Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Způsob výběru letního tábora

Způsob výběru letního tábora

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Klára Jánská
Šetření:14. 02. 2014 - 23. 02. 2014
Počet respondentů:24
Počet otázek (max/průměr):44 / 40.08
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:42,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:35
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

Navštívilo-li alespoň jedno Vaše dítě alespoň jedenkrát letní tábor, budu ráda, když vyplníte následující dotazník.

Odpovědi respondentů

1. JSTE:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ŽENA1875 %75 %  
MUŽ625 %25 %  

Graf

2. Kolik máte dětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21145,83 %45,83 %  
1625 %25 %  
0312,5 %12,5 %  
328,33 %8,33 %  
414,17 %4,17 %  
514,17 %4,17 %  

Graf

3. Věk dětí

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
728,33 %8,33 %  
028,33 %8,33 %  
14, 1814,17 %4,17 %  
14,12,414,17 %4,17 %  
23 2414,17 %4,17 %  
osm14,17 %4,17 %  
5, 714,17 %4,17 %  
3,9,1114,17 %4,17 %  
nemám14,17 %4,17 %  
5,2014,17 %4,17 %  
ostatní odpovědi Již jsou dospělé
9
7,8
10
2, 5
5,8
12, 14
10,14
2,5,4,6,8
13, 17
6
13,17
1250 %50 % 

Graf

4. Kolik máte dětí, které navštěvují ZŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11041,67 %41,67 %  
0833,33 %33,33 %  
2520,83 %20,83 %  
414,17 %4,17 %  

Graf

5. Kolik z vašich dětí se alespoň 1x zúčastnilo letního tábora?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1937,5 %37,5 %  
2833,33 %33,33 %  
0520,83 %20,83 %  
428,33 %8,33 %  

Graf

6. Jezdí vaše děti stále na ten stejný tábor?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1041,67 %41,67 %  
Ne833,33 %33,33 %  
Spíše ano, pouze střídá běhy625 %25 %  

Graf

7. Chystáte se své děti poslat na LT znovu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1354,17 %54,17 %  
Ne520,83 %20,83 %  
Spíše ne312,5 %12,5 %  
Spíše ano312,5 %12,5 %  

Graf

8. Jezdil/a jste vy nebo partner/ka v mládí na letní tábory?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano - jezdili jsme obaotázka č. 9, Ano - pouze jáotázka č. 9, Ano - pouze partner/kaotázka č. 9, Ne - ani jeden z násotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano - jezdili jsme oba1458,33 %58,33 %  
Ano - pouze já520,83 %20,83 %  
Ne - ani jeden z nás416,67 %16,67 %  
Ano - pouze partner/ka14,17 %4,17 %  

Graf

9. Pokud ano, v jakém věku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jezdil/a jsem pouze jako dítě1260 %50 %  
Jezdil/a jsem jako dítě a později i jako vedoucí840 %33,33 %  

Graf

10. Jakou jste měl/a zkušenost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše dobrou1050 %41,67 %  
Vždy dobrou735 %29,17 %  
Smíšenou210 %8,33 %  
Zcela špatnou15 %4,17 %  

Graf

11. V čem byla zkušenost dobrá/špatná?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

když je kráva/debil (odpusťte mi ta slova) oddílová / hlavní vedoucí, pak to celé jde do kopru. Byl jsem třeba na stanovém táboře v Krkonoších, kde odddíloví vedoucí byli polobozi, kteří se mohli přetrhnout, ale hlavní náborová vedoucí nenáviděla veškeré děti. Tak to už pak nic nezachrání, neboť každé dítě do dokáže vycítit.

osobnostně jsem velice zapadala do jakéhokoliv kolektivu, tudíž většinou po sociální stránce, než přímou chybou organizace

perfetkní kolektiv a přátelé na celý život, smyslupná práce s okamžitou odezvou- odměnou

skrátka to bylo senza od dítěte až po hlavního vedoucího

špatníé vedoucí a zaměření tábora (žádné v podstatě bez programu .- chaos)

Zábava

12. Jezdíte v současné době na LT?

v jakékoliv pozici

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1770,83 %70,83 %  
Ano729,17 %29,17 %  

Graf

Otázky 13. – 17. se vztahují k těm z vašich dětí, které se alespoň jedenkrát zúčastnily letního tábora:

13. Která ze zařízení pro zájmové vzdělávání vaše děti navštěvují v průběhu školního roku?

možno uvést více odpovědí

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sportovní oddíly (Sokol, taneční skupiny a jiná sportovní družstva)1250 %50 %  
Středisko volného času (DDM, Domov mládeže)937,5 %37,5 %  
Školní družina729,17 %29,17 %  
ZUŠ520,83 %20,83 %  
Jazyková škola416,67 %16,67 %  
Žádné z uvedených416,67 %16,67 %  
Školní klub28,33 %8,33 %  

Graf

14. Jaké zájmové činnosti se v těchto zařízeních i mimo ně převážně věnují?

možno uvést více odpovědí

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sportovní, pohybové1979,17 %79,17 %  
Hudební729,17 %29,17 %  
Výtvarné, rukodělné729,17 %29,17 %  
Jazykové416,67 %16,67 %  
Přírodovědné312,5 %12,5 %  
Dramatické, divadelní28,33 %8,33 %  
Informatické, práce s PC14,17 %4,17 %  

Graf

15. Kolik organizovaných volnočasových aktivit (kroužků) vaše děti v průběhu školního roku navštěvují?

průměrně

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 - 21562,5 %62,5 %  
3 - 4416,67 %16,67 %  
Žádné416,67 %16,67 %  
5 a více14,17 %4,17 %  

Graf

16. Jste s náplní volného času vašich dětí spokojeni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano1250 %50 %  
Určitě ano833,33 %33,33 %  
Spíše ne312,5 %12,5 %  
Ne14,17 %4,17 %  

Graf

17. Pokud ne, pokuste se uvést důvody vaší nespokojenosti. Co vám brání zorganizovat volný čas dětí tak, abyste byli spokojeni?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Deti nechteji moc zapojit sport do bezneho zivota

množství nesmyslných úkolů, referátů apod. Jsou to kolikrát totální zbytečnosti, které nám ujídají z času, který by se mohl věnovat něčemu jinému.

peníze

18. Kdy začínáte plánovat program dětí na prázdniny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na jaře (březen, duben)1041,67 %41,67 %  
Po Novém roce (leden, únor)416,67 %16,67 %  
Ke konci školního roku (květen, červen)416,67 %16,67 %  
Hned po skončení prázdnin minulých416,67 %16,67 %  
Příliš neplánuji, rozhodujeme se až v průběhu prázdnin28,33 %8,33 %  

Graf

19. Jakou dobu průměrně stráví vaše děti o letních prázdninách těmito činnostmi?

součet by měl dávat přibližně 2 měsíce

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

20. Jak byste chtěl/a, aby vaše děti trávili ideálně čas o prázdninách, pokud byste se nemuseli ohlížet na žádné překážky? (Např.: finance, délka dovolené, atd.)

součet by měl dávat přibližně 2 měsíce

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

21. Jakým způsobem jste se rozhodli, že budete své dítě posílat na LT?

možno uvést více odpovědí

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na přání samotného dítěte1562,5 %62,5 %  
Sám/a jsem dříve jezdila a tak posílám i své děti1145,83 %45,83 %  
Na radu známých/příbuzných416,67 %16,67 %  
Na doporučení vedoucího volnočasových aktivit mého dítěte28,33 %8,33 %  
Na doporučení ze školy, kam moje dítě dochází28,33 %8,33 %  
reference od známých14,17 %4,17 %  

Graf

22. Kdo vybírá tábor, na který vaše dítě pojede?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vy rodiče s dítětem dohromady1770,83 %70,83 %  
Pouze samo dítě312,5 %12,5 %  
Pouze vy28,33 %8,33 %  
Vy s partnerem/kou dohromady28,33 %8,33 %  

Graf

23. Co jako rodič očekáváte, že si vaše dítě z tábora odnese?

(vyberte max. 3 možnosti a dopište jejich pořadí důležitosti: 1. – úplně nejdůležitější, 2. – druhé nejdůležitější, 3. – třetí nejdůležitější)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bude mít neopakovatelné zážitky1666,67 %66,67 %  
Získá větší samostatnost (nezávislost na rodičích)1354,17 %54,17 %  
Pobaví se1250 %50 %  
Získá nové kontakty, kamarády1041,67 %41,67 %  
Naučí se nové poznatky729,17 %29,17 %  
Naučí se pracovat v kolektivu312,5 %12,5 %  
Bude mít více pohybu na čerstvém vzduchu312,5 %12,5 %  
Objeví své možnosti a zájmy14,17 %4,17 %  

Graf

24. Co je pro vás při výběru LT nejdůležitější?

U každého bodu vyznačte, jak je pro vás jednotlivá záležitost při výběru ne/důležitá (1 = nejvíce důležité; 7 = nejméně důležité/nezajímám se o to)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

25. Jaká zaměření táborů vám připadají pro vaše dítě nejatraktivnější?

(vyberte prosím max. 3 možnosti)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sportovní1875 %75 %  
S celotáborovou hrou1458,33 %58,33 %  
Se zvířaty (koně, psi, atd.)1354,17 %54,17 %  
Jazykový416,67 %16,67 %  
Skautské312,5 %12,5 %  
Se specifickým zaměřením (např.: šachový, astronomický, ...)28,33 %8,33 %  
Hudební28,33 %8,33 %  
Putovní28,33 %8,33 %  

Graf

26. Zajímáte se o to, jaký byl na táboře program v minulých letech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1145,83 %45,83 %  
Spíše ne625 %25 %  
Spíše ano520,83 %20,83 %  
Ne28,33 %8,33 %  

Graf

27. Jaká témata táborů (celotáborových her) vám připadají atraktivní?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Cestování, různé národy, výpravy do historie, dinosauři, ... co zrovna zajímá dítě

Dobrodružná, o přírodě

filmové

historie a objevování

MASH, indiáni, poznej-svět, historie ....

moderní (současné trendy, které dítě zná a může se s nimi identifikovvat - Harry Potter, Pán Prstenů, Sherlock), nebo naopak historická, které je i něčemu novému nauči.

Rytíři, piráti, indiáni...

Sport, výtvarka, ..

28. Upřednostňujete tábory, na kterých se děti podílí na činnostech zabezpečujících chod tábora?

(podílí se na vaření, topení, úklidu, atd.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano, ale jen pokud zbyde dostatek času i na hry1458,33 %58,33 %  
Ano, naučí se tak spoustu praktických dovedností729,17 %29,17 %  
Spíše ne, většina programu by měla být věnována hrám28,33 %8,33 %  
Ne, od zajištění chodu tábora jsou zde přítomni dospělí odpovědní pracovníci14,17 %4,17 %  

Graf

29. Jak se představujete ideálního oddílového vedoucího?

postačuje stručný popis

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

člověk, který se věnuje dětem i v průběhu školního roku a který na tábor jede z vlastní vůle, tzn. že to není jeho povinnost třeba ve spojení s jeho zaměstnáním

Krakonoš ?

mladšího věku, optimistický, vtipný, autorita,

nepije, nefetuje a má vztah k dětem ne jen peněžní motivací

Přátelský, zodpovědný, má dostatek zkušeností při práci s dětmi, kladný vztah k práci s dětmi

rázný, ale všímavý člověk, který dokáže zamezit šikaně.

trpělivý, aktivní, respektující povahu a požadavky dítěte, ale zároveň důsledný

Zajímá se o děti, je spravedlivý a dokáže se plně věnovat činnosti

30. Jak by podle vás oddílový vedoucí vypadat NEMĚL?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

18 letý mladík, který po večerech chlastá o statními vedoucími a přes den se snaží vymyslet zábavu, která ho dětí zbaví na co nejdéle (něco jako ve filmu S tebou mě baví svět, kde se děti musí na celý den schovat :D )

apatický, bez zájmu a respektu k dětem

bez zkušeností, nezodpovědný, odpor k práci s dětmi

člověk, který si jede udělat dovolenou a děti bere pouze jako nutnou součást

jako

náladový alkoholik, který kouří, pije, fetuje, pedofilní slizoun.

Neměl by být líný

pije, fetuje , sleduje v průběhu dne svůj profil na sociální síti a telefonuje si se svými kamarády, největším potěšením je nemít na starost děti (z vlastní zkušenosti)

rozzlobeně vyhlížející člověk, cholerik

31. Vadilo by vám, kdyby byl vedoucí jiného etnika?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1250 %50 %  
Spíše ne729,17 %29,17 %  
Spíše ano416,67 %16,67 %  
Ano14,17 %4,17 %  

Graf

32. Vadilo by vám, kdyby byl vedoucí jiné sexuální orientace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne1041,67 %41,67 %  
Ne833,33 %33,33 %  
Ano312,5 %12,5 %  
Spíše ano312,5 %12,5 %  

Graf

33. Vadilo by vám, kdyby byly na táboře děti jiného etnika?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1354,17 %54,17 %  
Spíše ne625 %25 %  
Spíše ano312,5 %12,5 %  
Ano28,33 %8,33 %  

Graf

34. Vadilo by vám, kdyby byly na táboře děti pocházející z alternativního (nestandardního) rodinného zázemí?

(např. z dětského domova, děti homosexuálních rodičů, atd.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1250 %50 %  
Spíše ne729,17 %29,17 %  
Spíše ano416,67 %16,67 %  
Ano14,17 %4,17 %  

Graf

35. Vadí vám, že zdravotnickou péči na LT nemusí zajišťovat profesionální zdravotnický pracovník (lékař, sestra), pouze absolvent zdravotnického kurzu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne1145,83 %45,83 %  
Ne625 %25 %  
Spíše ano625 %25 %  
Ano14,17 %4,17 %  

Graf

36. Zajímáte se o možnosti stravování na táboře?

Možnosti dietního stravování - celiakie, vegetariánství, potravinové alergie, atd.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne - moje dítě nemá žádná stravovací omezení1041,67 %41,67 %  
Ano - přestože moje dítě nemá žádná stravovací omezení625 %25 %  
Ano, zajímám - moje dítě má určitá stravovací omezení520,83 %20,83 %  
Ne - moje dítě má určitá stravovací omezení, avšak na táboře je zcela nedodržuje312,5 %12,5 %  

Graf

37. Nabízí vám váš letní tábor náhradní možnosti v případě, že je některé jídlo pro vaše dítě nevhodné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano, avšak nenabízí příliš možností v případě nevhodné stravy (např. vegetarián dostane jen přílohu bez masa)1354,17 %54,17 %  
Ne, mé dítě musí jíst to, co všichni625 %25 %  
Ano, vždy nabídnou mému dítěti vhodnou stravu520,83 %20,83 %  

Graf

38. Kde nejčastěji získáváte informace o LT?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Z internetu937,5 %37,5 %  
V organizaci, která tábor pořádá833,33 %33,33 %  
Od známých/příbuzných625 %25 %  
Ve škole, kterou navštěvuje vaše dítě14,17 %4,17 %  

Graf

39. Upřednostňujete polohu tábora:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je mi to jedno1354,17 %54,17 %  
V lese625 %25 %  
Na louce312,5 %12,5 %  
U vody28,33 %8,33 %  

Graf

40. Upřednostňujete ubytování:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V chatkách1458,33 %58,33 %  
Je mi to jedno416,67 %16,67 %  
Ve zděné budově312,5 %12,5 %  
Ve větších stanech (teepee) pro více dětí28,33 %8,33 %  
Ve stanech po dvou14,17 %4,17 %  

Graf

41. Vadí vám na táboře suché záchody?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano729,17 %29,17 %  
Spíše ano, jsem radši, jsou-li záchody splachovací729,17 %29,17 %  
Spíše ne, avšak pouze jsou-li ve vynikajícím stavu625 %25 %  
Ne, suché záchody k táboru prostě patří416,67 %16,67 %  

Graf

42. Zajímáte se předem, jaké jsou v prostoru tábora herní prostory (hřiště, stěny, stoly) a pomůcky (míče, pálky, ...)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano, ale pouze informativně1250 %50 %  
Ano, je to jedno z nejdůležitějších kritérií729,17 %29,17 %  
Ne520,83 %20,83 %  

Graf

43. Ideální délka tábora je podle vás:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11 - 14 dní1354,17 %54,17 %  
7 - 10 dní833,33 %33,33 %  
15 - 20 dní28,33 %8,33 %  
Do 1 týdne14,17 %4,17 %  

Graf

44. Jak velké kapesné dáváte svým dětem na tábor?

(myšleno na jedno dítě)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
300 - 500 Kč729,17 %29,17 %  
200 - 300 Kč729,17 %29,17 %  
100 - 200 Kč416,67 %16,67 %  
Žádné312,5 %12,5 %  
50 - 100 Kč28,33 %8,33 %  
Více než 500 Kč14,17 %4,17 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Jánská, K.Způsob výběru letního tábora (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://zpusob-vyberu-letniho-tabora.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.