Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Způsob komunikace v mamografických pracovištích

Způsob komunikace v mamografických pracovištích

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Květa Krahulová
Šetření:09. 05. 2020 - 22. 05. 2020
Počet respondentů:48
Počet otázek (max/průměr):13 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:53,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:37
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník je určen ženám navštěvujícím mamologická (dále jen MMG) nebo ultrazvuková (dále jen UZ) zařízení. Vyslédky výzkumu budou sloužit jako podklad pro závěrečnou práci na fakultě ESBM na téma významnosti komunikace lékaře versus pacienta v mamografických zařízeních.

Odpovědi respondentů

1. Chodíte na preventivní prohlídky MMG/UZ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4083,33 %83,33 %  
ne816,67 %16,67 %  

Graf

2. Zvolila jste si zařízení v soukromém nebo státním sektoru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
soukromé zařízení3062,5 %62,5 %  
státní zařízení1837,5 %37,5 %  

Graf

3. Proč jste si vybrala právě toto zařízení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Osobní přístup2347,92 %47,92 %  
Doporučené pracoviště2245,83 %45,83 %  
Snadné objednání1939,58 %39,58 %  
Vstřícná komunikace1837,5 %37,5 %  
Dobrá dostupnost a parkování918,75 %18,75 %  
Jiné24,17 %4,17 %  
Cenová dostupnost24,17 %4,17 %  
Vysoká profesionalita a odbornost12,08 %2,08 %  
Zatím jsem nikde nebyla12,08 %2,08 %  
zacházení s jedincem není o soukromí či státu, ale především o lidech. Soukromí nemusí znamenat kvalitu a stát nemusí znamenat nekvalitu. 12,08 %2,08 %  
Jiná jsem v tu dobu neznala12,08 %2,08 %  

Graf

4. Co by Vás při výběru MMG zařízení odradilo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nespokojenost s přístupem ošetřujícího lékaře3164,58 %64,58 %  
Špatná komunikace3062,5 %62,5 %  
Dlouhé objednací doby2245,83 %45,83 %  
Nevyhovující způsob objednávání1633,33 %33,33 %  
Velká vzdálenost1225 %25 %  
Vysoká cena1122,92 %22,92 %  
Jiné12,08 %2,08 %  
Nikdo mi to nenavrhl12,08 %2,08 %  
nechuť ke zdravotnictví obecně12,08 %2,08 %  

Graf

5. Je pro Vás při výběru MMG pracoviště klíčový individuální přístup lékaře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4593,75 %93,75 %  
ne36,25 %6,25 %  

Graf

6. Jste spokojena s mírou naslouchání Vašeho lékaře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3062,5 %62,5 %  
spíše ano1429,17 %29,17 %  
ne36,25 %6,25 %  
spíše ne12,08 %2,08 %  

Graf

7. Je sdělení lékaře o Vašem zdravotním stavu pro Vás srozumitelné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4797,92 %97,92 %  
ne12,08 %2,08 %  

Graf

8. Byly informace podané Vaším lékařem pro Vás dostačující?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4797,92 %97,92 %  
ne12,08 %2,08 %  

Graf

9. Může Vám být bez problémů umožněn přístup k Vaší zdravotní dokumentaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2756,25 %56,25 %  
ano2041,67 %41,67 %  
ne12,08 %2,08 %  

Graf

10. Máte potřebu konzultovat Váš lékařský nález ještě i v jiném zařízení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 11, neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4491,67 %91,67 %  
ano48,33 %8,33 %  

Graf

11. Uveďte důvod:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více očí více vidí1100 %2,08 %  

Graf

12. Jak byste ohodnotila spokojenost se svým MMG pracovištěm?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výborný3266,67 %66,67 %  
chvalitebný1225 %25 %  
dobrý36,25 %6,25 %  
nedostatečný12,08 %2,08 %  

Graf

13. Je něco, co byste ve Vašem MMG zařízení zlepšila?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE1940,43 %39,58 %  
Nic510,64 %10,42 %  
Není 24,26 %4,17 %  
Ani ne24,26 %4,17 %  
Není nic, co bych mohla zlepšovat12,13 %2,08 %  
Zatím, jsem spokojená. 12,13 %2,08 %  
Ochotu sester12,13 %2,08 %  
Nemám poneti12,13 %2,08 %  
Právě způsob komunikace 12,13 %2,08 %  
vše je OK12,13 %2,08 %  
ostatní odpovědi Postrádám laskavé a něžné zacházení ze strany zdravotního personálu.
nevím, nechodím tam.
Ne, jsem moc spokojena.
parkování
Myslím že nic
Není, co zlepšovat
Prostředí
Jsem spokojená
Nevim
.
Objednávání v časových intervalech
Těžko hodnotit, nemám obtíže ani patologický nález, takže pro mě komunikace jednak není důležitá . Nemocný člověk vnímá věci jinak. Snad kratší čekání na mamograf a trochu míň strojového přístupu. Ale obecně je to celkem dobré.
Ne, jsem spokojená.
1327,66 %27,08 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Jste spokojena s mírou naslouchání Vašeho lékaře?

  • odpověď ano:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 9. Může Vám být bez problémů umožněn přístup k Vaší zdravotní dokumentaci?

9. Může Vám být bez problémů umožněn přístup k Vaší zdravotní dokumentaci?

  • odpověď nevím:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 6. Jste spokojena s mírou naslouchání Vašeho lékaře?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Chodíte na preventivní prohlídky MMG/UZ?

2. Zvolila jste si zařízení v soukromém nebo státním sektoru?

3. Proč jste si vybrala právě toto zařízení?

4. Co by Vás při výběru MMG zařízení odradilo?

5. Je pro Vás při výběru MMG pracoviště klíčový individuální přístup lékaře?

6. Jste spokojena s mírou naslouchání Vašeho lékaře?

7. Je sdělení lékaře o Vašem zdravotním stavu pro Vás srozumitelné?

8. Byly informace podané Vaším lékařem pro Vás dostačující?

9. Může Vám být bez problémů umožněn přístup k Vaší zdravotní dokumentaci?

10. Máte potřebu konzultovat Váš lékařský nález ještě i v jiném zařízení?

12. Jak byste ohodnotila spokojenost se svým MMG pracovištěm?

13. Je něco, co byste ve Vašem MMG zařízení zlepšila?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Chodíte na preventivní prohlídky MMG/UZ?

2. Zvolila jste si zařízení v soukromém nebo státním sektoru?

3. Proč jste si vybrala právě toto zařízení?

4. Co by Vás při výběru MMG zařízení odradilo?

5. Je pro Vás při výběru MMG pracoviště klíčový individuální přístup lékaře?

6. Jste spokojena s mírou naslouchání Vašeho lékaře?

7. Je sdělení lékaře o Vašem zdravotním stavu pro Vás srozumitelné?

8. Byly informace podané Vaším lékařem pro Vás dostačující?

9. Může Vám být bez problémů umožněn přístup k Vaší zdravotní dokumentaci?

10. Máte potřebu konzultovat Váš lékařský nález ještě i v jiném zařízení?

12. Jak byste ohodnotila spokojenost se svým MMG pracovištěm?

13. Je něco, co byste ve Vašem MMG zařízení zlepšila?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Krahulová, K.Způsob komunikace v mamografických pracovištích (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://zpusob-komunikace-v-mamograf.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.