým spíše souhlasíte

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dobrý vedoucí každému vysvětlí, co má v rámci své práce dělat3170,45 %70,45 %  
Dobrý vedoucí očekává, že lidé se sami rozhodují co mají dělat1329,55 %29,55 %  

Graf

26. Vyberte tvrzení se kterým spíše souhlasíte

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Často mám pocit, že mám malý vliv na věci, které se mi přihodí2454,55 %54,55 %  
Nemohu věřit tomu, že šance nebo štěstí hrají v mém životě důležitou roli2045,45 %45,45 %  

Graf

27. Vyberte tvrzení se kterým spíše souhlasíte

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemá moc smysl lidi příliš prosit, jestliže tě mají rádi tak tě mají rádi2454,55 %54,55 %  
Lidé jsou osamělí, protože se nesnaží být přátelští2045,45 %45,45 %  

Graf

28. Vyberte tvrzení se kterým spíše souhlasíte

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kolektivní sporty jsou nejlepší cestou k formování osobnosti2965,91 %65,91 %  
Na střední škole se klade příliš velký důraz na atletiku1534,09 %34,09 %  

Graf

29. Vyberte tvrzení se kterým spíše souhlasíte

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Co se mi přihodí, je výsledkem mého snažení2965,91 %65,91 %  
Někdy mám pocit, že nemám dostatek kontroly nad směrem, kterým se ubírá můj život1534,09 %34,09 %  

Graf

30. Vyberte tvrzení se kterým spíše souhlasíte

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Většinou nerozumím tomu, proč se politici chovají určitým způsobem2965,91 %65,91 %  
Z dlouhodobého pohledu jsou lidé zodpovědní za špatnou vládu na národní stejně jako na místní úrovni1534,09 %34,09 %  

Graf

31. Zadejte váš věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30613,64 %13,64 %  
2849,09 %9,09 %  
2649,09 %9,09 %  
3349,09 %9,09 %  
3449,09 %9,09 %  
3736,82 %6,82 %  
2336,82 %6,82 %  
2236,82 %6,82 %  
2424,55 %4,55 %  
3124,55 %4,55 %  
ostatní odpovědi 21
38
35
99
29
27
42
15
920,45 %20,45 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:29.25
Minimum:21
Maximum:38
Variační rozpětí:17
Rozptyl:23.01
Směrodatná odchylka:4.8
Medián:30
Modus:30

Graf

32. Zadejte počet dětí a jejich věk

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
049,09 %9,09 %  
3děti 7let a 2x2roky12,27 %2,27 %  
1 dítě, 11 měsíců12,27 %2,27 %  
2 děti, 3 a 7 let12,27 %2,27 %  
2x 14 měsíců, 1x 2 týdny12,27 %2,27 %  
jedno dítě, necelé tři roky12,27 %2,27 %  
dcera, 30 měsíců12,27 %2,27 %  
jedno 6,5 mesice12,27 %2,27 %  
10, 1234567891012,27 %2,27 %  
1 dítě 5let12,27 %2,27 %  
ostatní odpovědi 2- 2 a 6let
1 - 1 rok
1, 1
2 -3 roky a 6 měíců
1 dítě, 8 měsíců
1 17
1x 2,5roku
1dítě a má dva měsíce
2 děti, 8 měsíců, 28 měsíců
2děti, 7roků a 1rok
1 - 1rok
1 dite - 2,5 roku
1 - 4 roky
2 (2 a 0)
2 děti, 5 let a 2 roky
2 děti - 3,5 roku, 9 měsíců
2 - 7 let a 18 měsíců
tři-24,22,3
2 1 4
2děti 5 a 3
2 děti - 5 a 3roky
2 děti, 1 rok 3 roky
tři děti jedno 4, druhý 2.5 a třetí 0,5
1, 3 roky
1 dítě, 2 roky
1, 5 mesicu
1
2 děti, 3roky, 1 měsíc
1 1rok
1,6
dvě děti, 4 měsíce, 22 měsíců
3170,45 %70,45 % 

Graf

33. Zadejte bydliště (město/obec)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha920,45 %20,45 %  
Brno49,09 %9,09 %  
Pardubice24,55 %4,55 %  
Liberecko24,55 %4,55 %  
Ústí nad Labem24,55 %4,55 %  
olomouc24,55 %4,55 %  
chroustovice12,27 %2,27 %  
Chrudim12,27 %2,27 %  
Nova Paka12,27 %2,27 %  
XX12,27 %2,27 %  
ostatní odpovědi děčín
Cheb
Havlíčkův Brod
Jilemnice
Liberec
blansko
Brumov-Bylnice
Unin
Buštěhrad
Slaný
Kutná Hora
Rapotín
Smržovka
Jaroměř
Doubravice
Otrokovice
Jihlava
Ostrava
havířov
1943,18 %43,18 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Procházková, K.Způsob jednání a řešení zátěžových situací (matky dětí do 3 let) (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://zpusob-jednani-a-reseni-zate.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.