Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > způsobilost vozidel k provozu

způsobilost vozidel k provozu

Autorská práva v prostředí internetu
Stahujete? Sdílíte? Zúčastněte se krátkého anonymního průzkumu o autorských právech na internetu.

(průzkum pro diplomovou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Rostislav Šimon
Šetření:07. 02. 2013 - 18. 02. 2013
Počet respondentů:267
Počet otázek (max/průměr):15 / 13.29
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:66,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:19
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den, 

prosím Vás o vyplnění mého dotazníku na téma způsobilost vozidel k provozu. Výsledky dotazníku budou použity v mé bakalářské práci na toto téma. Vyplnění dotazníku je anonymní. Dotazník je určen primárně pro držitele řidičských oprávnění, ale vyplnit jej mohou i neřidiči. Předem děkuji za ochotu.

Rostislav Šimon

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž20677,15 %77,15 %  
Žena6122,85 %22,85 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-2913650,94 %50,94 %  
30-397628,46 %28,46 %  
40-493211,99 %11,99 %  
50-59114,12 %4,12 %  
15-1893,37 %3,37 %  
nad 7020,75 %0,75 %  
60-6910,37 %0,37 %  

Graf

3. Jste držitelem řidičského oprávnění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano25695,88 %95,88 %  
Ne114,12 %4,12 %  

Graf

4. Uveďte všechny skupiny řidičských oprávnění, kterých jste držitelem, dle Vašeho řidičského průkazu:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
B24796,48 %92,51 %  
A16664,84 %62,17 %  
A19537,11 %35,58 %  
AM8131,64 %30,34 %  
A26926,95 %25,84 %  
C5722,27 %21,35 %  
B14517,58 %16,85 %  
T4316,8 %16,1 %  
BE3714,45 %13,86 %  
CE3212,5 %11,99 %  
C1238,98 %8,61 %  
C1E187,03 %6,74 %  
D83,13 %3 %  
DE83,13 %3 %  
D162,34 %2,25 %  
D1E62,34 %2,25 %  

Graf

5. Jak dlouho aktivně řídíte

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11 - 20 let8432,81 %31,46 %  
5 - 10 let7629,69 %28,46 %  
1 rok - 4 roky3814,84 %14,23 %  
21 - 30 let259,77 %9,36 %  
nad 30 let218,2 %7,87 %  
méně než 1 rok124,69 %4,49 %  

Graf

6. Kolik kilometrů průměrně ročně najedete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11.000 - 20.000 km7930,86 %29,59 %  
21.000 - 30.000 km6224,22 %23,22 %  
do 10.000 km5923,05 %22,1 %  
31.000 - 40.000 km249,38 %8,99 %  
nad 50.000 km228,59 %8,24 %  
41.000 - 50.000 km103,91 %3,75 %  

Graf

7. Víte, který zákon upravuje způsobilost a nezpůsobilost vozidel k provozu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne14755,06 %55,06 %  
Ano12044,94 %44,94 %  

Graf

8. Uveďte číslo a/nebo název tohoto zákona:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zákon o provozu na pozemních komunikacích78,14 %2,62 %  
341/200266,98 %2,25 %  
56/200144,65 %1,5 %  
361/200033,49 %1,12 %  
341/2002 Sb.33,49 %1,12 %  
361/2000 Sb.33,49 %1,12 %  
56/2001 Sb.33,49 %1,12 %  
361/2000sb22,33 %0,75 %  
341/2002sb22,33 %0,75 %  
36122,33 %0,75 %  
ostatní odpovědi zákon o provozu vozidel na pozemních komunikacích
č. 341/2002 Sb
56
nevím
Silniční
zákon o pravidlech silničního provozu
zákon o provozu silničních vozidel
dopravní vyhláška
Zákon 56/2001 Sb.
zjebany na picu zakon
Předpis č. 341/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů
Zakon o silnicnim provozu
Zákon o silničním provozu (číslo neznám)
56/2001sb.
c. 341/2002 Sb.
tyvole nevedel jsem, ze budes chtit presne cislo, na to sere pes
Zákon o silničním provozu
o provozu na pozemních komunikacích
Zákon č. 361/2000 Sb.
o podmínkách provozu?? nevím přesně
361/2000 zákon o provozu na pozemních komunikacích
zákon o padajicim hovně
361/200 Sb.
vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel
Zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách někt. zákonů (zákon o silničním provozu)
Zákon o provozu na pozemních komunikacích 361/200 Sb.
neser :o))
číslo nevím, ale je to zákon "o provozu vozidel na pozemních komunikacích"
3
361 nebo 360
341
č. 56/2001 Sb.
č. 341/2002 Sb.
341/2002 Sb
zákon číslo 56/2001
Zákon o způsobilosti motorových vozidel pro provoz na pozemních komunikacích
zakon o zpusobilosti
56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
Zákon o provozu napozemních komunikacích
361/2000 Sb
Zákon o cestnej premávke
o provozu na silničních komunikacích
Zák. o provozo na sil. kom.
56/2001 Sb. o podmínkách provozu na pozemních komunikacích
č. 341/2002 Sb.
Zákon o provozu silničních motorových vozidel
874
5159,3 %19,1 % 

Graf

9. Kdy si myslíte, že je vozidlo nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích? (Lze uvést více možností, pokud nevíte napište -nevím-)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

pokud má nějakou poruchu motoru, pokud mu nesvítí večer ani jedno přední světlo

pro závady v technickém stavu bezprostředně ohrožuje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích,

-

-

- když nemá platnou technickou kontrolu - značky v depozitu

- pokud nesplňuje předepsané technické paramaetry - není žádně přihlášeno na DI

- sjeté gumy - upadávající části vozidla potřebné k jízdě - závada brzd, řízení atd.

--

-nevím-

-nevím-

-nevím-

-pokud nemá platnou STK -pokud mu chybí RZ -jestliže svým stavem ohrožuje ostatní účastníky provozu

-sjete gumy,nefunkcni svetla,nefunkcni brzdy,neplatna TK-

:-/

.

.

...to se pozná: gumy, světla, výhled, doplňky...

..pokud nevyhovuje technickým stavem

a) propadlá TK b) špatný technický stav (nesplnující zákonné požadavky jako např. funkčnost komponent, stav pneu apod.)

Asi když neprojde technickou, případně má nějaký problém, např. defekt.

Bez platné STK

bez platné technické kontroly

bez platné technické kontroly, bez SPZ

bez STK

bez STK

bez STK

Bez STK,s vadami ohrožujícími bezpečnost provozu,s neschválenými úpravami

bez TK

dle § 13 výše uvedeného zákona

dle zákona

Chipnutej diesel kterej za sebou pri kazdym zrychleni nechava cernej oblak smradu

chybějící podstatné součástky a díly

je jich spousta: bez tp, bez rz, ve špatném technickém stavu, např sjeté pneu atd.

jednoznačně závada brzd, ostatní závady jsou řekněme méně významné, pokud má vůz závadu typu C

jehož technický stav neodpovídá uvedenému zákonu

Jestliže by jeho užíváním mohla být ohrožena bezpečnost ostatních účastníků provozu.

jestliže je technicky nezpůsobilé - neprojde kontrolou STK, dále při závadě na brzdné soustavě, při (na místě) neodstranitelné závadě na světlech

jestliže vozidlo neodpovídá technickým požadavkům dle vyhlášky

kdiš samo ušnejede, ne?

Kdy je to v rozporu se zakonem

kdyz ho ridi kokot

Kdyz je to mrdka

kdyz mu chybi kolo

kdyz nema stk

kdyz nesplnuje podminky k provozu na pozemnich komunikacich

kdyz nesplnuje podminky zakona

Když by jeho technický stav neprošel STK.

Když dojde benál

když je nebezpečné - špatně brzdí apod.

když jeho stav neodpovídá stavu uvedeném v zákoně - všechno se mi to fakt vypisovat nechce, takže tak

když má nehomologované součásti, a když má nevyhovující tech. stav

Když má špatný technický stav.

když mu nesvítí světla

Když nemá co mít musí.

Když nemá platnou STK a ME, sjetý gajdy, prasklý sklo, ostrý hrany a dalších milion věcí...

Když nemá platnou TK. Když stav vozidla nevyhovuje zákonem stanoveným požadavkům.

Když nemá provedenou technickou kontrolu a stav vozidla může ohrozit provoz na pozemních komunikacích.

když nemá STK

když nemá STK + další technické nedokonalosti (světla, homologace a jiné prohřešky)

Když nemá STK a Emise

Když nemá STK ale můžem pokračovat: špatný stav pneu, ostré hrany-koroze, velké vůle řízení, .......

Když nemá technickou

Když neprojde a nebo nemá osvědčení z STK.

když neprojde technickou

když nesplňuje podmínky dané tímto zákonem (např. nemá STK, nemá kontrolu emisí, nemá SPZ, má nebezpečnou tech. závadu atd.)

když nesplňuje podmínky stanovené pravní normou

když nesplňuje podmínky zákona z předchozí otázky :-)

když nesplňuje požadavky stk

když nesplňuje technické podmínky, špatný technický stav, absence STK

když nesplňuje technické požadavky

Když nesplňuje technickou způsobilost vozidla k provozu, nemá RZ.

Když nesplňuje zákonem určené podmínky pro způsobilost vozidel v silničním provozu ;)

Když nesplňuje zákonné náležitosti (především TK)

když nesplňuje zákonné podmínky

když nevyhovuje po stránce emisních limitů=když není v dobrém technickém stavu ohrožuje-li jiné účastníky silničního provozu

když nevyhovuje požadavkům dle zákona

Když ohrožuje svým stavem

když ohrožuje zdraví řidiče a ostatních není-li podrobeno pravidelným servisním prohlídkám z důvodu zastaralosti

když se vozidlu nechce

Když svým technickým stavem ohrožuje bezpečnost ostatních na silnici.

Když z něj vytékají provozní kapaliny,nebrzdí.

kdzž nemá technickou kontrolu ohrožuje vyčníva nejaky plech atd...

Ked sú pokazené brzdy

koroze, viditelne poskozeni

má špatný technický stav, vážnou poruchu, špatné emise apod.

Možností je tisíc a jedna. Např. nefunkční brzdy...

n

nadlimitní emise špatný technický stav (sjeté pneumatiky, nefunkční brzdy...)

nadměrna koroze, sjete pneu

např bez STK

např. když neprojde osvědčením o technické způsobilosti, když není registrováno (nemá registrační značku)

například pokud nemá funkční osvětlení na straně k vozovce

nasrat

Nebrzdí

nebrzdi, je v takovem stavu, ze ohrozuje bezpeci lidi ve vozidle i v okoli

nebrzdi, nesviti, spatne pneu, spatne emise, spatna kastle

nefunkcni rizeni a brzdy

neím

Nelze uvést. Upravuje to zákon. Tedy je nezpůsobilé vždy,když je provozováno v rozporu s tímto zákonem.

nemá oprávnění o technické způsobilosti

nemá platnou technickou

nemá registrační značku svým technickým stavem ohrožuje ostatní účastníky provozu či poškozuje životní prostředí

nemá schválenou techn. způsobilost, prošlá TK, neprošlo na STK, viditelná nezpůsobilost při siln. kontrole........, stačí?

nemá stk, emise, silně znečištěno,porucha brzd,řízení,zákonnou poj.,unik provoz. kapalin

nemá STK, emise, špatné pneu atd.

Nemá STK, nebo má technické závady ohrožující bezpečnost provozu (např.,brzdy, světla)

Nemá STK, není řádně umyté aby neznečišťovalo vozovku, nesvítí světla, nefungijí brzdy,

nemá technickou

nema technickou a nebo je ve stavu kdy by neproslo technickou

Nemá TP, propadlá STK a emise. Při vážné poruše řízení, brzd a všeho zásadního co s ovládáním vozidla souvisí.

Nemá-li platné osvědčení o měření emisí a o technické kontrole nebo je-li jeho momentální technický stav takový, že by ohrožoval provoz na pozemních komunikacích nebo životní prostředí.

není schválené k provozu na pozemních komunikacích nebo má propadlou technickou

není zapsáno v registru vozidel, nemá technickou způsobilost, vlastník nehradí povinné ručení

neplatná TK, bez RZ, špatný technický stav

neprojde/neprošlo by STK

nesplí-li zákonné ustanovení.

nesplnění podmínek potřebných pro úspěšné projití STK

Nesplní-li podmínky pro způsobilost na stanici technické kontroly.

nesplňuje dané podmínky

nesplňuje podminky

nesplňuje podmínky STK

nesplnuje pozadavky dane zakonem ;-)

Nesplňuje předepsané technické parametry dané předpisem. Např závažné závady na podvozku, předepsaném osvětlení, únik kapalin...

nesplnuje technickou, pak spousta dalsich moznosti od obuti po svetlo co nesviti

nesplňuje technický stav

nesplňuje základní fce - např. bezpečnost

nesplňuje-li některá ustanovení o způsobilosti vozidel k provozu na poz. komunikacích

nesviti nebrzdi

nesvítí světla

nesvítí, chybí odrazky, sjeté nebo neodpovídající pneu, vážné technické závady, neplatná stk, neplatné emise, po neúspěšném pokusu o technickou

nesvítí, špatný stav motoru

nesvítící osvětlení na straně přivrácené ke středu vozovky, prasklina ve stírané ploše čelního skla větší než 20 mm, nadměrné zatmavení bočních skel u řidiče,

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevim

nevím

nevim

nevím

nevím

nevím

nevim

nevim

nevím

nevím

Nevím

nevim

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

NEVÍM

nevim

Nevím

nevím jaké podmínky stanovuje zákon, ale myslím že vozidlo je nezpůsobilé, pokud ohrožuje bezpečnost ostatních účastníků silničního provozu

Nízká účinnost brzd, poškozené řízení, špatné pneumatiky, poškozené a neprůhledné čelní sklo, poškozené nápravy, únik oleje a paliva, neúčinná ruční brzda, poškozená karseria a ostré hrany, ... atd

obuté do nesprávných pneu( typ, rozměr, rychl. a váhový index) špatné brzdy, osvětlení, tlumiče, nápravy a nepozorný řidič:-)

ohrožuje-li svým provozem ostatní účastníky silničního provozu

ojeté pneu pod min (léto 1.6mm, zima 4mm) , porucha světel respektive musí svítit alespoň ty u středu vozovky, úniky oleje, nefunkční brzdy....

osobní názor: když to ohrožuje na životě/majetku jiné lidi

Pokud by bylo nebezpečné silničnímu provozu

pokud by neprošlo pravidelnou technickou prohlídkou (STK) nebo jí má propadlou, pokud by neprošlo měřením emisí (ME) nebo má tuto pravidelnou kontrolu propadlou

pokud by neprošlo testy TK

pokud by závažným způsobem ohrožovalo bezpečnost provozu na pozemních komunikacích

Pokud je dle zákona v dobrém technickém stavu, tj neohrožuje svým provozem ostatní.

Pokud je technický stav vozidla okolí nebezpečný.

Pokud je ve stavu, kdy ohrožuje posádku i ostatní účastníky provozu, má nějakou závažnou závadu.

pokud je ve stavu, který by na STK zařadili do vážných závad

pokud jeho provoz ohrožuje okolí a provozovatele

pokud jeho stav nesplňuje podmínky pro způsobilost: nějak nabourané, nepřihlášené, nepojištěné, porouchané (třeba nesvítí levé přední potkávací světlo), ohrožující ostatní účastníky provozu a podobně. Ale nevím to jistě a určitě bych si nevzpomněl na vše.

Pokud jeho stav nesplňuje podmínky, dané zákonem a zdravým rozumem.

Pokud jeho stav, při používání, může ohrozit provoz a ostatní účastníky pozemních komunikací.

Pokud jeho technický stav nedovoluje jeho užívání

pokud jeho technický stav neodpovídá provozu na poz.komunikacích

POkud jeho technický stav neodpovídá vyhlášce, nemá platnou TP

Pokud má vozidlo vady, které ohrožují bezpečnost silničního provozu (porucha brzd, řízení, osvětlení, stěračů)

Pokud má závadu ohrožující ovladatelnost vozidla - klouby řízení, uložení náprav, hrozba selhání brzd. Pokud má závadu, se kterou lze bezpečně jet při přizpůsobení jízdy technickému stavu, je vozidlo způsobilé.

pokud nebrzdí, nezatáčí, nemá seřízenou geometrii, má opotřebované tlumiče, není osvětleno

pokud nemá platné STK nebo je poškozené

Pokud nemá platnou kontrolu STK

pokud nemá platnou STK když je ve stavu vylučující jeho bezpečnou provozuschopnost (technické závady, pozůstatky nehod...)

pokud nemá platnou STK

pokud nema platnou tecnickou nebo ma zavadu pro kterou bezprostredne ohrozuje bezpecnost provozu - leva svetla pneu brzdy atd.

pokud nemá platnou technickou kontrolu pokud stav vozidla ohrožuje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích pokud byli na vozidle udělány neschválené změny poškozuje životní prostředí

pokud nemá platnou technickou kontrolu

pokud nemá STK

Pokud nemá technickou

pokud není ve stavu spůsobilém provozu

Pokud neprojde sSTK, resp. vykazuje závažné závady.

pokud neprojde STK

pokud neprojde stk

pokud neprojde stk

Pokud neprojde stk a me

Pokud neprojde technickou

pokud neprojde technickou kontrolou

Pokud nesplňuje emise, pokud nejsou správně brzdy, pokud svítí jsou poruchy na světlech, pokud má ostré hrany a tím je nebezpečné pro provoz, sjeté pneumatiky, další mechanická poškození a další.

pokud nesplňuje emise, stk

Pokud nesplnuje podmínky dané zákonem

Pokud nesplňuje podmínky dané zákonem o jeho provozu

pokud nesplnuje podminky k stanovene k provozu

Pokud nesplňuje podmínky stanovené legislativou.

pokud nesplňuje podmínky zákona

Pokud nesplňuje podmínky ze zákona, popř. je na něm vážná závada ohrožující ostatní účastníky provozu

Pokud nesplnuje pozadavky vyse uvedeneho zakona

Pokud nesplnuje zakladni veci jako svetla, blinkry, bezpecne rizeni (brzdy, zmeny smeru) nebo pokud na nem nedrzi jeho soucasti

Pokud nesplňuje zákonné podmínky ke způsobilosti provozu na pozemních komunikacích, nebo např. nemá platnou technickou kontrolu či emise. Případně je poškozeno, že přímo nebo i nepřímo ohrožuje ostatní účastníky provozu.

pokud nesplnuje zpusobilost k provozu na pozemnich komunikacich dle zakona

Pokud nespňuje některé z kritérií zákona o provozu na pozemních komunikacích.

pokud ohrožuje svojí jízdou ostatní učastníky

pokud ohrožuje svým provozem ostatní účastníky sil. provozu

pokud technický stav vozidla není v pořádku

pokud to neumožňuje technický stav

Pokud vozidlo ohrožuje řidiče a ostatní účastníky silničního provozu.Sjeté gumy,vůle řízení a KRETENSKEJ TUNING!!!!!!!!

Porucha

prasklá guma

pro závady v technickém stavu bezprostředně ohrožuje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, provozovatel vozidla neprokáže jeho technickou způsobilost k provozu na pozemních komunikacích způsobem stanoveným tímto zákonem, byly na vozidle provedeny neschválené změny anebo zásahy

propadlá technická kontrola, nefunkční světla, poruchy brzd

Propadlá technická, špatný stav vozidla, stáří vozidla.

prošlá stk, sjeté pneu, nesoulad s tp

Prošlá STK, špatný technický stav, nezaplacené povinné ručení.

při propadlé technické nevím

rizeni,brzdy

sjeté pneu, špatné brzdy, neplatná stk

sjeté pneu, vysoký stupeň koroze

spatny technicky stav nebezpecne zavady

Spatny technicky stav,nejsou potrebne doklady

Špatné brzdy, překračování emisí atd-

špatný tech.stav,neplatné doklady,bez povinného ručení

špatný technický stav

špatný technický stav

špatný technický stav

špatný technický stav - špatný stav brzd, řízení - podvozku, rozsáhlá koroze, nefukční osvětlení vozu,

Špatný technický stav vozidla

Špatný technický stav vozidla, chybějící SPZ,...

technická nezpůsobilost

technická nezpůsobilost k provozu

technická závada

Technická závada bránící bezpečné jízdě

technická závada, když ohrožuje ostatní účastníky provozu,

Těžko popsat, musí jet, brzdit, svítit a prostě se nerozpadat.

to je debilní otázka

únik prov. kapalin,sjeté,nevhodné a nebo poškozené pneu,špatný stav brzdnéhjo systému,přeložené a nebo špatně naložené vozidlo,jakkoli technicky poškozené vozidlo ohrožující posádku a bezprostřední okolí,atd

Únik provozních kapalin, poškozené nebo sjeté pneu atd.

ůnik provozních kapalin,nebrzdí,nevím

Univerzální formulace je, že když nesplňuje požadavky stanovené tímto zákonem. Obecněji lze vyjádřit tak, že když ohrožuje bezpečnost provozu, nadměrně poškozuje životní prostředí , byly na něm provedeny neschválené změny, nebo není způsobilost doložitelná.

upadlý 2 kola

už když nesvítí žárovka potkávacích světel blíže středové čáře, automobil jinak bez vad.

v případě,že nemá STK, nesvítí, sjeté pneu,

vada na brzdach,řízení,tlumičích,sjeté gumy,nefunkční ukazatele sméru,nevypíná spojka.

Vady v konstrukci; nefunkční (chybějící) osvětlení;

včera

ve chvíli kdy nesplňuje podmínky pro úspěšné složení technické kontroly (tj. i kdykoliv v průběhu dvouletého cyklu)

vím toho tolik, že asi vlastně nevím

Vozidlo je nezpůsobilé k provozu pokud ohrožuje bezpečnost nebo plynulost provozu

Vozidlo je nezpůsobilé k provozu ve chvíli, kdy bezprostředně ohrožuje bezpečnost provozu a nadále pokud nesplňuje podmínky, které jsou zapotřebí k bezproblémové technické kontrole. Závady se dělí na 3 skupiny A,B a C. Skupina A je závada, která nijak neohrožuje provoz a osoba je na závadu upozorněna technikem STK. Nezapisuje se do velkého techničáku například prasklá žárovka Skupina B je závada, která je závažnější, ale vozidlo dostane lhůtu 60 dní na opravu a znovu se dostavit na STK, ale lepší je se dostavit do 30 dnu, protože se pak nemusí znova platit kompletní TK. Zapisuje se do velkého techničáku např. horší funkčnost brzd, koroze, vymlácené čepy a pod. Skupina C je závažná závada, ktera ohrožuje bezpečnost provozu napřiklad: nefunkční brzdy , uvolněná náprava. Vozidlo se musí dočasně vyřadit z provozu do doby než se opraví. Právně je vozidlo nezpůsobilé pouze ve skupině C ale dle mého názoru by na silnici neměli ani co dělat vozidla která zapadají do skupiny B

Vozidlo je nezpůsobilé k provozu, když neprojde kontrolou STK. Registrační značka vozidla musí být čistá, jasně čitelná, umístěná na místě určeném výrobce vozidla.

Vozidlo je TECHNICKY nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích, když bezprostředně ohrožuje bezpečnost silničního provozu, ev. když závažným způsobem poškozuje životní prostředí.

Vozidlo má závadu, která bezprostředně ohrožuje účastníky silničního provozu.

vozidlo má závady které bezprostředně ohrožují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Na vozidle byly provedeny nebo neschváleny změny v jeho identifikátorech. Ohrožuje životní prostředí nad rámec stanoveny vyhláškou.

Vozidlo, které má poruchu např. na motoru - je nepojízdné.

závada brzd, osvětlení, těžká koroze, nadměrná vůle náprav, montáž nebezpečných neschválených zařízení

závady neplatná stk

závady na systému brzd a závady na systému řízení.

10. Víte, jaké jsou postihy za Vámi uvedené příklady v otázce č. 9? (pokud nevíte napište -nevím-)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

--

-nevím-

-nevím-

-nevím-

-nevím-

-nevím-

-nevím-

-nevím-

-nevím-

-nevím-

-nevím-

-nevím-

-nevím-

-nevím-

-odebrani TP,pokuta-

.

.

100, 500 ... 5000 , domluva :)

10000

1000kč

5-10tis Kč pokuta, zákaz činnosti až na jeden rok, 5 bodů

5.bodů,5000-10000Kč

5000,BEZ BODU

ano

ano

Ano

ano

ANO FINANČNÍ I BODOVÉ , VČETNĚ MOŽNOSTÍ ODNĚTÍ ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU.

Ano vím

Ano vím.

ano, vím

asi dost velke

Asi hodně mastné.

body a pokuta

body dolu pokuta

body dolů, pokuta

body na konto, pokuta

Body pryč, peníze pryč a občas i řidičák pryč.

body, pokuta

Dosti velká pokuta, odebrání myslím 7 bodů

I odebrání Řp

jde o přestupek

jízda bez STK 5 bodů, 5000–10000Kč pokuta, čistírna 6 měsíců–1 rok

Jo

jo

melo by za to byt politi dehtem a vyvaleni v peri

min. 2000 kč

minimálně zabránění v jízdě, v podstatě nevím, moje vozidla jsou v řádném tech. stavu

možná

n

ne

ne

Ne

NE

nepojede to

Neřeším- udržuji to v cajku

neser podruhé

netuším

nevim

nevím

nevím

nevim

nevím

nevim

nevím

NEVÍM

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevim

nevím

nevím

Nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevim

nevím

nevím

nevim

nevim

Nevím

nevím

nevím

Nevim

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevim

nevím

nevím

nevim

nevim

nevim

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevim

nevím

nevim

nevím

nevím

nevím

Nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevim

nevím

nevím

nevím

nevim

nevím

nevím

nevím

Nevím

nevím

nevim

nevím

nevim

nevím

nevím

nevim

nevím

nevím

nevím

Nevím

nevím

Nevím

nevím

nevim

nevim

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevim

nevím

nevím

nevím

nevim

nevím

nevím

Nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevim z hlavy musel bych hledat ale min tucna pokuta mozna i zakaz rizeni

nevím, neřeším, vozidla, které vlastním jsou pod pravidelným dohledem značkového servisu

nevim,je mi to jedno.Neprovozuji vozidlo nezpusobile provozu.

Nevím.

Nevím.

neznalost zákona neomlouvá, takže velké

nojo

Od pokuty až po odebrání řidičského oprávnění.

odebrání osvědčení TP?

odebrání OTP

Odebrání OTP, finanční sankce.

odebrání ŘP

odebrání ŘP

odebrání ŘP na 6-12 měsíců

odebrání stk, dále nevím

odebrání TP

odebrání TP a popřípadě koncese na autodopravu+finanční a trestní sankce

odebrati "technicaku"

odstavení vozidla

odstavení vozidla podle závažnosti, body, pokuta

opět se to řídí sil. zákonem

peněžitý trest, odebrání řp a 6 (nebo 7) trestných bodů

peněžitý trest, zákaz pokračování v jízdě,

podle typu závady

Pokud neohrožuji a neomezuji provoz, postih nehrozí žádný. V případě jiných poruch nevím.

pokuta

pokuta

pokuta

Pokuta

pokuta

pokuta

pokuta

pokuta

pokuta

pokuta

Pokuta

pokuta

pokuta

pokuta 10000,ztráta 5 bodů

pokuta a nějaký ten bod

pokuta a zákaz činnosti

pokuta a ztráta bodů

pokuta do 10 000, zákaz činnosti od 6ti do 12ti měsíců

pokuta do 10000,-

pokuta do 10tis a ZŘMV v délce 6 - 12 měsíců

pokuta do 25 tis, zákaz činnosti

pokuta do 2500 Kč

pokuta, body

Pokuta, body

pokuta, body

Pokuta, odebrání řidičského oprávnění.

pokuta, odebrání ŘP

pokuta, odebrání řp.

pokuta, odebrání technického průkazu vozidla

pokuta, odstavení vozidla a zabránění v další jízdě

pokuta, odstavení vozidla, body

pokuta, případně v krajním případě možnost odstavení vozidla.

Pokuta, strhnutí bodů. Možná odebrání ŘP?

pokuta, tretné body, odebrání TP

pokuta, zákaz dalšího provozu vozidla

Pokutička, bodíky

pokutu nevim, 4 body

Pokuty jsou v celku vysoké, při prasklé žárovce jsou to běžné mále pokuty na ponaučení ale ve chvíli, kdy je to rozsypanej krám tak je postih obrovský dokonce myslím že i ohrožovaní veřejnosti

pokuty+ztráty bodů

Při běžné prohlídce pokuta (myslím do 5000), nějaké body dolů (myslím až 8), při nehodě až odejmutí papírů

Při nejhorším zakázání další jízdy

rákoskou přes prsty?

Sebrání OTP a nutnost jít na STK.

správní řízení? pokud s vozidlem budu jezdit po pozemních komunikacích.

Tuším 5-10.000 Kč a zákaz činnosti.

v případě spáchání přestupku peněžní pokuta, ztráta bodů až zákaz řízení

v závislosti na závažnosti problému by to mohl být trest peněžní pokuty až zákaz řízení na dva roky - podrobněji nevím, mám auto v pořádku

vím

Vim

vím

vozidlo nezpůsobilé k provozu

Vzhledem k formulaci odpovědi 9 nelze rozumně odpovědět.

Za formální technickou závadu 300-3000Kč, případně k tomu zákaz další jízdy. Nicméně policista nebezpečnou závadu neodhalí, to by musel lézt pod auto a rozumět technice.

Zabavení TP, ztráta ŘP, bodové i finanční sankce

zákaz další jízdy, bloková pokuta

Zákaz provozu vozidla, dokud ho neuvedu do způsobilého stavu. Pokuta (a asi i bodový postih) za provoz nezpůsobilého vozidla.

Zákaz provozu vozidla, peněžitý trest a ztráta bodů (5-10 000kč, 5 bodů)

záleží na známostech :)

zastřelit u zdi

zavrou me

Znemožnění v dalším provozu, případně pokuta

Ztráta řidíčáku

11. Byl Vám osobně někdy uložen postih za nezpůsobilost Vašeho vozidla k provozu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 12, Neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne24391,01 %91,01 %  
Ano248,99 %8,99 %  

Graf

12. Za co konkrétně Vám byl uložen postih za nezpůsobilost Vašeho vozidla?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
propadla STK28,33 %0,75 %  
ojeté pneu14,17 %0,37 %  
koukal mi z auta kus plechu14,17 %0,37 %  
Za útlého mládí - široké gumy v rozprou s TP14,17 %0,37 %  
hlučný výfuk14,17 %0,37 %  
Propadlá stk.14,17 %0,37 %  
Barva světel14,17 %0,37 %  
sjeté pneumatiky14,17 %0,37 %  
sjeté gumy14,17 %0,37 %  
nefukcni rucni brzda14,17 %0,37 %  
ostatní odpovědi poškozená nálepka o tech. kontrole
prošlá TK
jizda bez registracni znacky
Za sportovní pneu na sportovní silniční motorce což vzhledem k suché vozovce je naopak lepší než nějaké homologované gumy které tolik nedrží na vozovce.
chybějící přepážka oddělující nákladový prostor, prasklá žárovka
Za nefunkční ruční brzdu u mého veterána Volha 21.
světla
chybějící nárazník, sjeté gumy, propadlá technická
světla, propadlá STK, bez povinné výbavy
ostré hrany (spíš hrana) někdo mi doho v noci vlítnul a já auto vezl do karosárny
-nevím-
tuning
nic
1354,17 %4,87 % 

Graf

13. Myslíte si, že se Policie České Republiky dostatečně zaměřuje na kontrolu způsobilosti vozidel k provozu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne15357,3 %57,3 %  
Ano11442,7 %42,7 %  

Graf

14. Je dle Vašeho názoru správné, že policista může nařídit řidiči prohlídku jeho vozidla na stanici technické kontroly ve vzdálenosti do 4 kilometrů od místa silniční kontroly?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano15558,05 %58,05 %  
Ne11241,95 %41,95 %  

Graf

15. Souhlasíte se zavedením každoročních pravidelných technických prohlídek motorových vozidel starších 8 let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne20877,9 %77,9 %  
Ano5922,1 %22,1 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jaký je Váš věk?

 • odpověď 19-29:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 - 10 let na otázku 5. Jak dlouho aktivně řídíte

4. Uveďte všechny skupiny řidičských oprávnění, kterých jste držitelem, dle Vašeho řidičského průkazu:

 • odpověď A:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi C1 na otázku 4. Uveďte všechny skupiny řidičských oprávnění, kterých jste držitelem, dle Vašeho řidičského průkazu:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi C1E na otázku 4. Uveďte všechny skupiny řidičských oprávnění, kterých jste držitelem, dle Vašeho řidičského průkazu:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi CE na otázku 4. Uveďte všechny skupiny řidičských oprávnění, kterých jste držitelem, dle Vašeho řidičského průkazu:
 • odpověď A1:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi C1E na otázku 4. Uveďte všechny skupiny řidičských oprávnění, kterých jste držitelem, dle Vašeho řidičského průkazu:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi A2 na otázku 4. Uveďte všechny skupiny řidičských oprávnění, kterých jste držitelem, dle Vašeho řidičského průkazu:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi C1 na otázku 4. Uveďte všechny skupiny řidičských oprávnění, kterých jste držitelem, dle Vašeho řidičského průkazu:
 • odpověď A2:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi C1 na otázku 4. Uveďte všechny skupiny řidičských oprávnění, kterých jste držitelem, dle Vašeho řidičského průkazu:
 • odpověď AM:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi C1 na otázku 4. Uveďte všechny skupiny řidičských oprávnění, kterých jste držitelem, dle Vašeho řidičského průkazu:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi C1E na otázku 4. Uveďte všechny skupiny řidičských oprávnění, kterých jste držitelem, dle Vašeho řidičského průkazu:
 • odpověď B1:
  • 5.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi C1E na otázku 4. Uveďte všechny skupiny řidičských oprávnění, kterých jste držitelem, dle Vašeho řidičského průkazu:
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi C1 na otázku 4. Uveďte všechny skupiny řidičských oprávnění, kterých jste držitelem, dle Vašeho řidičského průkazu:
 • odpověď BE:
  • 7.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi C1E na otázku 4. Uveďte všechny skupiny řidičských oprávnění, kterých jste držitelem, dle Vašeho řidičského průkazu:
 • odpověď C:
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi C1 na otázku 4. Uveďte všechny skupiny řidičských oprávnění, kterých jste držitelem, dle Vašeho řidičského průkazu:
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi C1E na otázku 4. Uveďte všechny skupiny řidičských oprávnění, kterých jste držitelem, dle Vašeho řidičského průkazu:
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi CE na otázku 4. Uveďte všechny skupiny řidičských oprávnění, kterých jste držitelem, dle Vašeho řidičského průkazu:
 • odpověď C1:
  • 11x vetší pravděpodobnost při odpovědi C1E na otázku 4. Uveďte všechny skupiny řidičských oprávnění, kterých jste držitelem, dle Vašeho řidičského průkazu:
 • odpověď CE:
  • 8.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi C1E na otázku 4. Uveďte všechny skupiny řidičských oprávnění, kterých jste držitelem, dle Vašeho řidičského průkazu:
 • odpověď T:
  • 6.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi C1E na otázku 4. Uveďte všechny skupiny řidičských oprávnění, kterých jste držitelem, dle Vašeho řidičského průkazu:

5. Jak dlouho aktivně řídíte

 • odpověď nad 30 let:
  • 11.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 50-59 na otázku 2. Jaký je Váš věk?

6. Kolik kilometrů průměrně ročně najedete?

 • odpověď do 10.000 km:
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně než 1 rok na otázku 5. Jak dlouho aktivně řídíte

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Jste držitelem řidičského oprávnění?

4. Uveďte všechny skupiny řidičských oprávnění, kterých jste držitelem, dle Vašeho řidičského průkazu:

5. Jak dlouho aktivně řídíte

6. Kolik kilometrů průměrně ročně najedete?

7. Víte, který zákon upravuje způsobilost a nezpůsobilost vozidel k provozu?

9. Kdy si myslíte, že je vozidlo nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích? (Lze uvést více možností, pokud nevíte napište -nevím-)

10. Víte, jaké jsou postihy za Vámi uvedené příklady v otázce č. 9? (pokud nevíte napište -nevím-)

11. Byl Vám osobně někdy uložen postih za nezpůsobilost Vašeho vozidla k provozu?

13. Myslíte si, že se Policie České Republiky dostatečně zaměřuje na kontrolu způsobilosti vozidel k provozu?

14. Je dle Vašeho názoru správné, že policista může nařídit řidiči prohlídku jeho vozidla na stanici technické kontroly ve vzdálenosti do 4 kilometrů od místa silniční kontroly?

15. Souhlasíte se zavedením každoročních pravidelných technických prohlídek motorových vozidel starších 8 let?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Jste držitelem řidičského oprávnění?

4. Uveďte všechny skupiny řidičských oprávnění, kterých jste držitelem, dle Vašeho řidičského průkazu:

5. Jak dlouho aktivně řídíte

6. Kolik kilometrů průměrně ročně najedete?

7. Víte, který zákon upravuje způsobilost a nezpůsobilost vozidel k provozu?

9. Kdy si myslíte, že je vozidlo nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích? (Lze uvést více možností, pokud nevíte napište -nevím-)

10. Víte, jaké jsou postihy za Vámi uvedené příklady v otázce č. 9? (pokud nevíte napište -nevím-)

11. Byl Vám osobně někdy uložen postih za nezpůsobilost Vašeho vozidla k provozu?

13. Myslíte si, že se Policie České Republiky dostatečně zaměřuje na kontrolu způsobilosti vozidel k provozu?

14. Je dle Vašeho názoru správné, že policista může nařídit řidiči prohlídku jeho vozidla na stanici technické kontroly ve vzdálenosti do 4 kilometrů od místa silniční kontroly?

15. Souhlasíte se zavedením každoročních pravidelných technických prohlídek motorových vozidel starších 8 let?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šimon, R.způsobilost vozidel k provozu (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://zpusobilost-vozidel-k-provoz.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.