Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Způsoby platby v restauracích

Způsoby platby v restauracích

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavlína Beránková
Šetření:26. 04. 2010 - 03. 05. 2010
Počet respondentů:50
Počet otázek (max/průměr):7 / 6.44
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:35
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsme brněnská indická restaurace a rádi bychom Vás požádali o vyplnění tohoto krátkého dotazníku zaměřeného na zlepšení námi poskytovaných služeb. Tento dotázník se snaží zjistit preference respondentů v oblasti plateb a spokojenosti s v restauracích.

Vyplnění dotazníku by Vám nemělo zabrat víc než 5 minut.

Za vyplnění předem děkujeme.

Odpovědi respondentů

1. Jak často v průměru navštěvujete restaurace a podobná zařízení?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
párkrát do měsíce - je-li vhodná příležitost, rád/a zajdu2451,06 %48 %  
párkrát za týden919,15 %18 %  
navštěvuji velice výjimečně714,89 %14 %  
skoro každý den36,38 %6 %  
většinou zde obědvám ve všední dny, jinak příliš nanavštěvuji36,38 %6 %  
nenavštěvuji prakticky vůbec12,13 %2 %  

Graf

2. Jak často navštěvuje následující typy restaurací?(5 nejčastěji, 1 nejméně často)

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
klasické restaurace a hospody se širokou škálou teplých pokrmů3.8481.955
čínská restaurace2.8482.346
indická restaurace1.81.893
italská restaurace (a pizzerie)3.2831.42
mexická restaurace1.7331.707
fast food2.9131.775
vegetariánská, zdravého životního stylu2.0432.563
jiná2.3331.812

Graf

3. Jaký způsob platby nejčastěji využíváte při svých nákupech?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
preferuji hotovost3167,39 %62 %  
rád/a využívám hotovost i kartu 1226,09 %24 %  
využívám stravenky1123,91 %22 %  
preferuji placení kartou817,39 %16 %  
využívám slevové poukazy (Sodexo pasy apod.)510,87 %10 %  
často využívám internetové bankovnictví (nebo nákupy přes internet)48,7 %8 %  

Graf

4. Uvítali byste možnost placení kartou ve vaší oblíbené restauraci?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jednoznačně ano1532,61 %30 %  
je mi to jedno1430,43 %28 %  
spíše ano1123,91 %22 %  
spíše ne48,7 %8 %  
ne24,35 %4 %  

Graf

5. Jaký je Váš věk?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 29 let4495,65 %88 %  
40 - 5524,35 %4 %  

Graf

6. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední všeobecné1431,11 %28 %  
střední odborné1431,11 %28 %  
vysokoškolské1328,89 %26 %  
základní24,44 %4 %  
vyučen24,44 %4 %  

Graf

7. Pracujete jako ( v případě více možností volte tu s nejvyšším příjmem)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student2860,87 %56 %  
podnikatel, manažer613,04 %12 %  
úřednická profese510,87 %10 %  
jiné24,35 %4 %  
dělnická profese24,35 %4 %  
žena v domácnosti12,17 %2 %  
v oboru IT12,17 %2 %  
na rodičovské dovolené12,17 %2 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jak často navštěvuje následující typy restaurací?(5 nejčastěji, 1 nejméně často)

  • odpověď mexická restaurace=1:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi jiná=1 na otázku 2. Jak často navštěvuje následující typy restaurací?(5 nejčastěji, 1 nejméně často)

7. Pracujete jako ( v případě více možností volte tu s nejvyšším příjmem)

  • odpověď student:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi je mi to jedno na otázku 4. Uvítali byste možnost placení kartou ve vaší oblíbené restauraci?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak často v průměru navštěvujete restaurace a podobná zařízení?

2. Jak často navštěvuje následující typy restaurací?(5 nejčastěji, 1 nejméně často)

3. Jaký způsob platby nejčastěji využíváte při svých nákupech?

4. Uvítali byste možnost placení kartou ve vaší oblíbené restauraci?

5. Jaký je Váš věk?

6. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

7. Pracujete jako ( v případě více možností volte tu s nejvyšším příjmem)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak často v průměru navštěvujete restaurace a podobná zařízení?

2. Jak často navštěvuje následující typy restaurací?(5 nejčastěji, 1 nejméně často)

3. Jaký způsob platby nejčastěji využíváte při svých nákupech?

4. Uvítali byste možnost placení kartou ve vaší oblíbené restauraci?

5. Jaký je Váš věk?

6. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

7. Pracujete jako ( v případě více možností volte tu s nejvyšším příjmem)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Beránková, P.Způsoby platby v restauracích (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://zpusoby-platby-v-restauracich.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.