Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Způsob zajištění eventu (akcí) ve firmě

Způsob zajištění eventu (akcí) ve firmě

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Markéta Soukupová
Šetření:01. 02. 2011 - 28. 02. 2011
Počet respondentů:25
Počet otázek (max/průměr):4 / 3.16
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:53,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:34
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji se Markéta Soukupová a studuji třetím rokem fakultu ekonomickou na ZČU. Píši bakalářskou práci, ve které se zabývám uplatněním event marketingu ve firmě.

Budu vám velmi vděčná za vyplnění následujících tří otázek, které mi poslouží jako hodnotný materiál pro moji práci.

Odpovědi respondentů

1. Jakým způsobem jsou u vás zajišťované firemní akce (eventy) pro zaměstnance?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [zajišťujeme si je výhradně samiotázka č. 3, využíváme výhradně služeb event marketingové agenturyotázka č. 3, event marketingovou agenturu si najímáme pouze na některé typy akcíotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zajišťujeme si je výhradně sami1664 %64 %  
využíváme výhradně služeb event marketingové agentury520 %20 %  
event marketingovou agenturu si najímáme pouze na některé typy akcí416 %16 %  

Graf

2. Vyberte typy akcí, které pro vás agentura zajišťuje:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
společenské akce375 %12 %  
rodinný den125 %4 %  
zábavně laděné akce 125 %4 %  
jiné125 %4 %  
letní výjezdy125 %4 %  
zimní výjzdy125 %4 %  

Graf

3. Došlo ve vaší firmě, z důvodu finanční krize, k omezení počtu pořádaných akcí pro zaměstnance?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1144 %44 %  
ano1144 %44 %  
nevím312 %12 %  

Graf

4. Řadíte se mezi:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
malé podniky (méně než 50 osob)1144 %44 %  
mikropodniky (méně než 10 osob)624 %24 %  
velké podniky (více než 251 osob)520 %20 %  
střední podniky (méně než 250 osob)312 %12 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Soukupová, M.Způsob zajištění eventu (akcí) ve firmě (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://zpusob-zajisteni-eventu-akci.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.